www.wimjongman.nl

(homepagina)


Naar de afgrond

Gary vrijdag 26 mei 2023

De wereld raast razendsnel naar de klif toe, als een vleermuis uit de hel, en het meest pijnlijke om naar te kijken is dat de antwoorden voor het waarom, wanneer en hoe gemakkelijk beschikbaar zijn in dat stoffige oude boek dat ongelezen en onaangeroerd op zoveel planken over de hele wereld ligt, maar iets dat weinigen - zelfs christenen - zich realiseren.

Een openbaring van Jezus Christus die God aan hem gaf om zijn dienaren te laten zien welke dingen snel moeten gebeuren . . . (Openb. 1:1, LSV)

Als het gaat om profetisch bewustzijn (d.w.z. "kijken": Matt. 24,42-51; Openb. 3,3), is er een gezonde middenweg die de kerk historisch gezien niet heeft weten te handhaven: gretig kijken naar Christus' wederkomst met geloof in Zijn profetische beloften zonder een toevlucht te nemen tot voorspellingen "aldus zegt de HEER". Met andere woorden, het vermijden van de twee uitersten: "niemand kan het ooit weten" aan de ene kant, en "dinsdag om 2 uur" aan de andere kant. Het grootste deel van de kerk is in slaap gesust door de vooringenomenheid van normaliteit (2 Petrus 3:3-7); maar aan de andere kant heeft een vocale minderheid zichzelf tot profeet benoemd en spreekt wanneer de HEER niet heeft gesproken. Deze twee uitersten gaan vaak gepaard met veel valse leringen en valse evangeliën.

Als wachters die stevig geworteld zijn in Christus, met de ogen wijd open, moeten wij met volle zekerheid en vaste overtuiging voortgaan, "en des te meer naarmate gij de Dag ziet naderen" (Hebr. 10:25). Ironisch genoeg is onze boodschap - het evangelie - uiterst eenvoudig, en onze missie duidelijk: deel het Goede Nieuws met zoveel mogelijk mensen zolang er nog enkele vluchtige momenten over zijn (Matt. 28,18-20; Hand. 1,8). Maar hoevelen hebben wij de afgelopen jaren "heen en weer geslingerd" (Efeze 4,14, ESV) zien worden door verdeeldheid en valse leringen, in de val gelokt door de sluwheid van anderen? Mijn broeders en zusters zijn degenen die standvastig zijn gebleven onder de beproevingen, die onwankelbaar hebben vastgehouden aan de waarheid van het evangelie, terwijl zij vol verwachting "wachten op de gezegende hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus" (Tit. 2:13, LSV). Ongeacht onze omstandigheden, en ongeacht de geestelijke ontrouw van anderen, gaan wij door.

De tekenen zijn duidelijk dat dit de laatste generatie is; bovendien nadert de - laatste generatie haar einde. Hoewel het verstandig is om specifieke datumvoorspellingen te vermijden, is het ook volslagen blindheid om niet te erkennen dat dit het seizoen van Christus' wederkomst is (zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, en hier). Prijs jezelf gelukkig dat het niet een andere generatie is! Dit is geweldig nieuws voor hen die Jezus kennen, maar beangstigend nieuws voor hen die dat niet doen.

Ik heb lang vermoed dat, naarmate het bazuingeschal nadert, de wereld steeds meer klaar lijkt voor de Verdrukking, maar dat we geen grootschalige oorlog in het Midden-Oosten of een kernoorlog tussen het Oosten en het Westen zullen meemaken - dat zijn zaken die voorbehouden zijn aan de Tijd van Jakobs moeilijkheden, de 70e week van Daniël (bijv. Ps. 83; Ezech. 38-39; Openb. 6:3-4). De wereld lijkt zeker op alle mogelijke manieren voorbereid: de CBDC's worden dit jaar uitgerold, er is een wereldwijde recessie op komst (Openb. 6:5-6), AI is mainstream geworden (vgl. Openb. 13:15), de technologie van het Merkteken van het Beest is gereed in de vorm van de QR Codes, micronaalden patches, quantum-dot tatoeages en Neuralink, als de globalistische aristocratie nu bijna zeven jaar verwijderd is van hun begeerde datum van 2030 voor wereldbestuur en wereldtransformatie.

Ondanks mijn eerder genoemde argwaan, wordt het steeds moeilijker om te zien hoe de wereld zichzelf nog weken of maanden bij elkaar zal houden:

1. Iran heeft elke rode lijn overschreden die Israël heeft gesteld. The Hill meldt nu dat Iran genoeg verrijkt uranium heeft voor minstens drie kernkoppen, en dat was drie maanden geleden!

Nu, volgens een officieel rapport van februari 2023 van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft Iran een voorraad van 193 pond U-235 verrijkt tot 60 procent, of genoeg massa om drie volledige atoomwapens te produceren. Iran heeft ook, en dat is alarmerend, aangetoond dat het in staat is U-235 deeltjes te verrijken tot 83,7%. Even verontrustend was dat "twee cascades van IR-6 centrifuges in Irans Fordo faciliteit" waren "geconfigureerd" om het bereiken van een voor wapens geschikte graad van 90 procent te vergemakkelijken.

Iran weet nu duidelijk hoe het de deuren naar een nucleair Armageddon kan openen. In Israël groeit het gevoel dat Jeruzalem snel geen tijd meer heeft om te voorkomen dat Iran een regionale kernmacht wordt. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat, als onderdeel van het partnerschap van Teheran om Russische president Vladimir Poetin te voorzien van drones voor gebruik in Oekraïne, Moskou Iran helpt bij het overwinnen van de laatste van verschillende resterende technische obstakels voor de productie, bewapening, levering en ontploffing van een kernbom.

Israël heeft onlangs Gaza aangevallen en staat blijkbaar op het punt Hezbollah in Libanon aan te vallen als voorbereiding op een open oorlog met Iran. Wat al tientallen jaren in de maak is, is nu hier.

2. Amerikaanse senatoren hebben plotseling satelliettelefoons gekregen voor noodcommunicatie, als kennelijke voorbereiding op telecommunicatiestoringen en dreigende rampen van onbepaalde aard.

3. Het Russische leiderschap uit nu directe nucleaire dreigingen aan het adres van Europa, via de voormalige Russische president Dmitry Medvedev:

Europa heeft haar verstand verloren. De VS handelen meestal volgens hun pragmatische belangen, ze vechten niet zelf, ze verdienen alleen maar geld. Wat Europa betreft, voor mij is het een verbazingwekkend verhaal. Ze warmen de situatie voortdurend op met hun beslissingen. In deze situatie leveren ze vliegtuigen aan het regime in Kiev. Meer dan dat, ze zouden de Oekraïners ook nucleaire wapens kunnen geven.

Maar dat betekent dan dat een raket met een kernkop hen zal bereiken, en er zijn onomkeerbare wetten van oorlog. Als het een kernwapen is, zou een preventieve aanval noodzakelijk zijn. De Angelsaksen begrijpen het niet en denken dat het niet zover zal komen. Het zal gebeuren, onder bepaalde voorwaarden.

4. Deze Pinksterzondag eindigt het 21 dagen van gezamenlijk gebed voor Israël door miljoenen christenen voor God om eindelijk zijn beloften aan Israël te vervullen. Wat als God deze gebeden beantwoordt? Wat als het aanroepen van God daadwerkelijk het proces van Israëls verlossing begint?

De oproep om te bidden begon op 7 mei en loopt tot en met 28 mei. Bickle zegt dat de reactie op deze oproep viraal is gegaan, wereldwijd.

Het is opgeblazen voor ons en we begrepen het niet ... we zaten op 1 april, - drie weken na deze oproep en gestopt zijn met het tellen, - we bij de 1 miljoen zaten op moment doen er duizenden bedieningen mee," zei hij en voegde eraan toe: "Ik denk dat er meer dan 5 miljoen zullen meedoen.

Het bijbelwoord dat voor de gebedstijd is gekozen is Jesaja, hoofdstuk 62.

'Ik ken geen enkel hoofdstuk dat meer goddelijke informatie bevat over Gods doel voor Jeruzalem dan Jesaja 62,' legde Bickle uit.

Bickle gelooft dat dit aantal uiteindelijk kan groeien tot wel 100 miljoen christenen die voor Israël bidden. Het initiatief zal culmineren op de zuidelijke trappen van Jeruzalems Tempelberg op de Pinksterdag (de joodse dag van Shavuot), 28 mei.

Ik kan niet met redelijke zekerheid speculeren over een dag, maar ik heb onlangs mijn persoonlijke overtuiging uitgesproken dat dit najaar de laatste vier jaar van het kerkelijk tijdperk zijn begonnen. Dat wil niet zeggen dat het schip zelfs zo lang blijft drijven; veeleer zou elk van deze vier jaren het jaar van de bazuin kunnen zijn - het jaar van de open deur in de hemel (Openb. 4:1; vgl. Openb. 3:8-10; Jes. 26:19-21; Joh. 14:1-3). Het vooroordeel van normaliteit maakt het voor velen bijzonder moeilijk om deze mogelijkheid te overwegen, maar Gods profetische beloften worden niet uitgesteld. Zijn beloften zullen niet falen. Zijn plan heeft een definitief einde - het profetische scenario zal niet voor altijd een verre toekomst zijn. Het is hier en nu.

Bron: On the Precipice - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates