www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een kring van Britse heksen en heidenen zweert trouw aan Koning Charles en beweert dat hij "zeer heidens" is en "hun geloof steunt".

Door Leo Hohman op 12 mei 2023

11 mei 2023 - door Leo Hohmann - Een kring van Britse heksen en heidenen zweert trouw aan koning Charles en beweert dat hij "zeer heidens" is en hun geloof "steunt". -- Vorige week plaatste ik een belangrijk artikel waarin ik uiteenzette hoe koning Charles III de leider is van de wereldwijde beweging voor duurzame ontwikkeling die met hulp van het Economisch Wereldforum wordt uitgevoerd via de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Ik merkte in dat artikel zijn bijna religieuze vurigheid op bij het steunen van de zogenaamde "groene agenda", compleet met zijn krankzinnige plan voor totale decarbonisatie dat, indien succesvol, zou leiden tot massale verhongering en ontvolking van de planeet. In het extreme geval is dit een vorm van "aardeverering", meldde ik.

En laten we niet vergeten wat er vorig jaar plaatsvond op de COP 27 Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Egypte, waar schaamteloze heidense aardeverering volop te zien was.

Zie voor meer hierover mijn artikel van 25 oktober waarin klimaatactivist Dennis Meadows in een video duidelijk uitlegt dat de klimaat"crisis" nooit kan worden opgelost zonder drastische bevolkingsvermindering.

Nu komt deze bom van de Britse tabloid The Sun, die meldt dat heksen en heidenen uit het hele Verenigd Koninkrijk bijeenkwamen om spreuken uit te spreken ter ondersteuning van Koning Charles tijdens een speciale kroningsrituele ceremonie.

De spreuken bestonden uit het aansteken van blauwe, rode en witte kaarsen, het branden van wierook, het strooien van rozenblaadjes en het geven van "magische geschenken aan elkaar op Kroningsdag".

De heksen begonnen enkele dagen voor de kroning van Koning Charles op 6 mei met het uitspreken van spreuken.

Julie Aspinall, een 58-jarige zelfverklaarde heiden, heks en de belangrijkste organisator van het evenement, sprak uitgebreid met The Sun.

Volgens haar vond het heksenkroningsritueel plaats tijdens het 'Festival of Witches and Pagans', dat tijdens het kroningsweekend in Coventry werd gehouden.

Er werden meer dan 2.000 mensen verwacht op het festival, met een reeks workshops van toverstokjes maken en spreuken uitspreken tot het genezen van kristallen schedels. Er was ook een reeks "nachtrituelen" gepland, volgens de officiële website beschrijving van het evenement, waarin stond:

"Wij zijn door de Grote Moeder aangesteld om de wegen van de heks en de heiden te leren aan hen die dat nodig hebben. Wij werken hard om jonge nieuwsgierige geesten te ontwikkelen, natuurlijke talenten te ontdekken en te koesteren."

Het evenement werd georganiseerd door Aspinall en haar coven [heksenbijeenkomst], de Coven of Gaia. Zij vertelde The Sun dat Koning Charles altijd "de heidense gemeenschap zeer heeft gesteund".

In haar interview met The Sun verklaarde Aspinall:

"We weten dat Koning Charles het hoofd is van de Kerk van Engeland, maar voor ons is hij ook erg heidens in zijn geloof. Op zijn uitnodiging stond de 'Groene Man' en veel andere heidense symboliek."

(Zie de koninklijke kroningsuitnodiging hieronder met 'Groene Man' onderaan.)

( )Uitnodiging kroningsfeest

"Zijn moeder de koningin werd als druïde geadopteerd in Wales toen ze jong was," vertelde Aspinall aan The Sun. "De koninklijke familie heeft heidense overtuigingen altijd gesteund. Koning Charles is erg begaan met het redden van de familie, het redden van de bomen, de natuur - en dat is hoe wij leven, dus we wilden hem bij de ceremonie betrekken."

Het speciale kroningsritueel van de 'Coven of Gaia' vond plaats op zondag 7 mei en hield in dat de heksen en heidenen zich in een cirkel verzamelden en hun trouw aan Charles zongen.

Dit alles komt overeen met het uitstekende verslag dat journaliste Naomi Wolf op 7 mei plaatste op haar Substack getiteld: Rare dingen over de kroning van koning Charles: Terwijl symbolen worden verdraaid, wordt Groot-Brittannië ontwijd?

Bron: A coven of British witches and pagans pledge their allegiance to King Charles, claiming he is ‘very pagan’ and ‘supportive’ of their beliefs – LeoHohmann.com