www.wimjongman.nl

(homepagina)


De 'klimaatnoodtoestand' is een hoax

door Robert Williams - 10 september 2023

 • Meer dan 1600 wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars, hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat er geen klimaatnoodtoestand is. De verklaring zal waarschijnlijk geen aandacht krijgen van de mainstream media, helaas, maar het is belangrijk dat mensen ervan weten: de massale klimaathysterie en de vernietiging van de Amerikaanse economie in de naam van klimaatverandering moeten stoppen.

 • "Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid wetenschappelijker zou moeten zijn," staat in de verklaring die ondertekend is door de 1609 wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars John F. Clauser uit de VS en Ivar Giaever uit Noorwegen/VS.

 • "Klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen

 • Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze ... negeren het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is ... Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen." - 1609 wetenschappers, Er is geen klimaatnoodtoestand, clintel.org - NL.

 • "Mij is geleerd dat je [als wetenschapper] de hele waarheid vertelt ...." zei Koonin. Hij wees ook op de immoraliteit van het vragen aan de ontwikkelingslanden om hun uitstoot te verminderen, terwijl zovelen niet eens toegang hebben tot elektriciteit en op de immoraliteit van het bang maken van de jongere generaties ..... - Steven E. Koonin, voormalig ondersecretaris voor Wetenschap bij het Amerikaanse Ministerie van Energie; tegenwoordig professor aan de New York University, fellow bij het Hoover Institution en auteur van Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters. - Hoover Institution, 15 augustus 2023.

 • Natuurlijk zou het nuttig zijn om te onderzoeken wat er gedaan kan worden om de door de mens veroorzaakte problemen te verlichten, zoals het "gat in de ozonlaag", dat zich nu aan het sluiten is, maar klimaatverandering is geen apocalyptische noodsituatie en moet worden aangepakt zonder de honderden miljoenen mensen die nu al in extreme armoede leven, te verwoesten.

 • De regering Biden lijkt zich echter geen zorgen te maken over de wijdverspreide armoede en massale hongersnood die zullen worden veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van goedkope en betrouwbare energie in onderontwikkelde landen, of de inflatie die wordt veroorzaakt door de torenhoge prijzen die Amerikanen verpletteren "die zich nauwelijks een maaltijd per dag kunnen veroorloven".

 • Dit zijn door de mens veroorzaakte problemen, die ontstaan door het importeren van dure (weer bijna $100 per vat) - vaak viezere - olie van tegenstanders van de Verenigde Staten, zoals Rusland en Venezuela, in plaats van deze veel goedkoper in eigen land te winnen.

 • De regering Biden lijkt zich ook geen zorgen te maken over het feit dat ze dieren in het wild, zeeleven en de visindustrie doodt door offshore windturbines te installeren langs de Atlantische kust, of dat het verplicht stellen van elektrische voertuigen vrijwel de hele auto-onderhoudsindustrie zonder werk zal zetten (EV's hebben geen routineonderhoud nodig), of dat lithiumbatterijen niet alleen ontploffen maar ook duizenden dollars kosten om te vervangen. De regering wil zelfs dat militair materieel, zoals tanks, elektrisch wordt, alsof er in het midden van buitenlandse woestijnen oplaadpunten zijn in het geval van een conflict. Bovendien, volgens NBC News, zijn vulkanen, niet onder de indruk van de uitvoerende orders, "groter dan mensen wat betreft CO2-uitstoot".

 • De regering Biden neemt niet eens de moeite om te reageren op haar eigen klimaatbevindingen: In maart bracht het Witte Huis een rapport uit over de impact van klimaatverandering op de Amerikaanse economie. "De bevindingen ondermijnen elke bewering dat er sprake is van een voortdurende klimaatcrisis of een dreigende catastrofe", schreef Koonin in juli. "De auteurs van het rapport moeten worden geprezen voor het eerlijk brengen van waarschijnlijk onwelkome berichten..... Het overdrijven van de omvang, de urgentie en de zekerheid van de klimaatdreiging moedigt ondoordacht beleid aan dat wel eens ontwrichtender en duurder zou kunnen zijn dan een verandering in het klimaat zelf." - Steven E. Koonin, Wall Street Journal, 6 juli 2023.

 • Laat staan dat een groot deel van de klimaatverandering blijkbaar wordt veroorzaakt door zonnevlammen, waar we niets aan kunnen doen en die, in tegenstelling tot commerciële industrieën, geen subsidies bieden; of dat grote bosbranden, ironisch genoeg, worden verergerd door "milieuactivisten" die weigeren om brandbare bosdelen te laten kappen zodat de dieren daar niet worden verstoord door een ander soort bosbrand.

 • Klimaatdeskundige Bjørn Lomborg suggereert dat de biljoenen dollars die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken beter gebruikt kunnen worden:

 • "Dit is geen argument om niets te doen, maar om het slimmer aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat we kunnen overstappen van fossiele brandstoffen, moeten we onderzoek en ontwikkeling opvoeren om de prijs van groene energie omlaag te krijgen. We moeten investeren in alle opties, inclusief fusie, kernsplijting, opslag, biobrandstof en andere bronnen."

 • "Alleen als groene energie goedkoper is dan fossiele brandstoffen, zal de wereld de overstap kunnen en willen maken. Anders zijn de huidige energieprijzen slechts een voorproefje van wat komen gaat."

( )

"Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze ... negeren het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is ... Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen." - Uit de verklaring "There is no Climate Emergency", ondertekend door 1609 wetenschappers. (Afbeeldingsbron: iStock)

Meer dan 1600 wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars, hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat er geen klimaatnood is. De verklaring zal helaas waarschijnlijk geen aandacht krijgen van de mainstream media, maar het is belangrijk dat mensen ervan weten: de massale klimaathysterie en de vernietiging van de Amerikaanse economie in naam van de klimaatverandering moeten stoppen.

"Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn," staat in de verklaring die ondertekend is door de 1609 wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars John F. Clauser uit de VS en Ivar Giaever uit Noorwegen/VS.

De verklaring voegt eraan toe:

"Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aan de orde stellen, terwijl politici onpartijdig de werkelijke kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen moeten tellen....

"Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde al varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fases. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

"De opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld...

"De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

"Klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze overdrijven niet alleen het effect van broeikasgassen, ze negeren ook het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is...

"Opwarming van de aarde heeft natuurrampen niet doen toenemen

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen. Er is echter voldoende bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als duur zijn.

"Klimaatbeleid moet wetenschappelijke en economische realiteit respecteren
Er is geen klimaatnoodtoestand. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. We zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul CO2 beleid dat is voorgesteld voor 2050. Ga voor aanpassing in plaats van mitigatie; aanpassing werkt ongeacht de oorzaken."

Professor Steven Koonin, voormalig ondersecretaris voor Wetenschap bij het Amerikaanse ministerie van Energie onder de regering-Obama, huidig hoogleraar aan de New York University en fellow bij het Hoover Institution, is de auteur van de bestseller Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters uit 2021. Daarin stelt hij dat wat de grotendeels onleesbare (voor leken) en ingewikkelde wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering zeggen, volledig wordt vervormd tegen de tijd dat de inhoud ervan wordt gefilterd door een lange reeks samenvattende verslagen van het onderzoek door de media en de politici.

"Er zijn talloze mogelijkheden om dingen verkeerd te doen - zowel per ongeluk als expres - wanneer de informatie door filter na filter gaat om verpakt te worden voor verschillende doelgroepen... Niet alleen het publiek is slecht geïnformeerd over wat de wetenschap zegt over het klimaat..."

Koonin voegt eraan toe:

"Persberichten en samenvattingen van de overheid en de VN geven de rapporten zelf niet nauwkeurig weer... Gerenommeerde klimaatexperts (inclusief de auteurs van de rapporten zelf) schamen zich voor sommige mediaportretten van de wetenschap."

In een recent interview merkte Koonin op dat de reacties van zijn collega's op zijn boek waren dat hij het publiek of de politici niet de waarheid zou moeten vertellen over klimaatverandering.

"Mij is geleerd dat je [als wetenschapper] de hele waarheid vertelt. En je laat de politici de waardeoordelen en de kosteneffectiviteitsafwegingen maken," zei Koonin. Hij merkte ook op dat het immoreel is om de ontwikkelingslanden te vragen hun uitstoot te verminderen als zovelen niet eens toegang hebben tot elektriciteit, en dat het immoreel is om de jongere generaties bang te maken: 84% van de Amerikaanse tieners gelooft, vanaf januari 2022, dat als klimaatverandering niet wordt aangepakt, "het te laat zal zijn voor toekomstige generaties, waardoor een deel van de planeet onleefbaar wordt."

Natuurlijk zou het nuttig zijn om te onderzoeken wat er gedaan kan worden om de door de mens veroorzaakte problemen te verlichten, zoals het "gat in de ozonlaag", dat zich nu aan het sluiten is, maar klimaatverandering is geen apocalyptische noodsituatie en moet worden aangepakt zonder de honderden miljoenen mensen die al in extreme armoede leven, te verwoesten.

De regering Biden lijkt zich echter geen zorgen te maken over de wijdverspreide armoede en massale hongersnood die zullen worden veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van goedkope en betrouwbare energie in onderontwikkelde landen, of de inflatie die wordt veroorzaakt door de torenhoge prijzen die Amerikanen verpletteren "die zich nauwelijks een maaltijd per dag kunnen veroorloven".

Dit zijn door de mens veroorzaakte problemen, die ontstaan door het importeren van dure (weer bijna $100 per vat) - vaak viezere - olie van tegenstanders van de Verenigde Staten, zoals Rusland en Venezuela, in plaats van deze veel goedkoper in eigen land te winnen. De regering Biden lijkt zich ook geen zorgen te maken over het feit dat zolang China en India kolen blijven verbranden - de Chinese Communistische Partij twee nieuwe kolencentrales per week toestaat, de voordelen van de VS gemakkelijk teniet worden gedaan en naar verluidt "alle ontwikkelde landen samen" in koolstofuitstoot worden overtroffen.

De regering Biden lijkt zich ook geen zorgen te maken over het feit dat ze dieren in het wild, het zeeleven en de visindustrie doodt door offshore windturbines te installeren langs de Atlantische kust, of over het feit dat het verplichten van elektrische voertuigen vrijwel de hele auto-onderhoudsindustrie zonder werk zal zetten (EV's hebben geen routineonderhoud nodig), of over het feit dat lithiumbatterijen niet alleen ontploffen maar ook duizenden dollars kosten om te vervangen. De regering wil zelfs dat militair materieel, zoals tanks, elektrisch wordt, alsof er middenin de buitenlandse woestijnen oplaadpunten zijn in het geval van een conflict. Bovendien, volgens NBC News, zijn vulkanen, niet onder de indruk van de uitvoerende orders, "groter dan mensen wat betreft " Dwergmensen voor CO2-uitstoot.".

De regering Biden neemt niet eens de moeite om te reageren op haar eigen klimaatbevindingen: In maart bracht het Witte Huis een rapport uit over de impact van klimaatverandering op de Amerikaanse economie. "De bevindingen ondermijnen elke bewering dat er sprake is van een voortdurende klimaatcrisis of een dreigende catastrofe", schreef Koonin in juli.

"De auteurs van het rapport moeten geprezen worden voor het eerlijk overbrengen van waarschijnlijk onwelkome boodschappen, ook al maakten ze er geen show van. De rest van de regering Biden en haar klimaatactivistische bondgenoten zouden hun apocalyptische retoriek moeten matigen en de klimaatcrisis dienovereenkomstig moeten annuleren. Het overdrijven van de omvang, de urgentie en de zekerheid van de klimaatbedreiging moedigt ondoordacht beleid aan dat wel eens ontwrichtender en duurder zou kunnen zijn dan een verandering in het klimaat zelf."

Maar feiten zullen de regering Biden er niet van weerhouden om door te gaan met haar radicale beleid: "Ik denk dat niemand de impact van de klimaatcrisis meer kan ontkennen," zei Biden op 30 augustus tegen verslaggevers in het Witte Huis naar aanleiding van orkaan Idalia. "Kijk maar om je heen. Historische overstromingen. Ik bedoel, historische overstromingen. Intensere droogtes, extreme hitte, grote bosbranden hebben aanzienlijke schade veroorzaakt."

Laat staan dat een groot deel van de klimaatverandering blijkbaar wordt veroorzaakt door zonnevlammen, waar we niets aan kunnen doen en die, in tegenstelling tot commerciële industrieën, geen subsidies bieden; of dat grote bosbranden, ironisch genoeg, worden verergerd door "milieuactivisten" die weigeren om brandbare bosdelen te laten kappen zodat de dieren daar niet worden verstoord door een ander soort bosbrand.

Klimaatdeskundige Bjørn Lomborg suggereert dat de biljoenen dollars die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken beter gebruikt kunnen worden:

"Dit is geen argument om niets te doen, maar om het slimmer aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat we kunnen overstappen van fossiele brandstoffen, moeten we onderzoek en ontwikkeling opvoeren om de prijs van groene energie omlaag te krijgen. We moeten investeren in alle opties, inclusief fusie, kernsplijting, opslag, biobrandstof en andere bronnen.

"Pas als groene energie goedkoper is dan fossiele brandstoffen, zal de wereld de overstap kunnen en willen maken. Anders zijn de huidige energieprijzen slechts een voorproefje van wat komen gaat."

Robert Williams is onderzoeker in de Verenigde Staten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The 'Climate Emergency' Is a Hoax :: Gatestone Institute