www.wimjongman.nl

(homepagina)


Er is geen klimaatnoodtoestand

Een bericht aan de mensen

Guus Berkhout, voorzitter van Clintel seprember 2023

In de afgelopen decennia is het publiek overspoeld met angstverhalen waarin wordt verteld dat de temperatuur wereldwijd tot catastrofaal hoge niveaus zal stijgen.

Klimaatactivisten beweren dat de oorzaak van al dit dreigende onheil de toenemende hoeveelheid CO2 is die door menselijke activiteiten wordt geproduceerd. De voorgestelde oplossing is het zogenaamde netto-nul-emissiebeleid, gericht op het verlagen van de menselijke netto CO2-uitstoot tot het niveau van het pre-industriële tijdperk aan het eind van de jaren 1700.

Deze activisten beweren ook dat mensen in paniek moeten raken en dat de tijd dringt: "Wees je ervan bewust dat het vijf voor twaalf is, we moeten onmiddellijk handelen!". Vele duizenden wetenschappers zijn het daar niet mee eens; meer dan 1609 hebben Clintel ondertekend.

( )

Antonio Guterres, grote baas van de VN / Laatste waarschuwing, het is vijf voor twaalf

In zijn vele 'laatste waarschuwing' toespraken verwijst Antonio Guterres naar computersimulaties, niet naar de echte wereld. Greta Thunberg getuigde voor het Amerikaanse Congres dat er 'geen wetenschap' achter haar 'paniek'-opmerking zat. Deze informatie is niet te vinden in de media.

Waarom is er dan zo'n groot verschil tussen het verhaal van de paniekzaaiende klimaatactivisten en de optimistische boodschap van de klimaatwetenschappers, die geloven dat er geen klimaatnood is? Bekijk onze boodschap voordat je verder leest: Consensus meet CLINTEL - YouTube

Niet veel burgers zijn zich ervan bewust dat alle beangstigende klimaatvoorspellingen door computermodellen zijn gegenereerd. En we weten uit ervaring op veel andere complexe gebieden hoe misleidend computermodellen kunnen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de vele verkeerde voorspellingen van economische modellen of aan de grote fouten in recente pandemische modellen. De output van computermodellen hangt volledig af van de aannames die modelmakers erin stoppen. In de afgelopen 50 jaar waren de voorspellingen van klimaatmodellen over de opwarming van de aarde en de nefaste gevolgen ervan allemaal fout. In de ingenieurswereld zouden ze als nutteloos worden bestempeld.

Meer specifiek zijn de aannames in klimaatmodellen zodanig dat de voorspelde temperatuursveranderingen aanhoudend te hoog blijken te zijn. Erger nog, extreme weersverschijnselen - zoals hittegolven, droogtes, overstromingen, orkanen enz. - opzettelijk gebruikt om de extreme klimaatvoorspellingen te ondersteunen. Maar als we de huidige extreme weersverschijnselen in een historische context plaatsen, zien we dat deze gebeurtenissen 'klimaat business as usual' zijn. Zie Goklany, 2020.

De conclusie is dat de modellen (computersimulaties) 'te warm' draaien en dat de voorspellingen van schadelijke gevolgen voor de mens zeer dubieus zijn. Ze voorspellen een catastrofale toekomst die niet wordt bevestigd door waarnemingen. Het is veel verstandiger en veiliger om op metingen te vertrouwen. De geschiedenis van de wetenschap leert ons dat belangrijke stappen voorwaarts altijd worden gevoed door waarnemingen van nieuwe meetinstrumenten.

Denk maar aan de zeer recente spectaculaire beelden van de ruimte door de nieuwe James Webb Space Telescope. Hetzelfde goede nieuws geldt voor de moderne satellieten die sinds 1979 hoogwaardige metingen rond de aarde leveren. Satellietgegevens laten GEEN extreme opwarming zien en dit wordt gecontroleerd door miljoenen metingen met weerballonnen.

Laten we daarom gebruik maken van de overvloedige temperatuurmetingen die door de jaren heen zijn gedaan. Die van het begin van de industriële periode (1850) tot nu (2020) zien we in figuur 1. De metingen vertellen ons dat de temperatuur in 2020 1,1 oC hoger is dan in 1850.

( )Figuur 1: Globale temperatuurcurve zoals momenteel algemeen aangenomen van 1850-2020. Als we de metingen doortrekken naar 2050, zien we dat de temperatuur 1,6 oC hoger is dan in 1850 ('X-warming').

Laten we met behulp van figuur 1 de satelliettemperaturen extrapoleren naar het jaar 2050 door aan te nemen dat de temperatuurstijging van de afgelopen 40 jaar (1980-2020) zonder pauze en afkoeling zal doorgaan. Deze royale projectie resulteert in een 2050-temperatuur die 1,6oC hoger ligt dan in 1850. Nu komt de grote vraag: 'Is de opwarming van de aarde met 1,6oC een eng resultaat? Zegt deze uitkomst ons echt dat het 'vijf voor twaalf' is?

Laten we eens kijken naar het verschil in gemiddelde temperatuur tussen Oslo (een van de grote steden vlakbij de Noordpool) en Singapore (een van de grote steden vlakbij de evenaar), zie Figuur 2. Metingen laten zien dat het verschil maar liefst 22oC is, twintig keer zo groot als de opwarming van de aarde tussen 1850 en 2020 en bijna 14 keer zo groot als de zogenaamde 'enge' opwarming van de aarde tussen 1850 en 2050.

Ondanks dit enorme gemiddelde temperatuurverschil van 22oC zijn beide steden zeer welvarend en genieten de burgers in beide steden van het leven. Waarom vertellen de media ons dan dat een opwarming van de aarde van 1,6oC of meer tot een ramp zal leiden ("het einde is nabij"), terwijl een verschil van 22oC tussen Oslo en Singapore geen enkel probleem blijkt te zijn?

( )Figuur 2: Wereldgemiddelde temperatuur van 1850-2050, samen met de gemiddelde temperatuur van de welvarende steden Oslo en Singapore in 2020. Merk op dat de opwarming van de aarde met 1,6 °C marginaal is ten opzichte van het verschil van 22 °C tussen de twee steden (bijna factor 14).

Het antwoord is aanpassing! De mens heeft een indrukwekkende geschiedenis en heeft veel grote veranderingen in zijn leefomgeving overleefd, waaronder grote veranderingen in het klimaat op aarde. Dankzij onze vindingrijkheid heeft de mens altijd slimme oplossingen gevonden om alle uitdagingen uit het verleden het hoofd te bieden, keer op keer. Als je Oslo en Singapore bezoekt, zie je een indrukwekkend bewijs van het vermogen van de mens om zich aan te passen aan klimaatverschillen van 22oC.

Er is nog een interessante opmerking. Geleidelijke opwarming van de aarde is geen ernstig probleem, of het nu veroorzaakt wordt door CO2 of niet. Niet mitigatie maar aanpassing is de oplossing. Dus voor iedereen die wil denken dat de huidige opwarming van de aarde volledig veroorzaakt wordt door CO2, blijft onze conclusie ongewijzigd.

Bedenk dat tijdens de afkoelingsperiode rond 1900 en de temperatuurpauze in de jaren zestig (zie figuur 1), de CO2-concentratie in de atmosfeer zonder vertraging bleef toenemen. Het afwijkende temperatuurgedrag in deze twee perioden werd dus ontegenzeggelijk veroorzaakt door de natuur. Hetzelfde geldt voor het grote klimaatverschil tussen Oslo en Singapore.

Tot slot, voor degenen die nog steeds geloven dat CO2-uitstoot vervuiling is, herinneren we je eraan dat CO2 essentieel is voor al het leven op aarde. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van biomassa wereldwijd bevorderd. Het is ook zeer gunstig voor de landbouw, waardoor gewasopbrengsten wereldwijd toenemen.

Als ook dit levensfeit niet overtuigend genoeg is, realiseer je dan dat we met de beschikbaarheid van moderne kerncentrales ruimschoots de tijd hebben om een wereldwijd energiesysteem te creëren met grotendeels nulemissie. Maar nogmaals, de grote vraag is of nulemissie een verstandig doel is.

Tot slot: laat je niet afschrikken door de angstaanjagende verhalen van supranationale instellingen - zoals de VN, de EU en het WEF. Vooral klimaatalarmisten mogen extreme weersomstandigheden niet gebruiken om onze kinderen met angst te vergiftigen:

De geleidelijke opwarming van de aarde, die rond 1700 begon na het einde van de Kleine IJstijd, is een feit en heeft geen enkel ernstig probleem veroorzaakt. Ons advies is: "Geniet van het huidige klimaat, want verhalen uit de Kleine IJstijd vertellen ons dat een koud klimaat vol ontberingen zit".

Als we blijven investeren in innovatie, kan de mensheid elk effect van verdere opwarming gemakkelijk aan. Daarom moeten we stoppen met de demoraliserende oplossingen van vroeger. We zien dat dit alleen maar leidt tot achteruitgang en armoede.

In plaats daarvan moeten we ons richten op de kracht van aanpassing, gebaseerd op wetenschap, technologie en onderwijs. Het zal ons naar een tijdperk van welvaart voor natuur en mensheid leiden. Sluit je aan bij onze reis!

()
()

Klimaatgerelateerde doden (overstromingen, droogtes, stormen, bosbranden, extreme temperaturen) zijn sterk gedaald omdat rijkere en veerkrachtigere samenlevingen het aantal doden door rampen verminderen en elk potentieel klimaatsignaal tenietdoen.

Dertig jaar van klimaatconferenties hebben geen waarneembaar effect gehad op de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Deze topconferenties kosten enorm veel geld. Geld dat beter besteed kan worden aan aanpassingsmaatregelen.

Guus Berkhout is emeritus hoogleraar geofysica, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Bron: There is No Climate Emergency, a Message to the People - Clintel