www.wimjongman.nl

(homepagina)


HOE LANG KAN HET NOG DUREN?

23 september 2023 door Jonathan Brentner

()

We leven zeer zeker in Bijbelse tijden. Het samenkomen van tekenen is als de grote finale van een vuurwerkshow die de hemel met zijn heldere kleurenpracht opluistert. Maar helaas draaien veel gelovigen en voorgangers hun hoofd om en lopen weg van het spektakel en zeggen tegen zichzelf en anderen: "Hier is niets te zien."

Ik geloof ook dat de woorden van Spreuken 1:20 hier van toepassing zijn:

Wijsheid roept luid op straat, op de markten verheft ze haar stem.

De ontelbare tekenen en de stemmen van vele bijbelprofetiestudenten luiden de noodklok over de nabijheid van de Verdrukking. Wijsheid blijft schreeuwen met de boodschap dat Jezus spoedig komt, maar zo weinigen schenken er aandacht aan.

Een paar maanden geleden schreef ik over de blindheid voor zulke dingen in LHoe kun je niet zien? Ik vraag me nog steeds af hoe mensen die de Schrift kennen in slaap kunnen blijven en zich niet bewust kunnen zijn van de tekenen die wijzen op de nabijheid van Jezus' verschijning.

Nu is mijn vraag veranderd in: "Hoe lang kan het nog duren voordat Jezus ons ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten?"

Hieronder staan verschillende redenen waarom ik deze vraag stel.

DE HAAST OM ISRAËL TE VERDELEN

Als ik naar Israël kijk op een wereldkaart, moet ik mijn leesbril opzetten en zelfs dan is het moeilijk om de grenzen van de natie te onderscheiden. De meeste landen die zo klein zijn, krijgen weinig of geen aandacht op het wereldtoneel. Maar bijna alle wereldleiders richten zich nu op Israël en Jeruzalem.

De Bijbel voorspelde dat dit zou gebeuren ten tijde van het einde (Zacharia 12:1-3). De V.S. en andere naties zijn druk bezig met het oplossen van de Palestijnse kwestie, in de overtuiging dat dit op magische wijze vrede zal brengen in de hele regio.

Tijdens zijn toespraak bij de VN riep president Biden op tot een tweestatenoplossing als de weg naar vrede in de regio. Toen hij de Israëlische premier ontmoette, leek Benjamin Netanyahu bereid om hier in beperkte mate in mee te gaan, misschien als onderdeel van de deal met Saoedi-Arabië waarvan Netanyahu nu voorspelt dat deze ergens begin 2024 werkelijkheid zal worden.

De haast om Israël te verdelen vertelt ons dat de Verdrukkingsperiode zo dichtbij is, omdat de Heer in deze tijd de naties zal oordelen die Zijn Land hebben verdeeld (Joël 3:1-3). Degenen met een passie om een staat voor de Palestijnen te creëren vervullen bijbelse profetie; God zei dat dit zou gebeuren ten tijde van het einde.

DE DRANG NAAR DIGITALE VALUTA

Een ander veelzeggend teken dat wijst op de nabijheid van de Verdrukking is de drang naar digitale valuta.

Tijdens de bijeenkomst van de G-20 landen in september 2023 in New Delhi, India, "stemden de leiders in met een plan om uiteindelijk digitale munteenheden en digitale ID's op te leggen aan hun respectievelijke bevolkingen, uit bezorgdheid dat regeringen deze zouden kunnen gebruiken om de uitgaven van hun mensen te controleren en dissidenten de kop in te drukken." Dit pact bevat een belofte om "de noodzakelijke infrastructuur op te bouwen om digitale munteenheden en ID's te implementeren."[1]

De antichrist heeft zo'n systeem nodig tegen het midden van de Verdrukking om het kopen en verkopen over de hele wereld te controleren (Openbaring 13:16-18). Hij zal dit niet kunnen doen als het mogelijk is voor mensen om contant geld te gebruiken of cheques uit te schrijven voor hun aankopen.

In Amerika komt de CBDC (Central Bank Digital Currency) eraan via FedNow van de Federal Reserve, dat live is gegaan. Veel grote banken doen nu mee aan het programma, waardoor geld direct kan worden overgemaakt.

David Bowen schreef hierover in zijn artikel FedNow Goes Live, Paving The Way To A Central Bank Digital Currency op de Harbingers Daily website, schreef dit over de zaak::

De Federal Reserve beweert dat dit het alternatief is voor een CBDC - een Central Bank Digital Currency. Maar eigenlijk is dit een opstapje naar een CBDC. Zodra het publiek zich meer op zijn gemak voelt met de snelheid van FedNow en het systeem wordt geaccepteerd als standaardprocedure, krijg je een Central Bank Digital Currency.

De onvermijdelijke ineenstorting van de economie in de VS zal het pad versnellen naar een CBDC in Amerika, die snel een verenigde wereldwijde valuta zal worden tijdens de Verdrukking, zo niet voordat die begint.

DE DREIGING VAN WERELDOORLOG III

Nadat we met Jezus in heerlijkheid zijn, zal Hij zeven zegels openen op wat volgens mij Zijn eigendomsakte is van alle koninkrijken van deze wereld (Openbaring 6:1-8). De tekst vertelt ons dat oorlog een factor zal zijn in het doden van een kwart van de wereldbevolking.

Zien we zo'n dodelijk conflict aan de horizon? Ja, dat zien we.

Een blogger wees erop dat "de meeste Amerikanen absoluut geen idee hebben hoe dicht we bij het ondenkbare zijn. De meesten van ons geloven de pratende hoofden op televisie wanneer ze ons verzekeren dat onze politici alles onder controle hebben en dat het extreem onwaarschijnlijk is dat er een nucleair conflict zal plaatsvinden."[2]

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov verklaarde publiekelijk "dat de VS een 'oorlog' tegen Rusland voert" met haar steun aan Oekraïne.[3] In de afgelopen weken heb ik verschillende verslagen gelezen van Russische functionarissen die de VS waarschuwen voor een nucleaire aanval vanwege hun steun aan de oorlogsinspanningen van Oekraïne.

Gatestone Institute senior fellow en China expert Gordon Chang zei het volgende over de mogelijkheid van een oorlog tussen de VS en China:

We zijn veel dichter bij een nucleaire uitwisseling dan Amerikanen denken. China bereidt zich voor op een oorlog... China onderzoekt de Verenigde Staten voor een aanval met kernwapens, dus we moeten ons de ernst hiervan realiseren. De problemen binnen het Chinese regime op dit moment geven aan dat Xi Jinping een raketmacht heeft, die bijna alle kernwapens van China controleert, nu officieren installeert die zijn orders zullen gehoorzamen om op de knop te drukken wanneer hij die geeft.[4]

Het is opmerkelijk dat Biden's steun aan Oekraïne nog niet is overgelopen in een Russische aanval op Amerika. Deze week nog hoorden we het nieuws over Amerikaanse Abram Tanks die op weg zijn naar Oekraïne en Biden's plan om het land te voorzien van langeafstandsraketten. Tenzij Vladimir Poetin het geduld van Job heeft, zullen deze dingen leiden tot een directe aanval op Amerika.

UFO'S EN BUITENAARDSE WEZENS

Dit lijkt misschien een ongewoon teken van de eindtijd, maar de brede acceptatie van buitenaards leven, samen met vele regeringen die hun bestaan erkennen, toont de toegenomen activiteit van Satan aan om onze plotselinge verdwijning te verklaren.

Ik heb een paar profetische updates bekeken van dominee Brandon Holthaus over deze kwestie; zijn inzichten tonen de vooruitgang die de duivel al heeft geboekt in het bestendigen van deze misleiding. In één van zijn video's citeerde hij een piloot van de Amerikaanse marine die zei dat "UFO-waarnemingen een alledaagse gebeurtenis zijn".

Een kort fragment van een interview dat ik vorige week op Twitter hoorde, bevestigt de brede acceptatie van buitenaards leven onder de elite van onze tijd, of waarschijnlijker, hun bereidheid om dit bedrog in stand te houden. Yuval Noah Harari, bestsellerauteur en vertrouweling van Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF), voorspelde het einde van de door de mens gedomineerde geschiedenis vanwege een aanstaande buitenaardse invasie. "De geschiedenis zal doorgaan met iemand anders aan de macht," zei hij.

Waarom is Harari veranderd van een pleidooi voor kunstmatige intelligentie (AI) en transhumanisme als de toekomst van de mensheid naar een toekomst die gedomineerd wordt door buitenaardsen? Laat deze verrassende wending in zijn denken niet zien hoe ver de Luciferiaanse globalisten bereid zijn te gaan om de wereld voor te bereiden op onze verdwijning ten tijde van de opname?

Is het je ook opgevallen dat Harari, net als zoveel anderen, van nature aanneemt dat de buitenaardse wezens veel geavanceerder zijn dan mensen, zowel qua intelligentie als qua technologie? Ze moeten deze illusie creëren zodat mensen geloven dat ze in staat zijn om tientallen miljoenen mensen onmiddellijk te laten verdwijnen.

DE ZEVENJARIGE VERBINTENIS VAN DE VN

Op 18-19 september 2023 heeft een meerderheid van de VN-lidstaten zich gecommitteerd aan een zevenjarenplan voor versnelde groei om de 17 Strategische Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van Agenda 2030 te implementeren. Hoewel dit veelbetekenend is, wil ik er snel op wijzen dat dit NIET het verbond is dat de antichrist zal sluiten met Israël zoals geprofeteerd in Daniël 9:27.

Wat dit laat zien is de vastberadenheid van de wereldleiders om een regering van één wereld op te zetten die de levens beheerst van degenen die het tot slaaf zal maken. Het is heel duidelijk dat zowel het WEF als de VN naar dit totalitaire regime verlangen en het tegen 2030 geïnstalleerd willen hebben.

Het vertelt ons ook dat de zaken zo goed gaan als de globalisten zouden willen. Hoewel ze enige vooruitgang hebben geboekt door de COVID-19 schrik aan te jagen en klimaatverandering tot een factor willen maken in het samenbrengen van de naties, gaat het niet zo goed als ze hadden gehoopt.

Op de vijfde pagina van het document wordt ons verteld dat er een "dringende noodzaak is om de acties te ondernemen die nodig zijn om de achteruitgang te keren en de vooruitgang te versnellen om de 2030 Agenda te bereiken en de SDG's te implementeren."[5]

Auteur en vriend Terry James behandelde dit tekort in zijn uitstekende artikel The Crisis. Hij schreef het verzet van de Heer toe aan het vertragen van de doelstellingen van de elite om hun gewenste dominantie te bereiken. De rampspoed die zij nodig hebben zal komen via de Opname, die zal plaatsvinden volgens Gods timing, niet de hunne.

De verdwijning van zoveel mensen zal de globalisten de noodsituatie geven waar ze naar hunkeren. Als het buitenaardse bedrog na de Opname zijn intrede doet, zullen de naties zich graag verenigen om te vechten tegen wat zij als een gemeenschappelijke vijand beschouwen. In zijn interview stelde Harari dat een verenigde wereld een veel betere kans zou hebben om een buitenaardse invasie te weerstaan.

Het volgende citaat uit de SDG-vergadering van de VN lijkt te zeggen dat een noodsituatie zoals veroorzaakt door de Rapture zou leiden tot meer controle door de VN:

Op die pagina geeft de VN openlijk toe dat een van de doelen van [haar 2024] "de top van de toekomst" is om "een sterker internationaal responsdraaiboek voor complexe wereldwijde schokken in te stellen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de bijeenroepingsbevoegdheid van de secretaris-generaal in de vorm van een noodplatform".[6]

Er zit een gevoel van urgentie in de verklaringen van de VN. Is dat omdat ze achterlopen op hun doelen? Of weten ze dat er een grote crisis op komst is?

DAGEN VAN NOACH EN LOT

De Heer voorspelde dat de eindtijd zou lijken op de dagen van Noach (Matteüs 24:36-39) en Lot (Lucas 17:28-29), en dat is precies wat we zien.

De Bijbel geeft ons geen details over het geweld in Noachs tijd, dat één van de factoren was die tot de zondvloed leidden (Genesis 6:13). Maar ik geloof dat de abortussen, de sekshandel en het offeren van jonge kinderen in satanische rituelen in de V.S. op zijn minst moeten wedijveren met het geweld in de wereld vóór de zondvloed. Deze dingen vertellen ons ook dat de goddeloosheid van onze tijd die van Sodom en Gomorra ver overtreft. Het komt niet eens in de buurt.

Ik geloof dat met name de VS aan een heel dun draadje boven een put van verderf bungelt; we zijn al lang voorbij de dag waarop we als natie economisch hadden moeten instorten of een dodelijke oorlog met Rusland of China hadden moeten ontketenen. De Heer houdt deze dingen soeverein tegen tot de tijd rijp is voor Zijn oordeel.

Er komt een dag waarop wij allen die op Jezus als onze Verlosser vertrouwen onmiddellijk zullen verdwijnen en niet lang daarna zullen alle huidige beperkingen van God plotseling verdampen en zal er plotseling verderf over de aarde vallen (1 Tessalonicenzen 5:1-10).

Hoe lang kan het nog duren voordat we met onze Heiland in heerlijkheid verschijnen (Kolossenzen 3:4)? Ik geloof dat het heel dichtbij is.

Aan de andere kant weet ik niet zeker hoe lang het nog duurt voordat Jezus ons meeneemt naar de heerlijkheid. Misschien krijgen we de komende maanden of in de loop van 2024 te maken met toenemende ellende.

We moeten echter ook voorkomen dat we denken dat de Opname niet vandaag of in de zeer nabije toekomst kan plaatsvinden. Dat is de nieuwe datumbepalingsfout van zoveel christenen vandaag de dag, die ervan uitgaan dat het niet tijdens hun leven zal gebeuren.

Maranatha! Misschien vandaag!

Ik geef een gedetailleerde verdediging van het standpunt van de Pretribulatie in: De triomf van de verlosten - een eeuwig perspectief dat onze angsten in gevaarlijke tijden tot bedaren brengt. Aan de hand van een overvloed aan citaten toon ik aan dat het geloof in een duizendjarige heerschappij van Jezus de kerk domineerde gedurende haar eerste driehonderd jaar. De historische kijk op het millennium is een letterlijke kijk op Openbaring 20:1-10 die het tussen de Verdrukking en de eeuwige staat plaatst. Er bestaat niet zoiets als een "historisch premillennialisme" dat een letterlijke interpretatie van deze tekst ontkent.


[1] Door Bryan Jung, "G20 kondigt plan aan om digitale munteenheden en ID's wereldwijd op te leggen," 12 september 2023 op The Epoch Times Website op: https://www.theepochtimes.com/article/g20-announces-plan-to-impose-digital-currencies-and-ids-worldwide-5489947

[2] Michael Snyder, They Are Openly Admitting That We Are On The Brink Of "The Final War," 19 september 2023 op: https://theeconomiccollapseblog.com/they-are-openly-admitting-that-we-are-on-the-brink-of-the-final-war/

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Michael Snyder, Terwijl bijna niemand keek, sloten leiders van de VN een 7-jarige overeenkomst om één enkele globale agenda te implementeren, 21 september 2023, op https://endoftheamericandream.com/while-barely-anyone-was-watching-leaders-at-the-un-made-a-7-year-agreement-to-implement-a-single-global-agenda/.

[6] Ibid.

Bron: How Much Longer Can It Be? — Jonathan Brentner