www.wimjongman.nl

(homepagina)


Globalisme en de komende werelddictator: Misleiden vs Beperken

Door Jeff Kinley op 24 augustus 2023

()

In het eerste deel, Jeff Kinley's, blik op globalisme en de eindtijd komende werelddictator, onderzocht hij de eerste van vier essentiële elementen in Satans plan om de wereld over te nemen. Nu zal hij de resterende drie elementen onderzoeken die Satans strategie zullen voltooien.

Harten en geesten misleiden

Het tweede essentiële element in Satans wereldwijde strategie om de naties te resetten en te overheersen is door de harten van de mensheid te misleiden. Om dit te bereiken moet hij gebruik maken van een crisis.

Kun jij je vóór 2020 voorstellen dat je eigen regering jou dicteert:

 • Wanneer jij je huis mag verlaten

 • Waar je naartoe mocht gaan

 • Wanneer en of je mag samenkomen voor aanbidding

 • Wanneer en waar je mag reizen

 • Of jij je bedrijf mag voortzetten

 • Of jij je baan mocht behouden

De reacties van de overheid op de pandemie laten de list zien. Zowel stapsgewijs als vrijmoedig heeft Satan gelogen (Johannes 8:44), door de massa's te manipuleren met behulp van angst. Hij beloofde vrede en veiligheid (1 Thess 5:9) en haalde de meerderheid van de aardbewoners over om in het plan te trappen. Eerst was het door middel van loze beloften met behulp van lockdowns, maskers, sociale distantiëring en vaccins als de weg naar vrede, gezondheid en terugkeer naar normaal.

Maar zo ongeduldig als Satan is, heeft hij zijn hand overspeeld voor de toekijkende ogen van kritische gelovigen. Hij heeft dit gedaan door dwang uit te oefenen door middel van mandaten en overheidsbemoeienis. Maar ook dit is een voorproefje van de grote illusie die uiteindelijk de geesten en harten van miljarden zal bedekken tijdens de Verdrukking (2 Thess 2:8-12).

Vandaag de dag erkennen veel mensen dat we ons midden in een seismische verschuiving van historische proporties bevinden. De strategie van misleiding, manipulatie en dwang kan op de korte termijn averechts werken, maar past in het patroon van de één-wereld regering van de Antichrist zoals beschreven in Bijbelprofetie.

Maar om de download van leugens in het collectieve bewustzijn van de mensheid te voltooien, moet Satan de menselijke geest op meerdere fronten aanvallen. Angst voor de dood door een mysterieus virus is maar één manier om zijn prooi in de val te lokken. Hij moet ook moraliteit, deugd, de mensheid zelf en onze relatie tot onze Schepper herdefiniëren. Hij moet ook de aard van de mensheid zelf veranderen.

De boze slaagt snel en overweldigend in onze eigen samenleving. Veel mensen ontkennen enthousiast de Schepper die ons gemaakt heeft. Ze gooien de ketenen van moraliteit en religie overboord en schreeuwen om een nieuwe wereldorde onder toezicht van een wereldregering.

Satan heeft precies de man om deze dappere maar goddeloze nieuwe wereld te leiden.

Zijn man van de zonde voorbereiden en positioneren

Het derde onderdeel van Satans meesterplan is het voorbereiden en opstellen van de man van zijn keuze - de Man van de Zonde. Sommigen vinden het misschien vervelend om over de antichrist te praten. Ik bedoel, moeten we niet gewoon over Jezus praten en onderwijzen? Geeft het onderwijzen over de antichrist de duivel niet meer aandacht dan hij verdient? Waarom zouden we dan nog over hem praten?

 • Hij staat in de Bijbel

 • Meer dan 100 passages in de Schrift noemen hem

 • Hij is de meest dominante persoon in de eindtijd, afgezien van Jezus Christus

 • Hij komt zeker (1 Johannes 2:18)

 • De geest van de antichrist is al onder ons (1 Johannes 4:3)

 • Hij leeft waarschijnlijk vandaag al

Wat is het profiel van de antichrist? Hoe zal deze snode figuur eruitzien? De Schrift onthult zijn naam niet, maar schetst wel een profiel van de man van de zonde. We kunnen zijn gezicht niet zien, maar wel zijn silhouet. Als we de puzzelstukjes van de Schrift in elkaar passen, kunnen we eigenlijk veel weten over de komende antichrist, Satans Superman.

Het is waarschijnlijk dat hij zal opstaan uit een natie binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk, mogelijk uit een bestaande natie van de Europese Unie.

Hij zal een prominente positie innemen en zichzelf positioneren, of misschien wordt hij door Satan gepositioneerd, om de nieuwe wereldorde te leiden. Hij zal De Grote Reset voltooien, althans voor een tijdje. Hij zal zijn energie en autoriteit rechtstreeks van Satan zelf putten (Openbaring 13:2-6), totdat hij volledig door de Duivel bezeten is.

De Bijbel zegt dat "de hele aarde verbaasd was en het beest volgde, en zij aanbaden de draak omdat hij zijn autoriteit aan het beest gaf, zeggende: wie is als het beest en wie is in staat om oorlog met hem te voeren?

Er is nog zoveel meer dat we over de antichrist zouden kunnen zeggen. De Schrift voegt eraan toe dat hij oorlog zal voeren tegen de heiligen en de Joden (Openbaring 13:7; 12:12-17; 20:4). Hij zal ook de wereld volledig verenigen door het merkteken van het beest (666) in te voeren (Openbaring 13:11-18).

De wereldwijde reset is een grote misleiding en een satanisch plan waarmee Satan de planeet klaarstoomt voor een goddeloze eenheid en om zijn wereldleider met open armen te ontvangen.

Dat brengt ons bij zijn laatste strategie.

De invloed van de kerk tot zwijgen brengen/wegnemen

Zolang gelovigen aanwezig zijn en invloed kunnen uitoefenen, kan Satan zijn eindtijdstrategie niet volledig uitvoeren. Om zijn man in aanzien en superioriteit te brengen, zal hij een wereldwijde crisis nodig hebben zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Die crisis moet groter en angstaanjagender zijn dan een virus met een sterftecijfer van 1% onder ouderen.

Ik geloof dat die crisis de Opname van de Kerk zal zijn.

2 Tessalonicenzen 2:6-7 KJV - "En nu weet gij, wat achterhoudt, opdat Hij geopenbaard worde op Zijn tijd. Want het geheimenis der ongerechtigheid werkt reeds; maar die nu tegenhoudt, totdat hij uit de weg geruimd wordt."

Sommigen hebben gezegd dat de weerhouder de menselijke regering is, het Evangelie, het Joodse volk, de Heilige Geest, de Kerk of Michaël de Aartsengel.

Wie de Bedwinger ook is, Hij moet machtiger zijn dan zowel de Antichrist als Satan. Daarom moet Hij goddelijk zijn. Dus moet het de invloed van de Heilige Geest door de Kerk zijn. Maar Zijn invloed via de Bruid van Christus zal worden verwijderd wanneer de Opname plaatsvindt.

Zolang de gemeente aanwezig is, kan de Antichrist niet worden geopenbaard en kan hij niet tot macht en aanzien stijgen. Maar zodra de gemeente uit de wereld wordt gehaald bij de Opname, zal de Antichrist worden onthuld en beginnen met het consolideren van zijn macht.

Op dit moment willen zowel Satan als een verdorven menselijk ras hetzelfde; dat degenen die in Jezus geloven en Hem volgen gewoon "van de planeet verdwijnen" - gewoon "verdwijnen". God zal hen die wens vervullen door middel van de Opname. Niet voor hen, maar voor ons.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker, en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Deceiving vs Restraining | Harbingers Daily