www.wimjongman.nl

(homepagina)


Globalisme en de komende werelddictator: De regeringen van de naties hervormen

Door Jeff Kinley op 22 augustus 2023

()

Al zo'n 6000 jaar verlangt Satan ernaar zijn oorspronkelijke drievoudige doel te bereiken: God zijn, over de aarde heersen en aanbeden worden door de hele mensheid. Maar om dit te bereiken moet de wereld fundamenteel veranderen. Satan moet de wereld hervormen en herscheppen naar zijn eigen beeld. Dit vereist vier essentiële elementen in zijn strategie;

  • De regeringen van de naties hervormen

  • De harten van de mensheid misleiden

  • Zijn Man van de Zonde voorbereiden en positioneren

  • De invloed van de kerk verwijderen

Elk van deze vier profetische pijlers is gebaseerd op een crisis. Laten we eens onderzoeken wat de Schrift zegt over hoe elk van deze zal worden vervuld en welke hedendaagse aanwijzingen erop duiden dat ze op dit moment in wording zijn.

1) Hervorming en herschikking van de regeringen van de naties

Daniël 2 en 7 spreken over een herleefd Romeins Rijk (ook weerspiegeld in Openbaring 13 en 17). Deze alliantie van 10 koningen zal waarschijnlijk representatief zijn voor de machtigste Europese en Westerse naties in de laatste dagen. Houd in gedachten dat koninkrijken en landen in een paar weken of maanden kunnen worden verlamd door oorlog, economische ineenstorting, binnenvallende legers of door goddelijk oordeel.

De Schrift geeft niet aan wie deze 10 koningen zullen zijn of hoe hun koninkrijken eruit zullen zien. Vermoedelijk zullen het bestaande naties zijn, reeds bestaande allianties/conglomeraatregeringen of zelfs nieuw gevormde multinationale allianties. Eén koning kan vele naties vertegenwoordigen. Het is zelfs mogelijk dat de huidige Europese Unie als één koninkrijk wordt vertegenwoordigd door hun president. Nogmaals, de Schrift vult de lege plekken hier niet voor ons in.

Deze toekomstige naties zouden elk op zich vele landen/regio's kunnen vertegenwoordigen. Historici en theologen zijn het erover eens dat het eens zo machtige Rome zou kunnen herleven als een confederatie van 10 naties. Waar we zeker van kunnen zijn is het feit dat er een verenigde één-wereld regering gevormd zal worden in de Verdrukking. Is er vandaag de dag bewijs van beweging in de richting van dat doel?

Het verleden voorspelt de toekomst

Op 10 januari 1920 werd de Volkenbond opgericht als de eerste wereldwijde intergouvernementele organisatie. Het was oorspronkelijk de bedoeling om 32 landen te omvatten en het doel was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen door middel van ontwapening, collectieve veiligheid en intergouvernementele dialoog. President Woodrow Wilson won de Nobelprijs voor zijn rol als de belangrijkste architect van de Liga.

Maar de Senaat van de Verenigde Staten weigerde lid te worden van de Volkenbond uit bezorgdheid over de Amerikaanse soevereiniteit. En we weten dat de Volkenbond niet in staat was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Adolf Hitler, die Europa en daarna de hele wereld wilde veroveren, stortte de mensheid in een nieuwe wereldoorlog. Interessant is dat Hitlers plan een duizendjarig Reich (rijk) omvatte, een vervalsing van de toekomstige duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. En de Holocaust die hij toebracht aan de Joden was een griezelige opmaat naar Openbaring 12 - die Satans poging voorstelt om de Verdrukking en zijn heerschappij op aarde voortijdig te starten.

Nadat de oorlog in 1945 eindigde, pleitte Winston Churchill voor de vorming van de "Verenigde Staten van Europa" - zijn visie op de toekomst van Europa en de wereldvrede. In 1957 ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het "Verdrag van Rome" tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of de Europese Gemeenschappelijke Markt. De huidige Europese Unie bestaat uit 27 landen.

Daarnaast zijn de Verenigde Naties uitgegroeid tot een opgeblazen, zelfingenomen bureaucratie die haar macht over elk land en individu in de wereld wil uitbreiden.

Laat een crisis nooit verloren gaan

Toen de Covid pandemie toesloeg, riepen huidige en voormalige wereldleiders op tot een wereldwijd bestuurssysteem. Tony Blair, Gordon Brown en voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, drongen aan op de gezamenlijke inspanningen van de G-20, de VN, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om "mensenrechten, solidariteit en rechtvaardigheid" te waarborgen door onze gedeelde "verantwoordelijkheid als wereldburgers" te stimuleren.

Momenteel is Ban vicevoorzitter van "The Elders", een onafhankelijke groep internationale leiders die "samenwerken voor vrede, rechtvaardigheid en mensenrechten". Op hun mondiale agenda staan multilaterale samenwerking tussen landen, vrede, universele gezondheidszorg en de strijd tegen klimaatverandering, op weg naar "gerechtigheid voor iedereen".

Een relatief nieuwe speler op het wereldtoneel heeft zich bij deze mix aangesloten. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), roept sinds 1971 elk jaar wereldelites bijeen in het relatief obscure Davos, Zwitserland. Tijdens de Covid-crisis zei Schwaub: "De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar smalle kans om na te denken, onze wereld opnieuw te verbeelden en te resetten."

Andere religieuze leiders en globalisten stonden te popelen om zich aan te sluiten:

Ieder van ons evolueert naar de godheid. Ik geloof dat de messias waar we op wachten, waar we allemaal zonder enige twijfel op wachten, de universele christus is; dat wil zeggen, de christus van de evolutie. - Teilhard de Chardin, Frans jezuïtisch priester, filosoof, paleontoloog, evolutionist

We moeten zo snel mogelijk overgaan naar een één-wereld regering, een één-wereld religie, onder een één-wereld leider. Op het uur van zijn keuze zal de absolute Allerhoogste zijn eigen overwinningsklok luiden hier op Aarde door het liefdevolle en dienende hart van de Verenigde Naties. - Robert Muller, voormalig assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties, voorstander van de "Wereldwijde Grondwet".

Dus, welke katalysator zou de naties van de wereld kunnen katapulteren in zo'n verenigde overeenkomst? Welke wereldwijde noodsituatie of planetaire hachelijke situatie zou zo ernstig, zo acuut, zo verwoestend en zo impactvol zijn dat het de leiders van de naties zou motiveren om hun verschillen en conflicten uit het verleden opzij te zetten? Wat zou hen ertoe bewegen om hun grenzen op te heffen en de wereldeconomie en gemeenschappelijke bezigheden samen te smelten om één te worden? Wat of wie zal hen verenigen?

Het antwoord van Covid was een voorbode van wat komen gaat. Hun echte agenda, volgens het World Economic Forum en het Internationaal Monetair Fonds, is klimaatverandering, economische gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Hoe ziet dit er praktisch uit? Het houdt in wezen in dat we de planeet aanbidden, het kapitalisme vernietigen ten gunste van het socialisme en het joods-christelijke geloofssysteem opzij schuiven dat hen in de weg zou staan.

Dit zijn slechts oppervlakkige zaken die een nog diepere agenda verhullen, die gevonden wordt in Psalm 2:1-6.

Psalm 2:1-6 KJV - "Waarom woeden de heidenen en verbeelden de mensen zich iets ijdels? De koningen der aarde stellen zich op en de heersers beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken en hun koorden van ons afwerpen. Hij, die in de hemelen zit, zal lachen; de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen. Toch heb Ik mijn koning gesteld op mijn heilige heuvel Sion."

Ja, een één-wereld regering is in wording, doemt op aan de horizon. Zoals Michele Bachmann heeft getuigd, streven politieke leiders in Europa gretig zo'n doel na. En Amerika wordt op dit moment geleid door een man wiens campagne "Build Back Better" letterlijk is overgenomen van de pagina's van de globale reset-agenda van het WEF.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Wordt vervolgd: Misleiden vs Beperken

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Reforming the Governments of the Nations | Harbingers Daily