www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het onderdrukken van de waarheid

Door Daymond Duck - 10 december 2022

( )

Volgens de uitgave van Elon Musk's interne Twitter documenten op 2 dec. 2022 zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn...

 • dat Amerika's schaduwregering alles op alles zette om Trump en de Make America Great Again (MAGA) beweging te stoppen tijdens de verkiezingen van 2020.
 • dat er samenspanning was tussen de FBI, Biden's campagnecomité, de Twitter-medewerkers en sommige leden van de Obama-administratie om tegen het Amerikaanse volk te liegen over het Hunter Biden Laptop-verhaal.
 • dat de FBI wist dat het Hunter Biden Laptop verhaal waar was, maar dat de FBI opzettelijk het publiek misleidde door het Russische desinformatie te noemen.
 • dat de FBI, Biden campagne comité, Twitter medewerkers en anderen vele Amerikanen hebben gecensureerd en hun vrijheid van meningsuiting hebben ontzegd.
 • dat de FBI, Biden-campagnecomité, Twitter-medewerkers en anderen de persvrijheid hebben geblokkeerd (het New York Post-verhaal gecensureerd).
 • dat Trump en zijn MAGA aanhangers legitieme klachten hebben over de eerlijkheid van de 2020 verkiezingen.

Dit doet me denken aan iets wat Paulus zei: "Want de toorn van God wordt vanuit de hemel geopenbaard tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid houden" (Rom. 1:18).

Er kan weinig twijfel over bestaan dat deze mensen schuldig zijn aan het onderdrukken van de waarheid in ongerechtigheid, en dit is zeker niet de eerste keer.

 • Ze aarzelden niet om Hillary Clinton te helpen haar gehackte computerbestanden in de doofpot te stoppen.
 • Ze aarzelden niet om te liegen tegen de FISA rechtbank om een bevel te krijgen om Trump en enkele van zijn medewerkers te bespioneren.
 • Het onderdrukken van de waarheid met onrechtvaardigheid is een manier van leven geworden bij de FBI en het Ministerie van Justitie.
 • Degenen die het ontkennen geloven waarschijnlijk Merrick Garland als hij in de camera's kijkt en zegt dat Amerika's grens met Mexico veilig is.

Hun acties zijn één van de redenen waarom de toorn van God (de Verdrukkingsperiode) op komst is.

Hier zijn een paar profetie-gerelateerde gebeurtenissen die onlangs het nieuws haalden.

Eén, betreffende een economische ineenstorting: op 30 nov. 2022 werd gemeld dat 41% van de Amerikaanse eigenaren van kleine bedrijven zei dat zij niet het volledige bedrag van hun huur op tijd konden betalen in nov. 2022.

Dat was 30% in september, 37% in oktober en 41% in november.

Twee, betreffende het merkteken van het Beest in iemands voorhoofd of in zijn rechterhand: op 30 november 2022 zei Elon Musk dat zijn bedrijf hoopt binnen 6 maanden te beginnen met proeven op mensen met zijn Neuralink draadloze hersenchip.

Musk probeert hersenchips te ontwikkelen die het gezichtsvermogen/motorische functies van patiënten herstellen en hen mogelijk in staat stellen elektronische apparaten mentaal te bedienen.

Een in iemands hersenen (voorhoofd) geïmplanteerde chip zou kunnen worden gevolgd, maar sceptici menen dat het nog wel even zal duren voordat de samenleving zover is.

Drie, betreffende het Merkteken van het Beest: op 28 november 2022 heeft een schrijver genaamd JD Heyes de mening geuit dat regeringen proberen een digitale valuta (CBDC) te ontwikkelen om controle te krijgen over de bestedingsgewoonten van mensen (om het kopen en verkopen van mensen te beïnvloeden of te blokkeren).

Vier, op 30 nov. 2022 beloofde de aankomende Israëlische premier Netanyahu drie dingen:

 • Hij zal de Iraanse nucleaire dreiging tegen Israël neutraliseren.
 • Hij zal de Abraham akkoorden uitbreiden en vrede sluiten met Saudi Arabië.
 • Zijn eerste staatsbezoek zal zijn aan de VAE (de eerste Arabische natie die vrede sluit met Israël in 25 jaar) om te laten zien dat het hem ernst is met het sluiten van vrede met de Arabieren.

Vijf: op 1 december 2022 reisde voormalig president Obama naar Atlanta, Georgia, om campagne te voeren voor senator Raphael Warnock.

Tijdens een campagne toespraak namens Warnock, zei Obama: "We houden van Uncle Joe. We geven hem alleen geen moeilijke dingen te doen."

Obama geeft op video publiekelijk toe dat hij en anderen bepalen wat Biden doet.

Anders gezegd, zelfs als Biden de verkiezingen van 2020 zou winnen, zijn ze gestolen omdat Obama en anderen de leiding hebben.

Zes, over het verval van Amerika: op 1 december 2022 publiceerde de zeer gerespecteerde conservatieve schrijver Victor Davis Hanson een artikel met een lijst van tien manieren waarop iemand de VS zou kunnen vernietigen, als hij dat echt zou willen.

Hier is Hanson's ongelooflijke lijst (in mijn woorden).

 • Vernietig Amerika's energie onafhankelijkheid.
 • Biljoenen dollars drukken en verdelen om Amerika's geld te verzwakken.
 • Wis de grens en laat miljoenen mensen toe in Amerika.
 • Vernietig het vertrouwen van het publiek in de Amerikaanse verkiezingen.
 • Herdefinieer misdaad, verander en negeer de wetten om sommige criminelen vrij te stellen.
 • Amerika verdelen, de bestaande cultuur afbreken, mensen identificeren op hun ras, geslacht, etc., mensen uitschelden (racisten, etc.).
 • Amerika's bondgenoten verraden (Afghanistan, Saoedi-Arabië, enz.) en onze vijanden sussen (Iran, Venezuela, enz.).
 • Het eerste amendement van de grondwet vernietigen, het vrije woord censureren, sommige vrije woorden haatdragend noemen, enz.
 • Demoniseer de burgers van Amerika (MAGA Republikeinen) en vervolg politici (Trump) die tegen je zijn.
 • Amerikanen beperkingen opleggen (vaccinaties afdwingen, gebruik van maskers, lockdowns, etc.).

(Mijn mening: De heer Hanson heeft het bij het rechte eind. Er lijkt een doelbewuste poging te zijn om Amerika te verzwakken en haar soevereiniteit over te geven aan een één-wereld regering. Helaas zouden velen zichzelf, familie en vrienden spoedig in de Verdrukkingsperiode kunnen aantreffen. Gelukkig komt de Opname eerst, velen zullen gered worden tijdens de Verdrukkingsperiode, en Jezus zal afrekenen met degenen die wereld vernietigen).

Zeven, betreffende de wereldregering: op 1 december 2022 plaatste The American Thinker een opiniestuk van Robert A. Taft.

Volgens Taft zijn het Oosten (Rusland, China en hun bondgenoten) en het Westen (de VS en de EU) het volgende overeengekomen sinds ze elkaar ontmoetten op 15-16 november 2022 tijdens de G-20 bijeenkomst in Bali:

 • Een wereldregering in communistische stijl invoeren.
 • Vermindering van de wereldbevolking.
 • Wereldwijde gezondheidszorg invoeren.
 • Technologie gebruiken om iedereen te controleren (om iedereen te dwingen hetzelfde te denken en zich te onderwerpen aan een wereldregering).
 • Transhumanisme bevorderen (de fusie van mensen met technologie).
 • Digitaliseer voedselverwerking en ontwikkel een duurzame voedselvoorziening.

Hier is een link - NL naar de mening van Tate, maar weet dat Tate niet denkt dat deze Oost-West overeenkomst stand zal houden.

(Mijn mening: Of Tate gelijk heeft of niet valt nog te bezien, maar dit zijn zeer belangrijke zaken die betrekking hebben op Bijbelse profetie, en geen enkele andere generatie heeft zulke dingen meegemaakt).

(Mijn mening: Biden beschuldigt Ultra MAGA Republikeinen vaak van het vernietigen van de Democratie. Als hij heeft ingestemd met de invoering van een wereldregering in communistische stijl, is hij degene die de Democratie vernietigt, en hij onderdrukt de waarheid door anderen te beschuldigen).

Acht, betreffende hongersnood: op 1 december 2022 beval de Duitse regering boeren in een groot, zeer productief landbouwgebied van de natie om hun gebruik van kunstmest op basis van stikstof met 20% te verminderen.

Dit is niet goed, maar er wordt aangenomen dat dit slechts de eerste verlaging is en dat er meer vermindering op komst is.

Negen, over het verval van Amerika: op 5 december 2022 werd gemeld dat een door George Soros gefinancierde groep genaamd Governing for Impact (GFI) de regering Biden heeft geadviseerd dat de Clean Air Act het Environmental Protection Agency (EPA) de bevoegdheid geeft om de productie en verkoop van elke brandstof voor motorvoertuigen, inclusief benzine, te controleren of te verbieden door te verklaren dat de brandstofemissies de volksgezondheid in gevaar brengen.

Blijkbaar adviseerde GFI een gedeeltelijk verbod (geen totaal verbod) van benzine omdat anders de rechtbanken het waarschijnlijk zouden verwerpen.

(Mijn mening: Het verminderen van de productie en verkoop van benzine in de V.S. zou de V.S. op een belangrijke manier negatief beïnvloeden, en Amerikanen zouden zich grote zorgen moeten maken over elk advies dat George Soros aan de Amerikaanse regering geeft).

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Suppressing the Truth :: By Daymond Duck - Rapture Ready