www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gelijk geschapen

Door Hal Lindsey - 7 februari 2022

De Amerikaanse republiek is gebouwd op de "vanzelfsprekende" waarheid "dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare Rechten." Haal de woorden "geschapen" en "Schepper" uit die zin, en het wordt onzin.

Het is onzin om te zeggen, "alle mensen zijn gelijk." We worden niet geboren met gelijke niveaus van intelligentie, atletisch vermogen, of goed uiterlijk. We worden geboren uit verschillende ouders en in verschillende omstandigheden, waaronder verschillende niveaus van rijkdom of armoede. Maar voeg het woord "geschapen" toe en het wordt duidelijk. Wij zijn met gelijke waarde voor God geschapen - ieder van ons heeft zijn beeld in zijn wezen gegrift (Genesis 1:26).

De stichters van onze natie waren doordrenkt van deze overtuigingen. Daarom schreven zij een grondwet die zelfs de gemeenste misdadiger beschermt tegen "wrede en ongewone straffen". In ons systeem moeten huiszoekingen en inbeslagnemingen worden goedgekeurd door een rechtbank na een zorgvuldige beoordeling van "waarschijnlijke oorzaak". De grondwet eist dat de beschuldigde een openbaar proces krijgt voor een onpartijdige jury. Alle mensen hebben recht op dit soort respect omdat ieder mens een aangeboren waarde heeft voor God.

Het is allemaal gebouwd op de woorden "geschapen" en "Schepper." Ons land is gesticht op een theologisch idee. We hebben een Schepper. We hebben status in het universum. Verwijder God uit ons land, en je verwijdert de intellectuele en spirituele fundamenten van de democratie zelf.

Het nieuwe atheïsme dat ons land overspoelt is erop uit om Gods naam en Zijn normen uit onze instellingen, filosofieën en amusement te verwijderen. Degenen die zulke ideeën propageren doen dat in de naam van vrijheid. Maar echte vrijheid heeft een fundering nodig. Het verwijderen van het fundament van vrijheid betekent de uiteindelijke vernietiging van vrijheid zelf.

En dat is wat er nu gebeurt. De superelites hebben het vertrouwen in het gewone volk verloren, en daarmee in de democratie zelf. Ze hebben altijd geprobeerd om hun duim op de schaal van de democratie te leggen. Maar in het verleden richtten zij hun macht en invloed op het bevorderen van hun eigen ideeën. Tegenwoordig gebruiken zij hun macht steeds meer om afwijkende meningen de kop in te drukken en een eind te maken aan het debat.

"Wij, het volk, hebben nog steeds onze stem, maar een stem betekent weinig zonder de vrije stroom van informatie. In ons regeringsstelsel is vrije meningsuiting geen luxe, maar een absolute noodzaak. Democratie werkt alleen als mensen erop kunnen vertrouwen dat ze door het lawaai heen prikken en de waarheid vinden.

Het is een rommelige vorm van regeren. Daar is geen twijfel over mogelijk. In een volmaakte wereld zouden de mensen geregeerd worden door een volmaakt Persoon - volmaakt in liefde, volmaakt in wijsheid, volmaakt in rechtvaardigheid, en volmaakt in alle andere opzichten. Die Persoon, Jezus, is op komst! De Bijbel zegt: "De regering zal op Zijn schouder rusten."

Maar tot die blijde dag, moeten we dankbaar zijn voor wat Lincoln noemde "regering van het volk, door het volk, voor het volk". En we moeten werken en bidden dat het "niet van de aarde verdwijnt."

Lees ook een profetie - NL

Bron: Hal Lindsey