www.wimjongman.nl

(homepagina)


Veranderde wereld na 1914

14 november 2021

Tweede deel (hier het Eerste deel)

()

Nogal wat invloedrijke mensen beweerden dat de wereld voor altijd veranderde in het jaar 1914. Een van mijn favoriete schrijvers, George Orwell, schreef in zijn boek "Coming Up For Air": "Mensen die tot 1914 leefden, hadden iets wat nooit meer voorkwam, nooit meer, na 1914." Hij schreef ook: "vóór 1914 dachten de mensen niet aan de toekomst als iets om bang voor te zijn zoals wij nu doen, en het leven was toen niet zachter, integendeel, het leven was veel harder."

"Ja, mensen werkten over het algemeen veel harder, meer mensen leefden in armoede, maar het leven was op de een of andere manier veel beter. "Het is alsof ze gemoedsrust hadden, een gevoel van veiligheid, ze wisten niet dat de orde der dingen ooit kon worden veranderd en bijna iedereen had een religieuze overtuiging en ging naar de kerk.

"En dan boem, iets verandert de wereld, alles, voor altijd.

Dat gebeurde ook, precies op tijd en nog ongelooflijker, we waren er al bijna 2000 jaar eerder voor gewaarschuwd. Was er ooit een moment in de geschiedenis waarop iets gebeurde, een “paradigma verschuiving", een belangrijke verandering waarbij de gebruikelijke manier van denken of iets doen voorgoed werd veranderd en vervangen door een nieuwe en andere manier die niet alleen de wereld veranderde, maar ook de mensheid en de manier waarop wij dachten of een historische gebeurtenis berekenden. Wel, natuurlijk, honderden, waarschijnlijk duizenden door de geschiedenis van de mensheid heen, maar, was er ooit een moment in de tijd dat een hele overvloed aan paradigma verschuivingen plaatsvond, die samen de manier veranderde waarop we onze wereld waarnemen - voor altijd?

Ja, de trigger die deze keten van gebeurtenissen, die ons naar een "brave nieuwe wereld" leidde, teweegbracht is diep verwikkeld in een samenzwering, net als Pearl Harbour, de moord op JFK, en 9/11. Op zondagmorgen 28 juni 1914 werd aartshertog Franz Ferdinand, troonopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, samen met zijn vrouw Sophie, vermoord in een colonne van auto's die door de straten van Sarajevo reed.

Precies een maand later begon WO I en opende een heel nieuw hoofdstuk in oorlogsvoering en hoe onze medemensen te doden. Het is moeilijk voor te stellen hoe één destructieve actie van een arme wanhopige tiener de wereld op de knieën kon brengen en voor altijd kon veranderen, en een ongekende wereldwijde kettingreactie kon veroorzaken, een kettingreactie van zo'n verwoesting dat Jezus zelf ons allen zou waarschuwen om ons erop voor te bereiden, 2.000 jaar eerder in Mattheüs 24, Lucas 21 en Marcus 13.

Dat ene krankzinnige moment veroorzaakte een ongekende wereldwijde implosie die een keten van gebeurtenissen in gang zette die nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was voorgekomen en die tot op de dag van vandaag over de hele wereld nazindert. Een escalatie waarvan onze wereld nooit volledig is hersteld en die de trend zette waarin we ons vandaag bevinden, bijna 8 miljard mensen die leven op een stervende planeet met een samenleving die op het punt staat zichzelf te vernietigen.

Laten we eens kijken naar de waarschuwing die Jezus zo'n 2000 jaar geleden voorspelde, toen Hij antwoordde op de vraag van Zijn discipelen: "Wanneer zullen deze dingen gebeuren?"

Jezus antwoordde: Want er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Ziet toe, dat gij u niet verontrust, want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen. Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk en er zal voedselschaarste zijn en aardbevingen in de ene plaats en in de andere. Al deze dingen zijn het begin van de benauwdheid. Mattheüs 24:6-8.

In Lukas 21:1 wordt ons ook verteld van pestilentiën en grote tekenen en vreeswekkende schouwspelen uit de hemel. Wat is het verband tussen 1914 en Jezus' waarschuwing in Mattheüs 24, Lukas 21 en Marcus 13? Laten we het uitsplitsen.

Oorlogen.

Oorlogen zijn er altijd geweest sinds het begin der tijden, grote oorlogen, de hele geschiedenis is gebouwd over de rug van oorlogen en keizerrijken vanaf het begin der tijden, maar wat begon op 28 juli 1914 en eindigde op 11 november 1918 was nog nooit eerder gebeurd op zo'n schaal, nee, zelfs niet in de buurt. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid moest een oorlog van een dergelijke omvang worden aangemerkt als een "wereldoorlog, of de grote oorlog". Voor het eerst in de geschiedenis brak er een "wereldoorlog" uit op een schaal die nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was voorgekomen.

Een oorlog waarin miljoenen jonge mannen werden afgeslacht door door de mens gemaakte industriële machines, chemicaliën in de vorm van mosterdgas en mega grote bommen. WO I slachtte ongeveer 40 miljoen mensen af in slechts 4 jaar. De geschiedenis was voorgoed veranderd, de richting van de toekomst van de wereld was veranderd, en waren de vier ruiters van de apocalyps toen losgelaten?

Meer oorlogen en voedseltekorten.

Terwijl de wereld nog in oorlog was, ontplofte een van de bloedigste van alle opstanden, een oorlog binnen een oorlog zou je kunnen zeggen. In 1917 begon de Russische Revolutie, die in 1923 zijn hoogtepunt bereikte. Er wordt gedacht dat ongeveer 12 miljoen mensen stierven tijdens de Russische revolutie, vooral arme mensen. Velen stierven door hongersnood. (Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen voedseltekorten zijn en aardbevingen in de ene plaats en in de andere). Er zullen voedseltekorten zijn en pestilentiën. Mattheüs 24.

Pestilentie! Toen het einde van de Eerste Wereldoorlog naderde, overviel een nietsvermoedend publiek, dat op het punt stond het einde van een verwoestende oorlog te vieren, iets soortgelijks als wat onze wereld nu te wachten staat; een nieuwe wereldwijde pandemie overviel de wereld systematisch zonder het te beseffen. De Spaanse griep, die begon in de VS doodde tientallen miljoenen mensen. Men denkt dat wel 500 miljoen mensen besmet raakten, een derde van de gehele wereldbevolking, en men schat dat meer dan 100 miljoen mensen stierven, meer dan het dubbele van het aantal mensen dat in WO I omkwam.

Meer voedseltekorten. Terwijl de wereld langzaam herstelde van de ongekende sterfte van miljoenen door oorlogen, hongersnood en pest, kreeg de wereld opnieuw een klap te verwerken, slechts tien jaar na het einde van WOI en zeven jaar na het uitsterven van de Spaanse griep, werd de wereld opnieuw overvallen. Deze keer was het 'De Grote Depressie'. De Grote Depressie begon in 1929 in de VS, maar galmde al snel over de hele wereld en duurde tot het eind van de jaren dertig. Een groot deel van de wereldbevolking leed onder armoede en hongersnood.

Miljoenen banen gingen over de hele wereld verloren, honger en hongersnood waren de nieuwe doodsoorzaak, naar schatting kostte de Grote Depressie ongeveer 120 miljoen mensen het leven. Oorlogen: In 1936 begon de Spaanse Burgeroorlog, hoewel er een half miljoen mensen stierven, was het slechts een voorproefje van wat komen ging. Tegen 1 september 1939 was de wereld weer in oorlog. De Tweede Wereldoorlog was nog destructiever dan de eerste. Er waren meer gesofisticeerde machines ontwikkeld, vliegtuigen zorgden voor een nieuwe verschrikking, luchtbombardementen die hele steden verwoestten en na 6 jaar bloedige oorlogsvoering werd een nieuwe verschrikking geïntroduceerd.

De VS brachten Japan op de knieën met twee "atoombommen" die twee grote Japanse steden verwoestten en in een paar dagen honderdduizenden onschuldige mensen doodden.

Volgens sommige schattingen bedraagt het totale aantal doden als gevolg van oorlogen en gewapende conflicten sinds 1914 bijna 300 miljoen! Anderen zeggen 500 miljoen. Meer voedseltekorten: De voedselrantsoenering was tijdens de twee wereldoorlogen zo streng dat miljoenen mensen de hongerdood stierven. Tijdens de eerste wereldoorlog werd het Duitse volk op strenge voedselrantsoenen geplaatst. Na de eerste wereldoorlog implodeerde de Duitse economie en was er een kruiwagen vol geld nodig om alleen al een brood te kopen.

Volgens "De oogst van verdriet: Sovjet Collectivization and the Tereur Hongersnood," stierven ongeveer 14,5 miljoen mensen de hongerdood tijdens de Grote Hongersnood van 1932-33, ook bekend als Holodomor.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het Nederlandse volk zo'n honger dat het zijn toevlucht nam tot het eten van tulpen, terwijl de Duitsers en Russen aan het Oostfront met miljoenen stierven van de kou en de honger. Het Britse volk had tot ver in de jaren vijftig te lijden onder voedselrantsoenering als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

De Grote Chinese Hongersnood wordt algemeen beschouwd als de dodelijkste hongersnood en een van de grootste door de mens veroorzaakte rampen in de geschiedenis van de mensheid, met een geschat dodental door verhongering dat in de tientallen miljoenen loopt (15 tot 55 miljoen). Sinds 1914 zijn naar schatting meer dan 100 miljoen mensen gestorven als gevolg van hongersnoden in de 20e en 21e eeuw.

Lucas 21:1. Grote aardbevingen in de ene plaats en in de andere, grote tekenen en vreeswekkende schouwspelen uit de hemel; Terwijl ik deze paragraaf schrijf op de 6e dag van maart 2021, heeft een totaal aantal van 42 grote bevingen, (mag. 6 of hoger) onze planeet door elkaar geschud, wat het hoogste aantal is dat ooit is geregistreerd in de eerste 65 dagen van een nieuw jaar. Het recordaantal zware bevingen is gepaard gegaan met een overvloed aan vulkaanuitbarstingen en -activiteiten. Zeggen dat we goed op weg zijn naar een jaar van seismische en vulkanische activiteit dat een record breekt, is een understatement. Het record van zware bevingen in één jaar volgens gegevens van USGS is op dit moment 207 in 2011, het jaar van de ramp in Fukushima, en 204 in 1957, waarvan ik er later veel zal behandelen, als je bedenkt dat in het hele jaar 1914 slechts 10 zware bevingen werden geregistreerd.

Terug naar Lukas 21 Nu, Jezus sprak over "aardbevingen in de ene plaats en in de andere" en "grote tekenen en vreeswekkende schouwspelen uit de hemel". Inderdaad gebeurden er aardbevingen in de dagen van Jezus, maar Hij gaf duidelijk een waarschuwing aan een toekomstige generatie en die generatie was hoogstwaarschijnlijk deze generatie, de mensen die vandaag leven, laat me het uitleggen.

Het gemiddelde aantal grote aardbevingen, mag. 6 of hoger tijdens WO I en net daarna lag rond de "15 of zo per jaar," niet echt een wereldwijde bedreiging. Direct na WO I begonnen de zware bevingen (mag 6 of hoger) te stijgen tot een piek van 74 in het jaar 1934, wat toen het jaarrecord van de 20e eeuw was.

Een heleboel bevingen vinden plaats!

Volgens gegevens van de USGS-website daalde het aantal zware bevingen om de een of andere onverklaarbare reden drastisch tijdens de tweede wereldoorlog. Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er echter iets ongelooflijks, een reeks gebeurtenissen die niet alleen de ruimtewedloop op gang bracht en resulteerde in de oprichting van de NASA, maar ook het onvoorstelbare idee deed ontstaan om de ruimte-experts van de USSR en de VS op één lijn te krijgen, zo midden in een koude oorlog.

Hoe kon dit gebeuren?

In de jaren '50 explodeerde de seismische activiteit plotseling en op onverklaarbare wijze over de hele wereld, precies zoals Jezus 2000 jaar eerder had beloofd. Tijdens de jaren '40 bedroeg het gemiddelde aantal zware bevingen (mag. 6 of hoger) per jaar 35, maar in 1950 piekte dat aantal plotseling tot een ongelooflijke 138, 100 meer dan het gemiddelde van de jaren '40, maar het hield niet op!

Het volgende jaar, 1951, werd het jaarrecord opnieuw verbroken toen 151 zware bevingen werden geregistreerd. In 1952 werd het record opnieuw gebroken toen 181 zware bevingen (mag 6 of hoger) werden geregistreerd. In 1957 werd een recordaantal zonnevlekken in één jaar geregistreerd, onze ster explodeerde letterlijk met een recordaantal zonnevlekken, dat sindsdien nooit meer is geëvenaard, waarmee een andere profetie van Jezus werd vervuld, "grote tekenen en vreeswekkende beelden uit de hemel". En in datzelfde jaar werd een nieuw record gebroken toen 204 zware bevingen (mag. 6 of hoger) werden geregistreerd in hetzelfde jaar. Onze zon ging ballistisch en onze planeet reageerde! Zie de grafiek hieronder.

()

Dus Jezus en Zijn profetie waren zoals altijd ter plaatse, maar hé, er is nog veel meer, we hebben nog niet eens aan de oppervlakte gekrast.

Was 1914 het jaar waarin de "vier ruiters van de apocalyps" werden losgelaten? Ik weet het zeker niet, maar in de tijd tussen 1914 en 1957, het jaar dat onze Zon "gek" werd, gebeurde een enorme hoeveelheid Bijbelprofetie.

Op 14 mei 1948 - toen "de wereld" even medelijden had met de Joden en Israël aan hen teruggaf en zij voor het eerst in 2900 jaar de onafhankelijkheid van Israël als een verenigde en soevereine natie konden uitroepen. Op diezelfde dag gaven de Verenigde Staten een verklaring uit waarin de soevereiniteit van Israël werd erkend, een natie was op één dag geboren, precies zoals Jehovah had gezegd dat het zou zijn.

Geruchten over oorlogen: De Koude Oorlog, Wereldoorlog III, Nucleaire oorlog.

Veel mensen hebben 2020 en 2021 vergeleken met het begin van de zevenjarige verdrukkingsperiode die in de Bijbel is geprofeteerd. Nou, laat me je vertellen, het komt niet eens in de buurt. Wat er sinds januari 2020 is gebeurd, Covid-19, lockdowns, banenverlies, uitzettingen, en sociale onrust is verschrikkelijk, maar kan worden vergeleken met een wandeling in het park als je bedenkt welke verschrikkingen soldaten moesten ondergaan in WO I en WO II, maar zelfs die gebeurtenissen zijn niets vergeleken met wat er gaat komen tijdens de 7-jarige verdrukkingsperiode, De meesten van ons in het Westen kunnen zich niet voorstellen hoe oorlog werkelijk is, we hebben veel geluk gehad, bijna iedereen van ons die nu leeft heeft WO II gemist en er is niemand in leven die zich WO I kan herinneren, onze generatie, heeft het opmerkelijk gemakkelijk gehad, tot nu toe dan.

De waarheid was extreem luid en ongelooflijk dichtbij, maar we misten het op een kilometer: We keken even niet naar de bal, en alle gruwelen, en al de Bijbelse Profetieën en samenzweringstheorieën waarover de laatste twintig jaar ad nausa is geschreven, gebeurden terwijl wij wegkeken.

Nu namen we in het vorige hoofdstuk aan dat Jezus het inderdaad had over "onze generatie" toen hij "aardbevingen in de ene plaats en in de andere" en "grote tekenen en vreeswekkende schouwspelen uit de hemel" voorspelde, genoemd in Lucas 21:10, omdat deze beide door Jezus voorspelde dingen samen gebeurden in 1957. Maar, is deze generatie, dezelfde generatie die genoemd wordt in Matt 24:22 - "Als die dagen niet waren verkort, zou niemand het overleven, maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort"? Nou, dat moet wel!

De grote verdrukking moet wel heel dichtbij zijn als je bedenkt dat er vandaag de dag nog duizenden kernwapens beschikbaar zijn voor vijf grote kernmachten: de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Voeg aan dat aantal de kernwapens toe van Israël, India, Pakistan, Noord-Korea, en naar verluidt Saoedi-Arabië en mogelijk Iran. Voeg daarbij de mogelijkheid dat andere schurkenorganisaties, terroristen of jihadisten, bijvoorbeeld, de technologie hebben om op zijn minst een vuile bom te maken, en de mogelijkheden zijn duizelingwekkend. We kunnen nu de wereld en iedereen erop vele malen vernietigen, dus als Jezus zegt: "Als die dagen niet waren verkort, zou niemand worden gered." Hij moet het weer spreken over onze generatie.

Terug naar de explosie van zonnevlekken in 1957 en de grote bevingen, wat heeft dat te maken met een "God klok?" Onze planeet begon op te warmen! Niet door ons, maar door de zon!

()

Nou, mensen, dit is waar ons verhaal echt interessant wordt, want tot nu toe denk ik niet dat iemand (behalve de NASA) de puntjes aan elkaar heeft gevoegd en de puntjes op de i heeft gezet.

Als 1914 de verschijningsdatum was voor de Vier Ruiters van de Apocalyps, dan was de explosie van zonnevlekken en grote bevingen in 1957 de aanleiding voor alle problemen van onze planeet vandaag de dag en ik kan het bewijzen! Het was onbetwistbaar, het "EINDE VAN ONS BEGIN!"

Na 1957 begon onze planeet op te warmen, niet door menselijke activiteit, o nee, door onze Ster en NASA wist het!

()

Meer bewijs!

De hierboven beschreven periode was zonnecyclus 19, de negentiende zonnecyclus sinds 1755, toen men begon met het uitgebreid registreren van zonnevlekkenactiviteit. Zonnecyclus 19 duurde 10,5 jaar, beginnend in april 1954 en eindigend in oktober 1964. Het aantal zonnevlekken dat op kerstavond en eerste kerstdag 1957 op de zon werd waargenomen (503), verontrustte de wetenschappers destijds zo zeer, dat op het hoogtepunt van deze zonnecyclus een Internationaal Geofysisch Jaar werd uitgeroepen om de Russische en Amerikaanse wetenschappers na de koude-oorlogsstilte op één lijn te krijgen.

Merkwaardig genoeg gaf President Eisenhower in juli 1958 toestemming voor de oprichting van de National Aeronautics and Space Administration (NASA). De ruimtewedloop begon. Twee dagen nadat de Verenigde Staten op 31 juli 1956 hun voornemen bekendmaakten om een kunstmatige satelliet te lanceren, kondigde de Sovjet-Unie aan hetzelfde te zullen doen. De Spoetnik 1 werd gelanceerd op 4 oktober 1957, waarmee de Verenigde Staten werden verslagen en mensen over de hele wereld versteld stonden.

In 1958 stelde de NASA voor het eerst vast dat veranderingen in de baan van de aarde om de zon, samen met veranderingen in de axiale schuinte van de aarde, suggereerden dat zonneactiviteit verantwoordelijk was voor schommelingen in het weer op onze planeet. In 2000 publiceerde de NASA op haar website van het Observatorium voor de Aarde informatie over de Milankovitch-klimaattheorie, waaruit bleek dat de aarde in feite verandert door externe factoren die absoluut niets te maken hebben met menselijke activiteit. Maar deze informatie is nog niet algemeen verspreid, zie het verslag op Earth Observatory Toevallig overleed Milankovitch in 1958.

Het maximale zonnevlekkengetal dat tijdens de zonnecyclus werd waargenomen was 503, op kerstavond en eerste kerstdag 1957 (het hoogste dat ooit is gemeten). Intens rood noorderlicht jaagde de mensen in Europa de stuipen op het lijf op 11 februari 1958 en was zichtbaar vanuit vele Amerikaanse steden tot aan de 40e breedtegraad in het zuiden. Deze geomagnetische storm veroorzaakte een radio uitval in Noord-Amerika. Op 13 november 1960 en 1 oktober 1961 waren boven New York noorderlichtverschijnselen te zien.

Vanaf 1957 begon onze planeet op te warmen, de seismische en vulkanische activiteit nam toe, evenals de natuurrampen en onze fauna begon uit te sterven, eerst langzaam maar toenemend, culminerend in de onleefbare hel-hole die we nu meemaken. Een wereld in brand die op alle plaatsen wordt opgeblazen door onvoorstelbaar grote stormen, overstromingen, koude, hitte, droogte, noem maar op, en natuurlijk onze steeds verder verdwijnende wilde dieren en vegetatie, we leven nu op geleende tijd, bijna 8 miljard mensen met een snel uitgeputte voedselvoorraad, zie onderstaande grafiek.

()

Onze wereld in data toont de ongelooflijke stijging van natuurrampen sinds onze-ster-zonnevlek ballistisch ging in 1957.

Maar misschien loop ik een beetje op de zaken vooruit, laten we teruggaan naar het "Moderne Maximum" en zijn piek in 1957. Een andere Bijbelse profetie ontvouwde zich, niemand wist het op dat moment, maar het is nu zo duidelijk als de dag! Het machtige Keizerrijk van Engeland, het grootste dat de wereld ooit had gezien, was in zandkorrels uiteengevallen. Strategisch gezien deed het er echter niet toe, want onze sterkste bondgenoot, de VS, was de eerste "Supermacht" van de wereld geworden.

Wat we toen niet wisten, was dat slechts zestig jaar later 's werelds grootste militaire machine niet in staat zou zijn een landingsbaan in niemandsland veilig te stellen en een bende Jihad-terroristen te verslaan. De VS is op dit moment een schaduw van zijn vroegere glorie, geleid door een zwakke regering die bezeten is van problemen. Het land is verdeeld en vaker wel dan niet lijkt het schip stuurloos. China staat op het punt de nieuwe "Supermacht van de Wereld" te worden en Rusland heeft 100.000 troepen verzameld aan zijn Oekraïense grens terwijl de wereldwijde invloed van Amerika nihil is.

Kruisverwijzingen naar een poolverschuiving:

Jesaja 13:10 Want de sterren des hemels en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven. De opgaande zon zal verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven.

Jesaja 34:4 Al de sterren des hemels zullen ontbonden worden. De hemel zal worden opgerold als een boekrol, en al hun sterren zullen vallen als verdorde bladeren van de wijnstok, als gebladerte van de vijgenboom.

Jesaja 50:3 Ik bekleed de hemelen met zwart en maak rouwgewaad tot hun bedekking."

Ezechiël 32:7 Wanneer Ik u uitdoof, zal Ik de hemelen bedekken en hun sterren verduisteren. Ik zal de zon met een wolk bedekken, en de maan zal haar licht niet geven.

Joël 2:10 Voor hen de aardbevingen; de hemelen beven. De zon en de maan worden donker, en de sterren verliezen hun helderheid.

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor de komst van de grote en ontzagwekkende dag van de HEERE.

Joël 3:15 De zon en de maan zullen donker worden, en de sterren zullen niet meer schijnen.

Openbaring 6:13,14 en de sterren van de hemel vielen op de aarde als onrijpe vijgen die van een boom vallen die door een geweldige wind wordt geschud. De hemel ontrolde zich als een boekrol die wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werd van zijn plaats geworpen....

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor de komst van de grote en ontzagwekkende dag van de HEER.

Nahum 3:12 Al uw vestingen zijn vijgenbomen die met de eerste rijpe vijgen; wanneer zij geschud worden, vallen zij in de mond van de eter!

Mattheüs 24:29 Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen: 'De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen geschud worden.'

Marcus 13:25 De sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemelen zullen geschud worden.

Openbaring 8:10 En de derde engel blies op zijn bazuin, en een grote ster, brandende als een fakkel, viel uit de hemel en landde op een derde van de rivieren en op de waterbronnen.

Openbaring 6:14,15 De hemel ontrolde zich als een boekrol die wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werd van zijn plaats verplaatst. Toen verborgen zich de koningen der aarde, de edelen, de bevelhebbers, de rijken, de machtigen, en elke slaaf en vrije man in de spelonken en tussen de rotsen van de bergen....

Jesaja 34:4 Al de sterren des hemels zullen ontbonden worden. De hemelen zullen worden opgerold als een boekrol, en al hun sterren zullen vallen als verdorde bladeren van de wijnstok, als gebladerte van de vijgenboom.

Jesaja 54:10 Al worden de bergen weggenomen en de heuvelen geschud, Mijn liefdevolle toewijding zal van u niet wijken en Mijn verbond des vredes zal niet verbroken worden, zegt de HEERE, die ontferming over u heeft.

Jeremia 4:24 Ik zag naar de bergen, en zie, zij beefden; al de heuvelen slingerden.

Ezechiël 38:20 De vissen der zee, de vogels van de lucht, de dieren van het veld, alle schepselen die op de grond kruipen en alle mensen op de aarde zullen beven bij Mij. De bergen zullen worden neergeworpen, de rotsen zullen instorten, en elke muur zal op de grond vallen.

Nahum 1:5 De bergen beven voor Zijn aangezicht, en de heuvelen smelten weg; de aarde beeft voor Zijn aangezicht - de wereld en al haar bewoners.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. De hemelen zullen met een gebulder verdwijnen, de elementen zullen door vuur vernietigd worden, en de aarde en haar werken zullen ontbloten worden.

Openbaring 16:20 Toen vluchtte elk eiland, en geen berg was meer te vinden.

Bron: TBW: Our leaders are spewing "climate rhetoric-blah, blah, blah" for one reason: You can see it in their attitude, behavior, and manners. they know they can't save the planet its too late! A Great Re-Set was planned years ago, however the real "RE-SET" happened in 1957!