www.wimjongman.nl

(homepagina)


NIEUWE BIJBEL CODE TOONT: DE MESSIAS KOMT OP PURIM

Door David Sidman | 11 februari 2021

( )

Van links naar rechts: Man op ezel. Volgens Zacharia 9:9 zal de Messias aankomen op een witte ezel; citaat uit de Torah

Toen zongen Mosjé en de Israëlieten dit lied voor Hasjem. Zij zeiden: Ik zal Hashem bezingen, want Hij heeft glorieus getriomfeerd; paard en ruiter heeft Hij in de zee geworpen. Exodus 15:1 (De Israël BijbelTM)

Op woensdag publiceerde Israel365 News een rapport waaruit blijkt dat een belangrijke kabbalistische rabbi, Rabbi Yaakov Yitzchak Biderman, de huidige Groot Rabbijn van de Lelov sekte van het Chassidisch Jodendom gevestigd in Jeruzalem, zei dat "we de effecten van de ster al aan het begin van de Hebreeuwse maand Adar zouden moeten zien". De maand Adar begint bij zonsondergang op donderdag 12 februari.

Deze voorspelling lijkt een extra laag van geloofwaardigheid te hebben gekregen vanuit een andere Bijbelse bron - de Torah Codes.

Tijdens zijn onderzoek in Exodus 15, merkte Bijbel Code-expert Rabbi Matityahu Glazerson een woordpatroon op dat in het Engels vertaald wordt als: "Messias zal komen". In hetzelfde gebied verschijnt ook het woord "Purim".

Toen zongen Mosjé en de Israëlieten dit lied voor Hasjem. Zij zeiden: Ik zal Hashem bezingen, want Hij heeft glorieus getriomfeerd. Paard en ruiter heeft Hij in de zee geworpen. (Exodus 15:1)

Purim is een Joodse feestdag die begint op 25 februari en eindigt op 26 februari. Rabbi Glazerson onthulde ook dat in dezelfde code het jaar "5781" staat, dat is het huidige jaar (2021).

De naam "Esther" komt ook in de code voor, de heldin van de feestdag Purim. De naam "Jozef", van wie geprofeteerd wordt dat de oorspronkelijke messias komt, duikt ook op.

De codes zijn te vinden in het Bijbelgedeelte 'Hooglied', dat volgens de rabbijn geschikt is voor een code over verlossing, omdat dat hoofdstuk gaat over de verlossing van het Joodse volk uit Egypte.

De rabbijn noemt het een "ongelooflijk fenomeen" en citeert de Rambam die zegt dat de Joden berouw moeten tonen voor de komst van de Messias. Maar hij waarschuwt dat zelfs als de Joden zich niet bekeren, de verlossing op een minder aangename manier zal komen.

Bron: New Bible Code Hints: Messiah to Arrive on Purim