www.wimjongman.nl

(homepagina)


BELANGRIJKE KABBALISTISCHE LEIDER VOORSPELT STER VAN JAKOB AL IN ADAR (12 FEB-MAART 13)

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 10 Februari 2021

()

Een ster rijst op uit Ja'akov, Een scepter komt voort uit Jisraël; Het vermorzelt het voorhoofd van Moab, Het fundament van alle kinderen van Shet. Numeri 24:17 (De Israël BijbelTM)

Een recente video beweerde dat een belangrijke Hasidische leider in Jeruzalem verklaarde dat de geprofeteerde Ster van Jakob, in sommige kringen aangeduid als Nibiru, vanaf deze week de Aarde zal beginnen te beïnvloeden.

REBBE VAN LELOV: NIBIRU ZAL BEGINNEN IN DE MAAND ADAR

( )

Rabbi Yaakov Yitzchak Biderman, de huidige Grote Rabbi van de Lelov sekte van het Hasidisch Jodendom gevestigd in Jeruzalem (Wikipedia)

Een dinsdag gepubliceerde video presenteerde een Hebreeuws-talige audio van een anonieme man die beweerde rechtstreeks te hebben gehoord van Rabbi Yaakov Yitzchak Biderman, dat de huidige Grote Rabbi van de Lelov sekte van het Hasidisch Jodendom gevestigd in Jeruzalem, deze voorspellingen van Yuval Ovadia bevestigt, een Israëlische filmmaker die verschillende bekroonde films heeft gemaakt over het onderwerp van Nibiru en Planeet X.

Hoewel Ovadia nooit een tijdlijn heeft gespecificeerd voor de komst van de ster, zei de Lelover Rebbe, zoals hij bekend staat bij zijn volgelingen, dat de ster zeer dicht bij de aarde is.

"De rebbe zei dat we de effecten van de ster al aan het begin van de Hebreeuwse maand Adar zouden moeten gaan zien," aldus de video.

De maand Adar begint bij zonsondergang op donderdag 12 februari. Ironisch genoeg wordt aan Joden opgedragen hun vreugde in de maand Adar te verhogen, omdat de feestdag Purim, een bijzonder feestelijk feest is, dat op de 14e van de maand valt. Dit zal zijn op donderdagavond 25 februari.

"Na Rosj Chodesj (het begin van de nieuwe maand) zullen er veel dingen in de wereld beginnen te gebeuren. De komst van de ster zal er slechts één van zijn."

OVADIA: "HET STAAT ALLEMAAL GESCHREVEN IN JOODSE BRONNEN"

Yuval Ovadia was zeer ingenomen met de bevestiging van de rabbijn.

"Het is zeer geruststellend om te horen dat een zeer gerespecteerde heilige rebbe mijn werk erkent," vertelde Ovadia aan Israel365 News. "Religieuze Joden zouden er aandacht aan moeten schenken, omdat ik tenslotte alleen Joodse bronnen gebruik om mijn conclusies te staven. Helaas willen zelfs gelovige mensen het soms pas geloven nadat het gebeurd is."

Yuval benadrukte dat hij nooit een precieze datum heeft voorspeld voor de komst van Nibiru.

"Ik ben geen profeet, noch sta ik op het spirituele niveau van de rebbe, maar er is een bron die een specifieke tijdlijn suggereert," merkte Ovadia op, waarbij hij de Zohar aanhaalde.

Na veertig dagen, wanneer de pilaar van de aarde naar de hemel stijgt in de ogen van de hele wereld en de Messias is verschenen, zal er een ster oprijzen in het oosten, stralend in alle kleuren, en zeven andere sterren zullen die ster omringen. En zij zullen er oorlog tegen voeren.

"Wij weten dat de uiteindelijke verlossing het patroon zal volgen van de Exodus uit Egypte," redeneerde Ovadia. "De Exodus vond plaats op Pesach (de feestdag van Pesach) die valt op de 15e van Nisan. 40 dagen daarvoor is wanneer de vuurkolom wordt verondersteld te verschijnen en dat is ongeveer Rosj Chodesj Adar. Het zou dit jaar kunnen zijn of een willekeurig jaar daarna, maar de bronnen lijken deze data te suggereren."

Ovadia merkte op dat de Bijbel een profetie bevat van een ster die de komst van de Joodse Messias aankondigt.

Ik zie hem, maar niet nu; ik zie hem, maar niet nabij; uit Jakov zal een ster voortkomen, en uit Jisraël zal een scepter rijzen, en hij zal de hoeken van Moab doorkliefd hebben, en al de zonen van Seth zal hij afbreken. Numeri 24:17

Rabbi Mozes ben Maimon, bekend onder de afkorting Rambam, de belangrijkste Torah-autoriteit van de 12e eeuw, wiens uitspraken nog steeds worden gebruikt als basis voor een groot deel van de Joodse wet, haalde dit vers over de Ster van Jakob aan als bewijs voor de Messias, waarbij hij benadrukte dat deze zal komen uit Jakob, d.w.z. de stam van Juda en zijn nakomelingen de Joden, en niet uit Ezau of Edom.

De verschijning van deze pre-Messiaanse ster wordt voorspeld catastrofaal te zijn, vergezeld van extreme natuurrampen. De Vilna Gaon, een 18e-eeuwse Joodse geleerde, verklaarde dat de kracht van dit sterrensysteem de wereld zou kunnen vernietigen. Ovadia legde uit dat dit wellicht niet wordt veroorzaakt doordat de ster met de aarde botst, maar doordat God via de ster zijn invloed uitoefent op het weer wereldwijd.

2000 jaar geleden voorspelde de Zohar, het basiswerk van de Joodse mystiek, de verschijning van een ster met zeven 'sterren' die eromheen draaien.

"Joodse bronnen zeggen dat dit astrologische fenomeen een noodzakelijk onderdeel is van de geula (verlossing)," zei Ovadia. Hij legde uit dat als de ster niet verschijnt, dan zal elke bewering dat de Messias is gearriveerd door het Jodendom worden verworpen.

Hij wees op een voorbeeld: 400 jaar geleden gebruikte Rabbi Yaakov Sasportes de afwezigheid van een nieuwe ster als argument tegen Shabbetai Tzvi, een Jood die valselijk beweerde de Messias te zijn.

LELOV REBBE VOORSPELT GROTE DUISTERNIS

De video ging verder met het vertellen van de woorden van de Lelov Rebbe.

"De rebbe instrueerde de mensen om kaarsen en dergelijke voor te bereiden, omdat er een grote duisternis zal zijn," vervolgde de video. "Er zullen ook aardbevingen zijn in elk land, behalve in Israël. In Israël zal de schade veel minder zijn."

"Toen ik vroeg hoe we ons moesten voorbereiden, zei de rebbe dat er niets is wat we kunnen doen," meldde de getuige. "Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen hebben in God.

Bron: Major Kabalistic Leader Predicts Star of Jacob as Early as Adar (Feb 12-March 13)