www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - Deel 16: Vader-God van de Akkadiërs, Amorieten en Filistijnen

4 januari 2022 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 16 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

Nu gaan we naar het deel van Mesopotamië dat ligt tussen de gebieden die de thuisbasis waren van de entiteiten die we al hebben besproken: Kumarbi, in het noordelijke gebied van de Hoerriërs; El, wiens thuis in het westen lag; en Enlil, die vooral in het zuiden van Mesopotamië werd vereerd. In het midden van deze gebieden vinden we hun equivalent, Dagan.

Dagan was de oppergod van het middengebied van de Eufraat, het gebied langs de grote rivier in wat nu Syrië is. De entiteit is nog steeds een mysterie na tweehonderd jaar van archeologen die graven in het Syrische zand. Je hebt ongetwijfeld de gelijkenis opgemerkt tussen de naam van deze god en Dagon, oppergod van de Filistijnen. Je hebt gelijk - het is dezelfde god, degene wiens afgodsbeeld op zijn gezicht viel voor de Ark des Verbonds, en daarbij zijn hoofd en handen verloor, een nogal belangrijk stukje symboliek. Geleerden geloven dat de manier waarop zijn naam werd uitgesproken door de eeuwen heen is veranderd, waardoor de laatste a een o werd in het Engels.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, was Dagan geen vis-god. Een zoektocht op internet naar afbeeldingen van Dagan/Dagon levert meestal afbeeldingen op van een man in een viskostuum die wordt geïdentificeerd als Dagon of een priester van de god. Dit is een vergissing die rond 1860 voor het eerst populair werd gemaakt door Alexander Hislop's boek The Two Babylons. Hoewel Hislop het goed bedoelde, had hij geen toegang tot meer recente archeologie - en om eerlijk te zijn, zijn geleerdheid liet te wensen over.

 

Dagan

Ironisch genoeg was de man in het vreemde vismantelkostuum een type van het bovennatuurlijke wezen dat apkallu werd genoemd in Mesopotamië. Zoals eerder opgemerkt, waren de apkallu de Wachters, de "zonen van God" uit hoofdstuk 6 van Genesis en de opstandige Hoeders uit het Boek van Henoch. (De andere twee soorten apkallu waren een gevleugelde, bebaarde man en een gevleugelde mensachtige met het hoofd van een adelaar). Aangezien we aan het opbouwen zijn dat Dagan slechts een andere naam was voor Shemihazah, hoofd van de Hoeders, dan was hij in zekere zin een van de in vis gehulde entiteiten die door de Mesopotamiërs werden opgeroepen voor bescherming en geluk, ook al werd Dagan zelf vereerd als een graangod en, belangrijker, koning van het Amoritische pantheon in Syrië.

Het idee dat Dagan een visgod was, kan zijn begonnen met een beetje volkse etymologie. Dāg is het Hebreeuwse woord voor "vis,"[1] en aangezien de Filistijnen op de kustvlakte tussen Israël en Egypte woonden, lijkt de verering van een vis-god logisch. Maar Dagan verscheen voor het eerst in het midden van de Eufraat, meer dan duizend jaar voordat Simson Filistijnen begon neer te hakken met het kaakbeen van een ezel. Aangezien de Amoritische koninkrijken langs de Eufraat nooit gebaseerd waren op de visvangst, past het idee van een vis-god aan de top van hun pantheon gewoon niet. Dagan als graangod komt beter overeen met het bewijsmateriaal. In feite is de Semitische wortel voor "graan" dgn, wat leidt tot een kip-en-ei vraag: Is graan naar Dagan genoemd, of andersom?

 

Dit is niet Dagan (of Dagon). De afbeelding links is een apkallu, en de afbeelding rechts is een Sumerische zeemeerman.

In beide gevallen werd Dagan gelijkgesteld met de Hurrische god Kumarbi, die op zijn beurt werd vereenzelvigd met El, Enlil, en met de Griekse god Kronos, koning der Titanen.[2] Volgens de Griekse mythe gebruikte Kronos een sikkel om zijn vader, Ouranos, te castreren, hetgeen, aangezien sikkels tijdens de oogst werden gebruikt, er meer op wijst dat Dagan eveneens een graangod was.

Eén ding weten we wel: Dagan was zeer belangrijk in het oude Nabije Oosten, ook al weten we niet veel over zijn karakter. Zijn cultus is in de vierentwintigste eeuw v. Chr. over de regio verspreid door de grote veroveraar Sargon van Akkad, die zijn troepen vanuit de buurt van het moderne Bagdad helemaal naar de Middellandse Zee voerde. Onderweg stopte Sargon om hulde te brengen aan de tempel van Dagan in Tuttul, een stad aan de Eufraat ongeveer 90 mijl ten noordwesten van Bagdad. Sargon's kleinzoon, Narām-Sîn, schreef Dagan eveneens toe aan zijn militaire triomfen. En aangezien we Dagan hebben vereenzelvigd met Kumarbi, zou dit kunnen verklaren waarom Narām-Sîn ervoor koos een verbond te sluiten met Urkesh, de thuisbasis van de abi, in plaats van deze geheel te veroveren.

Dit zou een interessant toeval zijn als ik een toevalstheoreticus was. Maar omdat ik dat niet ben, wijs ik erop dat we in het vorige hoofdstuk hebben gezien dat de veroveringen van Sargon samenvielen met de verheffing van Enlil, een andere identiteit van Dagan, Kumarbi en El, tot de hoogste status onder de goden van Zuid Mesopotamië. Het lijkt erop dat de heersende dynastie van Akkad "de" god crediteerde voor hun militaire succes.

Wij weten dat Dagan/Dagon meer dan duizend jaar na Sargon nog steeds door de Filistijnen werd vereerd, hoewel het nog steeds een raadsel is hoe de god zich van het midden van de Eufraat naar de Gazastrook heeft verplaatst. In een eerder artikel beschreven wij de recente ontdekking van een Neo-Hittitisch koninkrijk in de buurt van het oude Antiochië, genaamd Palistin. Dit volk schijnt kort te hebben gefloreerd in ongeveer dezelfde tijd als het nieuwe Israëlitische koninkrijk dat werd geregeerd door Saul en David.[3] Het schijnt dat de tak van de Zeevolkeren die wij de Filistijnen noemen, of een ondergroep daarvan, migreerde van ergens in de Egeïsche Zee en een koninkrijk stichtte in wat nu de grens is tussen Syrië en Turkije. Het hield kort stand aan het begin van de IJzertijd en liet slechts een plaatsnaam voor zijn opvolgerstaat achter, Patin of Patina.[4]

De bekendste koning van Palistin was Taita, die indrukwekkende beelden van zichzelf en Tarhunz (de Hettitische naam voor de stormgod Hadad, bij ons beter bekend als Baäl in de Bijbel) achterliet in de tempel van de Stormgod in Aleppo. De inscriptie op het standbeeld van de koning beschrijft hem als "Koning Taita, de Held, de Koning van Palistin". Gezien de culturele en religieuze kruisbestuiving tussen de Amoritische gebieden van Libanon en Syrië in het zuiden en zuidoosten en de Hurrische en Hettitische gebieden in het noorden, oosten en noordwesten, is het mogelijk dat dit kortstondige koninkrijk, gelegen aan de poort van Mesopotamië naar Anatolië, de plaats is waar de Filistijnen Dagan/Dagon voor het eerst ontmoetten.

Palistin ontstond waarschijnlijk uit de chaos van de ineenstorting van de Bronstijd rond 1200 v. Chr. Dat is de term die geleerden gebruiken om een periode van chaos te beschrijven waarin de eerder genoemde Zeevolkeren uit de Egeïsche Zee zwermden, de Hettieten overrompelden, en de meeste koninkrijken in het oostelijke Middellandse-Zeegebied verwoestten. Eén daarvan was Ugarit, dat zijn hoogtepunt bereikte rond de tijd van de Exodus. Ugarit, slechts 20 mijl ten zuiden van de berg Zaphon, maakte wellicht deel uit van het gebied dat door de nieuwe staat Palistin werd geabsorbeerd. Vreemd genoeg wordt Dagan wel genoemd bij de belangrijkste goden van Ugarit, maar komt hij in hun mythen helemaal niet voor. Dagan wordt alleen genoemd als de vader van de koning der goden, Baäl.

 

Ruïnes van de tempel van Dagan in Ugarit

Het raadsel is dat Baäl ook de zoon is van Dagans tegenhanger in het Kanaänitische pantheon, de schepper-god El. Er zijn een aantal theorieën geopperd om de dubbele afstamming van Baäl te verklaren: El en Dagan waren broers, of El en Dagan speelden de rol van Ouranos en Kronos in een vroegere versie van de Griekse mythen, waarbij Baäl, een storm-god zoals Zeus, als koning van het pantheon naar voren kwam.

Of misschien is er een eenvoudiger antwoord: Dagan en El waren één en dezelfde.

Deze zienswijze wordt ondersteund door het feit dat in KTU 1.118 en 1.47 zowel El als Dagan dezelfde bijnaam hebben, "vadergod" (ʾilib). Bovendien maken inscripties in wat de meeste geleerden beschouwen als de tempel van Dagan in Ugarit een identificatie zeer waarschijnlijk, het Mesopotamische pantheon identificeerde zowel Dagan als El met de oppergod (Anu/Enlil), en in Ebla is Dagan de hoge god, ook wel "heer van Kanaän" genoemd. [In de woorden van del Olmo Lete, "kan er geen twijfel over bestaan dat de gelijkstelling van Ilu en Daganu het proces uitdrukt van culturele en cultische identificatie van twee (Kanaänitische/Amoritische) pantheons." Deze samensmelting verklaart de dubbele verwijzing naar de afstamming van Baäl naast de duidelijke beschrijvingen van zijn verwantschap met de andere zonen van El.[5]

Wij hebben dus Dagan, oppergod van de Amorieten die langs de Eufraat leefden, verbonden met Enlil, El, en Kumarbi. Onze werktheorie is dat deze entiteit één en dezelfde is met het hoofd van de opstandige Wachters op de berg Hermon, Shemihazah. Onder verschillende namen bezette deze ambitieuze elohim de hoogste plaats in de pantheons van mensen van de Perzische Golf tot het Taurusgebergte, en van het Zagrosgebergte van West-Iran tot de Middellandse Zee. En al dat gebied speelde een rol in de vroege geschiedenis van de Hebreeërs.

Volgende: De Heer van het Lijk

Eindnoten:

[1] John F. Healey, “Dagon.” In K. van der Toorn, B. Becking, & P. W. van der Horst (Eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible (2nd extensively rev. ed.). (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999), p. 216.

[2] This equivalence was noted by the Phoenician historian Philo of Byblos in the second century AD.

[3] Jeffrey P. Emanuel, “King Taita and His ‘Palistin’: Philistine State or Neo-Hittite Kingdom?” Antiguo Oriente , volume 13 (2015), pp. 11–40.

[4] Ibid.

[5] Michael S. Heiser, The Divine Council in Late Canonical and Non-canonical Second Temple Jewish Literature (Doctoral dissertation: Univ. of Wisconsin-Madison, 2004), pp. 47–48.

[6] Hays (2011), op. cit., p. 96.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 16: Father-God of Akkadians, Amorites and Philistines » SkyWatchTV