www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - Deel 1: De Grote Conjunctie

30 november 2021 - door Derek Gilbert

( )

Terugkeer oude Saturnus-heerschappij, met een ras van mannen, neergezonden uit de hemel

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 16 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

Het is passend dat dit boek nu uitkomt. Het zat al een tijdje in mijn hoofd te sudderen, maar andere projecten kregen voorrang en duwden dit naar achteren tot onlangs, tot het plotseling duidelijk werd dat de timing ideaal was om het af te ronden.

Het jaar 2020 was een jaar dat niet weinigen van ons zich nog goed zullen herinneren. We zijn opgesloten geweest, gedwongen om in het openbaar maskers te dragen, hebben vrienden en familieleden ziek zien worden en, in sommige gevallen, zien sterven aan een ziekte die achttien maanden geleden nog niet eens bestond, voor zover we weten. Rijke elites voeren openlijk campagne om de COVID-19 pandemie te gebruiken om een fundamentele transformatie van onze wereld te rechtvaardigen. Dit is het Great Reset initiatief gepromoot door het World Economic Forum, waarvan zij ons vertellen dat het een utopie zou creëren waarin de meesten van ons niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn. Of ze dat echt geloven of dat alleen maar zeggen om u en mij op het idee te brengen, is een open vraag.

Ondertussen was er aan de avondhemel boven ons huis een zeldzaam schouwspel te zien toen de twee buitenste planeten die met het blote oog te zien zijn, Jupiter en Saturnus, op de winterzonnewende van 21 december 2020 binnen een tiende van een graad van elkaar kwamen te staan. Dit was de nauwste samenstand tussen de twee sinds 1623, en de nauwst waarneembare samenstand sinds 1226.[1] De beroemde astronoom Johannes Kepler dacht dat deze astronomische gebeurtenis de Ster van Bethlehem zou kunnen zijn geweest die de Wijzen naar het Christuskind leidde, hoewel de dichtstbijzijnde Jupiter-Saturnus conjunctie voor de geboorte van Jezus in 7 v.Chr. te vroeg was vanwege de andere historische aanwijzingen in de Schrift.[2]

( )

Saturnus en Jupiter conjunctie, 21 dec. 2020. Klik om te vergroten. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

Dat heeft de media er niet van weerhouden om de Grote Conjunctie "de Kerstster" te noemen, ook al was de eigenlijke gebeurtenis veel minder indrukwekkend dan de Ster van Bethlehem die op wenskaarten wordt afgebeeld. Het verband tussen Kerstmis en de winterzonnewende, dat door sommige goedbedoelende maar verkeerd geïnformeerde christenen is aanvaard, is zeker smakelijker voor onze seculiere cultuur dan een verband met God in vlees en bloed. Zeker, de overheden en machten achter de schermen hebben liever dat we het seizoen identificeren met Saturnalia, en de duistere god daarachter, dan met Jezus Christus.

We zullen deze misvatting in een volgend gedeelte behandelen, maar voor de goede orde: De keuze van 25 december als de datum om de geboorte van Christus te vieren had niets te maken met Saturnalia of de winterzonnewende. Trouwens, Saturnalia werd niet altijd in december gevierd, en het was oorspronkelijk niet eens naar Saturnus genoemd.

Wij Christenen begrijpen dat ons leven niet gedicteerd wordt door de bewegingen van de planeten. Astrologie, gedefinieerd als het kijken naar de sterren om de toekomst te voorspellen, is verboden in de Schrift,[3] en het is ook nog eens junk wetenschap. Toch is het veelzeggend dat de Grote Conjunctie precies een maand plaatsvond voordat het Wereld Economisch Forum bijeenkwam om hun Grote Reset te onthullen. Waarom? Omdat zelfs in onze technologisch geavanceerde tijd, astrologie nog steeds de acties en beslissingen van veel anders intelligente, productieve mensen aanstuurt. Sterker nog, het beleeft iets van een hausse in de afgelopen jaren. Uit een studie van Pew Research blijkt dat ongeveer een derde van de Amerikanen tussen de achttien en negenenveertig jaar in astrologie gelooft,[4] een deel van een groeiende "paranormale diensten" industrie die meer dan 2 miljard dollar per jaar in de Verenigde Staten opbrengt.[5]

Astrologen noemen de Grote Conjunctie van 2020 de "Grote Mutatie". Saturnus en Jupiter ontmoeten elkaar op 0º van Waterman, wat het einde betekent van een overgang van "aarde" tekens naar "lucht". (Ja, meer dan een halve eeuw nadat de Vijfde Dimensie haar iconische lied uitbracht, zijn we, eindelijk, volledig het Watermantijdperk binnengegaan). Astrologen beweren dat dit een verschuiving betekent naar een wereld die minder materialistisch en meer gedecentraliseerd is - een transformatie naar de nieuwe socialistische orde van het World Economic Forum.

Kortom, het lijkt erop dat enkele zeer machtige mensen geloven dat de Grote Mutatie de trigger is voor de Grote Reset, en ze werken er hard aan om dat zo te krijgen.

Wat heeft Saturnus te maken met geopolitiek of economisch beleid? Zij die geloven dat onze levens worden geregeerd door de sterren zullen je vertellen dat Saturnus een terugkeer naar de realiteit betekent. Regels, structuur, hard werken, en de oude manieren van doen worden aan Saturnus toegeschreven. Jupiter, daarentegen, vertegenwoordigt spiritueel inzicht en vernieuwing. Het conflict tussen deze twee doet denken aan hun geschiedenis in de godsdiensten van Griekenland, Rome, Anatolië (het oude Turkije), Kanaän en Mesopotamië, zoals blijkt uit de mythen van Zeus en Kronos, Teshub en Kumarbi, Baal en El, en Marduk en Enlil.

Om het punt te benadrukken, herhaal ik: de beweging van de planeten en de sterren aan de hemel hebben geen enkele invloed op ons leven. Maar belangrijke mensen geloven van wel, en dus is het de moeite waard om er aandacht aan te besteden. Wij willen begrijpen wat de vijand - en daarmee bedoel ik de gevallen engelen en demonen - wil dat wij denken.

Saturnus heeft in de loop der jaren vele namen gehad. In Griekenland was hij Kronos, koning van de Titanen. Bij de Phoeniciërs stond hij bekend als Baäl Hammon. De Hettieten en de Hoerriërs, die leefden in het huidige Turkije en de Koerdische gebieden van Noord-Syrië en Irak, noemden hem Kumarbi. De Kanaänieten noemden hem El, terwijl hun Amoritische neven, verder naar het oosten, hem Dagan noemden (Dagon van de Filistijnen). Hij was Assur, oppergod van de Assyriërs, en in Akkad en Soemerië was hij Enlil.

Ik zal bewijs verzamelen om je te laten zien dat deze entiteit ook Milcom was, oppergod van de Ammonieten, wiens naam door de Hebreeuwse profeten werd verdraaid tot Molech - de gruwel die eiste dat zijn volgelingen hun kinderen in vuur zouden offeren, en die Salomo ervan overtuigde om een hoge plaats te bouwen op de Olijfberg die neerkeek op de Tempel van Jahweh.

Ik zal aantonen dat de oude wereld hem kende als Shemihazah, leider van een opstandige factie van machtige engelen die samenzwoeren om de mensheid te corrumperen en de heerschappij over de aarde te stelen voor hun eigen ras van hybride nakomelingen, de reusachtige Nephilim. Ik zal laten zien dat de dodencultus die Sharon en ik hebben gedocumenteerd in ons boek Veneration uit 2019 geïnspireerd was door deze entiteit, en dankzij recente archeologische ontdekkingen kunnen we de historische wortels van de cultus aanwijzen op de vlakte van Ararat - het land onder de bergen waar de ark van Noach tot stilstand kwam.

En ik zal betogen dat parallelle Schriftplaatsen in Jesaja 14 en Ezechiël 28 veroordelingen zijn van deze entiteit, en niet van de slang in de Hof van Eden.

Met andere woorden, Lucifer is niet Satan - het is Shemihazah.

Als dit voor u klinkt als een fantasierijke vermenging van de Bijbel met een mengelmoes van oude mythen en legenden, dan behoorde u tot een kleine minderheid in de vroege kerk. De christenen in de eerste eeuwen na de opstanding wisten dat de goden van hun heidense buren gevallen engelen en demonen waren. Paulus, bijvoorbeeld, was expliciet op dat punt. Verder identificeerden de vroege kerkvaders de helden en halfgoden van Griekenland en Rome als de Rephaïm van Kanaän, die werden opgevat als de demonische geesten van de Nephilim die in de zondvloed waren vernietigd.

De Bijbel vertelt ons dat Saturnus/Shemihazah en zijn mede-samenzweerders geketend zijn in een plaats van ondoordringbare duisternis, waar zij zullen blijven tot de tijd van het einde. Minder dan honderd jaar nadat Johannes het boek Openbaring schreef, speculeerde één van de belangrijkste vroegchristelijke theologen, Irenaeus van Lyon, dat de geprofeteerde Antichrist "Teitan" zou kunnen heten, een variant van "Titan" die numerologisch gelijk is aan 666. Joodse godsdienstgeleerden die de Hebreeuwse Schriften ongeveer drie eeuwen voor de geboorte van Jezus in het Grieks vertaalden, maakten het verband duidelijk door het Hebreeuwse woord rephaïm te vertalen in titanen en gigantes - "Titanen" en "reuzen".

Het doel van dit boek is licht te werpen op een machtige bovennatuurlijke rebel die ook nu nog de wereld beïnvloedt. We zullen onderzoeken wat de ouden over deze entiteit geloofden en enkele verrassende voorbeelden geven van hoe hij nog steeds wordt vereerd. Technocraten en geheime genootschappen werken aan het tot leven brengen van wat zij geloven dat een meer dan tweeduizend jaar oude profetie is, gecomponeerd door de Romeinse dichter Vergilius vlak na de regering van Julius Caesar, minder dan een halve eeuw voor de geboorte van Jezus.

De dichter keek vooruit naar de terugkeer van een Gouden Eeuw, ingeluid door een verlosser - een jongen die "het leven van de goden zou ontvangen" en zou opgroeien om een wereld in vrede te regeren. In latere jaren probeerden sommige Christenen het gedicht te interpreteren als een profetie van Jezus Christus, maar het stuk is duidelijk heidens. Vergilius verlangt naar "een nieuw ras van mensen die uit de hemel zijn neergezonden" en "helden die zich met goden vermengen", concepten die niet bepaald christelijk zijn. Ze zijn echter volledig in overeenstemming met de pluralistische, transhumane toekomst die de globalisten in het World Economic Forum voor ogen hebben.

De relevantie van Virgilius' klassieke werk is dit: De heidense dichter voorspelde dat deze glorieuze toekomst zou komen wanneer "de majestueuze rol van rondcirkelende eeuwen opnieuw begint." Astrologen, New Agers, occultisten, en sommige van 's werelds rijkste en machtigste mensen geloven dat deze kosmische Grote Reset begon met de Grote Conjunctie van 21 december 2020, een gebeurtenis die een nieuw begin markeerde; een gezegende verandering van de harde, ijzeren heerschappij van Jupiter - en de terugkeer van de oude heerschappij van Saturnus.

Volgende: De duistere god in de afgrond

Eindnoten:

[1] Deborah Byrd and Bruce McClure, “Jupiter and Saturn’s Great Conjunction Is Today!” EarthSky , Dec. 21, 2020. https://earthsky.org/astronomy-essentials/great-jupiter-saturn-conjunction-dec-21-2020, retrieved 12/28/20.

[2] The Star of Bethlehem was more likely a series of conjunctions in 3 BC that culminated on September 11 of that year when Jupiter and Regulus came together, representing the king of the Roman pantheon and the “king star” in Leo. See E. L. Martin’s The Star That Astonished the World , available to read free online: http://www.askelm.com/star/index.asp, retrieved 12/28/20.

[3] Deuteronomy 18:10; Isaiah 47:13–14.

[4] Claire Gecewicz, “‘New Age’ Beliefs Common among Both Religious and Nonreligious Americans.” FactTank , Oct. 1, 2018. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/01/new-age-beliefs-common-among-both-religious-and-nonreligious-americans/, retrieved 12/28/20.

[5] “Psychic Services Industry in the US.” IBISworld , Dec. 1, 2019. https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/psychic-services-industry/, retrieved 12/28/20.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 1: The Great Conjunction » SkyWatchTV