www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN DOZIJN PROFETISCHE TEKENEN DIE ONS VERTELLEN DAT WE OP DE RAND VAN DE EEUWIGHEID LEVEN

Door Jonathan Brentner - 8 december 2021

 

Telkens als ik denk aan de wereld op de rand van de eeuwigheid, komt deze foto van Tom Cruise uit 'Mission Impossible' bij me op.

We leven op de rand van de eeuwigheid. Voor hen die Jezus kennen als hun Verlosser, zal het beginnen wanneer Hij ons ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:3-17). Degenen die achterblijven zullen de verschrikkingen van de zevenjarige Verdrukking meemaken.

Zoals velen van jullie weten, schrijf ik vaak over de tekenen van de tijd. Ik voel me echter genoodzaakt om dat opnieuw te doen om zowel mijzelf als anderen te herinneren aan de nabijheid van Jezus' verschijning.

Afgezien van het eerste teken dat hieronder staat, staan ze niet in een bepaalde volgorde. Maar samen roepen ze ons toe dat we inderdaad in bijbelse tijden leven. We leven op de rand van het begin van ons spannende avontuur dat begint met Jezus' verschijning om ons mee naar huis te nemen.

1. DE WEDERGEBOORTE VAN ISRAËL

De wedergeboorte van Israël vormt het fundament van onze overtuiging dat we leven in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen. De meeste, zo niet alle, andere eindtijdprofetieën zijn afhankelijk van een hersteld Israël. Bijvoorbeeld, volgens Jezus vindt de toekomstige bezoedeling van de tempel door de antichrist plaats tijdens de Verdrukking (Daniël 9:27; Mattheüs 24:15). Dit kan niet gebeuren zonder de wedergeboorte van Israël als natie.

De wedergeboorte van Israël in 1948 als natie na tweeduizend jaar was een verbazingwekkend wonder en het gebeurde precies zoals de profeet Jesaja had voorspeld (66:8). Het zet de toon voor de rest van de tekenen betreffende het einde van het tijdperk.

 

2. VOORBEREIDINGEN VOOR DE DERDE TEMPEL

In 180 na Christus schreef kerkvader Irenaeus dat de antichrist op een dag een herbouwde tempel zou verontreinigen.[i] Isaac Newton, bekend om zijn grote wetenschappelijke geest en ontdekkingen, voorspelde meer dan tweehonderd jaar van tevoren dat Israël weer een natie zou worden. Niet alleen dat, maar hij voorspelde ook dat de antichrist de tempel zou ontheiligen tijdens de periode van de Verdrukking.

Vandaag de dag is deze derde tempel ver gevorderd in de planningsfase. Gebaseerd op meer dan dertig jaar onderzoek heeft het Tempelinstituut in Israël het grootste deel van het meubilair voor de tempel voorbereid, de architectonische plannen voor de tempel opgesteld, en Levieten opgeleid om als priesters te dienen. Het enthousiasme voor de bouw van deze tempel is sterk in het land. Israël is al begonnen met het plannen van de infrastructuur om de grote menigte bezoekers op te vangen als hij eenmaal klaar is.

Hieronder ziet u een LEGO-afbeelding van de geplande derde tempel in Israël, zoals te zien op de Facebook-pagina van het Tempelinstituut.

3. VACCINATIEMANDATEN/PASPOORTEN

De vaccinmandaten, samen met de uitgifte van vaccinpaspoorten, zijn een voorbode van het komende merkteken van het beest zoals afgebeeld in Openbaring 13:16-18. Op verschillende plaatsen in Amerika en over de hele wereld kan men niet eten in restaurants of openbare evenementen bijwonen zonder bewijs van vaccinatie.

In een eerdere post, 'Transhumanisme: Het pad naar het merkteken van het beest', laat ik zien hoe de huidige technologie, bedoeld om vaccinaties af te dwingen, later rechtstreeks zal leiden tot de vervulling van Openbaring 13:16-18.

Wat we vandaag zien met het masker en de vaccinatiemandaten conditioneert mensen om het toekomstige merkteken van het beest te aanvaarden. De drang naar transhumanisme van de kant van de machtigste mensen in de wereld ligt achter de vaccinatiemandaten van zoveel regeringen over de hele wereld.

4. WERELDWIJDE OBSESSIE MET DE COVID-19-VACCINS

In Openbaring 18, die spreekt over de vernietiging van Babylon, vinden we deze woorden: "en alle volken werden misleid door uw toverij" (v. 23). Het woord voor "tovenarij" in het Grieks is Pharmakeia, waar wij ons Engelse woord "pharmaceuticals" vandaan hebben. Het is meer dan een beetje interessant dat tijdens de verdrukking, geneesmiddelen een belangrijk middel van misleiding zullen zijn.

Zoals JD Farag opmerkt, is er nog nooit een tijd geweest dat alle naties van de wereld een vaccin promoten. Sommige zijn krachtiger dan andere, maar dat doet niets af aan de geprofeteerde wereldwijde obsessie ervoor, waarvan we nu al getuige zijn.

Peter Koenig, een geopolitiek analist en een voormalig Senior Econoom bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), schreef het volgende over de universele drang naar de COVID-19 injecties.

Wat deze maatregelen doen - "Vaccinatie Certificaat / Paspoort" voor de geënte - is de samenleving scheiden in de "goeden", de "gevaccineerden"; en de "slechten", degenen die niet gevaccineerd zijn, niet van plan zijn om de dodelijke prik te krijgen ... .

...alle 193 lidstaten van de VN waarvan de regeringen in een lange voorbereidingsperiode zijn gecoöpteerd - willen u doen geloven dat de niet-gevaccineerden een gevaar voor de samenleving zijn.[ii]

Net zoals Johannes voorspelde in Openbaring 18:23 met betrekking tot de zevenjarige Verdrukking, vinden we dat alle naties van de wereld al verslaafd zijn aan een Pharmakeia, of wat we kennen als de COVID-19 vaccins.

5. DE GROTE RESET/BUILD BACK BETTER (BOUW WEER BETER)

Sinds het begin van de COVID-19 uitbraak, zijn de uitdrukkingen "Grote Reset" en "weer beter opbouwen" een deel van ons vocabulaire geworden, maar zo weinigen erkennen de sinistere agenda erachter.

De "Grote Reset" vertegenwoordigt het terug opbouwen van duurzame economische en ecologische systemen om het huidige mislukte systeem te vervangen; d.w.z. kapitalisme. Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), onthulde zijn marxistische agenda in mei 2020 in de hoop munt te kunnen slaan uit de beroering die COVID-19 veroorzaakt.

Klaus Schwab zei het volgende in juli 2020: "De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar kleine kans om na te denken, onze wereld opnieuw uit te denken en te resetten."[iii] Hier staat "opnieuw uitdenken" gelijk aan het samensmelten van mensen met machines en "resetten" verwijst naar het marxistische regime dat het WEF promoot via zijn "Build Back Better"-campagne. De Grote Reset is de economische kant van de Nieuwe Wereldorde die de VN-agenda 2030 voor ogen heeft.

Profetisch gesproken, wijzen deze zinnen naar het komende koninkrijk van de antichrist dat zich nu al over de hele wereld aan het vormen is. Laat u niet misleiden door goedaardig klinkende termen als "bouw weer beter op", zij zijn de voorbode van een verderfelijke tirannie die veel erger zal zijn dan alles wat de wereld ooit heeft meegemaakt.

6. DE TOESPRAAK VAN PRINS CHARLES OP DE COP26

Prins Charles, die sprak over klimaatactie op de COP26 Klimaattop in Glasgow op 1 november 2021, deed een opzienbarende uitspraak over "economische transitie", wat de Grote Reset is die wordt bepleit door het WEF dat het evenement hielp sponsoren. Hier is een citaat uit zijn toespraak:

We weten ook dat landen, waarvan velen gebukt gaan onder een groeiende schuldenlast, het zich eenvoudigweg niet kunnen veroorloven om groen te gaan. Hier hebben we een grote campagne in militaire stijl nodig om de kracht van de mondiale particuliere sector te bundelen, met biljoenen tot zijn beschikking veel verder dan het mondiale BBP, en met het grootste respect, zelfs verder dan de regeringen van de wereldleiders. Het biedt het enige reële vooruitzicht op het bereiken van een fundamentele economische transitie.[iv] (Mijn nadruk)

Veel studenten van bijbelse profetie vragen zich af over Charles' verwijzing naar het feit dat hij "de beschikking heeft over biljoenen dollars". Wie is deze mysterieuze persoon? Zou het de komende "wetteloze" kunnen zijn, die in de coulissen wacht op het juiste moment om het wereldtoneel te betreden?

Hoe griezelig is het dat Prins Charles de antichrist misschien wel heeft genoemd als iemand die al leeft en in staat is om een dergelijke trouw te eisen?

Hij bevestigde onbedoeld dat de massale overdracht van rijkdom naar corporaties en rijken die plaatsvindt via de klimaatveranderingsnoodtoestand en de COVID-19 vaccins, alles te maken heeft met de komende Nieuwe Wereldorde.

7. INFLATIE

De inflatie die Amerika en een groot deel van de wereld overspoelt, is slechts een klein voorproefje van wat ons te wachten staat in de niet al te verre toekomst. Al vele jaren heb ik het vermoeden dat de economische beroering die in Openbaring 6:5-6 wordt beschreven, voor de deur stond. Het feit dat het nog niet gebeurd is, weerspreekt in verschillende opzichten een aantal dingen die ik over economie geleerd heb in mijn MBA-lessen aan de Universiteit van Iowa.

Ik geloof dat de Heer soeverein de vervulling van de economische chaos, voorspeld in Openbaring 6, tegenhoudt. Ergens in de toekomst zal het Lam echter dit zegel openen en de monetaire crisis ontketenen die veel financiële deskundigen voorspellen als gevolg van de massale wereldwijde schulden en het drukken van geld.

8. MISLEIDING

De Schrift vertelt ons ook dat de periode van Verdrukking een tijd van wijdverspreid bedrog op aarde zal zijn (Mattheüs 24:23-25; 2 Thessalonicenzen 2:9-12; Openbaring 13:11-15). De antichrist zal massa's mensen misleiden die hem op hun beurt zullen aanbidden.

De hoeveelheid bedrog die in onze wereld aanwezig is beneemt mij de adem; het is verbijsterend. De dubbelhartigheid die nu al welig tiert in onze wereld vertelt mij dat de Heer de wereld nu al aan het voorbereiden is op het toekomstige "goddeloze bedrog" dat de weg zal vrijmaken voor de heerschappij van de antichrist (2 Thessalonicenzen 2:10).

9. WETTELOOSHEID

In Matteüs 24:12 voorspelde Jezus dat tijdens de Verdrukking de wereld een toename van "wetteloosheid" zou zien. In 2 Thessalonicenzen 2:3-9, verwijst Paulus naar de antichrist als de "wetteloze" en de "mens van wetteloosheid". Wetteloosheid zal zowel de antichrist als zijn koninkrijk definiëren.

Als ik genoeg tijd en onderzoek zou hebben, zou ik een heel lang artikel kunnen schrijven over de vele bewijzen voor de toegenomen wetteloosheid in onze wereld. In de V.S. lezen we over flash mobs die winkels overvallen en grote hoeveelheden waardevolle koopwaar stelen. Oproepen om de politie te ontmantelen en de afschaffing van de borgtocht voor gearresteerde misdadigers zijn brandstof voor het vuur van de anarchie en het geweld in sommige steden van de V.S. Een dozijn steden heeft al records gebroken voor moorden in een jaar tijd.

We zien ook wetteloosheid op regeringsniveau in Amerika en over de hele wereld, wanneer gekozen functionarissen geschreven wetten en grondwetten trotseren en hun eigen egoïstische wil opleggen aan degenen die zij regeren.

10. DE OPKOMST VAN EEN ÉÉN-WERELD-RELIGIE

Onder leiding van paus Franciscus en vele andere religieuze leiders zal in 2022 in de Verenigde Arabische Emiraten het One World Religion complex worden geopend. De website voor dit initiatief beschrijft het als volgt:

>Het Abrahamitische Familiehuis zal een baken zijn van wederzijds begrip, harmonieuze co-existentie en vrede tussen mensen van geloof en goede wil. Het bestaat uit een moskee, een kerk, een synagoge en een educatief centrum dat zal worden gebouwd op Saadiyat Island, het culturele hart van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Door zijn ontwerp geeft het de waarden weer die jodendom, christendom en islam delen, en dient het als een krachtig platform voor het inspireren en voeden van begrip en acceptatie tussen mensen van goede wil. De visie voor het Abrahamic Family House is ontstaan na de ondertekening van het Document on Human Fraternity door paus Franciscus en grootimam Ahmed Al-Tayeb in februari 2019.[v]

Kan er een duidelijkere indicator zijn van de nabijheid van de één-wereld religie die tijdens de Verdrukking zal ontstaan? Ik denk het niet.

 

Een Artistieke afbeelding van het Abrahamitische Familiehuis dat op de website van de organisatie staat.

11. SPOTTENDE

De apostel Petrus waarschuwde voor spotters die in de laatste dagen op het toneel zouden verschijnen en de volgende vraag zouden stellen: "Waar is de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, gaan alle dingen voort, zoals zij geweest zijn van het begin der schepping af" (2 Petr. 3:4).

Judas herhaalt dit sentiment met betrekking tot de spotters van de laatste dag in de verzen 17-19:

Maar gij moet, geliefden, denken aan de voorspellingen van de apostelen van onze Here Jezus Christus. Zij hebben tot u gezegd: "In de laatste tijd zullen er spotters zijn, die hun eigen goddeloze hartstochten volgen." Zij zijn het die verdeeldheid zaaien, wereldse mensen, verstoken van de Geest.

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw verkondigden bijbelgelovige kerken onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-14) als pré-verdrukking-opname, en niemand lachte erom. Vandaag de dag wordt het bespot vanaf vele kansels en belachelijk gemaakt door een groot aantal mensen zowel binnen als buiten de kerk, precies zoals de apostelen zeiden dat zou gebeuren in de laatste dagen.

 

Zelfs de spotters van vandaag vervullen de Bijbelse profetie betreffende de laatste dagen.

12. GOG/MAGOG OORLOG

Het is verbijsterend om te bedenken hoe de profeet Ezechiël, die 2600 jaar geleden leefde, de huidige situatie in het Midden-Oosten zo nauwkeurig kon hebben voorspeld. Alleen God kon de toekomst met zo'n precisie openbaren.

Kijk eens naar drie belangrijke aspecten van zijn profetie in hoofdstuk 38:

  • Rusland, Iran en Turkije zullen een nauwe alliantie vormen die de toekomstige invasie van Israël zal leiden (zie 38:1-6; het is gebaseerd op oude namen voor deze naties).
  • De welvaart van Israël zal deze groep ertoe brengen binnen te vallen (38:10-12). Israël heeft ongelooflijke rijkdom door o.a. aardgas en olie.
  • Golfstaten zoals Saoedi-Arabië zullen slechts protesteren tegen de hebzucht van de invallers in plaats van zich bij hen aan te sluiten (38:13).

Wie zou deze drie dingen slechts vijfentwintig jaar geleden hebben kunnen voorspellen, afgezien van de woorden die Ezechiël lang, lang geleden schreef?

We zien de spanningen voortdurend toenemen nu Israël herhaaldelijk Iraanse installaties in Syrië bombardeert en nucleaire faciliteiten in Iran saboteert.

Vandaag de dag is alles op zijn plaats voor de vonk die deze oorlog zal doen ontbranden. Ik geloof dat het zal gebeuren wanneer de Heer in het hart van Gog legt om achter de huidige rijkdommen in Israël aan te gaan (Ezechiël 38:4, 16).

HET IS TIJD OM OMHOOG TE KIJKEN

Het is de optelsom van deze tekenen, samen met andere, die ons vertellen dat we leven in de laatste ogenblikken voordat onze Heer Jezus ingrijpt in de wereldgeschiedenis. Als gelovigen is het tijd om te leven in het besef dat Jezus' wederkomst om ons mee naar huis te nemen heel dichtbij is. Het is tijd om reikhalzend omhoog te kijken naar de voltooiing van onze aanneming in Gods gezin en de verlossing van ons fysieke lichaam (Romeinen 8:23-25).

Ik zeg niet dat Hij dit jaar of het volgende jaar voor ons zal komen, hoewel dat heel goed mogelijk is. Ik zeg dat de bijbelse tekenen van de laatste dag ons vertellen dat we al in de schaduw leven van de snel naderende Verdrukkingsperiode, wat betekent dat onze thuiskomst ook dichtbij moet zijn.

Als u de Heer nog niet kent als uw Verlosser, weet dan dat de tijd kort is. Wendt u vandaag nog tot de Heiland voor de vergeving van uw zonden en het eeuwige leven.

Romeinen 10:13 zegt: "Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden." Zulk geloof erkent dat men een zondaar is en dat de dood van Jezus aan het kruis voldoende is om de schuld voor iemands zonden te betalen. Het is precies zoals Johannes 3:16 ons zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Dit geschenk van eeuwig leven komt als het resultaat van geloof, niet van werken. Zie mijn artikel, Redding in geen andere naam, voor meer informatie over zo'n grote redding die vrij komt als het resultaat van genade en hoe je kunt weten dat je een erfgenaam bent van eeuwig leven.

Eindnoten:

[i] Irenaeus, Against Heresies, in The Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979) Vol. 1, p. 560.

[ii] Peter Koenig, Video: Digital Tyranny and the Rockefeller-Gates WHO “Vaxx-Certificate Passport”: Towards a World War III Scenario, November 28, 2021 @ https://www.globalresearch.ca/worldwide-resistance-against-vaccine-covid-fraud/5755538

[iii] Quote from the WEF website: https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

[iv] Prince Charles COP26 Climate Summit Glasgow Speech Transcript, November 1, 2021. @ https://www.rev.com/blog/transcripts/prince-charles-cop26-climate-summit-glasgow-speech-transcript

[v] About the Abrahamic Family House, @ https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house/

Bron: A Dozen Prophetic Signs That Tell Us We Live on the Edge of Eternity — Jonathan Brentner