www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE ANDERE SCHOEN

21 oktober 2021 - door Jonathan Brentner

Wat komt er in je op als je de uitdrukking hoort: "wachten tot de andere schoen valt?" Voor velen betekent het de anticipatie op een onvermijdelijke gebeurtenis, vaak met negatieve gevolgen.

Volgens Idioms Online bestaat de uitdrukking al heel lang:

"Deze uitdrukking vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de kosthuizen van begin 1900, waar de bewoners opeengepakt zaten in meerdere kleine kamers en de muren dun waren, of in flatwoningen met meerdere verdiepingen in steden als New York en Chicago, waar de slaapkamer van de ene huurder zich altijd direct onder de andere bevond.

"Dus als iemand thuiskwam en zijn schoenen uittrok, was het normaal om een plof te horen als de ene schoen viel, en vervolgens een tweede plof als de andere schoen viel."[i]

In veel opzichten beschrijft dit de tijd waarin wij leven, nietwaar? Gelovigen die zich ervan bewust zijn dat we in de laatste dagen leven, herkennen de vele indicatoren van Jezus' spoedige ingrijpen in de wereld, dat zal beginnen met de Opname, spoedig gevolgd door de Verdrukking. Voor ons zal de "andere schoen" vreugdevol en prachtig zijn, maar voor de wereld, niet zo veel.

Wat zijn de profetische tekenen dat "de andere schoen" op het punt staat te vallen?

OORLOGEN

De tweede ruiter van de apocalyps duidt op het ontstaan van grote oorlogen nadat de gemeente veilig in de hemel bij Jezus is (Openbaring 6:4). De wereld gaat dan in een alarmerend tempo in deze richting.

In de afgelopen weken hebben we herhaaldelijk gehoord dat China tientallen militaire vliegtuigen over Taiwan heeft gevlogen en dat het leger aan het trainen is voor een amfibische landing. Velen geloven dat het slechts een kwestie van tijd is voordat zij de eilandnatie zullen binnenvallen, aangezien het al lang hun doel is om het te annexeren.

Zullen de VS Taiwan verdedigen en betrokken raken bij een oorlog met China, die zou kunnen escaleren in een gruwelijke nucleaire confrontatie? Zal China als eerste de Amerikaanse belangen aanvallen om te voorkomen dat zij Taiwan verdedigen?

Het lijkt onvermijdelijk dat China Taiwan zal aanvallen, maar we weten nog niet het antwoord op de bovenstaande vragen, noch wanneer het zal gebeuren, noch of zij de eilandnatie daadwerkelijk zullen binnenvallen.

Rusland heeft onlangs een raket onthuld die vele, vele malen sneller kan reizen dan het geluid en in enkele minuten verre doelen kan raken. China heeft ook een soortgelijk massavernietigingswapen getest dat verscheidene malen rond de aarde kan cirkelen alvorens onverwachts het doelwit uit te roeien. De radar zal deze raket pas in de laatste minuten of seconden voor de inslag kunnen zien.

De woorden van 1 Tessalonicenzen 5:3 komen in gedachten in het licht van deze technologische vooruitgang door Rusland en China: "Terwijl de mensen zeggen: 'Er is vrede en veiligheid', dan zal een plotselinge vernietiging over hen komen..." Is deze schoen klaar om te vallen?

GOG EN MAGOG

Een ander potentiele brandhaard voor oorlog ligt aan de grens tussen Israël en Syrië in de Golan Hoogvlakte. De laatste jaren komen de naties op één lijn en de opbouw van de strijdkrachten in Syrië komt sterk overeen met de profetieën van de Gog-Magog oorlog zoals beschreven in Ezechiël 38-39. Soms lijkt deze oorlog heel dichtbij, maar tot nu toe ontbreekt de vonk die nodig is om de spanningen te laten uitbreken tot de totale oorlog die in deze hoofdstukken wordt beschreven.

Een paar weken geleden voorspelde Amir Tsarfati dat Iran tegen het einde van 2021 ofwel een nucleair wapen zou hebben ofwel dat Israël hen zou aanvallen. Beide scenario's zouden het Midden-Oosten gemakkelijk in een totale oorlog kunnen storten, zoals beschreven door de profeet Ezechiël.

De Schrift vertelt ons niet wanneer deze oorlog zal plaatsvinden in verband met de Opname. Ik geloof dat het enkele maanden daarna zal gebeuren, maar het is ook mogelijk dat het heel snel na Jezus' thuishalen gebeurt of misschien wel gelijktijdig.

De voorbereidingen voor deze oorlog vertellen ons dat deze schoen al een tijd in de lucht bungelt.

ECONOMISCHE ONRUST

Wanneer Jezus het derde zegel opent, ontstaat er grote economische beroering als gevolg van hyperinflatie (Openbaring 6:5-6). Ik geloof dat de V.S. al verscheidene jaren op de rand van zo'n ineenstorting staat. Het drukken van geld en de enorme schuldenlast zullen op een dag de economie hier vernietigen en grote economische onrust veroorzaken in de hele wereld.

Senator Rand Paul waarschuwde onlangs voor toekomstige inflatie die erger zal zijn dan alles wat we ooit in de VS hebben gezien. We zien de tekenen hiervan al en het staat op het punt om veel, veel erger te worden.

Deze "schoen" had al jaren geleden moeten vallen, maar ik geloof dat de Heer het soeverein en bovennatuurlijk tegenhoudt tot na de Opname.

Veel economische deskundigen voorspellen voor deze winter in Amerika een rampzalige situatie als gevolg van de sterk stijgende energiekosten en de kritieke tekorten aan benodigde voorraden. Zij geloven dat een financiële crisis vergelijkbaar met 2008 in de zeer nabije toekomst ligt.[ii]

DOOD

Als iets een voorbode lijkt van de komende zevenjarige Verdrukking, dan is het wel de cultuur van de dood die veel regeringen in onze wereld kenmerkt, in het bijzonder de regering Biden, zoals ik in een recent bericht heb beschreven (klik hier).

Hoewel ik nu al geschokt ben door wat ik zie, weet ik dat de omstandigheden tijdens de komende Verdrukking nog veel, veel erger zullen worden. De vierde ruiter van de apocalyps, "De Dood", zal alles wat er in de geschiedenis van de wereld is gebeurd klein doen lijken in vergelijking (zie Openbaring 6:7-8).

De geplande COVID-19-uitbraak, "vaccin"-sterfgevallen, en dodelijke mandaten zijn slechts het topje van de ijsberg. Zou het ons niet moeten verontrusten dat diegenen die er openlijk naar streven om de wereld te ontvolken, de meest uitgesproken voorstanders van de COVID mRNA-injecties zijn geworden?

Het National Institute of Health (NIH) in Amerika heeft onlangs toegegeven dat het "gain-of-function" onderzoek in het Wuhan lab in China heeft gefinancierd. Dat is niets minder dan een eufemisme voor het bewapenen van het coronavirus om het besmettelijker en dodelijker te maken.

De globalisten planden de creatie van dit supervirus, de timing van zijn vrijlating, en de vaccins, die de overdracht van COVID-19 niet stoppen, noch voorkomen dat mensen sterven als gevolg van het bezwijken aan het virus. Ze verminderen alleen de ernst van het virus voor een korte tijd na de injectie.

DE GROTE RESET (OOK BEKEND ALS "BUILD BACK BETTER")

Voor de mensen die in Australië wonen, lijkt dit schoentje al te zijn gevallen. Zij ervaren nu al veel van de draconische en tirannieke omstandigheden die het leven op aarde tijdens de Verdrukkingsperiode zullen kenmerken.

In de V.S. is een gezamenlijke inspanning gaande om de samenhang van onze natie te vernietigen, zodat het toegeeft aan de verlangens van het Wereld Economisch Forum (WEF) om zijn economische Grote Reset aan ons op te leggen. Deze agenda is niets anders dan de komende Nieuwe Wereld Orde zoals beschreven in de Agenda 2030 van de VN.

Leo Hohmann, een onderzoekende blogger en verslaggever, beschrijft correct de vooruitgang die president Biden maakt in zijn poging om Amerika te laten instorten, zodat het geen andere keuze zal hebben dan toe te geven aan de wereldmachten die deze nieuwe wereldorde willen vormen:

"Net als zijn andere beleid, zoals het openstellen van de grenzen voor honderdduizenden ongecontroleerde migranten van militaire leeftijd, het ontketenen van verpletterende inflatiedruk op de economie waarbij de injectiemandaten van Biden een berekende zet waren om Amerika te laten instorten.

"De vernederende manier waarop de VS uit Afghanistan stapte was ook gepland om de negatieve gevoelens onder Amerikaanse bondgenoten te maximaliseren, terwijl het de Amerikaanse vijanden in het buitenland aanmoedigde.

"Het leger, de gezondheidszorg, de rechtshandhaving, de luchtvaartmaatschappijen, de spoorwegen, de bevoorradingsketens, het elektriciteitsnet - ze zullen allemaal falen binnen de komende zes tot twaalf maanden. Geen van deze kritieke menselijke infrastructuur kan overleven als 20 tot 30 procent van de arbeidskrachten wegvalt. Als ze al overleven in een uitgeholde vorm, zullen ze in toenemende mate alleen de behoeften van rijke elites dienen - niet die van het grote publiek.

"De Verenigde Staten van Amerika zullen over een jaar niet meer bestaan zoals we het kennen wanneer de tussentijdse verkiezingen van 2022 rondgaan, en het land zal nog minder herkenbaar zijn tegen de tijd dat we aankomen bij 2024 en de volgende presidentsverkiezingen."[iii]

Een sterk Amerika zou nooit bezwijken voor de globalistische' plannen van het WEF. Eerder deze week vertelde de Amerikaanse president het Amerikaanse volk dat zijn wetgeving, die hij "The Build Back Better Act" noemt (ja, deze titel komt rechtstreeks uit het draaiboek van het WEF), de Amerikaanse belastingbetaler "nul dollar" zal kosten. Dit is zeer zeker een leugen; het zal hen uiteindelijk alles kosten, inclusief hun vrijheid.

Het doel van degenen die Biden controleren (de Deep State) is Amerika te vernietigen. De verstoringen van de toeleveringsketen zijn opzettelijk en zullen voortduren totdat zij het doel van de globalisten hebben gediend om bij te dragen aan de ineenstorting van Amerika. Deze schoen kan spoedig de grond raken!

TRANSHUMANISME

Een essentieel onderdeel van de Grote Reset is transhumanisme, het combineren van mensen met machines of meer met ver verwijderde computernetwerken die elke beweging van hen in de gaten zullen houden en hen zullen controleren.

Klaus Schwab, de oprichter en leider van het Wereld Economisch Forum, verwijst naar transhumanisme als de "Vierde Industriële Revolutie", die hij beschouwt als een sleutelcomponent van zijn "build back better"-agenda. De twee gaan hand in hand.

Hoe zal deze "Vierde Industriële Revolutie" zowel beginnen als doorgaan? Ik schreef vier eerdere blogberichten over dit onderwerp te beginnen met, Transhumanism: The Plot to Control Your Life! — Jonathan Brentner. In dit artikel laat ik zien hoe de globalisten van plan zijn dit te doen door middel van vaccins die, na verloop van tijd, mini-processors in het menselijk lichaam zullen injecteren die iedere beweging van iemand in de gaten zullen houden en later diegenen zullen controleren die op een dergelijke manier zijn geïnfuseerd.

Weet dat de huidige COVID-"vaccins" NIET het merkteken van het beest zijn dat de antichrist aan de mensheid zal opleggen tijdens de Verdrukking. Maar waarom deelnemen, of doorgaan met dat te doen, aan iets wat de bedoeling heeft om de mensheid te leiden naar een plaats van slavernij en onontkoombare ondergang die de komende wetteloze de mensheid zal opleggen?

DE OPNAME

Als ik 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 goed begrijp, en ik geloof dat ik dat doe, dan verwachten degenen van ons in Christus het horen van een geroep en het geluid van de bazuin. Voor ons wijst de "andere schoen" naar een vreugdevolle en glorieuze gebeurtenis waarvan wij bidden dat die spoedig zal plaatsvinden.

De opname zal de woorden van Johannes 14:2-3 en 1 Korintiërs 15:50-56 vervullen; het zal voor ons het begin van de eeuwigheid betekenen als we onmiddellijk onvergankelijke lichamen ontvangen en Jezus ons ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten. Dit moment zal heerlijker zijn dan wij ons op dit moment kunnen voorstellen.

Voor de achterblijvers zal "de andere schoen" vallen, de plotselinge vernietiging die de dag des Heren zal inleiden na de opname van de kerk. Deze "andere schoen" zal komen met vele angstaanjagende gevolgen voor hen die buiten Christus zijn.

Als je Jezus nog niet kent als je Verlosser, roep Hem dan nu aan. In mijn post Redding in geen andere naam, leg ik uit hoe je kunt weten dat je eeuwig leven hebt door alleen op Jezus te vertrouwen voor de vergeving van je zonden. Hij stierf aan het kruis en droeg de straf voor jouw zonden, zodat jij voor eeuwig zou kunnen leven.

Weet alstublieft dat er een ongelooflijke hoop is ondanks de ernst van de tijd waarin we leven. Of u nu gelooft wat ik schrijf of niet, de realiteit is dat de deuren zich snel sluiten op onze wereld. Mijn bedoeling hier is niet om mensen bang te maken, maar om gelovigen wakker te schudden voor de tijd waarin we leven en diegenen buiten Christus op te roepen om Hem aan te roepen nu het nog kan, voordat de andere schoen de vloer raakt.

Eindnoten:

[i] Idioom Online: Waiting for the Other Shoe to Drop, @ https://www.idioms.online/waiting-for-the-other-shoe-to-drop/

[ii] Prophecy News Watch verhaal, America's Dark Winter - Ominous Fears Of What To Expect This Winter Multiply, heruitgegeven van The Economic Collapse Blog. @ https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5025

[iii] Leo Hohmann, De Grote Ineenstorting is aan de gang: Marine klaar om matrozen te schorsen die lab weigeren; federale werknemers, soldaten dienen class-action suit in tegen Biden admin, supply lines teetering on the brink, 15 oktober, 2021, op zijn blog: https://leohohmann.com/2021/10/15/the-great-collapse-is-underway-navy-ready-to-boot-sailors-who-refuse-jab-federal-workers-soldiers-file-class-action-suit-against-biden-admin-supply-lines-teetering-on-the-brink/#more-7984

Bron: The Other Shoe — Jonathan Brentner