www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe krijg je grip... met een regering die me wil vermoorden

Door Jonathan Brentner - 5 oktober 2021

()

Een paar weken geleden liep President Biden naar een microfoon buiten en verklaarde herhaaldelijk en boos: "De ongevaccineerden zijn moordenaars."

Natuurlijk, Biden's verklaring vertegenwoordigt een totaal verzinsel van de werkelijkheid die voortkomt uit een regering die doordrenkt is van het misleiden van het Amerikaanse volk. En wat nog erger is, één die het menselijk leven enorm devalueert.

Voormalig Congreslid Michelle Bachman noemde de regering-Biden in een recent radio-interview met Jan Markell een "cultuur van de dood". De feiten bevestigen haar uitspraak. Degenen die de leiding hebben in de Verenigde Staten tonen absoluut geen belangstelling voor het redden van levens; in feite geloof ik dat zij een groot aantal mensen willen doden.

Om zo'n opzienbarende bewering te onderbouwen, begin ik met iets dat onweerlegbaar bewijs levert van hun flagrante minachting voor het menselijk leven.

DE EXTREME VOORSTANDER VAN ABORTUS

Abortus staat voor een barbaars, kwaadaardig, ja demonisch wegnemen van een kostbaar leven voor de geboorte. De groteske misbruiken van deze praktijk, zoals het oogsten van organen en ledematen (in sommige gevallen van levende baby's) en het doden van degenen die de groteske abortusprocedures op late leeftijd overleven, maken dit tot een uiterst verachtelijke praktijk.

De regering Biden/Harris vertegenwoordigt het meest fervente abortusgezinde tweetal dat ooit de hoogste ambten in Amerika heeft bekleed en dit alleen al overschaduwt het Witte Huis met een rode mantel des doods. Het Congres, met de stem van op één na alle Democraten en geen enkele Republikein, stemde onlangs voor de verankering van de wrede slachting van onschuldigen, tot aan het moment van geboorte, in alle vijftig staten. Biden heeft aangegeven dat hij deze verachtelijke wetgeving graag wil ondertekenen, mocht de Senaat deze ook goedkeuren.

Gods oordeel over de V.S. moet toch zeker voor de deur staan!

Deze over-the-top devaluatie van het menselijk leven toont zich zeker ook op andere gebieden in de regering van de V.S.

En dat doet het!

DE OVERGAVE VAN AFGHANISTAN AAN DE TALIBAN

De acties van President Biden in Afghanistan tonen verder zijn minachting aan voor de levens van degenen waarover hij regeert. Hij heeft dit land opzettelijk overgeleverd aan de Taliban, de meest wrede en bloeddorstige groep terroristen op aarde. Niet alleen dat, maar hij heeft deze duivelse moordenaars ook een schat aan wapens geschonken die hun voorstellingsvermogen te boven gaat.

Alsof dat nog niet genoeg was, liet de regering-Biden duizenden Amerikanen achter in het land om martelingen en hoogstwaarschijnlijk moord te ondergaan. Op 28 september 2021 heeft Lloyd Austin, de huidige minister van Defensie van de VS, onder ede toegegeven dat Biden vierduizend Amerikanen in Afghanistan heeft laten stranden. Velen van hen zijn op eigen kracht aan de dood ontsnapt, onder meer met de hulp van gepensioneerde militairen die hun leven waagden om anderen te redden. Maar velen blijven in Afghanistan en gaan een angstaanjagende toekomst tegemoet.

De Taliban hebben reeds vele Afghanen geïdentificeerd en gedood die onze soldaten tijdens hun verblijf in het land hebben geholpen en die ook zijn achtergebleven.

Wat de autobom betreft die honderden Afghanen en dertien Amerikaanse soldaten doodde, had een militaire drone de auto in het vizier, maar de Taliban, ja, de Taliban, weigerden de VS het gezag te geven om toe te slaan. Dit komt uit een rapport van de Amerikaanse regering over het incident. De regering-Biden had deze aanval, waarbij honderden Afghanen en een aantal Amerikaanse soldaten omkwamen, kunnen voorkomen, maar in plaats daarvan boog hij voor de wensen van de Taliban en liet hij het gebeuren.

DE TIRANNIE VAN COVID-19-MANDATEN

Het afslachten van onschuldigen voor hun geboorte, de overgave van Afghanistan aan de Taliban, en het achterlaten van Amerikaanse burgers en trouwe Afghanen om mogelijke martelingen en de dood door de handen van de Taliban onder ogen te zien, zou genoeg moeten zijn om de onzorgvuldigheid van de huidige Amerikaanse regering ten aanzien van het welzijn en zelfs het leven van haar burgers te bewijzen. En dat doet het zeker!

Waarom zouden we dan geloven dat zij zich bekommert om onze gezondheid? Waarom denken dat zij het beste met ons voor heeft?

Sinds COVID-19 voor het eerst opdook in de V.S., heeft de regering het aantal doden dramatisch doen stijgen door campagne te voeren tegen hydroxychloroquine en ivermectine, die beide een bewezen staat van dienst hebben in de strijd tegen het virus, vooral als ze in een vroeg stadium worden toegediend. In plaats daarvan hebben veel artsen en ziekenhuizen mensen met lichte symptomen zonder recept naar huis gestuurd. Toen sommigen van hen later in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, volgden sommigen het advies van Dr. Fauci op en gaven hen remdesivir en legden hen aan de beademing, wat samen aan een groot aantal mensen het leven kostte.

In plaats van behandelingen aan te bevelen waarvan bekend is dat ze mensen in de vroege stadia van COVID-19 helpen of levensreddende inzichten te verschaffen over hoe iemands immuunsysteem kan worden opgebouwd, legt de regering-Biden, samen met veel gelijkgestemde staatsgouverneurs, de zogenaamde vaccins op. Vanaf 24 september 2021 zijn hier enkele van de bijwerkingen van het COVID-19 vaccin die door medisch personeel in de V.S. aan de CDC werden gerapporteerd:

15.937 sterfgevallen

20.789 blijvende handicaps

71.036 gerapporteerde ziekenhuisopnames

7.582 hartaanvallen

6.812 gevallen van myocardia

Naar schatting rapporteert het medisch personeel in het beste geval slechts tien procent van de bijwerkingen van een vaccin aan de overheid. Een recent Veritas-filmpje toonde aan dat veel ziekenhuizen weigeren melding te maken van sterfgevallen en bijwerkingen van de COVID-19-injecties. Daarin klaagde een verpleegster dat het een half uur duurt om het nodige papierwerk te doen om een bijwerking van een vaccin te melden aan de CDC.

Daarom, als u de cijfers uit de bovenstaande lijst vermenigvuldigt met tien, krijgt u een beter beeld van wat er alleen al in de VS gebeurt.

Weet dat ik deze tragische cijfers alleen wil delen om te wijzen op de gevaren van deze vaccins; ik veroordeel niemand die deze injecties heeft gekregen. De nieuwsmedia en de regering vertellen ons dat deze injecties veilig zijn, maar de cijfers vertellen een heel ander verhaal. Het is zeer waarschijnlijk dat alleen al in de VS maar liefst 160.000 mensen zijn gestorven als gevolg van de COVID-19 injecties.

Ondanks het hoge aantal doden, legt de federale regering ze op in de hele Verenigde Staten.

Michelle Bachman's uitspraak over de regering Biden als een "cultuur van de dood" klinkt in zoveel opzichten waar. Het resultaat van Biden's "vaccin" mandaten, indien volledig geïmplementeerd, zal direct leiden tot de dood van tienduizenden in de VS, zo niet een groot aantal meer.

Er is een niet geciteerd citaat dat de ronde doet op Facebook, dat zegt: "Op geen enkel moment in de geschiedenis zijn de mensen die anderen dwingen zich aan te passen de goeden geweest." Dit is zeer zeker het geval in Amerika en over de hele wereld.

DE CONDITIONERING VAN DE PERIODE VAN BEPROEVING

De kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden blijft groeien. De regeringen van Australië en het Verenigd Koninkrijk zijn al kampen aan het voorbereiden om de ongevaccineerden heen te sturen voor hun eigen "welzijn". De CDC in Amerika zegt ook het recht te hebben dit te doen, en geloofwaardige geruchten blijven aanhouden dat zij reeds dergelijke kampementen aan het voorbereiden zijn voor degenen die weigeren zich te houden aan de vaccinatie-mandaten. De CDC eist het recht op om terroristen op te sluiten, waaronder mensen zoals ik die de veiligheid van de COVID-19 vaccins in twijfel trekken en weigeren mee te gaan in het huidige bedrog.

De meerderheid van de mensen die onder dwang naar deze COVID-19 opsluitingskampen worden gebracht, voor hun eigen bescherming, zullen niet naar huis terugkeren. Hun regeringen zullen later melden dat ze gestorven zijn aan het coronavirus.

De COVID-19 tirannie in Amerika en over de hele wereld is een voorbode van de zevenjarige verdrukking, gedurende welke tijd de Schrift ons vertelt dat het koninkrijk van de antichrist een massa van zowel christenen als Joden zal doden. De "wij tegen zij" mentaliteit van Nazi Duitsland zal terugkeren, maar deze keer op een wereldwijde schaal zonder machtige geallieerde krachten om tegen de tirannie te vechten.

Vaccin-mandaten en paspoorten leiden de wereld rechtstreeks naar het merkteken van het beest zoals beschreven in Openbaring 13:16-18. Zoals Brandon Holthaus ze beschreef, zijn het "traptreden" die rechtstreeks leiden naar de tijd dat de antichrist zijn merkteken eist om te kunnen kopen en verkopen. Zij conditioneren de mensen om de mandaten van de wetteloze te aanvaarden, zelfs de mandaten die zullen eisen dat de mensen hem aanbidden of de dood tegemoet gaan.

MAAR VOOR JEZUS

Mijn doel is niet om u bang te maken, maar om u voor te bereiden op wat komen gaat. Wat er nu al om ons heen gebeurt, zou de mensen zonder enige hulp van mij zeer moeten verontrusten.

Als u gelooft dat de regering van de V.S. uw welzijn op het oog heeft en dat alles goed is, let u ofwel niet op de huidige gebeurtenissen of blijft u verslaafd aan de leugens die de mainstream media u voeden.

Lang geleden waarschuwde de Bijbel voor de bedrieglijke tijd waarin we nu leven, zodat mensen de tekenen van de tijd zouden herkennen en zich tot Jezus zouden wenden en zodat gelovigen zich zouden voorbereiden op de ontmoeting met hun Verlosser in de lucht.

Jezus is in staat om alle nadelige gevolgen van deze inspuitingen in Zijn volk te overwinnen en Hij werkt Zijn doeleinden uit over de hele wereld. Als gevolg van de wetteloosheid en goddeloosheid van onze dagen wenden velen zich tot Christus en ontvangen Zijn vergeving van hun zonden en de gave van eeuwig leven.

Degenen van ons die veilig in Jezus zijn, hebben niets te vrezen. Hij komt spoedig voor ons en nadat Hij ons naar de plaats in het huis van Zijn Vader heeft gebracht die Hij voor ons aan het bereiden is (Johannes 14:1-3; Kolossenzen 3:4), zal Hij Zijn toorn over deze wetteloze en Christus verwerpende wereld uitstorten.

Hoe komen wij in het reine met een regering die ons wil doden? Wij kijken naar Jezus, "de auteur en voltooier van ons geloof" (Hebreeën 12:2). Degene die ons geloof in Hem heeft doen ontstaan en het vervolmaakt, zal ons nooit alleen laten, maar Hij zal ons veilig naar Zijn koninkrijk brengen, ongeacht ons lot in de komende weken, maanden of jaren.

Ziet u, wij leven nu in bijbelse tijden. Gevaarlijk ja, maar niettemin bijbelse tijden.

Zonder Jezus en de beloften van zijn Woord zouden licht en hoop niet bestaan in deze donkere en bedreigende wereld. Maar dankzij Hem zien degenen onder ons die op Hem vertrouwen, uit naar een vreugdevol en opwindend avontuur dat zal beginnen op het moment dat Hij voor Zijn Gemeente komt.

Ik geloof dat de Opname zeer, zeer spoedig zal plaatsvinden. Maar als dat niet zo is, weet dan dat we Hem volledig kunnen vertrouwen voor wat er ook in onze toekomst in het verschiet ligt.

Bron: Coming to Grips . . . With a Government That Wants to Kill Me — Jonathan Brentner