www.wimjongman.nl

(homepagina)

Nieuw feest van "Onbekend Dag en Uur"? (Pinksteren-onderzoek deel 3)

Stephanie Dawn - 28 april 2020

In onze studie van Pinksteren onderzoeken we of dit feest mogelijk vervuld kan worden door de Opname van de Gemeente. In onze beschouwing van andere feestdagen is het Bazuinenfeest goed verbonden met het "Feest van de onbekende dag/uur". Mijn doel in deze artikelen is om te zien of Pinksteren ook aanspraak maakt op die titel!

We hebben het er al eerder over gehad:

Pinksteren bindt alles samen voor de kerk

Pinksteren markeert het geven van de wet, het geven van de genade - NL

Pinksteren lijkt te duiden op Bedelingsveranderingen en verjaardagen - NL

Laten we vandaag eens kijken hoe de datum van het Pinksterfeest wordt bepaald.

De telling van de Omer

Pinksteren is het laatste van de lentefeesten. Een andere naam voor Pinksteren is het "Wekenfeest", dat voortkomt uit de manier waarop het berekend moet worden - zeven weken na het bewegen van het omer (gerstenschoof) op het feest van Eerste Vruchten (of: Eerstelingen).

 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.
(Leviticus 23:15)

 Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel het staande koren begint te oogsten. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.
(Deuteronomium 16:9-10)

Met name in Deuteronomium kunnen we laten zien dat er GEEN twee achtereenvolgende dagtellingen zijn van 7 weken zoals sommigen hebben verondersteld vanuit Leviticus 23. Het is duidelijk uit Deuteronomium dat we zeven weken zullen tellen, en dat gaat zo: begin met het tellen van de zeven weken vanaf het moment dat de sikkel voor het eerst in het staande graan wordt geslagen (voor het feest van Eerste Vruchten). Vier dan de afsluiting van het Wekenfeest (Pinksteren). Dit wordt ook bevestigd in Numeri 26, waar het duidelijk wordt gedefinieerd als het feest van de weken te tellen vanaf de dag van de Eerste Vruchten:

 Ook op de dag van de Eerstelingen [Eerste Vruchten], als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
(Numeri 28:26)
()

Hebrew4Christians stelt: "De 49 dagen aftelling tot het feest wordt de "Sefirat Omer"-telling van de Omer genoemd. Elke dag van het aftellen werd een speciale zegening voorgedragen waarin precies werd aangegeven hoeveel dagen er nog over waren voor de climax van de 50e dag - een soort jubel'jaar' van dagen! Ik vond die uitspraak interessant in het licht van alle Jubeljaar-gesprekken in de wachters-gemeenschap! Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het Jubeljaar bij de Wederkomst profetisch zal worden vervuld, niet bij de Opname. Echter, Pinksteren lijkt een terugkerende vorm van schaduw-werking te zijn van de Jubeljaarcyclus met zijn 50 dagen-telling.

In mijn vorige samenvatting over Pinksteren heb ik besproken hoe dit feest, net als het Bazuinenfeest, er een is waarvan we de exacte "dag of uur" niet zo ver van tevoren kunnen weten. Dit komt omdat in plaats van dat God het op een bepaalde datum plaatst, het gebaseerd is op een berekening. De berekening is gebaseerd op een paar factoren... die natuurlijk (natuurlijk!) variëren tussen de Joodse sekten. Fascinerend, hè?

Pinksteren berekeningscontroverse: De Dag en het Uur Onbekend?

Interessant is dat de Sadduceeën, Farizeeërs en Karaieten allemaal verschillende methoden hadden om de datum waarop de Pinksterdag zou vallen te berekenen. Als u al dan niet de discussies gevolgd hebt over de vraag of de "Barley Was Abib" (of "Aviv"), dan hebt u al kennis gemaakt met de Karaiten-versie.

Hebrew4Christians en Nehemiah's Wall geven beide mooi de controverse weer over hoe de datum van Pinksteren vastgesteld moet worden. Om je te helpen deze controverse beter te begrijpen, gaan we hier de datum voor Pinksteren 2020 doornemen.

Wanneer is Pinksteren 2020?

Eerst moeten we het begin van het Joodse jaar bepalen: dat is 1 Nisan. Om te bepalen of dit een schrikkeljaar wordt, moeten we de rijpheid (of "Abib" of "Aviv") van de gerst onderzoeken. Ik gebruik graag Renewed Moon om de gerst-rapportages te controleren:

 

Gelukkig lijkt het dit jaar heel duidelijk te zijn dat er geen schrikkelmaand (AdarII) aan de kalender hoeft te worden toegevoegd. De eerste vruchten van de gerst waren Aviv (rijp). Als de gerst niet rijp was geweest, kunnen er verschillen zijn tussen de kalenders die door de verschillende sekten worden gebruikt.

Als de eerste dag van het jaar bekend is, heeft elke joodse sekte zijn eigen manier ontwikkeld om het wekenfeest te berekenen. Welke sekte is het meest nauwkeurig? Welke zal God voorbij gaan? We kunnen het niet zeker weten, dus ik zal ze allemaal voor u berekenen!

Samenvatting: Mogelijke data voor Pinksteren 2020

Voor degenen onder u die de voorkeur geven aan een samenvatting:

Sadducceën: 31 mei 2020 (8 Sivan)
De Sadduceeën beginnen met het aftellen van het Wekenfeest op de eerste zondag na Pesach. Deze zondag valt altijd binnen het Feest van de Ongezuurde Broden.

Farizeeën: 29 mei 2020 (6 Sivan)
De Farizeeën beginnen met het aftellen van het Wekenfeest op de dag na Pesach. Aangezien Pesach op 15 Nisan plaatsvindt, wordt voor Shavuot (Pinksteren) een vaste datum van 6 Sivan gebruikt.

Essenen: 7 juni 2020 (15 Sivan)
De Essenen beginnen met het aftellen van het Wekenfeest op de zondag na het feest van de Ongezuurde Broden. Het valt dus altijd een week na de door de Sadduceeën berekende datum.

Karaieten: 31 mei 2020 (8 Sivan)
De Karaieten baseerden hun aftelling van het Wekenfeest op de rijpheid van de eerste gersteschoven. Zodra de rijpheid van de gerst was vastgesteld, kon het Eerste Vruchten offer worden gedaan tijdens het Feest van Ongezuurde Broden, op de dag na de wekelijkse sabbat. Op dit feest van de Eerste Vruchten begon het aftellen van de weken. Over het algemeen valt hun methode samen met die van de Sadduceeën.

Het lijkt erop dat we de dag van Pinksteren niet duidelijk kunnen kennen, tenzij je kunt bepalen welke opvatting juist is! Ik zou willen voorstellen dat dit Pinksteren als kanshebber plaatst in de categorie het "feest waarvan niemand de dag/het uur kent"; wat denk u daarvan?

Persoonlijk geloof ik dat de methode van de Karaites waarschijnlijk de juiste is, omdat het de enige methode is die rekening houdt met de rijpheid van gerst. Dit lijkt cruciaal te zijn voor de berekening, gebaseerd op Gods bevel in Deuteronomium 16:9-10 om de dagtelling te beginnen vanaf het moment dat de sikkel voor het eerst in de staande graan wordt geslagen. Logischerwijs kan de sikkel pas in het staande graan worden gezet als hij rijp is.

Als je wilt weten hoe ik op deze data in het bijzonder ben gekomen, blijf dan verder lezen...

Nieuwe maan of eerste sikkel?

Voor iedereen die de "hoge wachters datums" heeft gevolgd, is zich ervan bewust dat er verschillen zijn in de kalender. Niet alleen tussen de Hebreeuwse en Gregoriaanse kalenders, maar ook binnen de Hebreeuwse kalender zelf. We hebben de "ontbrekende jaren" in andere berichten besproken, maar voor ons doel hier - het vinden van Pinksteren - moeten we kijken naar het vaststellen van de juiste maanden, zodat we kunnen beginnen met het toevoegen van onze feesten.

Zoals we geleerd hebben van de Herfstfeesten, is de Hebreeuwse kalender sterk verbonden met de maanfasen. Het begin van elke maand wordt bepaald door de nieuwe maan. Het lijkt erop dat er enige onzekerheid bestaat over de vraag of het begin van de maand bepaald werd door de nieuwe maan zelf of door de eerste maansikkel, en dat dit wellicht verschilde tussen de joodse sekten. Het zien van de eerste maan-sikkel lijkt het sterkst genoemde en gedocumenteerd te zijn. De leer dat de Hebreeuwse maanden begonnen door volle manen in plaats van door nieuwe manen lijkt voort te komen uit de leer van de Zevende Dags Adventisten en is onjuist voor zover ik kan vaststellen.

()

Waar ik naar heb verwezen in dit artikel is de eerste waarneming van de sikkel, omdat ik geloof dat dit het meest accuraat is, maar ik zal de donkere nieuwe maan datums tussen haakjes plaatsen voor het geval dat je daarin geïnteresseerd bent. De eerste sikkel werd bepaald door 2 getuigen die de eerste sikkel na de nieuwe maan visueel waarnamen met het blote oog. Ik heb dit geschat op ongeveer 1% verlichting, hoewel sommige bronnen zeggen dat dit dichter bij 2,5% zou kunnen liggen. Natuurlijk zijn er veel andere factoren dan deze verlichting, waaronder de tijd van maansondergang en zonsopgang, schittering, vochtigheid, mist, wolken, stof, etc. die van invloed kunnen zijn op de eerste waarneming.

(Referentiegegevens met betrekking tot nieuwe maan versus sikkels vindt u onderaan dit bericht).

Het nastreven van Pinksteren

Mijn doel nu is om de mogelijke datums voor Pinksteren 2020 uit te zoeken - waarvan ik persoonlijk geloof dat dit onze hoogste wachtersdag is van het jaar. Alle hier genoemde datums beginnen bij zonsondergang van Jeruzalem-tijd, dat is de avond ervoor op de Gregoriaanse kalender.

()

Eerst moeten we 1 Nisan en het Feest van de Ongezuurde Broden (Pesach) vinden.

1 Nisan: Waarneming van de nieuwe maan in Jeruzalem:

25 maart 2020 (24 maart berekende 0,2% verlichting; 25 maart berekende 1,2% verlichting) - Bron (TimeandDate)

Dit resultaat werd visueel bevestigd op 25 maart 2020 door Renewed Moon.


Bron: http://www.renewedmoon.com/wall-calendar/biblical-month.htm

Om deze redenen zal ik 1 Nisan als basis nemen vanaf de avond van 25 maart 2020. Er is geen secundaire berekening nodig, omdat alle sekten het er dit jaar over eens zijn dat de schrikkelmaand AdarII niet nodig is. Bevestiging werd gedaan dat Hebcal, Chabad, en AISH de datums van de Vernieuwde Maan hierboven bevestigen.

Oké, dus we hebben ons hoofd van het jaar (Rosh Chodesh) vastgesteld. Laten we nu werken aan het bepalen van de datums van Pesach en Pinksteren!

 In tegenstelling tot de andere mo'edim die in de Torah wordt gegeven, heeft Sjawoeot echter geen expliciete datum, maar moet worden afgeleid uit Leviticus 23:11 en 23:15: "En vanaf de dag waarop je het omeroffer brengt - de dag na de sabbat - zul je zeven weken aftellen". De sleutelzin is "de dag na de sabbat". Heeft deze zinsnede betrekking op de zondag of misschien op de sabbat van Pesach?
Bron: ( Hebreeuws4Christians)

Eerst moeten we begrijpen dat de Joodse sekten de datum van Pinksteren anders bepalen. Dus we gaan ze allemaal hier uitrekenen!

Sadduceeën

De Tzaddukim (Sadduceeën) geloofden dat het woord "sabbat" in de reguliere zin van het woord werd gebruikt, als de zevende dag van de week, en begonnen daarom met het aftellen op de eerste zondag na Pesach (Talmud: Menachot 65). Nu, aangezien Shavuot 7 weken later op deze dag voorkomt, betekent dit dat het ook op een zondag viel. Bovendien, aangezien de dag van de week voor Pesach varieert over het jaar, zou de datum van Shavuot ook variëren. Bron: Hebrew4Christians

De Sadduceeën waren het met de Essenen eens dat Shavuot moet worden geteld vanaf een wekelijkse sabbat, maar waren het niet eens [met de Essenen] over welke. De Sadduceeën geloofden dat de 50-dagen telling moet beginnen op de wekelijkse sabbat die tijdens de zeven dagen van het Feest van de Ongezuurde Broden valt. Volgens hun berekening kon het tellen naar Shavuot overal beginnen vanaf de 15e tot de 21e dag van de maand, afhankelijk van welke dag van de week het Feest van de Ongezuurde Broden begon. Als de Ongezuurde Broden op een zondag begon, zou de telling beginnen op de 15e dag van de maand. Als de Ongezuurde Broden op een zaterdag begon, zou de telling beginnen op de 16e dag van de maand, enzovoort. Op basis van deze telling zou Shavuot van de 4e tot de 12e van de Derde Hebreeuwse maand kunnen uitvallen. Karaietische Joden hebben de schatting van de Sadduceeën geaccepteerd als de enige die in overeenstemming is met de duidelijke betekenis van de Bijbelse tekst. Bron: Nehemiah's Wall

Als we de Sadduceeën-methode voor het berekenen van Pinksteren gebruiken:

25 maart 2020 - 1 Nisan [24 maart als Nieuwe Maan gebruikt]

8 april 2020 - 14 Nisan, Pesach

12 april 2020 - 18 Nisan, Eerste Vruchten (zondag)

31 mei 2020 - 8 Sivan, Pinksteren [ongewijzigd bij gebruik van de nieuwe maan].

Farizeeën

De Perushim (Farizeeërs) daarentegen geloofden dat "de dag na de Sjabbat" niet verwees naar de wekelijkse sabbat maar naar de eerste dag van Pesach (dat is een sabbaton of een dag voor werkbeperkingen), en begonnen daarom al de volgende dag te tellen, dat wil zeggen de dag na Pesach (dat is ook de tweede dag van de Ongezuurde Broden). Dit wordt ondersteund in Jozua 5:11-12 toen Israël voor het eerst het land binnenkwam en van zijn eerste vruchten at. Aangezien Pesach altijd op 15 Nisan plaatsvindt, werd hiermee een vaste datum vastgesteld voor Sjawoeot, 49 dagen later op 6 Sivan. Historisch gezien overheerste de positie van de Farizeeën in de Joodse traditie, en de moderne Rabbijnse kalender markeert Sjawoeot op de vaste datum van 6 Sivan (in mei/juni), precies 49 dagen na de tweede dag van Pesach (16 Nisan). Dit komt overeen met de getuigenis van de eerste eeuwse historici Josephus en Philo, die beiden stellen dat de "dag na de sabbat" de dag na de vakantiesabbat betekende. Bron: Hebrew4Christians

Merk op dat Pesach op 14 Nisan (Geen Werkdag) is en Ongezuurde Broden begint 15 Nisan (Geen Werkdag), dus ik ben het niet eens met Hebrew4Christians hierboven. De site Nehemiah's Wall interpreteert Jozua 5:11 ook als een ondersteuning van de Sadduceeën-methode om de "morgen van het Pesach" te berekenen. Het eindresultaat is echter hetzelfde: voor de Farizeeën komt Pinksteren/Sjavuot altijd op 6 Sivan.

De Farizeeën stelden dat Sjavuot moet worden geteld vanaf de eerste dag van het feest van de Ongezuurde Broden, wat zij een "sabbat" noemden. Volgens de Farizeeën betekent "de morgen van de sabbat" de "morgen van de 1e dag van de Ongezuurde Broden". De oude Farizeeën en hun moderne opvolgers, de Orthodoxe rabbijnen, beginnen de 50-dagen telling naar Sjavuot op de tweede dag van de Ongezuurde Broden, wat altijd de 16e dag van de eerste Hebreeuwse maand is. Als gevolg hiervan viel de Farizeïsche Sjavuot in de oudheid altijd uit van de 5e tot de 7e dag van de derde Hebreeuwse maand (Sivan). Na de verwoesting van de Tempel toen de Farizeeën de overheersende overlevende factie werden onder het Joodse leiderschap, wordt hun interpretatie door de meeste Joden tot op de dag van vandaag gevolgd. In 359 AD heeft de Farizeïsche leider Hillel II een vooraf berekende kalender opgesteld en sindsdien wordt de Farizeïsche Sjavuot altijd op de 6e van Sivan geobserveerd. Bron: Nehemiah's Wall

Als we de Farizeeën-methode voor het berekenen van Pinksteren gebruiken:

25 maart 2020 - 1 Nisan

9 april 2020 - 15 Nisan, Pesach

10 april 2020 - 16 Nisan, Eerste Vruchten

29 mei 2020 - 6 Sivan, Pinksteren.

**Sinds 359 AD hebben de Farizeeën altijd 6 Sivan als Pinksteren geobserveerd, ongeacht de dag van de week waarop het valt.

Essenen

De Essenen, die de Dode Zee Rollen schreven, begonnen de 50-dagen telling naar Shavuot op een andere sabbat dan de Farizeeërs. Volgens hen zou het offer van Omer op de ochtend van de wekelijkse sabbat worden gebracht, in moderne termen: "Zondag. De Essenen begonnen hun telling op de zondag na de zeven dagen van het feest van de Ongezuurde Broden. Als gevolg daarvan begonnen ze altijd met hun telling op de 26e dag van de eerste Hebreeuwse maand. De Essenen hadden een 364 dagen durende zonnekalender, die elk jaar op een woensdag begon en vaste lengtes had voor elke maand. Gebaseerd op de Essenen-kalender viel Shavuot altijd op de 15e dag van de derde Hebreeuwse maand. De Essenen worden verondersteld te zijn weggevaagd toen de Romeinen Judea binnenvielen in 66-74 CE en alleen hun documenten overleven vandaag de dag nog. Bron: Nehemiah's Wall

Als we de Essenen-methode voor het berekenen van Pinksteren gebruiken:

25 maart 2020 - 1 Nisan

8 april 2020 - 14 Nisan, Pesach

9-15 april 2020 - 15-21 Nisan, Ongezuurde Broden

19 april 2020 - 25 Nisan, Eerste Vruchten (eerste zondag na de Ongezuurde Broden)

7 juni 2020 - 15 Sivan, Pinksteren

Karaieten

De Karaieten verwierpen beide methoden, maar vertrouwden in plaats daarvan op de waarneming van de nieuwe maan (Rosh Chodesh) en het verschijnen van de eerste gersteschoven om respectievelijk de maand Aviv en het feest van de Eerste Vruchten te bepalen. Na deze waarnemingen zou het beweegoffer van de Eerste Vruchten op de dag na de wekelijkse sabbat in de tempel worden gepresenteerd, en pas dan zou het 49-daagse aftellen naar Shavuot beginnen. Omdat het verschijnen van de eerste gerstenschoven niet constant is, kon de datum van Sjavuot niet met zekerheid worden vastgesteld. Bron: Hebrew4Christians

Karaietische Joden hebben de Sadduceeën-berekening als enige geaccepteerd, die in overeenstemming is met de duidelijke betekenis van de Bijbelse tekst. Bron: Nehemiah's Wall

De Karaieten waren het met de Sadduceeën eens dat de betreffende sabbat voor het Wekenfeest de wekelijkse sabbat was die binnen het feest van de Ongezuurde Broden viel. De Karaieten hielden rekening met de gerstrijpheid om te bepalen of het een schrikkeljaar zou worden of niet. Dit jaar (2020) was het duidelijk dat de gerst aviv (rijp) was in maart en dus is het geen schrikkeljaar. Dit maakt onze berekening iets gemakkelijker.

Als we de Karaiten-methode voor het berekenen van Pinksteren gebruiken:

25 maart 2020 - 1 Nisan

8 april 2020 - 14 Nisan, Pesach

12 april 2020 - 18 Nisan, Eerste Vruchten (zondag)

31 mei 2020 - 8 Sivan, Pinksteren

Samenvatting

Zoals ik al zei, ben ik persoonlijk van mening dat de methode van de Karaiten waarschijnlijk de juiste is, omdat het de enige methode is die rekening houdt met de rijpheid van de gerst. Dit lijkt cruciaal te zijn voor de berekening die gebaseerd is op Gods bevel in Deuteronomium 16:9-10:

 Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.

Persoonlijk zal ik op 31 mei 2020 voor Pinksteren "zeer alert" zijn. Ben je klaar voor de Opname? Als je twijfelt, lees dan alstublieft 'Gezegende Verzekerdheid': Blessed Assurance: A Guide to Rapture Readiness

>- - -

Referenties over maanfasen en observatie

Van Chabad (orthodox-joodse website):

De Joodse kalender is gebaseerd op maancycli. Tegen het begin van de maancyclus verschijnt hij als een dunne sikkel. Dat is het signaal voor een nieuwe Joodse maand. De maan groeit tot hij vol is, het midden van de maand, en dan begint hij af te nemen tot hij niet meer te zien is. Hij blijft ongeveer twee dagen onzichtbaar en dan verschijnt de dunne sikkel weer en begint de cyclus opnieuw. "De Heer sprak tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte en zei: "Deze chodesh zal voor u het hoofd van de maanden zijn. "(Exodus 12:1-2) Uit de formulering van dit vers, "zal voor u zijn", leidden de wijzen af dat de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en toewijden van de chodesh, de halve maan, werd toevertrouwd aan de leiders van onze natie, het Sanhedrin, het rabbijnse hooggerechtshof van elke generatie.

Oorspronkelijk was er geen vaste kalender. Er was geen manier om van tevoren de exacte dag van een komende feestdag of bar mitswa te bepalen, omdat er geen manier was om van tevoren te bepalen wanneer de maand zou beginnen. Elke maand opnieuw zou het Sanhedrin bepalen of de maand 29 of 30 dagen lang zou duren, afhankelijk van wanneer de nieuwe maan van de volgende maand voor het eerst werd gezien en de nieuwe maand zou heiligen.

In de 4e eeuw na Chr. voorzag de wijze Hillel II de verdwijning van de Sanhedrin, en begreep dat we niet meer in staat zouden zijn om een op de Sanhedrin gebaseerde kalender te volgen. Dus stelden Hillel en zijn rabbijnse hof de eeuwigdurende kalender vast die vandaag de dag wordt gevolgd.

Toen Hillel de eeuwigdurende kalender vaststelde, heiligde hij elke Rosh Chodesh totdat Moshiach zou komen en het Sanhedrin zou herstellen. (Bron: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm)

Van andere Joodse bronnen:

"De nieuwe maan begon als de dunne sikkel van de nieuwe maan voor het eerst zichtbaar werd bij zonsondergang. (Theologisch Woordenboek van het Oude Testament, vol. 1, p. 266). De oude Joodse kalender hing niet af van wiskundige berekeningen en regelingen, maar werd van maand tot maand ingesteld volgens het fysieke uiterlijk van de nieuwe maan. Getuigen die het eerste teken van de sikkel aan de horizon hadden gezien na zonsondergang werden geacht het feit te melden aan de autoriteiten, die vervolgens in het hele land publiceerden dat de nieuwe maand was begonnen". (De Farizeeërs, door Louis Finkelstein, p. 601, Joods Publicatiebureau, 1938, Philadelphia., gebaseerd op talmoedische literatuur)

"Totdat Hillel II een permanente kalender instelde op basis van berekeningen (ca. 360), werd de vaststelling van de nieuwe maan bepaald door observatie en het bewijs van getuigen. In de vroegere periode werd de praktijk van het toevoegen van een tweede dag aan de feesten ... geïntroduceerd voor gemeenschappen die op een afstand van Palestina lagen, omdat het twijfelachtig was op welke van de twee dagen de nieuwe maan precies voorkwam". (Encyclopedie van de Joodse Religie, p. 78; Massada-P.E.C. Press Ltd, 1965., gebaseerd op de talmoedische traditie)

"In het oude Israël werd de nieuwe maan - de dag na de sikkel - gevierd door offers en feesten..." (Jodendom, door George Foot Moore, professor in de geschiedenis van de religie, Harvard, vol. 2, p. 22, gebaseerd op talmoedische literatuur)

"De oude joodse kalender was niet afhankelijk van wiskundige berekeningen en regelingen, maar werd van maand tot maand ingesteld volgens het fysieke uiterlijk van de nieuwe maan. Getuigen die het eerste teken van de sikkel aan de horizon hadden gezien na zonsondergang werden geacht het feit te melden aan de autoriteiten, die daar na publicatie in het hele land het feit dat er een nieuwe maand was begonnen. Het jaar bestond uit 12 maanden waarvan de grenzen werden bepaald door deze waarnemingen. Maar omdat het maanjaar slechts 354 dagen telt, elf minder dan het zonnejaar, was het van tijd tot tijd nodig om een dertiende maand voor het Pesach te "intercaleren", om te voorkomen dat het naar de winter zou worden verplaatst. Deze intercalaire maand was een "tweede Adar" en werd toegevoegd wanneer een overweging van de stand van de zon in de hemel, de toestand van de gewassen, of de pasgeboren lammeren, het noodzakelijk maakte". (De Farizeeërs, pp. 601-602, door Louis Finkelstein, hoogleraar theologie aan het Joods Theologisch Seminarie van Amerika; Jewish Publication Society of America, 1938., gebaseerd op talmoedische literatuur)

"De fasen van de maan konden gemakkelijk door iedereen worden herkend. De nieuwe maan gaf het begin van de maand aan... Hoewel de 'nieuwe maan' door elk individu kon worden waargenomen, werd om te voorkomen dat elke fout of twijfel over de plicht om de nieuwe maand vast te stellen, toegewezen aan een rabbinaal concilie in Jeruzalem. Hun beslissing was onderworpen aan de getuigenis van twee betrouwbare getuigen. Zodra hun verslagen zijn ontvangen en gecontroleerd door middel van astronomische berekeningen, werd een officieel bericht verzonden door ketens van vuursignalen" (The Judaic Heritage, door Rabbi Dr. R. Brasch, pp. 22, 24, op basis van talmoedische literatuur)

"De waarneming van de maansikkel binnen één dag na Nieuwe Maan is meestal moeilijk. De sikkel is op dit moment vrij dun, heeft een lage oppervlaktehelderheid, en kan gemakkelijk verloren gaan in de schemering. Over het algemeen zal de maansikkel ongeveer een dag na nieuwe maan zichtbaar worden voor ervaren waarnemers met de goede hemelcondities. De tijd dat de maansikkel daadwerkelijk zichtbaar wordt, varieert echter nogal van maand tot maand. Waarnemingen met blote ogen zijn al 15,5 uur na nieuwe maan betrouwbaar gerapporteerd, terwijl waarnemers met telescopen al 12,1 uur na nieuwe maan betrouwbare rapporten hebben gemaakt. Omdat deze waarnemingen uitzonderlijk zijn, moeten sikkelwaarnemingen zo vroeg in de maanmaand niet als norm worden verwacht". (Bron: http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/crescent.php)

Bron: Another Feast of "Unknown Day and Hour"? (Pentecost Study Part 3) - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates