www.wimjongman.nl

(homepagina)

2020 - het jaar waarin alles verandert: Vreemdere dingen (Deel IV)

Gary - 17 oktober 2020

In 2018 ben ik begonnen met een serie genaamd 'Vreemde dingen' die de profetische boodschappen en thema's om ons heen onderzoeken (Ja, genoemd naar het populaire Netflix-programma). Deïsten die geloven in de klokkenmaker-god zullen zich hier niet prettig bij voelen, omdat deze dingen aantonen dat God werkelijk soeverein is en betrokken is bij alles, inclusief de kleinste details. God voor-ordineerde niet alleen alle levenloze dingen in de schepping, maar hij heeft ook ons leven gepland (Job 12:23; 14:5; Ps.139:16; Handelingen 17:24-28). Hij heeft zowel het einde als het begin gemaakt (Jes.41:4; 46:10; Openb.22:13). Toeval is geen koosjer woord en waarschijnlijkheid is geen realiteit. Dingen gebeuren zoals ze willen. Het universum — elk atoom, elk lichtfoton — bestaat alleen uit de voortdurende standvastigheid van God die alle dingen bij elkaar houdt (Kol.1:17).

Voordat je verder gaat, wil ik je aanmoedigen om dieper te kijken hoe de soevereine hand van God eruit ziet in wat de wereld echter als bijzonder beschouwt:

De Balamische profetieën van 2017

Vreemde Dingen: Deel I

Vreemde dingen: Deel II

Vreemde dingen: Deel III

De tekenen gaan verder: Deel II

Ik raad je ook aan Matt P.'s werk bij Daily Crow te volgen.

De alomtegenwoordige, alwetende, Almachtige en diep persoonlijke God van de schepping spreekt met ons elke dag en elke nacht door Zijn Heilige Geest (Joh.16:13), Zijn Woord (2Tim.3:16-17), de zon, maan en sterren (Gen.1:14; Ps.19:1-4), en de alledaagse wonderen die ons omringen. Daarom is er geen excuus voor degenen die hem afwijzen (Rm.1:18–20).

2020 is een jaar waarin Hij heel, heel hard lijkt te spreken. Hij schreeuwt zelfs (Joël 3:16; Amos 1:2). "Ga aan boord van de Ark! De vloed komt eraan!" Naast het meest levensveranderende en catastrofale jaar wereldwijd sinds tenminste de Tweede Wereldoorlog, is het ook een jaar dat komt kort na belangrijke profetische markeringen, waaronder de voorbereiding voor de derde tempel, het Openbaring-12-teken, en de 70e verjaardag van de vijgenboomnatie, onder heel veel andere eindtijd-voortekenen.

In dit artikel zal ik ingaan op de profetische thema's van 2020, die een bepaalde boodschap van God aan de wereld schijnen over te brengen...

Oorlog in de hemel

Misschien is het belangrijkste thema van dit jaar dat de voorspelde oorlog in de hemel, beschreven in Openbaring 12:7-9, is begonnen of op het punt staat te beginnen. Het gevolg van de oorlog is dat 1. Satan en zijn engelen worden neergeworpen en 2. de kerk wordt opgenomen om aan zijn klauwen te ontsnappen (Openb.12:4-5). De oorlog met Satan en de engelen der duisternis tegen Michael en de engelen van het licht. In tegenstelling tot middeleeuwse dogma's is deze oorlog nog niet tot stand gekomen en zeker niet voor of kort na de schepping. Satan heeft door de geschiedenis heen toegang tot de hemel gehad (Job 1:6-12; Zach.3:1-10; Openb.12:10). Hij is nog steeds "de Vorst van de machten in de hemelse gewesten" (Efeze 2:2) en heeft Heerschappij over de volken van de aarde, zowel voor als na Christus' eerste komst (Matt.4:8-9; 2Cor.4:4; Efeze 6:12). Christus' eerste komst bevrijdde van Satans greep op individuen die vertrouwen in YHWH hebben, maar niet van zijn greep op de naties en koninkrijken. En verder, Michaël staat niet eerder op voor de strijd op het hoogtepunt van deze hemelse strijd, maar op het einde (Dan.12:1; 10:14).

Vanaf de Beiroet-explosie — die was als een nucleaire ontploffing — welke insloeg direct naast de wijken van Sint-Michiël en Remiël (Remiel is één van de vorsten van gevallen engelen in de apocriefe werken) (zie onderstaande foto) tot aan de verbreiding van het teken van de slang, vanwege COVID-19 ( de WHO vlag en de oorspronkelijke theorie dat het virus afkomstig was van een slang); en vanaf het jaar van de start van de oorlog met Iran (Perzië staat centraal in het thema van de geestelijke oorlog in de Bijbel: zie Daniël 10) tot aan de ongelooflijke parallellen van de oorlog in de hemel, die begon op Rosj Hasjana dit jaar, is tot de rand gevuld met dit thema. Ik vermoed zelfs dat de oorlog op Rosh Hashana is begonnen (zie hier).

 

In de joods-christelijke kosmologie wordt de hemelse hof geregeerd door God als opperrechter en lagere geestelijke wezens die elk heersen met een bepaalde heerschappij. Engelachtige "rechters" in dit Hof zijn in opstand gekomen tegen God, en dat hof heeft zich al eeuwen onterecht uitgesproken over de zaken van de mens. Vooral in het joodse denken draagt Rosh Hashana de betekenis mee van het openen van het hemelse hof voor de tijd dat de mensen worden beoordeeld. Het is ook veel belangrijker dat het machtigste en invloedrijkste aardse hof, en werd in beroering ingebracht op Rosh Hashana, toen Ruth Bader Ginsburg, de beroemdste Joodse vrouw ter wereld, stierf en een open plek achterliet die de balans van het hof kon veranderen in twee tegen één, tegenover veel van de meest goddeloze beslissingen in de wereldgeschiedenis (bv. Roe versus Wade, Obergefell versus Hodges, enz.). We zien ditzelfde twee-tegen-één gevecht in Openbaring 12 wanneer de geestelijke machten van de duisternis worden verdreven. Om dit punt compleet te krijgen, trof een aardbeving van 4,5 magnitude ook San Gabriël in Californië op Rosh Hashana.

 

Bovendien heeft het Joodse volk grotendeels zijn eigen Messias verworpen, terwijl talloze heidenen hem hebben ontvangen. Degene die genomineerd is om Ginsburg te vervangen is een niet-Joodse christen, die geschreven heeft dat Roe vs Wade immoreel is en die zichzelf definieert als iemand die trouw is aan de oorspronkelijke wet zoals was geschreven. De grotendeels, maar niet uitsluitend, uit heidenen bestaande Gemeente staat op het punt om naar de hemel te worden gebracht, en verheven tot het hoogste hof in het universum, en dit zal het Joodse volk tot jaloezie opwekken, zodat ze eindelijk terugkeren naar de Heer (Deut.32:21; Rom.10:16-11:32; Handelingen 15:14-18).

Er staat veel meer met dit thema in verband, wat u hier kunt lezen.

Vrede en veiligheid

Een belangrijke profetische tijdmarkering, die het begin van de verdrukking aangeeft, is het 'verbond met velen', beschreven in Daniël 9:27. Hoewel dit gedeelte een bron van discussie is, geloof ik dat de traditionele dispensatie-visie van deze passage, dat het verbond een vredesakkoord is tussen Israël, de Antichrist, en andere naburige naties, welke het land verdeelt en de vestiging van de derde tempel mogelijk maakt, de juiste is (zie hier; zie ook hier). Ten eerste is de oneindige mantra van de hele geschiedenis van het moderne Israël, dat "twee staten in vrede en veiligheid naast elkaar leven." Het is moeilijk voor te stellen dat de hele wereld onophoudelijk probeert om het land te verdelen, al gedurende 73 jaar, maar geen rekening houdt met wat Daniel 9:27 voorspelt. Misschien is de Verdrukking nog niet begonnen omdat de tweestatenoplossing nog steeds niet is gerealiseerd (vlgs. Joël 3:2, is dat waardoor God tot het laatste oordeel met de volken komt). De visie van Trump-Kushner voor vrede is het eerste plan dat daadwerkelijk tot stand kan komen. En in sommige opzichten is dat al gebeurd via de Abraham Akkoorden wat de instemming heeft van de Israëlische regering met het oog op Visie voor Vrede ondanks Palestijnse protesten.

Ik weet dat sommigen beweren dat de Visie op Vrede en/of het Abraham Akkoorden niet het 'verbond met velen' kan zijn zoals beschreven in Daniël 9:27, maar ik geloof dat die argumenten verkeerd zijn en dat sommigen hun ogen sluiten voor wat er voor ons gezicht gebeurt. Het eerste argument suggereert namelijk dat er geen tekenen kunnen voorafgaan aan de Opname, dus daarom kan deze overeenkomst het niet zijn. Dit is een verkeerd beeld van imminentie dat ik in mijn recente artikel hier... heb besproken. Het tweede argument stelt voor dat Daniël 9:27 optreedt na de Opname. Dat is helemaal waar, maar het argument is onnauwkeurig en mist een belangrijk punt: het is niet zo dat het verbond na de Opname wordt gesloten, het is dat het verbond na de opname wordt versterkt.

Daniël 9:27 zegt letterlijk: "en hij heeft een verbond met velen [voor] een periode van zeven versterkt... [gabar]"(LSV). Woorden zijn belangrijk. Gabar wordt in alle andere gevallen in de Schrift gebruikt voor 'versterken' of 'zegevieren'. In verzen die het werkelijke scheppen van een verbond beschrijven wordt een ander werkwoord gebruikt — karath ("sluiten"). In de Hebreeuwse gedachte maak je een overeenkomst door het te sluiten. Dat lijkt op ons idee om een deal te sluiten." Vergelijk Daniel 9:27: "versterkte [gabar] een verbond" met het feitelijk creëren [karath] van een verbond in andere passages (b.v. Gen.15:18; 21:27,32; 31:44; Ex.23:32; 34:10; Ps.50:5; Ezech.37:26; Hos.2:18).

Het punt is dat de Visie op Vrede, in combinatie met de Abraham Akkoorden, heel goed het werkelijke verbond zou kunnen zijn zoals beschreven in Daniël 9:27. Het is een verbond met velen. Het is een verbond met Israël. Het is een verbond om het land te verdelen. Het is een verbond waardoor duizenden momenteel de woorden "vrede en veiligheid" uitspreken vlak voordat de spreekwoordelijke overstroming komt. En dan, nadat de gemeente is verwijderd en de wetteloze is geopenbaard, zal dit reeds bestaande verbond gelden voor een periode van zeven jaar.

Het thema van valse vrede en het komende verbond met velen is dit jaar als geen ander doorgedrongen. De visie voor vrede werd onthuld op 28 januari en Israëls hoogste leider en zijn belangrijkste tegenstander steunden het onmiddellijk. Israël is het er al mee eens. Binnen een paar uur na de onthulling in het Witte Huis... schudde een aardbeving van 7,7 op de schaal van Richter... het Caribisch gebied en Palm Beach, Florida ... waar President Trumps Mar-A-Lago landgoed staat.

Op 13 augustus werd de wereld geschokt door de grootste diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten in decennia toen de Abraham Akkoorden aan de wereld werden onthuld. Israël, de VS, de V.A.E. en Bahrein ondertekenden de akkoorden in het Witte Huis slechts drie dagen voor Rosh Hashana. Andere landen hebben belangstelling getoond voor toetreding, zoals Soedan, Oman, Marokko, Qatar, Koeweit en Saudi-Arabië. Tegelijk met deze belangrijke deal beloofden Servië en Kosovo hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen — Kosovo is de eerste moslimmeerderheid die dat doet. De 1Tessalonicenzen 5:3 woorden "vrede en veiligheid" hebben plotseling de sociale media, nieuwsartikelen, de overeenkomsten en toespraken als nooit tevoren verzadigd.

 

"Ik kan niet ademen"

Een ander wijdverspreid thema dit jaar is het onvermogen om te ademen. Het begon met COVID-19, dat in januari begon te woekeren in China en in maart werd uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. Het virus doodt voornamelijk door verstikking via longontsteking. Om het virus te voorkomen dragen velen nu maskers die het henzelf moeilijk maken om te ademen.

 

Dit thema ging tragisch verder met de verstikking van George Floyd op 25 mei. Er braken protesten uit over de hele wereld met de boodschap "Ik kan niet ademen!"

 

In de Bijbel staat adem voor leven, de geest van een schepsel, en de Heilige Geest zelf. Het wereldse leven wordt weggenomen. De weerhoudende macht in wereldzaken, wat de in de Kerk wonende Heilige Geest is, staat op het punt van de aarde verwijderd te worden (zie 2Thess.2:3,7). De geestelijke adem verlaat de wereld, wat de Antichrist zal inluiden en uiteindelijk de dood van de meeste mensen die op de planeet wonen. Bovendien wordt Satan een slang genoemd (Openb.12:9). Slangen doden door hun prooi te verstikken. Satan verstikt de wereld en de wereld verzet zich niet.

Bedekte gezichten

Het volgende belangrijke thema in dit apocalyptische jaar zijn uiteraard de bedekte gezichten geweest. Vrijwel elke natie op aarde heeft een bepaald niveau van toestemming om een masker te dragen ingesteld. De Heer vertelde de Israëlieten door Mozes dat hij in de eindtijd zijn gezicht voor hen zou verbergen (Deut.32:20). Deze profetie werd gegeven in hetzelfde gedeelte als met een van de oorspronkelijke opname-beloften (Deut.32:21; vgl. Rom.10:16-11:32 en Handelingen 15:14-18).

 En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, u gaat bij uw vaderen te ruste; en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aan gaan, in het midden van dat land. Het zal Mij verlaten en Mijn verbond, dat Ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En nu, schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten; leg het hun in de mond, opdat dit lied voor Mij een getuige is tegen de Israëlieten. (Deut. 31:16-19 HSV)
Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren: Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen.(Deut. 31:30; 32:1 HSV)
...Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen; Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie, kinderen in wie geen enkele trouw is. Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, het zal branden tot onder in de hel, het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. (Deut. 32:20-22)
...Want zij zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat, er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten. (Deut. 32:28-29 HSV)

Dit thema van Gods verborgen gezicht speelt zich uit onder ons (zie ook Ps. 27:9; 44:24; 102:2). Maar dit grote oordeel over Israël zal in de loop van de duizendjarige periode worden omgekeerd. De Heer zal zijn gezicht niet langer voor Israël verbergen, omdat de Israëlieten tot Hem zijn teruggekeerd door het geloof in Zijn Zoon (Ez. 39: 29; Zech. 12:8–13:1).

Pastoor J. D. Farag heeft een oog-openende analyse laten zien wat deze maskers vertegenwoordigen vanuit een profetisch perspectief:

Salomo

Het volgende thema was Salomo. Salomo was zowel een soort Christus als Antichrist. Christus in de zin dat hij de zoon van David was, gezegend door de Heer, en een koning die regeerde over het Verenigde Koninkrijk van Israël in zijn grootste omvang. Antichrist in de zin dat hij zich in zijn laatste jaren tegen God keerde en afgoden aanbad. Zijn opstand had verwoestende gevolgen, wat resulteerde in de verdeling van Israël na zijn dood. Tijdens zijn leven werd hij een harde en wrede meester (1Koningen 9:15; 12:4).

Salomo was ook belangrijk als degene die uiteindelijk de tempel bouwde. Net als Christus, de ware zoon van David, die de Millenniumtempel zal bouwen, bouwde Salomo dit religieuze bouwwerk voor de aanbidding van YHWH. Omgekeerd zal, net als Salomo, de Antichrist ook toezicht houden op de bouw van een tempel, maar het zal een tempel van korte duur zijn die zal worden vernietigd in de Grote Verdrukking.

Als een type van Christus en de Antichrist, evenals de bouwer van de tempel, geeft dit thema de boodschap dat Christus dichtbij is voor de Gemeente, en de Antichrist dichtbij is voor de wereld; en de bouw van de Derde Tempel zal binnenkort beginnen. Alles is nu klaar voor de opbouw, behalve de politieke wil om het groene licht te geven.

 

2020 begon met een bijna open oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran toen de Iraanse proxies de Groene Zone bestormden op oudejaarsavond. Op 3 januari reageerden de Amerikaanse troepen door Qasem Soleimani, de hoogste Iraanse en sjiitische militaire leider ter wereld, te doden. Soleimani is Farsi voor Salomo. De naam Soleimani zou dus worden uitgesproken over de hele wereld en in alle belangrijke media gedurende de volgende weken.

Begin april kapseisde een veerboot op de Salomonseilanden met tientallen doden. De boot werd geraakt door de cycloon Harold. Herald - "een persoon of ding gezien als een teken dat er iets gaat gebeuren.”

Vooral de Salomo-eilanden zijn dit jaar getroffen door aardbevingen: een 6,3 op 27 januari, een 6,6 op 12 mei, een 5,8 op 18 juli, en een 5,1 op de vooravond van Rosh Hashana. Drie dagen later, op 20 september, werden twee mannen die probeerden een bom uit de Tweede Wereldoorlog te ontmantelen op de Salomo-eilanden gedood toen de bom ontplofte (bron). Plotselinge, tragische vernietiging in het jaar van Solomo.

Afgelopen zondag 11 oktober op Shemini Atzeret, stierf de oudste man van Israël op 117-jarige leeftijd. Zijn naam: Shlomo (Solomon) Sulayman (Solomon). Om dit in perspectief te plaatsen: 's werelds beroemdste Joodse vrouw stierf deze Rosh Hashana en 's werelds oudste Israëlische man stierf op Shemini Atzeret — op de eerste en laatste dagen van de herfstfeesten. Dit in hetzelfde jaar dat de twee leiders van Israël precies 70 jaar oud (Premier Netanyahu) en 80 jaar oud (President Rivlin) waren, wat overeenkomt met Psalm 90:10 en de gelijkenis van de vijgenboom.

 

De Laatste Trompet

De apostel Paulus voorspelde dat de opstanding en opname van de gemeente "met de laatste trompet" zou plaatsvinden (1Cor.15:52). Sommige [Engelse] vertalingen hebben zelfs trump in plaats van trumpet. Hetzelfde patroon van gebeurtenissen wordt herhaald in 1Tessalonicenzen 4:16-17, met de opstanding van de doden in Christus onmiddellijk na "de trompet-roep van God," en de dan levende christenen worden getransformeerd in onsterfelijken en samen met hen opgenomen om Christus in de lucht te ontmoeten. Een soortgelijk beeld van de gemeente die wordt opgenomen wordt weergegeven in Openbaring 4:1 en Openbaring 12:5.

2020 is een verkiezingsjaar waarin Trump-Pence tegenover Joe Biden en Kamala Harris staat. Hoeveel mensen ken je met de achternaam Trump? Het is een zeldzame naam. Nog zeldzamer voor een leider om die naam te dragen. Onbeschrijflijk onwaarschijnlijk voor de namen van de twee topleiders van de rijkste, machtigste natie op aarde om een homoniem van "trompetten" te vormen — vooral gezien het late uur wanneer de werkelijke trompet van God op het punt staat te klinken. Trump-Pence is niet de trompet-roep van God. Maar hun verkiezing, functie en positie in wereldzaken wijzen zeker op 1. de soevereiniteit van God, en 2. de nabijheid van de trompet die uit de hemel zal klinken en de opstanding en opname van de gemeente. Struikel niet over de normale vooringenomenheid. Geloof niet dat dit toeval is. Omdat deze twee nu aan de macht zijn, staan de woorden "Trump", "Pence" en "Trump-Pence" de laatste vier jaar vrijwel non-stop in alle grote media. God schreeuwt deze waarschuwing. Over een paar weken kunnen Trump en Pence uit hun ambt worden gezet. De tijd dringt. De laatste 'trump' gaat klinken.

Op 8 november 2016, in het Joodse jaar 5777, versloegen Donald Trump en Mike Pence Hillary Clinton en Tim Caine en wonnen de verkiezingen met precies 77 stemmen. Trump werd geboren op 14 juni 1946 tijdens een totale maansverduistering. Hij werd 700 dagen voor het herstel van Israël op 14 mei 1948 geboren en was 777 dagen oud, 77 dagen na de wedergeboorte van Israël in 1948. Toen hij op 20 januari 2017 de eed aflegde en werd ingezworen als president, was Donald Trump precies 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud.

Op 7 juli 2017 (7/7/17) ontmoetten Donald Trump en Vladimir Poetin elkaar in Hamburg in Duitsland. De ontmoeting vond plaats 77 dagen voor het Trompettenfeest en het Openbaring-12-teken. Op de dag van de ontmoeting was Vladimir Poetin 777 maanden oud. De historische bijeenkomst vond plaats precies 5.777 dagen na 11 september 2001.

Trump bracht zijn eerste 'State of the Union' aan de vooravond van de historische Superblauwe bloedmaan, die op 31 januari 2018 plaatsvond. Vergeet niet, Trump werd geboren tijdens een totale maansverduistering (ook bekend als een bloedmaan). Hij gaf deze toespraak toen Israël op het punt stond zijn 70e jaar te bereiken. Tijdens de bloedmaan die de volgende dag plaatsvond, was Trump 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen oud.

 

Kronen

Kronen spelen een belangrijke rol in het boek Openbaring. Er zijn overwinningskronen genaamd stephanos (denk aan Olympische kransen) en koninklijke kronen genaamd diadéma (denk aan gouden rondjes gedragen door de royalty). Kronen worden meer genoemd in Openbaring dan in enig ander boek van het Nieuwe Testament. De helft van de gevallen van stephanos zijn alleen in Openbaring te vinden. Alle voorbeelden van diadéma zijn te vinden in Openbaring. De kerk wordt in Openbaring 2:10 en 3:11 een overwinning beloofd en wordt in Openbaring 4:4-10 in beeld gebracht met deze kronen, die ze dragen in de hemel. De Antichrist krijgt een overwinningskroon zodra hij ontketend is na de opname in Openbaring 6:1-2. Satan wordt gezien met zeven koninklijke kronen in Openbaring 12:3-4, en na zijn daaropvolgende verlies in de hemelse oorlog, geeft hij zijn macht en gezag aan het beest (ook bekend als Antichrist) die zelf tien koningen controleert die elk een koninklijke kroon dragen (Openb.13:1). Christus draagt zowel een enkele overwinningskroon (Openb.14:14) als vele koninklijke kronen (Openb.19:12).

Kroning verwijst naar zowel de zelfschenking van de koninklijke macht aan iemand, als de laatste fase van geboorte wanneer de top van een baby's hoofd zichtbaar wordt. Als de baby begint te 'kronen', dan is de bevalling echt aanstaande.

Geen woord definieert 2020 beter dan Coronavirus. Corona is Latijn voor kroon, wat zelf een transliteratie is van het oude Griekse κορώνη, een synoniem van het bijbelse stephanos. Coronavirussen werden zo genoemd omdat een cel geïnfecteerd met het virus lijkt op een kroon.

 

Dit thema roep drie dingen: 1. De baby staat op het punt geboren te worden, 2. De gemeente staat op het punt haar kronen te ontvangen, en 3. De Antichrist staat op het punt te arriveren, gekroond tot koning van de wereld; en hij kan deze pandemie van het Coronavirus heel goed gebruiken om de macht te grijpen — Openbaring 6:1-2 voorspelt immers dat hij uit zal gaan om te overwinnen nadat hij een kroon heeft ontvangen (heel letterlijk corona in de Latijnse Bijbel; zie hier).

De sluitende deur, het einde van het kerk-tijdperk en de schuilplaats

De deuren sluiten zich dit jaar over de hele wereld. De spreekwoordelijke deur naar de Ark wordt gesloten. De Ark is Christus. De pandemie heeft miljoenen bedrijven gesloten, honderdduizenden kerken gesloten en honderden miljoenen, zelfs miljarden, mensen in hun huizen opgesloten. Dit thema en deze boodschap is luid en duidelijk. Er is geen weg terug naar wat het ooit was.

Christenen hebben altijd te maken gehad met vervolging en veel kerken zijn over de hele wereld met geweld gesloten, maar niets is ooit zo op deze wijze gebeurd. In vrijwel elk land op aarde zijn kerken gesloten. 'Virtueel gaan' betekent dat bijna 1-op-5 kerken in de VS nu in dreigend gevaar verkeren om permanent te sluiten. In sommige delen van de wereld is de tol, de belasting, veel groter, en kerken, en christenen in het algemeen, worden geconfronteerd met massale vervolging als ze proberen bijeen te komen. Dit maakt Hebreeën 10 zeker relevanter dan ooit.:

 ...Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebr.10:23-25, HSV)

We komen niet bijeen voor verlossing, maar we komen samen om te functioneren. In 2020 lijkt de boodschap te zijn dat het kerkelijk tijdperk snel ten einde komt.

Om het punt nog verder te versterken, dit afgelopen april, tijdens het paasseizoen, vond een unieke gebeurtenis plaats in de kerkgeschiedenis: christenen uit de hele wereld, die door de pandemie tot hun huizen werden beperkt, versierden hun deuren met rood, wat het bloed van Christus betekende, wat ons beschermt tegen de komende toorn. Binnen enkele dagen nadat de eerste deelnemers foto's van hun roodgekleurde deuren hadden gepost, hadden honderdduizenden dit overgenomen. Ik en een aantal in mijn familie deden hetzelfde. We verkondigden de wereld dat we door geloof beschermd zijn met het bloed van het Lam.

 

Tijdens het eerste Paasfeest verborgen de Israëlieten zich in hun huizen met gesloten deuren en met het lamsbloed over de latei en de deurposten. Zolang ze in hun schuilplaats bleven met het bloed als een teken buiten, kon de engel des doods hen op geen enkele manier kwaad doen. De wereld "buiten" was niet zo gelukkig.

Ook staat er een tijd van grote toorn voor de deur. Het komt en versnelt snel. Jezus voorspelde dat het de slechtste tijd in de geschiedenis zou zijn (Matt.24: 21; vgl. 2 Petr.3:1–7). Toch kun je er aan ontsnappen, je verstoppen op een veilige hemelse plek, als je alleen maar zou erkennen dat je een zondaar bent, niet in staat bent om je situatie recht te zetten, en je geloof geheel en alleen in Christus Jezus te plaatsen, die het leven leefde dat jij nooit kon leven, stierf voor je zonden in jouw plaats, en herrees op de derde dag.

 Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE. (Zef.2:3, LSV)

 Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, HEERE. Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren. Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. (Jes. 26: 17-21, HSV)

 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lk. 21: 34-36, LSV)

 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh.14:1-6, HSV)