www.wimjongman.nl

(homepagina)

Donald Trump, de Zenith-2016-verkiezingen, de Derde Tempel, en de komst van de Antichrist

29 September 2020 - door Skywatch Editor Tom Horn

()

In 2009 publiceerde ik het boek Apollyon Rising [Apollyon komt op], dat later werd bijgewerkt en opnieuw werd uitgebracht als Zenith 2016 vanwege belangrijke informatie die ik tegenkwam na de eerste publicatie van de eerste versie, die velen beschouwen als mijn baanbrekende werk en magnum opus. Ik hoop met de uitgave van de Antichrist and the Final Solution soortgelijke lofbetuigingen te vinden, want ik geloof echt dat dit het belangrijkste en meest punctuele onderzoek is dat ik sindsdien heb vrijgegeven.

Naast het hebben van een volledig jaar in 2009 om te reizen, interviewen, en onderzoek naar gerelateerde onderwerpen en het nemen van het sabbatical dat ik nodig had voor het eigenlijke schrijven, was wat Zenith ongewoon maakte, de grote vraag over waarom zo veel ouden - sommigen van honderden jaren geleden en sommigen van veel verder terug - het jaar 2016 specifiek voorzagen als het moment waarop de Messias, of, als alternatief, de Antichrist, zou aankomen op aarde, met de grote overtuiging dat "zijn" aanwezigheid bekend zou worden bij een paar uitgekozenen in 2016, maar niet blijvend herkend door de bredere populaties totdat "hij" langzaam zou worden onthuld voor wie en wat hij werkelijk is op het juiste moment in de onmiddellijk daarop volgende jaren. Zelfs een belangrijke soennitische website heeft deze data jaren voor de verkiezing van Trump vastgesteld na bestudering van de oude Koran en Hadith, zeggende: "gebaseerd op onze numerieke analyse... zal het officiële begin van het einde der tijden en de komst van de Imam Mahdi [hun Messias, maar voor anderen zoals Joel Richardson, de antichrist] hoogstwaarschijnlijk in... 2016 zijn en zal Jezus Christus van de hemel naar de aarde komen in 2022."[i]

Van alle oudste voorspellers die mij intrigeerden in Zenith, voor wie het jaar 2016 en de komende Derde Tempel profetisch significant schenen, was dat als volgt:

Profetie van de Zohar over de komst van de Messias

De Zohar is een verzameling boeken geschreven in Middeleeuws Aramees, meer dan zevenhonderd jaar geleden, met mystieke commentaren op de Pentateuch (vijf boeken van Mozes, de Thora). Naast het interpreteren van de Schrift, omvat de Vaera sectie (deel 3, sectie 34) "De tekenen van de aankondiging van de Mashiach," of "De komst van de Messias. "Deze fascinerende datum voor "zijn" geheime presentatie aan de rabbijnen in Israël werd voor 2012-2013 in de Zohar vastgelegd [gezien de afwijzing van Jezus door orthodoxe joden als Messias, zouden Evangelische mensen zeggen dat deze zevenhonderd jaar oude voorspelling aangeeft dat de Antichrist rond 2012-2013 kon zijn aangekomen].

En zeker genoeg, kort na die datum begonnen enkele van de meest vooraanstaande rabbijnen van Israël zich te gedragen alsof zij iets wisten en dat de rest van de wereld niets met de komst van "Messias" te maken heeft. "Naast degenen die ik eerder citeerde in dit hoofdstuk die geloven dat het Messiaanse tijdperk is begonnen, Chaim Kanievsky, een van Israëls meest prominente rabbijnen en een leider van de Haredi tak van het Jodendom en een erkende autoriteit in het Joodse recht, heeft onlangs gewaarschuwd dat zijn studenten niet het Heilige Land zouden verlaten, omdat "de Messias al hier is. Hij zal zich zeer binnenkort openbaren ... Niet gaan reizen."[ii]

Deze zelfde rabbijnen begonnen in 2016 met het gebruik van "messianic"- en "Derde Tempel"-taal rond de verkiezing van Donald Trump.

GEWELDIG! KIJK NAAR DR. THOMAS HORN IN FEB. 2019 VOORSPELLING OVER EEN SAOEDISCH-ISRAËL VREDESAKKOORD VOOR 2020 ALS "STAP 1" VOOR DE DERDE TEMPEL!

De achthonderd jaar oude profetie van Rabbi Judah Ben Samuel

Zullen de jaren onmiddellijk na 2016 profetisch belangrijk zijn voor Israël en de wereld? Volgens een achthonderd jaar oude voorspelling, zou dat zeker kunnen. Voordat hij stierf aan kanker, analyseerde J. R. Church de oude voorspellingen van Rabbi Judah ben Samuel en merkte op:

Ludwig Schneider schreef voor IsraëlToday (maart 2008): "Ongeveer 800 jaar geleden in Duitsland was Rabbi Judah ben Samuel een top talmudische geleerde met een neiging tot mystiek. Voordat hij stierf in het jaar 1217, voorspelde hij dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem zouden veroveren en de heilige stad zouden regeren voor 'acht Jubeljaren'." Een Bijbels jubeljaar bestaat uit 50 jaar. Vijftig maal acht is 400 jaar.

Daarna zouden volgens Ben Samuel de Ottomanen verdreven worden uit Jeruzalem, wat een niemandsland zou blijven gedurende één jubileumjaar. In het tiende jubileumjaar [2017] ... zou de Messiaanse eindtijd beginnen...

Terugkijkend op Ben Samuels voorspelling, moeten we opmerken dat het Ottomaanse Rijk Jeruzalem veroverde in 1517, precies 300 jaar na de dood van de rabbijn, en werd verslagen 400 jaar later in 1917.

Ludwig Schneider vervolgt dan in Israël Today: "Dit gebeurde 300 jaar na de dood van Ben Samuel. Hij kon deze profetie niet hebben gebaseerd op gebeurtenissen die konden worden voorzien, maar alleen op de resultaten van zijn Bijbelstudie.

"Volgens Leviticus 25 wordt de natie herenigd met haar land in een Jubeljaar. Daarom speelt het Jubeljaar een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. In dit geval begon het Jubeljaar met de nederlaag en verovering van de Mamelukes van Jeruzalem door het Ottomaanse Koninkrijk in 1517. De Turken regeerden over Jeruzalem totdat de Britse generaal Edmund Allenby hen versloeg met precies acht jubeljaren later in 1917.

"Ben Samuels voorspelling werd vervuld juist omdat 1517 tot 1917 precies 400 jaar is. Daarna was Jeruzalem gedurende 50 jaar een niemandsland tijdens het Britse Mandaat (1917-1967) en de tijd van de Jordaanse Heerschappij (1947-1967), ook een jubeljaar. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël Jeruzalem vanuit Jordanië en keerde de stad na bijna twee millennia ballingschap terug naar het Joodse volk. Daarna begon het aftellen voor het Messiaanse Tijdperk.”

Schneider gaat ervan uit dat sinds Rabbi Judah Ben Samuels voorspelling tot nu toe vervuld lijkt te zijn, 2017 het begin van het Messiaanse tijdperk zou moeten inluiden.[iii]

Protestantse hervormden en wat zij geloofden dat er zou beginnen in 2016

Onder de Protestantse hervormden van de eeuwwisseling geloofde een verbazingwekkend aantal theologen dat de valse profeet en de Antichrist in 2016 gezag zouden krijgen en kort daarna het wereldtoneel zouden beklimmen. De beroemde predikant Jonathan Edwards was overtuigd van deze mogelijkheid en hield er een postmillennale visie op na gebaseerd op de 1260 dagen dat de vrouw in de woestijn is uit Openbaring 12:6. Hij interpreteerde die dagen als de jaren dat de ware kerk door de Papen zou worden onderdrukt. Clarence Goen schrijft hierover: "Edwards was van mening dat de meest waarschijnlijke tijd voor de... heerschappij van de Antichrist 1260 jaar na 756 AD (de toetreding van de wereldlijke macht tot de paus)," [iv] die het (begin) van de macht van de Antichrist zou plaatsen in 2016. Toen we onderzoek deden voor het boek, Petrus Romanus: de laatste paus is hier, leerden we over dit geloof van Edwards en probeerden het te verifiëren door een verzameling van zijn persoonlijke volumineuze geschriften te onderzoeken. We vonden bevestiging in een serie van zijn preken, gepredikt in Northampton, Massachusetts, in 1739, over hoe geschiedenis en profetie samenvallen.

Zoals we probeerden te demonstreren in Petrus Romanus, begon de opkomst van de paus tot tijdelijke macht toen Paus Stephen begon met Pepijn het hof te maken rond 751 en vervolgens werd het een realiteit in 756 met de verdrijving van de Lombarden. We schreven hoe het jaar 756 het doel ergens in 2016 plaatste. Rond dezelfde tijd tijdens ons onderzoek, werden we ons bewust van een preekcollectie uit de jaren 1800, getiteld, "Lezingen over de Openbaring", door dominee William J. Reid, pastor van de eerste Verenigde Presbyteriaanse Kerk in Pittsburgh, Pennsylvania, die werden gegeven gedurende een bepaalde periode die eindigde in maart 1876. Zoals Jonathan Edwards meer dan honderd jaar eerder had gedaan, legde Reid uit dat de valse profeet en de Antichrist ergens rond 2016 zouden aankomen. Al snel ontdekten we tal van andere oude voorbeelden waarin het jaar 2016 specifiek was voorzien als de tijd wanneer de valse profeet en de Antichrist op aarde zouden zijn, gevolgd door de vernietiging van Rome. Dit omvat:

De volledige lijst van de Ouden die geloofden dat 2016 wees op het jaar waarin de Antichrist zich bekend zou maken op het wereldtoneel en een proces zou starten dat uiteindelijk zou leiden tot de bouw van de Derde Tempel en de Grote Verdrukking periode kan worden gevonden in het [vertaalde] boek Zenith 2016.

Of dit verbonden zal blijken te zijn met Donald Trump en de rabbijnse visie op hem als een moderne Cyrus, waarvan de komst het Messiaanse Tijdperk aankondigt waarin de tempel gebouwd zal worden, wordt steeds overtuigender, zoals de volgende vermeldingen hopelijk zullen overbrengen.

ZAL DIT LEIDEN TOT DE DERDE TEMPEL!? ZIJN WE DE VIERDE BOCHT DOOR GEGAAN? SCHERPE WAARSCHUWING OVER ANTI-AMERIKANISME

Achter de schermen: Spelers en een Plan

Voordat Trumps UAE-Israël vredesakkoord begon met het veranderen van de status quo op de Tempelberg, in een fantastisch liberaal artikel van Kerry Bolton in Foreign Policy Journal getiteld "VS-erkenning van Jerusalem als Israels hoofstad: Een travestie van de geschiedenis," werd de schoonzoon van de president, Jared Kushner, afgebeeld als een aartszionistische Jood die, samen met Donald Trump en zijn evangelische adviseurs, de VS en Israël als synoniem voor beleidsdoelstellingen en profetische bestemming beschouwt.[v]

Boltons is in toenemende mate bekend voor zijn vijandigheid jegens evangelischen en hun bijbelse opdracht betreffende een zegen voor Israël, resulteerde in zijn klagen dat "de Zionistische droom voor Palestina is gebaseerd op drie primaire doelstelling van messiaanse betekenis: (1) Groot-Israël van de Nijl tot de Eufraat, (2) het Herbouwen van de Tempel van Salomo op de huidige plaats van de al-Aqsa moskee, (3) Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van Israël, maar als de centrale zetel van de universele wetgeving."[vi] Hij citeert dan de website van Temple Mount Faith, die het bevestigt:

De Tempelberg wijden aan de naam van G‑d zodat het een moreel en geestelijk centrum van Israël kan worden, zowel van het Joodse volk als van de hele wereld volgens de woorden van alle Hebreeuwse profeten. Het is voorzien dat de inwijding van de Tempelberg en de Tempel zelf Israël zal richten op:

a) het vervullen van de missie gegeven op de berg Sinai voor Israël om een uitverkoren volk te zijn, afgescheiden voor G‑d, een heilige natie, en een natie van priesters (Exodus 19:6), en

(b) een licht worden voor alle naties (Jesaja 42:6) zodat de naam van G‑d door alle naties kan worden vereerd en de bijbelse manier van leven over de hele wereld kan worden gepropageerd.[vii]

Bolton concludeert: "Ongeacht wat een Israëlische regering zegt, dit zijn de uiteindelijke doelstellingen waarvan de Messiaanse Zionisten geloven dat zij daartoe door hun God zijn verordend. Ze zullen nooit worden opgegeven." Bijvoorbeeld, de eerste premier van Israël, David Ben Gurion, een "gematigde" en een socialist, gevraagd door 'Look' om zijn visie op de toekomst te beschrijven, zinspeelde hierop:

In Jeruzalem zullen de Verenigde Naties (een waarachtig Verenigde Naties) een heiligdom van de profeten bouwen om de gefedereerde Unie van alle continenten te dienen; dit zal de zetel zijn van het Hooggerechtshof van de mensheid, om alle geschillen tussen de gefedereerde continenten te beslechten, zoals Jesaja voorspelde.[viii]

Andere seculiere schrijvers lijken eveneens wantrouwig dat Trumps Jeruzalem-erkenning als de hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade daarheen heeft verplaatst en het recentere "vredesakkoord" het eindtijd-"bericht" uitbreidt naar zijn conservatieve christelijke basis, wat niet onopgemerkt is gebleven door de betreffende leden van zijn publiek. Het inschakelen van de bekende ambacht van "acties in plaats van woorden," wordt de president gezien als de aanmoediging van zijn landgenoten in de Armageddon-planning om te zoeken onder het oppervlak van zijn daden waar, sotto voce ("onder stem"), hij hen vertelt dat hij begrijpt en sympathiseert met hun eschatologische wereldbeeld en dat, als de tijd rijp is, hij zijn volledige stem zal aanbieden ter ondersteuning van de Derde Tempel.

Nancy LeTourneau van de Washington Monthly verdacht hem ook en schreef: "Het meest voor de hand liggende gebaar dat hij maakte naar Israël sinds hij president werd, was om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Dat was gericht op zijn basis van steun onder de blanke evangelikalen, en dat is niet omdat ze zoveel affectie hebben voor Joden." LeTourneau citeerde wat Diana Butler Bass, een theoloog, schreef:

Al tientallen jaren verlangen conservatieve evangelikalen naar deze erkenning. Zij geloven dat het nodig is om de controle over de Tempelberg te herwinnen. Dat is belangrijk omdat het herbouwen van de tempel de gebeurtenis is die de gebeurtenissen van het boek Openbaring en de eindtijd zal aanjagen... Ze hebben hierop gewacht, en gebeden daarvoor. Ze willen oorlog in het Midden-Oosten. De Slag om Armageddon, op welk moment Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren en alle vijanden van God zal verslaan. Voor bepaalde evangelikalen is dit de climax van de geschiedenis. En Trump brengt hen daarheen. Naar het beloofde oordeel, naar hun zekere overwinning. De rechtvaardigen zullen naar de hemel geleid worden en de zondaren zullen zeker in de hel geworpen worden.[ix]

Laat me even een moment nemen om een punt te maken met LeTourneau en Bass, omdat ik al vijf decennia in het centrum van het mainstream evangelische christendom sta en gezegend ben om persoonlijk veel toonaangevende profetiegeleerden en -theologen te kennen, en nog geen enkele heb ontmoet die dit willen: "een oorlog in het Midden-Oosten. De Slag om Armageddon, op welk moment Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren en alle vijanden van God zal verslaan." Wij geloven gewoon wat Jezus leerde, dat "wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk onhoog en hef uw hoofden op; want uw verlossing nadert" (Lucas 21:28). Beweging in de richting van de bouw van een derde tempel kan de op handen zijnde terugkeer van onze Heer en Redder, Jezus Christus, aangeven, en dat is wat wij "willen". Hoewel de doelstellingen die door de antagonisten hierboven worden genoemd een aantal van de prestaties weerspiegelen die veel Joden en Christenen verwachten, is het niet om de redenen die zij insinueren, omdat zij duidelijk niet de "gezegende hoop" lijken te begrijpen die christenen hebben voor de tweede komst van Jezus, wat een derde tempel zou kunnen aangeven, of die welke de Joden hebben voor hun uiteindelijke verlossing en Messiaanse Tijdperk.

Dat gezegd hebbende, zal elke succesvolle poging om steun te krijgen voor een gereconstrueerde tempel in Jeruzalem inderdaad genoeg multiculturele en internationale steun vereisen. Dus, de vooroordelen van Bolton en andere hierboven geciteerde schrijvers terzijde, hun gevoelens over achter-de-schermen discussies en -deals die getuige zouden kunnen zijn van de materialisatie van een Derde Tempel is gerechtvaardigd, en naar de mening van deze schrijver, moeten ze zeker achterdochtig zijn dat er een plan overwogen wordt waarin internationale spelers stilletjes schaakstukken clandestien verplaatsen naar een vroeger-dan-latere realisatie van een herbouwde tempel.

WORDT VERVOLGD: HET VATICAAN, DE DERDE TEMPEL, EN DE NIET TE TILLEN STEEN

Bron: Donald Trump, The Zenith 2016 Election, The Third Temple, And Coming Of Antichrist » SkyWatchTV