www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
dat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 30 april 2013

DEEL 1: DE VIERDE DRAAIING

Een nieuw onderzoek door Tom Horn

Ik vernam deze week dat onze goede vriendin Sue Bradley naar huis is gegaan om bij Jezus te zijn. Ze ging over in de handen van de Heer, vroeg in de ochtend, op 26 april 2013.

In 2008, en opnieuw in 2012, met inbreng van Steve Quayle en mij, begon Sue te werken aan een van haar laatste artikelen, getiteld The Fourth Turning: De Protocollen en De Grote Kampioen. Een paar maanden terug mailde ze mij vanaf haar ziekenhuiskamer en schreef: dat ze op het punt stond om aan deze vierde Turning te werken op basis van materiaal voor "Zenith 2016", dat ik net met haar had gedeeld. Helaas, net als met het overlijden van David Flynn, zal de wereld waarschijnlijk nooit weten wat Sue op het punt stond te onthullen. Wat we wel weten is dat haar werk gedeeltelijk is gebaseerd op een boek gepubliceerd in 1997, The Fourth Turning, dat ze zelf omschrijft als "een boek dat de geschiedenis verandert in profetie." Het verklaart de cyclus van het leven, en de generaties als archetypen, door het onderzoek van de westerse historische paradigma over de afgelopen vijf eeuwen. Door onderzoek van het verleden en het identificeren van de hedendaagse markeerders, William Strauss en Neil Howe, de auteurs van het werk; zij hadden een buitengewoon vooruitziend prognose waarin ze een cascade aan gebeurtenissen zagen, die uiteindelijk zouden leiden tot chaos en de "Fourth Turning". Houd in gedachten dat ze deze voorspellingen maakten meer dan zestien jaar geleden, lang voor de 11 september 2001 aanslagen op Amerika of de financiële problemen van vandaag. Het scenario dat ze voorzagen was onder meer:

Bij de beschrijving van deze inzichtelijke scenario voelden Strauss en Howe een katalysator die het zou ontvouwen als gevolg van een specifieke dynamiek, "met een eerste vonk die tot een kettingreactie zal leiden van onverzettelijke reacties en verdere calamiteiten," (de oorlog tegen het terrorisme?).

()

Volgens Strauss en Howe in 1997, werd deze kettingreactie reeds klaargestoomd om zich te ontvouwen als gevolg van een natuurlijke cyclus of "draaiing", waarin generaties gedoemd zijn om het te vergeten en dus moeten ze de fouten van het verleden herhalen. De auteurs beschrijven een Draai als "een tijdperk met een karakteristieke sociale sfeer, een nieuwe ommekeer op hoe mensen zich voelen over zichzelf en hun natie. Het vloeit voort uit de vergrijzing van de generatie [daarvoor]. "Een samenleving komt aan bij een Omkeer om de twintig jaar of zo, wanneer alle levende generaties beginnen om hun volgende fases in het leven binnen te gaan. De levende generaties of "saeculae" bestaat uit vier cyclische "omkeringen", gekarakteriseerd als:

Door het onderzoek van een enorme hoeveelheid politieke en culturele geschiedenis verwerkten Strauss en Howe meer dan vijfhonderd jaar van de Anglo-Amerikaanse culturele nuance in een opmerkelijk, goed georganiseerde en voorspelbare cyclus, en het is vanuit dit reservoir dat ze uiteindelijk de griezelige claims doen:

Net na het millennium, zal Amerika een nieuw tijdperk binnentreden, dat zal uitmonden in een crisis vergelijkbaar met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog, de Grote Depressie, en de Tweede Wereldoorlog. Het voortbestaan van de natie zal vrijwel zeker op het spel staan. [ ii]

Strauss en Howe zagen de Verenigde Staten van die tijd (1997) als in de derde omkeer, "halverwege die van een ontrafelen", ongeveer een decennium verwijderd van de volgende Crisis of Fourth Turning - (Vierde Kering):

Amerika voelt alsof het wordt ontrafeld. Hoewel we leven in een tijdperk van relatieve rust en comfort, hebben we geregeld een sfeer van pessimisme over de toekomst op de lange termijn, bang dat onze supermacht-natie op de een of andere manier rot is van binnen uit.

De volgende, vierde, draai zal kort na het nieuwe millennium beginnen ... Echte ontberingen zullen het land belagen, met ernstige benauwende vragen over klasse, ras, natie, en imperium...

Het voortbestaan van de natie zal aanvoelen alsof die op het spel staat.

Ergens vóór het jaar 2025 zal Amerika door een grote poort in de geschiedenis gaan, iets in verhouding tot de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog, en de beide noodsituaties van de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog.

Het risico van een catastrofe zal zeer hoog zijn. De natie zou kunnen uitbarsten in opstand of burgerlijke geweld, geografisch uit elkaar vallen, of bezwijken voor een autoritair bewind. Als er een oorlog komt, is het waarschijnlijk een van de hoogste risico's en inspanningen - met andere woorden, een TOTALE OORLOG. [Iii]

()

De opvallende gegevens vervat in de vierde Draai illustreren de precisie die werd gedestilleerd uit een grondig onderzoek van historische patronen in de hedendaagse toepassing.

Hoewel de auteurs opmerken dat de beschreven gebeurtenissen niet absoluut zijn, benadrukken zij ook dat cycli als deze omkeringen niet kunnen worden onderbroken. Zoals de zomer volgt op de lente, gaat een ontrafelen vooraf aan een crisis van Faustiaanse verhoudingen:

Het zal ons verplichten om een nieuwe seizoensgebonden invulling te geven van onze gerespecteerde American Dream. En het zal vereisen dat wij toegeven dat ons geloof in lineaire vooruitgang vaak een Faustiaans onderhandelen was met onze kinderen.

Faust verhoogt altijd elke inzet als dubbel-of-niets. Met veel van de Derde Draaiing zijn we erin geslaagd om de afrekening uit te stellen. Maar de geschiedenis waarschuwt dat we niet kunnen blijven uitstellen tot voorbij de volgende omkering in de tijd. [iv]

Terwijl een "pact met de duivel" onheilspellend klinkt, zoals Sue schreef, is er weinig bewijs dat de Anglo-Amerikaanse 'Dream' de introspectie en discipline die nodig is, heeft opgebracht om de arrogante roekeloosheid van deze generatie en haar regering tegen te gaan.

NBC's Chuck Todd noteerde op de avond van 4 november 2008 dat Barack Obama een wisseling van de wacht was in de Verenigde Staten, vanuit de Baby Boomer presidentschappen van William Clinton en George W. Bush. De Toronto Globe and Mail noemden de tot President-gekozen Obama een lid van de Generatie X, geboren in 1961. En Strauss en Howe wezen de Generation X aan als de Dertiende Generatie - die ons naar de chaos en het begin van de vierde Omkering zou brengen. Culminerend in een hoogtepunt van gebeurtenissen gepland in het jaar 2016.

Zenith - Deel twee.

(Eindnoten zullen worden verstrekt bij de definitieve inschrijving)

Bron: ZENITH 2016 -- Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?

printen??? spaar papier en inkt.