www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Merkteken: Huidige ontwikkelingen en de toekomst onthuld

Matthew - 19 augustus 2020

 Vanaf dit moment vertel ik het u, voordat het zover is, zodat u zult geloven dat ik BEN (Johannes 13:19, LSV).

 ...en u, let op; zie, Ik heb u alle dingen voorzegd (Marcus 13:23, LSV).

 ...Ik ben uw dienstknecht en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbidt God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie (Openbaring 19:10, LSV).


( )

Bron: De Lorean tijdmachines

Geloof het of niet!
We hebben een tijdmachine!

Jezus vertelt ons dingen voordat ze gebeuren, zodat we kunnen geloven als ze gebeuren. Ik ben zo dankbaar voor alle informatie in de bijbel die het Woord geeft. Jezus is ons kompas in de tijd. Als u nog geen gelovige bent, hoop en bid ik dat deze informatie u helpt om te geloven.


Wat is het merkteken van het Beest?

 en het leidt degenen die op de aarde wonen op een dwaalspoor, vanwege de tekenen die voor het beest zijn gegeven, door te zeggen tegen degenen die op de aarde wonen om een beeld te maken van het beest dat de wond van het zwaard heeft en leefde, en er is aan het beest gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, zodat ook het beeld van het beest kan spreken, en [dat] het zo veel mogelijk mensen die het beeld van het beest niet willen aanbidden, kan doen sterven. En het maakt alles, de kleinen, en de groten, en de rijken, en de armen, en de vrijen, en de knechten, dat het hun een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid! Wie het verstand heeft, laat hem het getal van het beest tellen, want het is het getal van een mens, en zijn getal: zeshonderd zesenzestig (Openbaring 13:14-18, LSV).

In het Grieks wordt Merkteken gedefinieerd als; Strongs Definitions: χάραγμα cháragma, khar'-ag-mah; van hetzelfde als G5482; een kras of ets, d.w.z. een stempel (als een insigne van dienstbaarheid), of gebeeldhouwde figuur (standbeeld):-graven, merk.

Wat is de volledige deal van Het Merkteken?


Schaduwen en typen en tekens, o, help!

Laten we eens kijken naar de huidige stand van de techniek en de situatie waarin COVID-19 de wereld plaatst.
Er zijn veel mededingers voor het scheppen van een COVID-19-vaccin. Sommige zijn zeer interessant.


Het COVID-19-vaccin verpakt in een huidstempel laat het er veelbelovend uitzien bij muizen.

In dit artikel staat dat ze een huidpleister hebben die met 400 naalden de benodigde fixatie op tatoeage-niveau van de huid levert.


ID2020

ID2020.org bestaat al sinds 2016 en heeft het over het creëren van digitale identiteiten voor iedereen.


MIT: Het opslaan van medische informatie onder het huidoppervlak.

MIT onderzoekt de mogelijkheid om medische informatie onder de huid op te slaan met onzichtbare kleurstof.


BioOptics: Near-infrarood quantum dot dye slaat de vaccinatiegeschiedenis op onder de huid.

BioOptics legt uit hoe de kleurstof werkt. Ze willen een on-patent, decentraal medisch dossier creëren dat gebruik maakt van kwantumstippen om licht uit te stralen in het near-IR spectrum. Dit betekent dat de tatoeage onzichtbaar is voor het blote oog.


Wetenschappelijk Amerika: Genetische manipulatie zou een COVID-19-Vaccin kunnen maken in maanden, in plaats van jaren.

Wetenschappelijke Amerikaanse discussies over Genetically Engineered Vaccines. We moeten ons zorgen maken over GMO, en nu moeten we ons zorgen maken over GEV? Dit is nog geen GGO's bij de mens, maar hoeveel dichter zijn we bij het bewerken van ons DNA, om daardoor immuun te zijn voor het virus?


CBSN: Meerdere vaccindoses kunnen nodig zijn om te beschermen tegen het coronavirus, zegt Bill Gates.

Er zijn meer dan 7 miljard doses nodig om de hele bevolking meerdere keren te doseren. Laat me eens kijken, heb ik dit goed begrepen? Dus we moeten de hele wereldbevolking meer dan eens vaccineren?


CTV-Nieuws: De paus roept op tot sociale rechtvaardigheid en vaccins voor iedereen'.

CTV meldt dat de paus iedereen, niet alleen de rijken, oproept om voorrang te krijgen (Openbaring 13:16, LSV). Zal het merkteken een humanitaire inspanning zijn?


Levensnieuwsartikel: Dokters stellen een plan op om mensen te 'straffen' die het coronavirusvaccin weigeren: 'Er is geen alternatief'.

Verder hebben we een zeer onheilspellend artikel over het intrekken van de toegang tot goederen en diensten als een persoon geen bewijs heeft dat hij of zij gevaccineerd is (oftewel "veilig" is).


Bill Gates Interview over het COVID-19 vaccin.

Bill Gates legt uit, "Je hebt geen keus". Niemand is vrijgesteld? Klinkt bekend...


Vragen die gesteld moeten worden

Is het mogelijk dat we een te beperkt beeld hebben gehad van het Merkteken van het Beest, met de gedachte dat het alleen om een monetair systeem en de uitwisseling van goederen en diensten ging?

Zou het kunnen zijn dat de Bijbel specifiek het merkteken onthult als een vorm van ID die zegt dat je "veilig" moet worden geacht om een gebouw binnen te gaan, zodat je kunt kopen en verkopen?

Zou het kunnen dat vaccinweigeraars als "onveilig" worden beschouwd en een bedreiging vormen voor de samenleving en dat daarom het beeld van het Beest (kunstmatige intelligentie?) de beslissing zal nemen om de dreiging weg te nemen?

Let ook op wat de Bijbel zegt: "Dat geen mens zou kunnen kopen of verkopen," en wat er niet staat is: "De mens gebruikt het om te kopen of te verkopen". Dus gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in het licht van het Woord, zien we dat zonder het Woord, mensen zullen worden beperkt of gestraft voor het niet hebben van een soort ID onder de huid om goedkeuring te krijgen om te kopen of te verkopen.

Bovendien is er één element dat niet op zijn plaats lijkt, wanneer het merkteken puur om geld is: Waarom moet iedereen die gebonden is of in de gevangenis zit het aannemen? Wat gaan ze in de gevangenis kopen of verkopen?

Het complot wordt gecompliceerder, er moet hier iets meer aan de hand zijn...


Nadelige neveneffecten van de Merkteken

Wist je dat er een biologische reactie is op het nemen van de Merkteken?

...en de eerste ging weg, en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam iets slechts en smartelijks over de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden (Openbaring 16:2, LSV).

De zweren zijn zo erg dat ze de God van de hemel zullen belasteren, vanwege hun pijnen en hun zweren, en ze zullen zich niet bekeren van hun daden (Openbaring 16:11, LSV).


Aanwijzingen in de overtredingen

Misschien zijn er aanwijzingen die ons te helpen het merkteken te identificeren door wat God hen vertelt om zich te bekeren:

 ...en de rest van de mensheid, die in deze plagen niet gedood zijn, noch bekeerd van de werken van hun handen, opdat zij de demonen en afgoden, die van goud, en die van zilver, en die van koper, en die van steen, en die van hout, die niet kunnen zien, noch horen, noch lopen, voorwaar, zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun tovenarij, noch van hun hoererijen, noch van hun diefstallen. (Openbaring 9:20-21, LSV).

Hier is de lijst van overtredingen:

Laten we in tovenarij duiken: In het Grieks is het woord φαρμακεία pharmakeía. Dit is het stamwoord waar we de farmaceutisch van krijgen... Toeval? Ik denk het niet!

Ook hebben we misschien een aanwijzing dat het Merkteken misschien gebonden is aan waar ze zich van moeten bekeren. Hij die ogen heeft, laat hem lezen: 'De farmaceutische bedrijven zijn direct betrokken bij de technologie die het Merkteken creëert'.

Wat is de straf voor de entiteit die de Merkteken niet ontvangt?

 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Openbaring 13:15, HSV).

Zijdelingse notitie: Maar wat gebeurt er verder met de mensen die het merkteken niet nemen en het beest niet aanbidden?

 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang (Openbaring 20:4, HSV).

Degenen die gedood zullen worden zijn dus degenen die het beest niet zullen aanbidden en zijn merkteken niet zullen nemen. Degenen in Openbaring 9:20-21 die "geen berouw hadden over hun moorden", zijn dezelfde die zich schuldig maken aan massa-executie en de onthoofding van de heiligen...

Hoe zou een groep mensen in de wereld het doden van een groot deel van de bevolking kunnen rechtvaardigen? Misschien als men de genezing afwijst, wordt die persoon beschouwd als een gevaar voor de openbare veiligheid?

Herhaling van Openbaring 13:18: Is het je opgevallen dat we wijsheid en begrip nodig hebben om het getal te tellen? Dit woord TELLEN in het Grieks is ψηφίζω psēphízō, en het is waar we het idee van een rekenmachine krijgen. Laten we dus een getal berekenen.
Herinner je je nog het 400-naalden huidstempel die uit het artikel hierboven is geciteerd?
Laten we wat rekenen: 400 / 6 = 66.666666666667. Ik vind dit heel interessant. Jij ook?

Volgende vraag: Waarom zou het nemen van het merkteken u diskwalificeren voor redding (Openbaring 14:10-11, LSV)?

Laten we in herinnering brengen wat Jezus zei: "En zoals de dagen van Noach ook de komst van de Zoon des Mensen zullen zijn" (Matteüs 24:37, LSV).

Als we ons Genesis 6 herinneren, was er bedriegerij met de gevallen engelen en de dochters van de mensen. Deze nakomelingen moesten worden vernietigd. Het waren genetische gruwelen, en ze waren niet 100% menselijk. Zien we DNA-manipulaties in de huidige iteratie van het CV-vaccin?

Wat gaat het Beest het publiek vertellen? Voor elk probleem is er een oplossing. Wat is het probleem waar ze mee te maken hebben in de 70e week van Daniël? Zijn het niet de plagen en de andere extreme bio-gevaren? Wat is een goede oplossing? We moeten ons voorbij onze menselijkheid evolueren om de apocalyps te overwinnen.

We zijn gemaakt naar het beeld van God. Niet naar het beeld van het Beest. Daarom is het geen goed idee om als het beeld van het Beest te worden door zijn merkteken in je lichaam te ontvangen, wat er ook toe zou leiden dat je je menselijkheid (en verlossing) zou verspelen!


( )

Krediet: WEF

Conditionering van de bevolking

Stappen om de bevolking te conditioneren. Laten we beginnen:
Verleden: Geen schoenen, geen shirt, geen service! - Klinkt logisch, toch?
Nu: Geen schoenen, geen shirt, geen masker, koorts, geen service! - Hmmm...
Nabije toekomst: Geen Schoenen, Geen Shirt, Geen Vaccin Bewijs, Geen Service! - Ummm...
Toekomst: Geen Schoenen, Geen Shirt, Geen Merkteken, Geen Service! - Errr, Echt?

Is het zo moeilijk om een toekomst te projecteren als iedereen om een of andere reden gescand moet worden voordat ze een bedrijf mogen betreden om te kopen of te verkopen?


Aanval op het Fysiek Monetaire Stelsel

Begrijp me niet verkeerd, er lijkt een aanval te zijn op het fysieke geld. Exacte verandering is nodig... houden ze ons voor de gek?

()

Uitgebreide mogelijkheden

Het is mogelijk dat de mens der zonde meer prikkels heeft om het Merkteken aan te nemen dan wat we al besproken hebben. Gebaseerd op de leugenachtige tekenen en wonderen van 2 Thess. 2:9 zou hij kunnen zeggen dat er voordelen zijn om het teken aan te nemen, zoals een valse vorm van eeuwig leven, een valse "fontein van jeugd" en een valse gezondheid.


Jezus legt een diepgaande verklaring af

 En als die dagen niet verkort waren, zou er geen vlees zijn gered; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden (Matteüs 24:22, LSV).

Jezus, wat bedoelt U? Wat vertelt U ons? Zou er geen vlees te redden zijn? Is het vlees helemaal vernietigd en/of is al het vlees niet meer menselijk? Als Jezus niet terug zou komen, zou het dan een uitgemaakte zaak zijn dat de mensheid zichzelf zou vernietigen?


Is het merkteken al hier?

Nog niet...


Angst en Wanhoop, is alles verloren!

God vertelt ons niet deze enge details van het einde om ons slapeloze nachten en eindeloos brandend maagzuur te geven, maar Hij wil ons bemoedigen en hoop geven!

Wat is die hoop die je vraagt? Hoe kan er enige hoop zijn?

 ... Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, zo zal ook God de ontslapenen in Jezus met zich meenemen, want wij zeggen u in het woord van de HEER, dat wij die leven - die overblijven tot de komst van de HEER - niet mogen voorgaan aan de ontslapenen, want de HEER zelf, met een roep, met de stem van een hoofdboodschapper en met de bazuin van God, zal uit de hemel neerdalen, en de doden in Christus zullen eerst opstaan; dan zullen wij, die leven, die overblijven, samen met hen in [de] wolken worden opgenomen om de HEER in [de] lucht te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de HEER zijn; dus, vertroost elkaar met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:14-18, LSV).

Oh man! Dat is goed nieuws! Toch?

Als je een gelovige wordt, krijg je een vliegticket (harpázō). Dus, we hebben een vertrek... En hier is een interessant feit uit de oudere vertalingen, de Geneevse Bijbel, en alle voorgaande Bijbels, minus de katholieke versies, die het volgende vers vertalen als "vertrek", en niet als "afvallen". Hieronder gaan we het vers in de LSV-versie presenteren voor de leesbaarheid:

 ...laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want als het vertrek niet op de eerst komt, kan de man van de wetteloosheid [niet] worden geopenbaard - de zoon van de vernietiging... (2 Thessalonicenzen 2:3, LSV).

Wie is de man van de wetteloosheid? Hij is niemand anders dan de Antichrist.

Het Lichaam van Christus heeft een beloofd vertrek, en ons vliegtuigticket hier vandaan heeft een vervaldatum, maar die datum is nog niet volledig bekend, maar we kijken reikhalzend uit naar onze oproep - de oproep van de Heer met een trompetgeschal!

Dit vertrek wordt in de Schrift ook als een "geboorte" beschouwd.
Wilt u een nieuwe geboorte of zelfs een derde-dag verjaardag? Bekijk
Jeff's artikel over alles wat je niet wist over de derde dag.


Geloven, of niet geloven, dat is de vraag!

Bron: The Mark: Current Developments and Future Revealed - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates