www.wimjongman.nl

(homepagina)

Schaduwland deel 2: Shenanigans van Egregores

() 

2 januari 2020 - door SkyWatch Editor

BELANGRIJKE OPMERKING VAN DE EDITOR: Beginnend met natuurlijke gebeurtenissen die de meeste mensen kunnen begrijpen maar die uiteindelijk leiden tot het bovennatuurlijke, benadrukt deze online onderzoeksreeks slechts een advies uit de basis die in Dr. Thomas Horns aankomende boek wordt blootgelegd, Shadowland (uitkomend in maart).

Deel 1 - De inleiding - hier
Deel 2 - Shenanigans van Egregores - hier
Deel 3 - Het Clinton 'onderzoek' - hier
Deel 4 - De Trump-Rusland hoax - hier
Deel 5 - De George Orwell visie - hier
Deel 6 - Shadowlands groeiende lijst - hier
Deel 7 - De lijken blijven gewoon steeds maar komen. - hier
Deel 8 - Jeffrey Epstein en Shadowland's overeenkomsten met de duivel - hier
Deel 9 - QAnon, Crowley Occultists en andere vrienden van de familie - hier
Deel 10 - Rituele opoffering, Symbolen en Occulte Architectuur - hier
Deel 11 - Iets ruikt naar... duister occultisme, kindoffer - hier
Deel 12 - Jeffrey Epstein en 'Broeders van de schaduw' - hier
Deel 13 - Jeffrey Epstein en Zonnewijzers, Zonnegoden, Hekserij en Vrijmetselarij - hier
Deel 14 - De Samenzwering verdicht zich - hier
Deel 15 - Seances, de '9', en Occult kunstwerk dat het verhaal vertelt - hier
Deel 16 - De Deep State-visie op de toekomst - hier
Deel 17 - Deep State de Coronavirus "Pandemie" - hier

In januari 2018 werkte ik in mijn boek Saboteurs en de daarop volgende documentaire Belly of the Beast samen met insiders van diverse inlichtingendiensten om een occulte ondergrondse operatie te ontmaskeren die opereerde achter veel "Deep State" Washington DC machtsmakelaars en de gevestigde orde carrièrepolitici - wat we "Shadowland's Egregores" [Vertaler: egregor = de mens subtiel bespeeld, gemanipuleerd en betoverd] zouden kunnen noemen (meer daarover later in deze serie). Maar ik begon met erop te wijzen hoe, op 20 januari 2017, met vier van zijn achtereenvolgende voorgangers - George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama - de nieuw gekozen V.S.-President Donald J. Trump "recht voor z'n raap sprak over gevestigde orde, bureaucratische, Deep State, schaduw-overheidselites, en dat op een manier die niemand voordien nog had gezien of gehoord. Hij maakte duidelijk dat zijn agenda niet op het campagnetraject was geëindigd, maar dat hij zich aan de westkant van het Capitool had verzameld om meer aan te kondigen dan de ordelijke en vreedzame machtsoverdracht van het Obama-bewind aan hem"[i].

Trump ging voort met zijn massale Amerikaanse publiek en voormalige leiders van de uitvoerende macht uit te leggen dat hij niet van plan was om de macht van de ene regering naar de andere over te dragen, maar om het gezag aan Washington, D.C. te ontnemen en terug te geven aan het Amerikaanse volk.

"Te lang," zei hij brutaal, "heeft een kleine groep in de hoofdstad van onze natie de vruchten geplukt van de regering, terwijl het volk de kosten heeft gedragen." Washington bloeide op, maar het volk deelde niet in zijn rijkdom. Politici bloeiden, maar de banen verdwenen en de fabrieken werden gesloten. Het establishment beschermde zichzelf, maar niet de burgers van ons land. Hun overwinningen zijn niet uw overwinningen geweest; hun overwinningen zijn niet uw overwinningen geweest; en terwijl ze in de hoofdstad van onze natie werden gevierd, was er weinig te vieren voor de strijdende families in heel ons land. Dat alles verandert - hier en nu, want dit moment is uw moment: het is van u. Het is van iedereen die hier vandaag bijeen is en van iedereen die in heel Amerika toekijkt. Dit is jullie dag. Dit is jullie feest. En dit, de Verenigde Staten van Amerika, is jouw land."[ii]

Met die oorlogsverklaring tegen machtige tegenstanders (zowel oude als hedendaagse, zichtbare en onzichtbare), werd Donald Trump onmiddellijk gedemoniseerd door de door Soros gefinancierde moerasmachine uit het Obama-tijdperk (talrijke bronnen, waaronder strafprocureur Robert Barnes, concludeerden al vroeg dat de schaduwmens die de facto verantwoordelijk was voor de Deep State-staatsgreep die Amerika de eerste drie jaar van Trumps beleid doorstond, niets anders was dan Barack Obama,[iii] en, in september 2019 werd dit bevestigd door het rapport van de Inspecteur-Generaal van het Ministerie van Justitie[iv]) wiens heersende elites hun hersenspoelingsmechanismen hebben geactiveerd tegen de grote verstoorder van het Amerikaanse rijk, de permanente heersende klasse van SHADOWLAND, die het verhaal van de "Russische Samenzwering" door onophoudelijk bedrog, demagogie en massahysterie, gericht op het insinueren van de nieuw gekozen president, had samengespannen met de Russen om de verkiezing van 2016 te beïnvloeden. Ironisch genoeg, dook het bewijsmateriaal uiteindelijk op om te bevestigen dat er werkelijk een massale Russische bemoeienis was, maar dat het niet Trump betrof maar Obama en Hillary die achter de schermen hard aan het werk waren geweest met deze vijanden van de staat en verraderlijk onze inlichtingendiensten bewapenden om het verkiezingsproces van de V.S. te ondermijnen.

Dit is geen gerucht. Honderden documenten toonden het Obama Departement van Justitie dat rechtstreeks samenwerkte met Fusion GPS, de onderzoeksfirma van de oppositie die door de Clinton-campagne werd ingehuurd om President Trump in te kaderen. Dit werd aan het licht gebracht en vrijgegeven door de waarnemers van de overheidsgroep Judicial Watch in 2019.

Zoals Andrew McCarthy voor National Review het uitdrukte:

Er was echt een complot. Het was echt gericht op ons verkiezingssysteem. Het probeerde absoluut ons vermogen tot zelfbeschikking te misbruiken. Het was alleen maar gewoon de samenzwering waar ons al bijna drie jaar over verteld wordt. Het was niet "Donald Trumps samenzwering met Rusland."

Hier is het echte samenzweringsschema: In 2016 stelde de zittende Democratische regering van president Barack Obama de ontzagwekkende bevoegdheden in van het wetshandhavings- en inlichtingenapparaat van de Amerikaanse regering in dienst van de presidentiële campagne van Hillary Rodham Clinton, de Democratische partij en het progressieve Beltway-establishment.

[…]

Plan A was om Mrs Clinton tot president van de Verenigde Staten te laten verkiezen. Dit vereiste dat zij, op zijn minst schijnbaar, zou worden vrijgesteld van gegronde beschuldigingen van haar misdadige en politiek diskwalificerende acties.

Plan B was de verzekeringspolis: een onderzoek dat Donald Trump, in het hoogst onwaarschijnlijke geval dat hij werd verkozen, machteloos zou zijn en om hem onderuit te halen. Een onderzoek dat hem tegelijkertijd zou controleren en bezoedelen. Een onderzoek dat de door de Clinton-campagne geproduceerde oppositie internaliseerde, waarbij Trump en zijn campagne als medeplichtig aan Russische spionage werd neergezet. Een onderzoek dat zou jagen op een misdaad onder het mom van contraspionage, om een aanklacht in te dienen onder het mom van een jacht op een misdaad, en proberen Trump ongeschikt te maken onder het mom van een opbouw van een afzettingsaanklacht.[vi]

Donald Trump zelf heeft naar verluidt gezegd dat Obama verraad pleegde "door een complot te smeden om zijn presidentiële campagne te bespioneren, een beweging die leidde tot het lange en politiek explosieve Rusland-onderzoek."[vii]

Wat de linkse vijanden van Amerika hebben gedaan...

Tijdens de verkiezingen van 2016 heeft de Deep State getracht de verkiezing van Donald Trump - tot een van de machtigste posities in de wereld - President van de Verenigde Staten van Amerika - naar alle waarschijnlijkheid te dwarsbomen. Het verhaal dat via de mainstream media werd gecreëerd en verslagen, was dat de Trump-campagne samenspande met Russische functionarissen om Clinton te verslaan. De verhaallijn die aan het Amerikaanse volk werd verteld richtte zich alleen op de verzonnen connecties van de toekomstige president met Rusland, terwijl het de acties van de Democratische partij, de Deep State en Clinton negeerde en zelfs schaamteloze pogingen deed om deze te verdoezelen.

Opiniepeilingen meldden dat de Republikeinse kandidaat vreselijk zou verliezen in zijn benarde positie om democratische kandidaat Clinton te verslaan in een van de meest intrigerende verkiezingen in de geschiedenis van de natie. Hoewel de vroegere reality-tv-ster een huishoudelijke naam als "The Apprentice" [De Leerling] had, bij velen bekend als onroerendgoedmagnaat, was zijn openbaring in het politieke koninkrijk een verrassing voor velen, aangezien zijn deskundigheid op het gebied van dit bedrijf lag, eerder dan dat het bij 100 Pennsylvania Avenue scheen te zijn. Zijn zoektocht naar gerechtigheid en waarheid werd echter geëvenaard met weerstand en kracht van de onderliggende Deep State, terwijl ze probeerden de bedreiging die hij vormde voor het blootstellen van het kwaad en de corruptie te elimineren.

Het is algemeen bekend dat Trumps stijl die hij uit in zijn woorden in toespraken en op Twitter niet altijd met de grootste hoeveelheid tact en evenwicht wordt uitgevoerd. Maar het is juist deze roekeloosheid die ook een drang ontbrandt om niet te worden overwonnen door een verhaal dat door de mainstream media wordt gevoed en aan het Amerikaanse volk wordt geleverd. "Fake News" is voor sommigen een lachertje geworden, maar voor degenen die vragen stellen die verder gaan dan wat er in hun dagelijkse nieuwsupdate wordt gegeven, houdt de term "Fake News" wel degelijk steek omdat ze begrijpen dat Trump niet bedoeld is om het Eerste Amendement te elimineren. Hij probeert veeleer degenen die de plicht en de trouw aan het Amerikaanse volk hebben om de grondwet te beschermen, verantwoordelijk te houden.

Wat gerapporteerd wordt en wat de opinie en kennis voor het Amerikaanse publiek vormgeeft, zou feiten moeten zijn en geen fictief verhaal om de agenda te sussen en de banden van de Deep State Elite met de macht en de economische controle te verdoezelen. De Code of Ethics van de Sociëteit van Professionele Journalisten is om "de waarheid te zoeken en te rapporteren, schade te minimaliseren, onafhankelijk te handelen, verantwoordelijk en transparant te zijn"[viii] Maar de media van het huidige Amerika heeft zijn alliantie aan een dergelijke geloofwaardigheid verloren.

De presidentsverkiezingen van 2020 zijn een nieuw terrein voor de strijd en de pogingen om de president te verwijderen. Het is een kans om de verkiezingen van 2016 te herscheppen en zijn kansen op een tweede termijn te frustreren.

In chronologische volgorde gezien was de Russische Trump Hoax niet alleen een uitgebreid plan om het succes van de 45e president te verstoren, maar ook een lopend verhaal om de slechte acties van de machthebbers in het moeras van Washington, DC, en met name die van Clinton, te verdoezelen.

Volgende aflevering: Het Clinton-onderzoek

()

[i] Thomas Horn, Saboteurs, Defender Publishing, Crane, MO, 2018, 7

[ii] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/

[iii] http://www.breitbart.com/radio/2017/03/03/robert-barnes-obama-chose-dangerous-precarious-path-encouraging-de-facto-coup-attempt-elements-deep-state/

[iv] https://www.thegatewaypundit.com/2019/08/exclusive-ig-report-on-comey-provides-evidence-barack-obama-was-involved-with-deep-state-obstruction-trap-of-president-elect-trump/

[v] https://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2019/08/14/judicial-watch-finds-documents-showing-fusion-gps-working-directly-with-doj-to-frame-trump-with-ties-to-russia-n2551685

[vi] https://www.nationalreview.com/2019/08/ball-of-collusion-book-excerpt-hillary-clinton-ruins-the-plan/

[vii] https://www.dailymail.co.uk/news/article-7614563/Donald-Trump-accuses-Barack-Obama-TREASON-2016-campaign-spying.html

[viii] Society of Professional Journalists. n.d. Society of Professional Journalists. Accessed October 19, 2019. https://www.spj.org/ethicsweek-whoarejournalists.asp.

Bron: SHADOWLAND—PART TWO: SHENANIGANS FROM SHADOWLAND’S EGREGORES » SkyWatchTV