www.wimjongman.nl

(homepagina)

SCHADUWLAND - Deel 16: De Deep State-visie op de toekomst

5 maart 2020 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - De inleiding - hier
Deel 2 - Shenanigans van Egregores - hier
Deel 3 - Het Clinton 'onderzoek' - hier
Deel 4 - De Trump-Rusland hoax - hier
Deel 5 - De George Orwell visie - hier
Deel 6 - Shadowlands groeiende lijst - hier
Deel 7 - De lijken blijven gewoon steeds maar komen. - hier
Deel 8 - Jeffrey Epstein en Shadowland's overeenkomsten met de duivel - hier
Deel 9 - QAnon, Crowley Occultists en andere vrienden van de familie - hier
Deel 10 - Rituele opoffering, Symbolen en Occulte Architectuur - hier
Deel 11 - Iets ruikt naar... duister occultisme, kindoffer - hier
Deel 12 - Jeffrey Epstein en 'Broeders van de schaduw' - hier
Deel 13 - Jeffrey Epstein en Zonnewijzers, Zonnegoden, Hekserij en Vrijmetselarij - hier
Deel 14 - De Samenzwering verdicht zich - hier
Deel 15 - Seances, de '9', en Occult kunstwerk dat het verhaal vertelt - hier
Deel 16 - De Deep State-visie op de toekomst - hier
Deel 17 - Deep State de Coronavirus "Pandemie" - hier

Na nauwelijks te zijn ingegaan op slechts een beetje van het donkere supernaturalisme rond de schema's van deze moeraswezens die in Shadowland worden onthuld, springen we nu naar voren voor de laatste twee delen in deze online serie om een belangrijke vraag te stellen - waar zal DE OCCULTE ELITE Amerika en de wereld naartoe brengen? Zou de "One Nation Under God" en andere landen onder de invloed van een "golf" aan snode machten kunnen komen, die werken met degenen die klaar staan om de controle over de overheid op zich te nemen?

De meeste volwassenen zijn zich ervan bewust dat wanneer mensen die de wetgevende organen bemannen een publieke apathie voelen, zij hun verantwoordelijkheid om te regeren voor het welzijn van het volk kunnen opgeven en in ergere gevallen hun machtsposities kunnen gaan gebruiken voor hun eigen elitaire of zelfs hun occulte aspiraties. Als dit door een publieke onverschilligheid en/of door de wetgever door de vingers wordt gezien, kan dit volgens de demonologie en selectieve deelstudies leiden tot een regionale toename van het boosaardige supernaturalisme. Dergelijke doelstellingen van occulte meesters en de zeer reële krachten die zij dienen, blijven doorgaans onopgemerkt door de gemiddelde burger, maar volgens heilige teksten bestaat er een dergelijke samenwerking tussen verdorven architecten van de samenleving en de gevallen engelen. Als het electoraat betoverd raakt door deze waarheid, kan de mens in competitie met demonen haar controle over de werking van de gemeentelijke overheid vergroten door middel van gesofisticeerde netwerken - zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Door de geschiedenis heen zijn er regeringen en leiders geweest die de boze verleiding weerstonden en zich hielden aan de regels van God. Deze verpestten de strategieën van corrupte volgelingen en maakten het herstel en de zegening van die naties mogelijk.

Omgekeerd zijn er in de geschiedenis tijden geweest waarin de bureaucratie de hogere wet de rug toekeerde en de deur opende voor "boze engelen" (Ps. 78:49) om de richting van de samenlevingen te doorbreken. Dit waren tijden waarin duisternis en/of machiavellistische bedrog wortel schoten in de mentaliteit van de meerderheden, en systemen van bestuur en filosofie werden beïnvloed door duivelse ongeziene tegenhangers.

Maar de Bijbelse profetie voorspelt de ergste incarnatie van deze dynamiek zoals die nog steeds in het verschiet ligt. Is het koninkrijk van de Antichrist nu aan het opdoemen?

Laten we eens kijken naar twee belangrijke illustraties (één in deze bijdrage en één de laatste volgende week) waar ik de geestelijke en politieke polarisatie zie die de Amerikanen vandaag de dag verdelen; en of zulke grote en groeiende verschillen tussen liberalen en conservatieven een weerspiegeling zijn van "ongeziene" activiteit die een rol zou kunnen spelen in het lot van Amerika en de wereld.

Open Grenzen, Chaos magie, en een Laatste toren van Babel

Stel je voor dat er geen landen zijn

Het is niet moeilijk om dit te doen.

Niets om voor te doden of te sterven

Ook geen religie meer

Stel je voor dat alle mensen

Rustig leven

Je mag zeggen dat ik een dromer ben...

Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat u zich ooit bij ons zult aansluiten...

En de wereld zal zijn als één

- John Lennon, Imagine

Menselijke verbeelding is een krachtig iets. Het is veel meer dan alleen maar een mijmering of gedachte, het is een krachtige macht. Naar Gods beeldspraak over de aarde heeft de mensheid het vermogen om zich een project voor te stellen en het te laten gebeuren. We kunnen goede zaken creëren, en we kunnen kwaadaardige harmonie of disharmonie creëren; orde of chaos.

Als je twijfelt aan deze uitspraak, overweeg dan de woorden van de Heer in Genesis:

En de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. - (Gen. 11:6 HSV)

Zamam, het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met 'verbeeldingskracht', impliceert een beslissing om te creëren; om te bedenken en te overwegen; om een zaak op te richten; om de gedachte te fixeren op een uitkomst. Chaos-magie - in Schaduwland beschreven als zijnde ingezet door Deep State provocateurs en bekrachtigd door 'egregores' (wachters) - verdraait dit door God gegeven aspect tot onze geest en verbeelding, net zoals Nimrod deed tijdens de bouw van de Toren van Babel. Omdat de hele mensheid één enkele taal sprak, konden ze die gedachten gebruiken om hun gedachten te verenigen voor één enkel doel: de Wachters vanuit de Afgrond voortbrengen. Derek en Sharon Gilbert verduidelijkten dit in hun nieuwe boek Veneration [Verering]:

Babel ging er niet over om God naar de mensen neer te halen die te groot waren geworden voor hun broeken. De aanwijzing voor de zonde van Babel zit in de naam en de locatie. Vergeet niet, de Hebreeuwse profeten hielden ervan om met taal te spelen. We vinden vaak woorden in de Bijbel die klinken als het origineel, maar die een verklaring vormen - bijvoorbeeld Beelzebub ("heer van de vliegen") in plaats van Beelzebul ("Baʿal de prins"). Ook de oorspronkelijke Akkadische woorden bāb ilu, wat "poort van god" of "poort van de goden" betekent, is in de Bijbel vervangen door Babel, wat gebaseerd is op het Hebreeuwse woord dat "verwarring" betekent. [...] Voor een moment in de menselijke geschiedenis bracht Enki [Heer van de Aarde] een menselijke bedrieger -Nimrod, de Sumerische koning Enmerkar- ertoe om een nieuw onderkomen voor de goden te bouwen, de bāb ilu, om te wedijveren met Jahwehs berg van samenkomst.[i] [nadruk toegevoegd]

Onder invloed van een ongeziene hand (Enki - lees dat als Satan), stelde Nimrod zich een plaats voor die zou wedijveren met Gods heilige berg. Hij beïnvloedde anderen om zich bij hem aan te sluiten in zijn 'verbeeldingswerk' om deze godslasterlijke, kunstmatige berg te construeren. Dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt. We worden gemanipuleerd door de Schaduwlandbazen om de huidige orde omver te werpen; om grenzen en naties en talen en wetten te vernietigen - om chaos te creëren, zodat een nieuwe orde zijn plaats kan innemen. De wereld van de Antichrist zal opstijgen naar de top van deze rivaliserende vergadering en proberen God zelf omver te werpen. En het begint allemaal met een gedachte.

Denkvormen en verbeelding staan centraal in het begrip 'Chaos-magie'[ii], waar alle handelingen en alle materie voortkomen uit onze wil. Volgens deze theorie bestaat de wereld die we zien alleen maar omdat we zeggen dat die bestaat; daarom hebben het verstand en de verbeelding van de mensheid de sleutels in handen tot onze toekomst. Austin Osman Spare, de vader van de 'Chaos-magie' en een man wiens geschriften Aleister Crowley hebben beïnvloed, zag het menselijk geloof als een psychische kracht. Het is een andere versie van de 'wet van de aantrekkingskracht', die stelt dat 'soort zoekt soort'. Als je voor geluk kiest, dan zul je geluk vinden. Als je ervoor kiest om te geloven in een wereld van vrede, dan zal de wereld vreedzaam zijn.

Als deze 'wet' de wereld definieert volgens 'geloof', dan is het niet anders dan Chaos-magie. We kunnen ons een nieuwe wereld voorstellen en deze aanpassen aan ons persoonlijke paradigma.

Wat heeft dit te maken met immigratie en het verlies van grenzen? Alles. Jij en ik worden bedrogen door goochelaars die onze blik richten op de geopolitiek, terwijl we zouden moeten kijken naar de theopolitiek; naar die verborgen handen aan de touwtjes van de mensheid. De ware geesten achter deze moderne Babel-gebeuren. Men zou zelfs kunnen zeggen dat we, dankzij de gemeenschappelijke taal van het internet, allemaal deelnemen aan een massale betovering die bedoeld is om dit nieuwe tijdperk, het ordo ab chao-moment, tot stand te brengen, wanneer het huidige systeem van tronen en heerschappijen zich overgeeft aan de ene troon van de Antichrist.

Om dit te bereiken moet de oude orde worden verscheurd; de bouwstenen van de regeringen van de aarde moeten worden herschikt in de Nieuwe Wereldorde. En het gebeurt voor onze ogen. Als deze toverspreuk eindigt, zullen alle landen van de wereld hun identiteit verloren hebben, ook de onze.

Het begin van het einde

Toen de torens van het World Trade Center in 2001 vielen, veranderde er iets. Een atmosferische verschuiving vond plaats in het geestenrijk zoals grondig onderzocht in de artikelenserie Zenith 2016, en hoewel we het wel aanvoelden, bleef het ware gezicht van deze verschuiving verborgen. In een 'Morning Intelligence Brief', gedateerd 12 september 2007, deed Stratfor deze opzienbarende uitspraak:

Bij het nadenken over 9/11 blijft één gedachte in ons opkomen: een verlies van controle. Op die datum is alles uit de hand gelopen en in zeer reële zin is het nog niet weer onder controle.[iii] [nadruk toegevoegd].

Dit 'verlies van controle' is de essentie van de chaos, maar een ander soort 'chaos' wil het vervangen door het oproepen van 'de oude goden' in de vorm van egregoren of gedachtevormen. Chaos-magie wordt gebruikt door mannen als Kenneth Grant, oprichter van de Typhonian Ordo Templi Orientis en Osman Spare, de leraar van Grant. Aan de basis van de Chaos-magie wordt geleerd dat 'verbeelding' en 'geloof' de scheppende krachten zijn binnen de menselijke geest. Dat geloof gelijk staat aan het bestaan. Met dit in gedachten worden de media (nieuws, televisie, boeken en film) en het internet (sociale sites, chatrooms en platforms voor het delen van video's) belangrijke ingrediënten in een modern Magisch werk. We worden herschikt en gestoord in een 'oersoep'-matrix die bedoeld is om een nieuwe 'gouden eeuw' te baren. Het verwijderen van grenzen, overheden en traditionele waarden is slechts de eerste stap in dit duivelse plan.

Hoewel het troostend is om ons huidige probleem van illegale immigratie te wijten aan het feit dat we onze grenzen niet bewaken, gaat het veel dieper dan dat; het is verraderlijker dan dat, veel kwaadaardiger. De Vorst van deze wereld is de ultieme Schaduw in Schaduwland. De Apostel Paulus legt het zo uit aan de Efeziërs:

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Eph. 2:1-3, HSV, nadruk toegevoegd)

De Efeziërs waren ooit geboeid door de aartsvorst (vorst of heerser) van het regeringsgebied in de lucht. Dit is een buitengewone uitspraak! Paulus zegt dat Satan niet alleen de atmosfeer van de aarde regeert, maar dat hij ook de heerser is over alles wat er zich in de atmosfeer bevindt. Dat geldt ook voor de zogenaamde 'Chaos-magie' en het internet. Hij en zijn volgelingen onder de Wachter-rebellen (die de Grieken overigens 'egregore' noemden, wat de Chaos-magie verbindt met de werken van de Wachters) die goedgelovige mensen gebruiken om hen uit de afgrond op te roepen! Het is Babel 2.0.

Om dit te doen, moeten we samen dooreen worden geroerd als een menselijke soep, herschikt om die gemakkelijker te kunnen infiltreren en om de vernietiging van de loyaliteit voor het land en de wetten van de overheid mogelijk te maken. Orde uit de chaos. Denk daar eens over na.

Hoe wordt dit gedaan? Voormalig president Obama's 'Dream Act' opende de poorten voor een stortvloed aan illegalen, maar de echte Dromer achter die daad is de oude poppenspeler die de mensheid wil herverdelen, zodat de grenzen verdwijnen en er chaos heerst. Ordo ab chao is het mandaat. Het is als een mantra, die steeds weer herhaald wordt als een Magisch werk om de wereld weer op nul te zetten. Door mensengroepen te herordenen, laat je de mensheid zonder historische en culturele referentie achter. Je isoleert ze in nieuwe, zwakkere stammen; ieder spreekt zijn eigen taal en oefent zijn eigen wetten uit. De massale migratie en integratie van deze ongelijksoortige stammen en culturen binnen een reeds verzwakte samenleving brengen veranderingen met zich mee op het gebied van taal, hygiëne, ziekte, criminaliteit, en bovenal brengen ze nieuwe geesten en overtuigingen met zich mee.

De taal van de chaos

Ja, ik zei 'Nieuwe geesten'. We komen aan bij het einde van dit deel, maar laten we beginnen met de taal. Babel is een Bijbelse gebeurtenis die bijna iedereen kent. In een tijd waarin alle mensen dezelfde taal spraken, overtuigde een leider genaamd Nimrod iedereen die binnen zijn jurisdictie leefde om met hem een enorme, kunstmatige hoogte te bouwen die bekend staat als de Toren van Babel. De naam 'Babel' betekent 'godspoort', wat waarschijnlijk het doel van het bouwwerk weerspiegelt. Niet alleen was dit een door de mens gemaakte herschepping van Gods heilige samenkomst, de har moed, maar volgens de geleerden werd deze ook daadwerkelijk gebouwd boven op de E-Abzu van Enki in het oude Sumerië. Derek Gilbert legde het goed uit in zijn baanbrekende boek The Great Inception: of zie de artikelenserie Het grote begin

Voor een moment in de menselijke geschiedenis bracht Enki een menselijke bedrieger - Nimrod, de Sumerische koning Enmerkar - ertoe om een nieuw onderkomen voor de goden te bouwen, de bāb ilu, om te wedijveren met Jahwehs berg van samenkomst. Het zou het hart van een totalitaire regering van één wereld worden.

Jahweh heeft er een einde aan gemaakt. Maar zoals George Santayana schreef: 'Degenen die zich het verleden niet kunnen herinneren zijn veroordeeld om het te herhalen. De zonde van Nimrod wordt vandaag de dag herhaald door de globalistische beweging, die ons langzaam maar zeker terugleidt naar Babylon. [nadruk toegevoegd]

Een verenigde taal gaf de vroege beschaving één geest, waardoor ze zoiets magisch konden doen dat JHWH naar beneden moest komen om er een einde aan te maken. Hoe is dit van toepassing op onze zorgen over immigratie en het verkeer van bevolkingsgroepen? Eerst de beschaving verscheuren door de taalbarrières die God heeft opgeworpen weg te nemen, en dan, als het stof eenmaal is neergedaald, hen verenigen met één enkele geest en één enkel doel. Meer hierover later, wanneer we het idee van de World Brain bespreken.

Hygiëne en ziekte

Diegenen onder ons die in de eerste wereldlanden leven, beschouwen de dagelijkse hygiënepraktijken als een gegeven. We wassen onze handen regelmatig, bedekken onze monden als we niezen, en we douchen en maken onze kleding over het algemeen schoon. Deze gewoontes helpen de verspreiding van ziekteverwekkers en parasieten te verminderen. Niet alle mensen echter oefenen dit uit met onze 'eerste-wereld' ijver. Maar zelfs als ze dat wel deden, blijft het een feit dat het menselijke immuunsysteem moet worden blootgesteld aan een ziekteverwekker om deze te leren herkennen. Door onze 'eerste reactie' cellen van ons immuunsysteem te trainen om sneller een invasie van mazelen of waterpokken tegen te gaan, kan het proces van de symptomatische ziekte worden ingeperkt of zelfs gestopt.

Als mensen echter voor het eerst worden blootgesteld aan ziekten (zoals het Coronavirus) als ze over de grenzen heen gaan (met andere woorden, als ze geen geërfde of getrainde immuniteit hebben ), dan kunnen en zullen infecties en ziekten in het algemeen voorkomen. De verkoudheid is een voorbeeld. Velen van ons 'vangen' elk jaar een verkoudheid omdat het virus in zoveel vormen en maten voorkomt dat ons immuunsysteem de variaties niet kan bijhouden. Influenza is vergelijkbaar. Elk jaar worden we blootgesteld aan meerdere virusstammen en zelfs vaccinaties kunnen ineffectief zijn. Verkoudheid en griep zijn vervelend en dragen bij aan het verlies van arbeidskrachten en productiviteit, maar stel je voor dat een binnendringende ziekteverwekker zoals pokken of een ander zeer pathogeen organisme, dan zou een blootstelling een verwoestend resultaat hebben in een populatie.

Cholera, Ebola, MERS, SARS, polio, tyfus en zelfs lepra kunnen zich vermengen onder een instroom van migranten, of ze nu legaal zijn of niet. Echter, een massale aanval op onze grenzen in de orde van grootte die de Dream Act aanmoedigt, opent de sluizen voor alle ziekteverwekkers die in de bloedstromen en in de maagdarmkanaaltjes van deze dromers rondzwerven. Jammer genoeg zijn onze grensfaciliteiten en ons personeel zo gespannen om bijna te breken, en op het moment van dit schrijven is er geen quarantaine of medische test gedaan om ze te screenen op dodelijke ziekteverwekkers. Met asielzoekers die aankomen uit Congo, Angola en Kameroen[iv], is het noodzakelijk dat iemand begint te screenen op de antilichamen tegen Ebola, omdat is aangetoond dat overlevenden van de ziekte het virus door seksueel contact doorgeven tot 2 jaar na de infectie[v]. Vergeet niet dat iedereen immuniteit of tolerantie ontwikkelt voor endemische ziekten (ziekten die van nature in de 'achtertuin' voorkomen), maar wanneer we worden blootgesteld aan iets uit een ander land, kunnen we ten prooi vallen aan een besmetting met deze exotische ziekteverwekkers.

Vaccinatiecampagnes zijn maar al te bekend bij degenen die dit nu lezen, en de anti-vaccers worden gebrandmerkt als ketters en samenzweringstheoretici. Als vaccinatieprogramma's zo belangrijk zijn, waarom worden illegalen dan niet automatisch gevaccineerd bij aankomst? Legale immigranten zijn verplicht om een bewijs van vaccinatie te overleggen. De conservatieve journaliste Michele Malkin stelde deze zaak zo:

Legale immigranten en vluchtelingen moeten een verplicht bewijs van vaccinatie leveren voor mazelen, bof, rodehond, polio, tetanus, difterie, pertussis, hepatitis A en B, rotavirus, meningokokken, waterpokken, longontsteking en seizoensgriep. Bovendien melden de Centra voor Ziektebestrijding, niet Fox News of het Trump White House of andere kwaadaardige conservatieve, dat "de meeste deskundigen het erover eens zijn dat het testen voor tbc, hepatitis B en HIV voor de meeste nieuwkomers in de Verenigde Staten moet worden uitgevoerd. Artsen zouden er ook een gewoonte van moeten maken om ervoor te zorgen dat dit onderzoek is gedaan voor elke nieuwe niet-Amerikaanse patiënt die ze zien, ongeacht de tijd sinds de aankomst van de persoon"[vi].

Waarom wordt deze screening dan niet uitgevoerd? Het antwoord is waarschijnlijk dat de financiering en de mankracht ontoereikend zijn voor deze taak, maar het is ook een direct gevolg van de overweldigende aantallen die nu onze grenzen over komen. Men zou kunnen veronderstellen dat de Mexicaanse autoriteiten met de VS zouden samenwerken om de karavanen tegen te houden, of dat de reis zo moeilijk zou blijken te zijn dat het idee het meest afschrikwekkend zou zijn voor de poging. Maar zoals Malkin in haar nieuwe boek Open Borders, Inc. onthult, vinden zowel liefdadigheidsinstellingen als NGO's (Non-Governmental Organizations) het zeer winstgevend om migranten te "dienen" als ze door Mexico reizen:

Van langdurige katholieke opvangcentra tot Artsen zonder Grenzen-klinieken, tot binationale immigratieadvocaten die aan beide kanten van het proces zijn ingebed, tot reisgidsen die met navigatie-apps leuren, tot smokkelaars, drugskartels en documentfabrikanten, tot MS_13 en andere buitenaardse bendes, tot zorgaanbieders en andere aannemers van sociale voorzieningen, tot buitenlandse overheids- en niet-overheidsambtenaren, tot multinationale banken, tot tech-start-ups van geldovermakingsorganisaties, en tot de Federal Reserve, zoveel is duidelijk: De open grenzen samenzwering die een onverbiddelijke golf van migrantenvandalen mogelijk maakt, is een kolossaal winstbejag dat gehuld is in humanitaire deugdzaamheid.[vii]

Tot mijn schrik onthult Malkin dat migranten mobiele telefoons en GPS-locatie-apps ontvingen die hen hielpen om hulpstations langs de route te lokaliseren! Als het begint te klinken als iets meer dan alleen een organische, volksbeweging van groepen mensen die onderdak zoeken in een eerste-wereldnatie, dan ben je op de goede weg. Massamigratie gaat over het herstructureren van de wereld. We zien het voor onze ogen gebeuren als de chaos magische 'gedachtevormen' (lees dat als demonische geesten) drukken op de reset-knop op de beschaving.

Volgens de Global Health Security (GHS) Index, samengesteld door wetenschappers van het Johns Hopkins University Center for Health Security en het Nuclear Threat Initiative (NSI), zou een dodelijke pandemische griep wereldwijd 80 miljoen mensen kunnen doden. Deze theoretische ziekteverwekker, 'Disease X' genaamd, zou over poreuze grenzen kunnen gaan of mee kunnen vliegen in een vliegtuig. Niemand weet wanneer of waar de volgende pandemie zal ontstaan, maar als we het Boek Openbaring geloven, dan komt er een wereldwijde ziekte onze kant op:

"En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde." - (Openb. 6:8 HSV)

Het is mogelijk dat de therion (kleine beestjes) van de aarde verwijzen naar echte beesten, maar het is een verkleinwoord van beestjes, wat impliceert dat deze wezens klein kunnen zijn. Misschien kleiner dan onze menselijke ogen zonder hulp kunnen waarnemen. Ruiter nummer vier, genaamd Thanatos of Dood, zal zeker over deze aarde rijden en een kwart van alle levenden doden. Een paar jaar geleden schreef Sharon Gilbert een serie genaamd "Pale Rider" voor ons SkyWatchTV Magazine, en zij had dit te zeggen over Thanatos (de Dood) en zijn wapens:

In Openbaring 6:8 zien we een lijst van de wapens die aan Thanatos zijn gegeven: zwaard, honger, dood en beesten. Het originele Grieks voor dit laatste woord is therion. De precieze betekenis is meervoudig en rijk. Letterlijk gezien is therion een verkleinwoord van thera (beest) en betekent daarom 'kleine beestjes'. Plato zag een verband met 'bijen', wat duidt op het vermogen om zich snel te bewegen, op de wind mee te vliegen, letsel en pijn toe te brengen, maar ook om te 'denken' als een eenheid. Homerus stelde zich daar een wilder, minder verfijnd dier bij voor. De term wordt ook gebruikt voor de Man van de Zonde (het Beest van Openbaring 13), wat brutaliteit en wreedheid impliceert. In de context van het arsenaal van Thanatos kan het echter nauwkeuriger worden afgeschilderd als besmettelijke ziekten - misschien een legioen van plagen dat als één geheel hele bevolkingsgroepen infecteert en uiteindelijk een vierde van de mensheid doodt. [nadruk toegevoegd]

Satan en zijn volgelingen zullen onze eigen regels en wetten tegen ons gebruiken, waardoor DACA, de zogenaamde 'Dream Act', kan leiden tot een wereld van nachtmerries. Geef ik de schuld aan de individuen die een beter leven of veiliger oevers zoeken? Helemaal niet. Ik geef de schuld aan het beleid en de geallieerde organisaties die hen in gevaarlijke migrantenkaravanen lokken; aan het betalen van exorbitante vergoedingen aan 'coyotes' (de naam voor degenen die immigranten naar de VS brengen), en aan het riskeren van hun eigen gezondheid, zo niet hun leven om 'de droom te leven'. Terwijl sommigen in deze karavanen infiltranten en terroristen zijn, willen ze waarschijnlijk gewoon een beter leven voor zichzelf en hun kinderen vinden. Als christenen moeten we voor hen bidden, want Christus is voor iedereen gestorven.

Volg de drugs en het geld

Criminaliteit is een ander aspect van de beweging van deze bevolkingsgroepen. Het is een onvermijdelijk gevolg van de zonde en de vrije wil dat de sterke wil ten prooi valt aan de zwakken. Daarom brengen mensen uit ontwikkelingslanden, wanneer ze onze poorten binnenkomen, automatisch hun slachtoffers en hun daders mee. MS-13 (MS staat voor Mara Salvatrucha) is een van de meest snode van de roofdier 'wolven' bendes die nu op de loer liggen onder de 'schapen' van onze steden. Volgens een rapport van de Amerikaanse Universiteit, dat online is te vinden op de website van het Amerikaanse Ministerie van Justitie,

[MS-13] gaat niet zozeer over het genereren van inkomsten als wel over het creëren van een collectieve identiteit die wordt opgebouwd en versterkt door gedeelde, vaak criminele ervaringen, met name daden van geweld en uitingen van sociale controle.[viii]

Let op deze verklaring. Deze geïmporteerde bende is er niet op uit om rijk te worden, maar om het zaad van geweld en anarchie te zaaien. MS-13 heeft naar schatting 70.000 leden, verspreid over heel Amerika en tot in Spanje en Italië. De structuur van deze enorme bende is niet gecentraliseerd en heeft ook geen enkele leider. Hun raison d'etre is geweld en chaos, en het is waarschijnlijk dat hun ware leiders gevallen geesten zijn. Onze president had dit te zeggen over MS-13:

"Ze ontvoeren, ze persen af, ze verkrachten en ze beroven." Dit zei Trump over de bende. "Kinderen zijn hun prooi.
Ze zouden hier niet moeten zijn.
Ze stampen op hun slachtoffers, ze slaan ze met knotsen,
ze snijden ze met machetes, en ze steken ze met messen.
Ze hebben rustige parken en mooie rustige buurten getransformeerd in bloedige moordvelden.
Het zijn dieren."[ix]

En om het duidelijk te maken: een recente inval in een drugskartel in Mexico-Stad bracht aan het licht: tweeënveertig menselijke schedels, eenendertig lange botten en een menselijke foetus die in een pot hing, aan het licht. Deze gruwelijke objecten maakten deel uit van een vereringsceremonie die was afgeleid van een mengeling van Afrikaanse, Caribische en Mexicaanse tradities. Deze syncretistische religie wordt Palo Mayombe genoemd en vereist dat er offers worden gebracht om de bescherming van de goden te verkrijgen, vermoedelijk voor de invloedrijke leider van de bende, El Lunares (wat de 'mol' betekent). Dergelijke heidense geloofsovertuigingen en praktijken reizen mee met immigranten, waardoor niet alleen de mensen, maar ook hun persoonlijke goden worden herverdeeld. Een vervolg op dit verhaal impliceert een connectie tussen het drugskartel en de lokale politie en zelfs het leger[x], waarmee de politieke en sociale aspecten van de zogenaamde 'bendes' verder worden gedemonstreerd.

Het gaat hier om anarchisme. Het opheffen van de overheidsstructuur. Een archos, Grieks voor: zonder leider of een 'archon'. Ironisch genoeg zal de 'nieuwe wereldorde', wanneer de huidige orde door de Chaos-magic wordt gesloopt, zeker worden geleid door een Archon, de Vorst van deze Wereld. Drugshandel is groot geld, maar het voedt ook de onderliggende honger van de seculiere samenleving naar een opvulling van iets meer spiritueels. En er zijn honderden, zo niet miljoenen gevallen entiteiten die klaar staan om zich in die lege zielen te huisvesten.

De geesten achter dit alles

Dus, laten we eens kijken naar de echte bewegers en opschudders achter deze remix van de mensheid. Het is een zekere weddenschap dat de 'helse raad' hard werkt om zich voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Zij kennen de Schrift veel beter dan welke prediker ook, maar zij missen het ware begrip dat de Heilige Geest biedt. Deze archons, exousia en kosmokraters, proberen ons te vernietigen met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Ze haten de mensheid en gebruiken onze zwakheden. Ze zullen ons afleiden van hun activiteiten door onze blik op afleidingen te projecteren. Ideeën zoals "Het is allemaal Trumps schuld," "Het zijn de Russen," "Het is Oekraïne," doordringen de berichten op de sociale media en de krantenkoppen van de mainstream media.

...Het is vanwege het mislukte buitenlandse beleid.

...Het is te wijten aan een zwak leger.

...Het zijn budgettaire beperkingen.

...Het is een onwillige en lakse grenspatrouille.

Hadden we maar meer geld. Meer geweren. Een sterkere, betere, meer high-tech muur. Hadden we maar uitkijktorens.

Hadden we maar drones langs de grens.

We willen iets of iemand de schuld geven. De waarheid is dat geen van deze oplossingen het probleem zal stoppen, noch kan de situatie worden toegeschreven aan een president of beleid. De wereld wil het niet toegeven, maar het probleem is ZONDE.

Ja, ZONDE. Maar niet alleen de zonde van anderen. Het is onze zonde, beste vrienden. Jij en ik, en iedereen die de naam van Christus aanroept, moeten de schuld op zich nemen, want we hebben als kerk gefaald om het evangelie aan de hele mensheid te verkondigen, en we hebben gefaald om de twee geboden van Christus te volgen. We hebben Hem niet liefgehad met heel ons hart, ziel en verstand, en we hebben gefaald om anderen lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. Als we dat wel hadden gedaan, zou onze wereld een heel andere plek zijn. In plaats daarvan zijn we afgeleid door de wereld. Ons zout heeft zijn smaak verloren, en ons licht flikkert, en dreigt uit te gaan.

Maar het is nog niet te laat. De Schaduwen van het gevallen rijk mogen dan wel de chaos van de magie gebruiken om de mensheid in een nieuwe ketel van hopeloosheid te brengen, maar we kunnen nog steeds ons kostbare, door Christus gegeven zout aan die mix toevoegen! We kunnen Zijn licht in die Schaduwen laten schijnen!

Hoe? Door terug te keren naar onze eerste liefde.

En door te voldoen aan de eisen.

Door te STAAN.

Laat me deze redenering beëindigen met de Kerk van Efeze. De Apostel Paulus kende de problemen van de Efeziërs heel goed. Dat ze dienden en werkten in een stad met heidense geloofsovertuigingen en praktijken, waar Diana's tempel stond. Ze werden blootgesteld aan een constante toestroom van heidense geloofsovertuigingen en zelfs het valse christendom dat hun huizen en gebedskringen binnenviel met valse apostelen en de fel gehate Nicolaïeten. In het Boek Openbaring herinnert Jezus de Efeziërs eraan dat HIJ het is die de sterren (engelen) in zijn hand houdt. Hij die de uitkomst en de hele schepping beheerst. De Efeziërs bleven voor het grootste deel trouw, maar ze begonnen onderling te kibbelen en verloren een deel van hun effectiviteit door een overijverig verlangen om het kwaad in hun midden uit te roeien. Dit is prijzenswaardig, maar ze voerden de missie iets te ver door, zodat ze 'hun eerste liefde verloren'. Misschien kwam de trots binnen. Misschien begonnen ze zichzelf te zien als aan het vasthouden en beheersen van die sterren, in plaats van Christus.

We leven in een wereld die lijkt op die van Efeze. Ons land wordt vermengd met heidense aanbidding en veranderde, vervalste vormen van 'christendom'.

Migratie en de chaotische herverdeling van volkeren dreigt veel meer uit te hollen dan de huidige politieke structuur van ons land: Het bedreigt de Kerk. Terwijl wij proberen de boze geesten uit onze preekstoelen en onze kerkbanken uit te roeien, mogen wij nooit vergeten dat het Christus is die de sterren in zijn hand houdt.

Dat is wat het gevallen rijk is vergeten. Paulus' woorden aan de Efeziërs moeten worden bestudeerd en onthouden. Hij brengt ons het antwoord op de Chaos-magie en gedachtevormen. Het antwoord op de plannen van de vijand:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers[archons] van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken." - (Efeziërs 6:10-20 HSV, nadruk toegevoegd)

Ben je klaar om tegen de Schaduwen op te gaan staan? Om de duisternis te ontmaskeren door het licht van Christus in die schimmige hoeken te laten schijnen? Ben je bereid om Zijn leiding te aanvaarden als je de wapenrusting van Zijn dienst aanneemt? In plaats van in een hoekje te gaan staan en het politieke klimaat door middel van sociale-media berichtjes te betoveren, laten we ons naar buiten haasten, Zijn kruis optillen en Zijn liefde aan de hele wereld laten zien.

Het is niet te laat om de Schaduwrijke Chaos-magie te stoppen om de beschaving opnieuw te vestigen. Heksen en tovenaars en cultleiders die geboeid zijn door hun Schaduwland-meesters zouden zelfs kunnen stoppen om te luisteren als je ze compassie en liefde toont. Het is een radicaal idee, maar dan zijn wij, die bedekt zijn met het verlossende bloed van Christus, een eigenaardig en radicaal volk, nietwaar?

Ik opende dit segment met teksten uit het liedje van John Lennon: Imagine. Deze teksten leggen het subtiele plan van de Schaduwen bloot. We moeten ons een wereld zonder land voorstellen, niets om voor te leven of te sterven, en geen religie. Dat, mijn vrienden, is de essentie van Chaos-magie. Stel je voor. Gebruik je verstand om de realiteit op te roepen, want niets is echt als we niet denken dat het echt is.

Dat is een leugen uit de hel.

Als een komende geboorte komt het oordeel naar deze wereld, ongeacht wat de mensen kiezen om te geloven, en velen binnen de kerk slapen door haar geboorteweeën heen. Laten we in plaats van te slapen, opstaan en op onze knieën gaan en bidden voor begeleiding. Laten we de kracht van de Heilige Geest en een Groot Ontwaken neerhalen om de wereld te shockeren! Laten we de boodschap van Christus gekruisigd, opgestaan en weer tot alle volkeren komen!

De Schaduwen willen niet dat we het doen. Ze rekenen erop dat we medeplichtig en zelfgenoegzaam blijven en zullen slapen. Ze willen dat we ons concentreren op politieke advertenties, congresdiscussies, genderkwesties, illegale migratie, afbrokkelende pedagogische idealen, en nog veel meer wat er mis is met de wereld. De Schaduwen willen dat je hun verborgen handen negeert en alleen kijkt naar de verblindende beelden van het licht die op onze computer, televisie en telefoon schermen spelen.

Ze willen dat we allemaal, net als de onverstandige maagden van Mattheus hoofdstuk 25, in slaap vallen en dromen.

VOLGENDE DEEL: De Deep State-visie voor de Toekomst (VOORBEELD 2 - SOCIALISME)

Notities

[i] Gilbert, Sharon K. and Derek P., Veneration: Unveiling the Ancient Realms of Demonic Kings and Satan’s Battle Plan for Armageddon, pp. 186, 196, Defender Publishing, November 15, 2019.

[ii] Wikipedia entry for ‘Chaos Magic’, https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_magic

Accessed November 4, 2019)

[iii] Wikileaks document, Stratfor email, https://wikileaks.org/gifiles/docs/36/361263_fw-i-like-this-one-almost- pensive-again-it-is-ol-w-that.html (accessed on October 29, 2019).

[iv] Rivera, Madeleine, Immigration Officials see drastic rise in African migrants arriving at US-Mexico border, FoxNews.com, https://www.foxnews.com/us/africa-san-antonio-mexico-border-illegal-immigration (accessed October 29, 2019).

[v] Surani, et al, Ebola Virus: An emerging sexually transmissible infection pathogen, originally published in the Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases, 2018, found online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6111642/ (Accessed November 4, 2019)

[vi] Malkin, Michele, Unvetted Illegals Threaten Public Health, November 4, 2018, TribLive, https://archive.triblive.com/opinion/editorials/14249404-74/michelle-malkin unvetted-illegals-threaten-public-health (accessed October 29, 2019)

[vii] Malkin, Michele, Open Borders, Inc., Kindle version, location 1162, Regnery Publishing, September 2019.

[viii] Insight Crime Report, MS-13 in the Americas, American University publication, found online at https://www.justice.gov/eoir/page/file/1043576/download – accessed October 30, 2019.

[ix] Quote from speech at Long Island by President Donald Trump, July 28, 2017 as reported by CBS News and Associated Press.

[x] 120 police officers investigated for collusion with Mexico City drug cartel, Mexico News Daily, October 24, 2019, available online via https://mexiconewsdaily.com/news/officers-investigated-for-collusion-with-drug- cartel/ (accessed October 30, 2019)

Bron: SHADOWLAND—PART 16: The Deep State Occult Vision for the Future » SkyWatchTV