www.wimjongman.nl

(homepagina)

Duidelijk

15 september 2019 - door Daymond Duck

We hebben nu:

De Bijbel leert dat de wereldregering en de wereldgodsdienst (de antichrist en de valse profeet) tegelijkertijd op aarde zullen zijn.

Menigeen weten dat niemand de dag of het uur van de wederkomst van onze Heer kent, maar christenen kunnen de dag zien naderen.

Het is duidelijk dat Iemand die de Joden JHWH noemen en Christenen Jehova of God noemen, tekenen van het einde der tijden heeft geopenbaard, en het nadert snel.

Ten eerste, eind augustus 2019 kwamen ongeveer 1000 mensen in Duitsland bijeen om een door de VN goedgekeurde één-wereldreligie te promoten tegen 2030.

Het is duidelijk dat de god van deze religieuze groepen niet de God van de Bijbel is, en hun zogenaamde "Masterplan voor de Mensheid" is niet Bijbels of Christelijk.

Wat zij voorstellen voor het "Algemeen Welzijn" van de wereld zou heel goed kunnen veranderen in het Grote Mysterie Babylon, de Moeder van Hoeren en gruwelen van de aarde (Openb. 17).

Het lijkt duidelijk dat we nu een VN-doel voor een wereldregering hebben tegen 2030 (VN-agenda 2030); een VN-doel van een wereldreligie tegen 2030 (vereniging van alle religies tegen 2030; een planetaire vereniging van religies voor de vrede); en een Bijbel die leert dat wereldregering en wereldreligie (de Antichrist en de Valse Profeet) op hetzelfde moment op aarde zullen zijn.

Voor meer informatie, ga naar: Bron: Wereldwijde Alliantie van Religies sluit zich aan bij het streven naar de VN-agenda 2030.

Ten tweede heeft het Platform van de Democratische Partij in 2004 verschillende keren naar God verwezen; in 2008 één keer, en in 2012 geen enkele keer.

Erger nog, God is niet alleen van de enige vermelding naar geen vermelding gegaan in acht jaar tijd; Hij werd ook uitgejouwd tijdens de hoorzittingen van het Platform van de Democratische Partij in 2012 (de Republikeinse Partij van 2012 noemde God daarentegen 12 keer).

Eind augustus 2019 namen de Democraten een resolutie aan waarin zij zichzelf de partij van de niet-gelovigen noemden, wat betekent dat religieuze kiezers uit de partij worden verdreven, samen met alle vermeldingen van God.

Sommige partijleiders hebben religieuze kiezers zelfs betreurenswaardig, onverdraagzaam, hypocriet, etc. genoemd.

Anti-god zijn is anti-christelijk zijn omdat Jezus God is.

De Bijbel zegt: "Hij is de antichrist, die de Vader en de Zoon ontkent" (1 Joh 2:22).

De regering van de Antichrist zal anti-God zijn omdat de Antichrist zal zeggen dat hij God is.

Ten derde zal het merkteken van het Beest een merkteken zijn aan iemands rechterhand of voorhoofd.

Enkele maanden geleden kocht Amazon de grote internet detailhandelaar Whole Foods op.

Amazon test nu handscanners die de mensen voor winkelaankopen kunnen identificeren, en ze hopen hun handscanners op hun plaats te hebben bij hun Whole Foods winkels tegen het begin van 2020 (Openb. 13:16).

Het is duidelijk dat er zich een ongelooflijke technologie voor het Teken van het Beest zal ontwikkelen.

Ten vierde, een scherpzinnige lezer stuurde me een e-mail over haar woordstudie over Jezus' profetie van "hongersnood, pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen" (Matt. 24:7).

Het Griekse woord dat wordt vertaald als aardbevingen is seismos (het is de oorsprong van het woord seismologie).

Er is een bijbelverhaal over Jezus die in een boot sliep toen een grote storm (grote seismos of storm) opstak die de discipelen bang maakte (Matteüs 8:23-27).

Jezus sprak en kalmeerde de zee, en de discipelen vroegen zich af wat voor soort mens de wind en de zee kan kalmeren.

De dame die mij de e-mail stuurde wees erop dat het Griekse woord seismos kan verwijzen naar orkanen (zoals de orkaan Dorianus) en cyclonen en aardbevingen.

Men moet zich afvragen, in deze dagen van klimaatveranderingsfanatisme, moeten christenen geloven dat Jezus de wind en de zeeën kan beheersen?

Het is duidelijk voor hen die de Bijbel geloven dat Hij dat kan.

Ten vijfde, in mei van dit jaar, bezochten gouverneur Ron DeSantis van Florida en Florida Emergency Management Director Jared Moskowitz, Israël.

Fox News berichtte dat zij naar de Tempelberg in Jeruzalem gingen, waar zij een gebed op een stuk papier schreven en het in een kier in de Klaagmuur plaatsten.

Het gebed van beide mannen was dat Florida dit jaar niet door een orkaan zou worden getroffen.

Israel News berichtte het nieuws over dit verhaal, terwijl de orkaan Dorian (een seismos) de Bahama's aan het verpletteren was en de mensen onzeker waren over het pad dat het zou volgen.

Niettemin verplaatste de storm zich langzaam naar Florida, zwakte af en zich keerde naar het noorden voor de kust van Florida langs.

Sommige van de buitenste randen kwamen over land, maar het oog raakte Florida niet.

Wetend dat Jezus de wind en de zeeën kan beheersen en dat Hij het gebed beantwoordt, ben ik van plan de rest van dit jaar naar Florida te kijken.

Ten zesde, de situatie in het Midden-Oosten blijft een kruitvat.

Israël heeft meer wapens en troepen ingezet in de buurt van haar grenzen met Libanon en Syrië;

Iran bouwt meer bases in Libanon, Syrië en Irak;

Iran heeft geavanceerde centrifuges opgestart om de verrijking van uranium te verhogen;

Israël evalueert een militaire aanval op Iran;

De V.S. hebben Libanon gewaarschuwd om onmiddellijk een Iraanse basis in Libanon te vernietigen en de V.S. zullen een Israëlische aanval steunen;

Israël heeft mondelinge steun gekregen van Bahrein, de VAE en Saoedi-Arabië over haar strijd met Hezbollah en Iran; en Premier Netanyahu zei: "Dit klinkt als de Messiaanse Tijd" (de tijden vlak voor de komst van de Messias).

Waar we ons bevinden op Gods profetische tijdklok is duidelijk voor hen die het willen weten.

Prophecy Plus Ministries, Inc.

Daymond & Rachel Duck

Bron: Obvious :: By Daymond Duck - Rapture Ready