www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waanidee - deel 2

Door Greg Lauer - 20 november 2018

Deel 1

De superman van de zonde?

Je hebt misschien gemerkt dat ik tot nu toe heb geprobeerd om voorzichtig te zeggen dat de Antichrist alleen de aanbidding zou eisen die uitsluitend aan God toebehoort. Ik heb nooit gezegd dat hij zou claimen God te zijn, zoals de God van de Bijbel. En de reden is simpel: Ik geloof ook niet dat hij dat zal doen.

Veel mensen lezen 2 Thessalonicenzen 2:4 en gaan ervan uit dat de Antichrist zal claimen om God te zijn, zoals de God van de Bijbel, mede omdat de bewoordingen in veel vertalingen dit zo lijken te suggereren:

"Die zich verzet tegen en zich verheft boven alles wat God [Grieks: theos/Theos] wordt genoemd, of wordt aanbeden; zodat hij als God [idem] in de tempel van God [idem] zit en zichzelf laat zien dat hij God [idem] is.."

(2 Thessalonicenzen 2:4 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)

Dat doet het klinken alsof hij zal beweren de hoofdletter "G" God van de Schrift te zijn, nietwaar? De God van de Bijbel in de vorm van een mens, net zoals Jezus dit in werkelijkheid is. Ik ben jarenlang hetzelfde gedacht, maar na wat meer studie ben ik ertoe gekomen om mijn kijk op dit gedeelte enigszins aan te passen.

Merk op dat de Griekse woorden die vier keer als "God" vertaald zijn in dit vers allemaal vormen van theos (God of god) zijn, en dit woord kan ofwel verwijzen naar de levende hoofdletter "G" God of iemand of iets anders vereerd als God - met andere woorden, een kleine "g" god.

Hoewel het waar is dat Engelse vertalingen typisch het woord als hoofdletter "G" God weergeven en ongeveer de helft van de verschillende Griekse vertalingen ook de overeenkomstige vormen van theos kapitaliseren met behulp van een hoofdletter theta ("Θ") in plaats van de kleine letters "θ", zijn de meeste commentatoren het erover eens dat dit vers niet stelt dat de Antichrist direct ervoor zal uitkomen en beweren dat hij in feite God is. De meesten zijn van mening dat vers 4 zegt dat de Antichrist alleen maar aanbidding zal eisen alsof hij een God is, niet dat hij daadwerkelijk zal beweren God te zijn. Hij zal zich blijkbaar presenteren als iemand die het soort aanbidding waardig is welke uitsluitend en alleen aan God toebehoort.

Bijvoorbeeld, dit is wat een paar commentaren te zeggen hebben over 2 Thessalonicenzen 2:4, met name over de laatste zinsnede: "die zichzelf laat zien dat hij God is":

Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij in zoveel woorden beweerde God te zijn, maar dat hij zich de plaats van God heeft toegeëigend en dat hij de voorrechten van God heeft opgeëist.

- Barnes' Aantekeningen over de Bijbel [Bron]

[Zichzelf tonen God te zijn] door zich een macht toe te eigenen over het geweten en over de zielen van mensen; door de wetten van God en mens af te schaffen; door zelf alle macht in de hemel en op aarde te geven; door op zich te nemen de poorten van de hemel te openen en te sluiten naar zijn welbehagen; en door zonde te vergeven, wat niemand anders kan doen dan God; dit is de mond die godslastering spreekt (Openb. 13:5).

- Gill's Uitleg van de gehele Bijbel [Bron]

Voordat we verdergaan, laten we eerst één ding regelen. We hoeven niet te speculeren over wie of wat de Antichrist in werkelijkheid precies is, want de Bijbel maakt het al heel duidelijk: Hij is (a) een sterfelijk mens die (b) door Satan gemachtigd is om wonderen te verrichten om mensen te misleiden. Dat is het.

(a) Hij is de mens van zonde - niet de superman van de zonde, niet de halfgod van de zonde, niet de Pleiadiër van de zonde, tot in het oneindige, ad nauseam (2 Thess. 2:3).

(b) Hij zal komen met de kracht van Satan om bedrieglijke wonderen te verrichten (2 Thess. 2:9). Hij zal machtige, wonderbaarlijke kracht hebben, maar het zal niet zijn eigen kracht zijn (Dan. 8:24). Die kracht zal uit een andere bron komen, namelijk Satan.

De vraag is dus niet wie of wat de Antichrist werkelijk is, want Gods Woord vertelt ons dat al. De vraag is wat hij zal claimen om te zijn, en hoe de wereld bedrogen zal worden om hem te zien als onderdeel van een sterk waanbeeld.

Laten we voor meer een reis terug in de tijd maken naar een slaperig stadje in het Amerikaanse zuidwesten.

De dag dat de aarde stil stond

Op 7 juli 1947 meldde W.W. Brazel, een veeboer die in Roswell, New Mexico woonde, aan Sheriff George Wilcox dat hij en zijn zoontje een paar weken eerder op een schaapsranch een paar kilometer buiten Roswell een soort bouwval van een schuur waren tegengekomen. Volgens Brazel bevatte de bouwval stukken rubber, hout, tinfolie, papier en tape (geen metaal). De sheriff riep de RAAF op (Roswell Army Air Field), en die stuurde inlichtingenofficier majoor Jesse Marcel erheen om een kijkje te nemen. Marcel kwam tot de conclusie dat Brazel het wrak van een "vliegende schotel" had gevonden; zo wilde hij het beschrijven.

Realiteitscontrole: OK, laat me dit dus eens goed bekijken: een zeer geavanceerd ras van buitenaardse wezens vloog met tal van lichtjaren door het melkwegstelsel, in een product dat van een technologie was die ver buiten ons begrip was... een product dat was gemaakt van rubber, hout, tinfolie, papier, en tape (geen metaal). Rechts. Nu weet je waarom het verhaal echt een klein beetje verfraaiing vergde.

Nu, in alle eerlijkheid betreffende Majoor Marcel, was er eigenlijk een beetje gezoem in het Roswell gebied kort geleden, omdat een vertrouwd lokaal echtpaar had gemeld een soort van gloeiende schotel te hebben gezien, die over hun huis vloog de week daarvoor. Dus is het veilig om te zeggen dat Marcel het idee van "vliegende schijven" in zijn achterhoofd had toen hij daarheen ging om het mysterieuze wrak te onderzoeken.

Het lijkt erop dat Marcel een en een is twee bij elkaar heeft geteld en het idee in zijn hoofd heeft gekregen dat dit wrak misschien wel de gemelde "vliegende schotel" is, en dus zei hij zoiets tegen zijn groepscommandant, die hetzelfde zei tegen de persofficier van dienst, die een verklaring uitbracht die weer hetzelfde zei tegen de lokale krant die middag. En de volgende dag, op 8 juli, las de krantenkop in de Daily Record:

RAAF vind een vliegende schotel
op een ranch in de regio Roswell

Wat echter niet zo goed bekend is, dat is dat het leger later op de dag meldde dat het wrak hoogstwaarschijnlijk afkomstig was van een gecrashte weerballon, en dat Brazel zei dat hij zich schaamde dat hij zo opgewonden was geraakt over niets. Een correctie afgedrukt in de krant de volgende dag zou normaal gesproken bijna zeker het einde ervan zijn geweest.

Maar het was een geest die nooit meer in de fles terugkeerde. Het verhaal begon te circuleren, en het was weg en vloog rond. Het verhaal van de UFO/alien werd bedacht en het duurde niet lang voordat het een eigen leven begon te leiden als een volwaardige samenzweringstheorie, compleet met buitenaardse lichamen en beschadigde buitenaardse ruimtetuigen die terecht kwamen in een mysterieus, top-secret Area 51 in Nevada.

In de loop van de jaren werd elke jota en tittel van het originele verhaal, elk detail, elk woord van elk interview, met iedereen die iets wist of gezien had (om nog maar te zwijgen van sommigen die niets wisten of gezien hadden) versneden in dobbelstenen, gepoft, gesponnen, gegist, gedramatiseerd, vergroot, groter gemaakt, versterkt, verfraaid, opgeblazen en onder een microscoop geplaatst tot het gewenste verhaal een schijn van plausibiliteit begon te krijgen. Mensen raken geobsedeerd door een notitie over vreemdelingen en waren vastbesloten om een manier te vinden en het allemaal waar te maken.

Toen werd het verhaal afgesloten met een adembenemend (en eenvoudig niet-vervalsbaar) verhaal van een massale overheidsdekking om wanhopig de waarheid te verbergen, dat we in feite werden bezocht door vreemdelingen uit de ruimte, en de mantra van UFO-aanhangers werd ingekapseld in de tagline van de populaire televisieserie The X-Files:


De waarheid ligt daar ergens buiten.

(Ja, de waarheid is daar, en de waarheid is het koude, harde, eenvoudige feit dat er geen vreemdelingen zijn en nooit waren. Sorry.)

Taartvorm en moerasgas: Betekent dit dus dat vele duizenden mensen die UFO's hebben gezien allemaal gek zijn? Liegen ze allemaal? Is elke foto of video van een vermeende UFO nep? Is elke melding een hoax? Alleen maar taastvormen en moerasgas? Nee. Ik ben ervan overtuigd dat sommige (niet alle, maar sommige) UFO-bewijzen echt en overtuigend zijn. Maar als er geen aliens zijn (en die zijn er niet), en mensen zien echt iets (en dat doen ze), wat zien mensen dan precies? Hier is mijn gedetailleerde antwoord op deze vraag, en het antwoord zou je wel eens kunnen verrassen.

Jarenlang hebben toegewijden met het idee gespot dat het wrak een gecrashte weerballon was, maar in feite hadden de spotters het goed. Het was het niet. Enkele decennia later onthulde de luchtmacht (die werd opgericht in september 1947, twee maanden na het Roswell incident) eindelijk dat het wrak een zeer gevoelige "tracking ballon" was geweest, het resultaat van een toenmalige top-geheim project dat bedoeld was om een speciaal soort ballon te ontwikkelen die op extreem grote hoogte boven de Sovjet-Unie kon worden gevlogen om de detonatie van nucleaire apparaten te detecteren.

Hoewel de Sovjets hun eerste succesvolle test van een nucleair apparaat pas in augustus 1949 zouden uitvoeren, was de VS zich er in 1947 terdege van bewust dat de Sovjets agressief bezig waren met een kernwapenprogramma en waren ze vastbesloten om hun vooruitgang op de voet te volgen. Dit is een groot deel van de reden dat zodra het stof uit de Tweede Wereldoorlog was neergedaald, de Koude Oorlog tot een hot topic uitgroeide.

Helaas, hoe dan ook, tegen de tijd dat de regering die informatie openbaar maakte, was het enige wat ze deed, het wijdverbreide idee steunen dat de Amerikaanse regering betrokken was bij een samenzwering om de waarheid te verbergen dat vreemdelingen de aarde hadden bezocht en nog steeds bezoeken.

Voor de meerderheid van de wereld is de openbaarmaking van buitenaards contact geen vraag, maar... wanneer.

Op verdienstelijke wijze heeft Hollywood er aandacht aan geschonken. Voorafgaand aan het incident in Roswell in juli 1947, was er nooit een enkele film geweest waarin het idee voorkwam van vreemdelingen die naar de aarde kwamen. Niet één. De dichtstbij komende film was een Duitse stomme film uit 1920 met de naam Algol: Tragedy of Power, waarin een vreemdeling in de diepte van een kolenmijn leefde, maar er is niets over hem als daadwerkelijk naar de aarde komende. De laatste film die vóór Roswell werd gemaakt en die enige vermelding van buitenaardse wezens bevatte, was Flash Gordon Conquers the Universe (1940), en in die film waagt onze man, Flash, zich in de ruimte voor de kick en om naam te maken - maar geen enkele vreemdeling komt op aarde.

Maar na Roswell? O, wee. Voordat je kon zeggen "geef me de popcorn aan" werden de scenario's uitgestort, en binnen drie jaar was een nieuw filmgenre ontstaan en het liep. In de zeven jaar voor Roswell was er niet één film gemaakt over buitenaardse wezens. Nul. In de zeven jaar na Roswell, waren er 31, waaronder klassiekers als The Day the Earth Stood Still (1951), It Came from Outer Space (1953), en The War of the Worlds (1953), die alle drie werden gekenmerkt door een vreemdelingeninvasie op de aarde (zoals de meerderheid), en hun populariteit bij de kassa's toonde Hollywood dat het publiek hongerig was naar meer. De bottom line is duidelijk:

Na de zomer van 1947 waren UFO's en vreemdelingen hier te gast.

Sindsdien is het bestaan van buitenaardse wezens een virtueel wetenschappelijk feit geworden, en het idee dat minstens één van die geavanceerde buitenaardse rassen ergens op aarde niet alleen de aarde heeft bezocht, maar dat nog steeds doen, wordt vandaag de dag routinematig door veel mensen geaccepteerd. Voor de meerderheid van de wereld is de onthulling van buitenaards contact geen kwestie van of, maar... wanneer.

Maar wat heeft dit te maken met de eindtijd-profetie of de Antichrist? Houd die gedachte even vast.

Toevallig gebeurde er in 1947 nog iets anders van betekenis, naast hen die in het Amerikaanse zuidwesten ten onrechte geloofden dat ze over het wrak van een vreemd ruimteschip waren gestruikeld.

Laten we voor wat meer een reis terug in de tijd nemen naar een niet zo stil stuk van verschroeide aarde in het Midden-Oosten.

Eretz-Israël

Ik wil graag denken dat iedereen die dit leest zich ervan bewust is dat Israël in 1948 weer als natie werd opgericht in een verbluffende vervulling van de Bijbelse profetie - het superteken dat het ontvouwen van het eindtijdscenario lanceerde.

Ik wil graag denken dat je slim genoeg bent om te beseffen dat iemand niet zomaar op een ochtend in 1948 wakker werd en plotseling vanuit het niets verkondigde:

"Hé, ik heb een idee! Waarom verklaren we Israël vandaag de dag niet tot een onafhankelijke natie? Ja, dat zal wel werken".

...en wow, niemand zag het aankomen! Het volledige verhaal van de gebeurtenissen welke tot dit monumentale gebeuren hebben geleid, valt duidelijk buiten het bestek van dit artikel, maar ik wil u op zijn minst een algemeen beeld geven van wat er rond de zomer van 1947 gebeurde.

In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog nam de vervolging van Joden in veel Europese landen toe en tegelijkertijd sloten de landen van de wereld hun deuren voor Joodse immigratie. Naarmate de illegale immigratie van Joden naar Palestina toenam, besloten de Britten (die onder het Britse mandaat de leiding hadden) om ook Palestina te sluiten voor Joodse immigratie. Tegen de tijd dat de Tweede Wereldoorlog begon, was het dus maar half gekscherend vastgesteld dat de wereld voor Joden in Europa verdeeld was in plaatsen waar ze niet konden wonen en plaatsen waar ze niet binnen konden komen.

Tijdens de Holocaust werd systematisch geprobeerd om elke Jood in Europa te doden, met als gevolg de dood van zes miljoen mensen van Joodse afkomst. Na de oorlog werden de Britten geconfronteerd met toenemende golven van illegale immigratie van Joden die ze nauwelijks onder controle konden houden, waardoor de woede van de Arabieren in Palestina toenam en ook de terreurdaden van zionistische opstandelingen in hun poging om de Britten eruit te drijven.

Als klap op de vuurpijl stond het Amerikaanse Congres zeer kritisch tegenover de zware Britse reactie vanwege de bombardementen op het Britse militaire hoofdkwartier in Tel Aviv door radicale zionistische opstandelingen in juli 1946, waardoor de leningen aan Groot-Brittannië, die hard nodig waren voor het naoorlogse herstel van het land, werden uitgesteld. Eind 1946 was de situatie dus duidelijk:

De Joden wilden de Britten eruit.
De Arabieren wilden de Britten eruit.
De Britten wilden de Britten eruit.

Hoewel Groot-Brittannië sinds 1923 formeel Palestina onder het Britse Mandaat had geregeerd, was Palestina een buitengewoon hete aardappel geworden en waren de Britten wanhopig op zoek naar iemand om dit probleem naartoe te gooien. De Britten wilden uit Palestina, Mandaat of geen Mandaat.

Benader de Verenigde Naties.

Het wereldlichaam dat bekend staat als de Verenigde Naties was pas 18 maanden oud toen Groot-Brittannië op 2 april 1947 vroeg om de "kwestie Palestina" over te dragen aan de prille Algemene Vergadering. Zoals elk wereldlichaam dat zijn zout waard is, heeft de VN onmiddellijk een comité opgericht: het Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina (UNSCOP). In juli van dat jaar, na een reis naar Palestina, en een ontmoeting met Joodse en zionistische delegaties (de Arabieren boycotten het geheel), stemde de UNSCOP in met het voorstel van de orthodox-joodse (Haredi) partij, die voorstelde om een onafhankelijke Joodse staat op te richten na een religieuze status-quo-overeenkomst over een dergelijke toekomstige staat.

UNSCOP stelde in hun meerderheidsrapport aan de VN voor om zowel een onafhankelijke Arabische als Joodse staat op te richten, met Jeruzalem onder een internationaal mandaatsysteem. Tenslotte heeft de VN op 29 november 1947 de inmiddels beruchte resolutie 181 aangenomen, waarin zij het meerderheidsrapport van de UNSCOP met een paar kleine wijzigingen heeft aangenomen. Tegelijkertijd formaliseerde Groot-Brittannië zijn alom bekende voornemen om het Britse mandaat te beëindigen en kondigde bij de VN aan dat ze dit uiterlijk op 1 augustus 1948 zouden doen. Kort daarna werd die datum verschoven naar 15 mei. Trouw aan hun woord verlieten de laatste Britse troepen Haifa op 14 mei 1948.

Om 16.00 uur 's middags, met het Britse Mandaat dat binnen ongeveer acht uur officieel zou aflopen, riep David Ben-Gurion in het Tel Aviv Museum een vergadering van de Joodse Volksraad bijeen, waarin hij zijn historische verklaring aflegde:

Dienovereenkomstig zijn wij, leden van de Volksraad, vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van Eretz-Israël en van de Zionistische beweging, hier bijeengekomen op de dag van de beëindiging van het Britse mandaat over Eretz-Israël en verklaren wij, op grond van ons natuurlijk en historisch recht en op grond van de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, hierbij de oprichting van een Joodse staat in Eretz-Israël, bekend als de Staat Israël.

Het superteken was vervuld, en het gordijn opgetrokken voor de laatste handeling in de eindtijdprofetie.

De stukken bij elkaar voegen

OK, dus wat is er aan de hand met de Reader's Digest geschiedenisles?

Ten eerste, begrijp wel dat Satan de toekomst niet kan zien. Hij is zeker niet alwetend - alleen God kan dat claimen. Satan had geen enkele manier om zeker te weten wanneer de profetie van het herstel van Israël als natie zou worden vervuld, dus moest hij goed opletten en zijn voet op het gaspedaal houden. Hij wist dat wanneer dat wel zou gebeuren, de klok voor zijn (grootse maar zinloze) pogingen om Israël uit te roeien zou beginnen te tikken en zo de afgelasting van de Tweede Komst af te dwingen, en dat hij geen tijd te verliezen zou hebben bij de voorbereidingen voor zijn eigen grootse plan.

Hoewel men zou kunnen zeggen dat de gebeurtenissen zich toen al in die richting bewogen, was het rond juli 1947, toen de UNSCOP een gunstig standpunt begon in te nemen over het idee van de oprichting van een onafhankelijke Joodse staat, zodat je zou kunnen zeggen dat het handschrift eindelijk op de muur stond. Satan kon zien dat de Britten Palestina aan de VN hadden overgedragen en dat ze bereid waren om te vertrekken, en dat de VN geneigd zou zijn om in te stemmen met het rapport van de eigen commissie dat gunstig was voor de vorming van een dergelijke Joodse staat.

Nu is het misschien alleen voor mijzelf, maar ik denk dat het uiterst interessant is dat ongeveer op hetzelfde moment dat het duidelijk werd dat Israël eindelijk weer een natie zou worden, aan de andere kant van de wereld een Amerikaanse legerofficier tot de onjuiste conclusie kwam dat wat verspreide rommel bestaande uit rubber, hout, tinfolie, papier en tape een "bewijs" vormden dat een vreemdelingen-ruimteschip op een schapenboerderij in New Mexico was neergestort, waardoor de opkomst van het verhaal van de UFO/alien werd veroorzaakt.

Overigens is er iets dat moet worden opgemerkt in relatie tot het Roswell-incident. In de zomer van 1947, rond de tijd dat Satan wist dat Israël weer een natie zou worden, en dus wist dat het tijd was om zijn UFO/alien verhaal op gang te brengen, stel jezelf de vraag:

Denkt u dat Satan wist dat het wrak van die top-secret trackingballon op de grond lag op een schapenboerderij in New Mexico?

Wedden dat hij dat wist. Hij wist precies wanneer en waar dat ding neerstortte - en hij zag zijn kans. Begrijp dat zogenaamde UFO's een demonisch fenomeen zijn, en dus verschijnen ze waar, wanneer en in welke vorm dan ook die Satan ook kiest (als je twijfelt aan wat ik zeg, neem dan de tijd om het gedeelte van een van mijn vorige artikelen te lezen die ik hierboven heb genoemd). Vraag jezelf nu af:

Hoe moeilijk denk je dat het voor Satan is (die wist dat het leger geen andere keuze zou hebben dan desinformatie te verspreiden om een topgeheim project te beschermen) om ervoor te zorgen dat een "vliegende schotel" door de juiste mensen op de juiste plaats en op het juiste moment gezien zou worden om alle ophef in Roswell op gang te brengen?

Maak je een grapje? Een wandeling in het park... en oh kijk, hoe makkelijk.

En dan, misschien is het allemaal gewoon een bizar toeval.

Maar dat geloof ik niet. Satan kan slecht zijn, maar hij heeft veel in gedachten en hij heeft grote plannen. Dus in mijn hoofd komt de miljoen-dollar-vraag:

Waarom zou Satan de zaadjes van het UFO/alien-verhaal planten zodra hij er zeker van was dat Israël een natie zou worden?

En dat is precies waar ik van overtuigd ben dat hij dat heeft gedaan. Ik denk dat het antwoord duidelijk is - het was allemaal onderdeel van het plan, en dus zou ik de dingen zo samenvatten:

Ten eerste geloof ik, net als vele anderen, dat de man die de Antichrist zal worden een opkomende leider op het wereldtoneel zal zijn, die grote woorden spreekt, alle antwoorden lijkt te hebben en snel aan de macht komt door intriges. Op een gegeven moment voor of tijdens dit proces zullen we weggerukt worden, en als gevolg daarvan zal de wereld op zijn kop worden gezet en dooreengeschud als een angstige en verwarde bevolking die wanhopig op zoek gaat naar antwoorden.

Op een gegeven moment na de Opname zal hij een verdrag tussen Israël en de omringende Arabische landen bevestigen (of versterken of implementeren) dat het land Israël zal verdelen, een verdrag dat de Joden in staat zal stellen om hun nationale droom van het bouwen van hun langverwachte Derde Tempel te verwezenlijken. Dit verdrag zal de klok van de zeven jaar durende Verdrukking starten, en de dingen zullen op gang komen.

Omdat hij degene zal zijn die het hen mogelijk heeft gemaakt om de Derde Tempel te bouwen, zal de Antichrist door de natie Israël worden geprezen en omarmd als hun langverwachte Messias. Maar in het midden van de Verdrukking, mogelijk na "opgestaan" te zijn na een hoofdwond, zal hij volledig bekrachtigd worden door Satan, de tempel binnengaan en de gruweldaad van de verwoesting begaan door zijn beeld in het Heilige der Heiligen op te richten. De Valse Profeet zal het beeld laten spreken, en hij zal de wereld dwingen om de Antichrist als God te aanbidden op straffe des doods.

Na de gruweldaad van de verwoesting geloof ik dat Satan zijn uitverkoren leider, de Antichrist, aan de wereld zal voorstellen als iemand die in contact staat met en/of gesteund wordt door een vreemd ras, vermoedelijk een welwillend ras dat ons is komen helpen en ons mogelijk zal verdedigen tegen een ernstige bedreiging. Dat zal zijn macht verklaren - ik geloof dat de Antichrist iemand zal lijken te zijn die doordrongen is van deze krachten door dat buitenaardse ras om onze gehavende planeet en haar belegerde bevolking naar de langverwachte New Age te leiden en de volgende stap in de menselijke evolutie.

En zal de wereld ervoor vallen? Ja, dat zullen ze doen, dankzij de sterke waanideeën die God naar hen zal sturen, waardoor de wereld de grootste leugen van de grootste leugenaar in de geschiedenis van het universum zal doen geloven. Voor het grootste deel van de wereld zal het meeslepend correct en volkomen verstandig lijken dat zij hun verbazingwekkende nieuwe leider als God zouden moeten aanbidden.

En hem aanbidden, dat zullen ze.

Dus, de volgende keer dat je laat in de avond door de tv-kanalen zapt en struikelt over een oude film met buitenaardse wezens, zoals Star Wars, E.T., Onafhankelijkheidsdag, Alien, Close Encounters of the Third Kind, Avatar, en ga zo maar door, voel je dan vrij om je neus op te halen en te roepen: "Leugenaaar!" Waarom?

"U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van zichzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen."

(Johannes 8:44 / nadruk toegevoegd)

Omdat ze hem niet voor niets de vader van de leugen noemen, daarom.

Bron: A Little Strength