www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOODSCHAPPER - DEEL 24: MEER MID-VERDRUKKINGSVERBINDINGEN MET HET OORDEEL VAN ROME EN DE VALSE PROFEET

12 januari 2021 - door SkyWatch Editor

()

Een gerespecteerde Italiaanse monseigneur en voormalig raadgever van de Congregatie van het Vaticaan voor de Geloofsleer - Monseigneur Nicola Bux - is zelfs in de notulen opgenomen, en zegt dat paus Franciscus de "verwarring en afvalligheid" die hij zaait onder de priesters en bisschoppen moet stoppen door zijn "dubbelzinnige en foutieve woorden en daden" te "corrigeren."[vi]

Misschien meer dan alle anderen, beweerde de invloedrijke katholieke televisienetwerk directeur Jose Galat nog niet zo lang geleden publiekelijk dat Paus Franciscus de "valse profeet" is, die, zo zegt hij, "de weg vrijmaakt voor de Antichrist". Galat stelt ook dat de "echte paus" Benedictus XVI is, die op de een of andere manier gedwongen werd ontslag te nemen. Franciscus "werd gekozen door een maffia van kardinalen", zei Galat, in overeenstemming met andere reeds genoemde katholieken die een samenzwering zien achter deze eerste Jezuïeten-paus.[ix]

En dan is er nog Benedictus zelf die onlangs zei dat de katholieke kerk "op het punt staat te kapseizen."[x]

Paus Franciscus is namelijk beschuldigd van ketterij door meer dan 60 priesters, theologen en academici die een brief van 25 pagina's publiceerden, waarin de ondertekenaars een 'vaderlijke correctie' naar de paus uitvaardigden, een maatregel die voor het laatst in de 14e eeuw werd toegepast. Het document beschuldigt Franciscus ervan tal van ketterse standpunten te propageren.

Misschien wel het vreemdst van alles was een onderzoek niet zo lang geleden, waarin het Vaticaan een onderzoek instelde naar een katholieke groep exorcisten (de Heralds) die, na gesprekken met Satan, hebben vastgesteld dat paus Franciscus "de man van de duivel is".[xi]

Maar... laat me een onverwachte vraag stellen: wat als Franciscus niet Petrus Romanus is, de laatste paus van Malachy's profetie? Wat als die duistere 'Superforce' (katholieke vrijmetselaars) waar Maleachi Martin voor waarschuwde, Franciscus en zijn linkse theologie gebruikt om een complex eindtijdspel te spelen, dat erop gericht is Rome te manipuleren en te herconfigureren tot een socialistisch-marxistisch instrument voor de komst van de echte Eindpaus? Wat als dezelfde George Soros-globalistische één-wereld spelers, die zich samen met mannen als Barak Obama tegen Trump hebben gekeerd, samen met Franciscus de basis leggen voor de wereldwijde orde van de Antichrist en het boek Openbaring?

Te gek om te geloven?

Hier is wat de populaire katholieke website LIFE SITE onlangs zei:

Het is verbazingwekkend dat het Vaticaan zelf betrokken lijkt te zijn, aangezien Paus Franciscus, de Duitse bisschoppen en anderen om hem heen openlijk nauwe betrekkingen hebben ontwikkeld met vele vooraanstaande Eénwereld-mensen, die hen uitnodigen om in het Vaticaan te spreken en advies te geven. Dit is een radicale verandering ten opzichte van alle vroegere pausen. De berichten suggereren dat George Soros de voorkeur gaf aan Bergoglio [paus Franciscus] tijdens het Conclaaf dat hem tot paus heeft verkozen. Voor de allereerste keer heeft de beweging van de Nieuwe Wereldorde voor veel van hun agenda's krachtige publieke steun gekregen van het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk, die er agressief op heeft aangedrongen dat klimaatverandering, open grenzen, antikapitalisme en meer, zaken zijn die nu een morele en religieuze verplichting zijn voor een nieuwe, wereldse Katholieke kerk. Het lijkt er ook op dat sommigen in het Vaticaan de basis leggen voor een morele en religieuze zaak ten gunste van bevolkingsbeperking... Veel tekenen wijzen hierop. [xii]

En wat als ik je vertelde dat het hele labyrint van bewijs om deze wereldwijde samenzwering te ondersteunen daar niet ophoudt, en dat het eigenlijk het ontslag van Paus Benedictus, de verkiezing van Paus Franciscus, George Soros, Obama, Hillary, John Podesta, de mogelijke komst van de Valse Profeet, Antichrist, de Laatste Paus, de discussies over een Messias, en de verkiezingen van 2016 en de komende van 2020 betreffende die SHADUWLAND-occultisten, die nu aan het werk zijn om de agenda van de Trump-regering omver te werpen, met elkaar verbindt?

Weet u dat een groep gerespecteerde Katholieke leiders een tijdje terug een brief hebben gestuurd naar president Trump met het verzoek om een officieel onderzoek in te stellen naar activiteiten die verband houden met de mensen die ik zojuist heb genoemd? Het lijkt erop dat het Team Obama betrokken was bij een andere staatsgreep, die vergelijkbaar is met de staatsgreep die nu op Trump is gericht, maar dit keer tegen het Vaticaan en die volgens de schrijvers van de brief de ouder wordende paus Benedictus om sinistere redenen tot aftreden dwong.

In een topstuk van onderzoeksjournalistiek vraagt William F. Jasper van de New American:

Hebben miljardair-speculant George Soros, president Barack Obama, Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, Vice-President Joe Biden en Obama/Clinton-adviseur John Podesta samengespannen om de conservatieve paus Benedictus XVI omver te werpen en te vervangen door een radicale, paus Franciscus? Gebruikten zij de Amerikaanse inlichtingendiensten en het diplomatieke apparaat, de politieke spierkracht en de financiële macht van onze natie om "regimeverandering" in de Rooms-Katholieke kerk af te dwingen en te chanteren?

Verre van een of andere wilde samenzweringstheorie te zijn, is er goed en klaarblijkelijk bewijs om aan te geven dat dit een serieuze poging is om een politiek schandaal van de hoogste orde bloot te leggen, waarbij flagrant, crimineel machtsmisbruik betrokken is op de hoogste niveaus van de Amerikaanse overheid.

De brief waar Jasper naar verwijst is te lang om in deze presentatie te lezen, maar is geschreven en verzonden door Katholieke leiders van The Remnant krant aan president Trump en bevatte dit:

De campagneleus "Make America Great Again" weerklonk bij miljoenen gewone Amerikanen en uw vasthoudendheid in het terugschroeven van veel van de meest schadelijke recente trends is het meest inspirerend geweest. We kijken allemaal uit naar een verdere omkering van de collectivistische trends van de afgelopen decennia.

Het omkeren van de recente collectivistische trends zal, noodzakelijkerwijs, een ommekeer vereisen van veel van de acties die door de vorige regering zijn ondernomen. Wij zijn van mening dat een van die acties is, die gehuld blijft in geheimzinnigheid. In het bijzonder hebben wij reden om aan te nemen dat een "regimeverandering" in het Vaticaan door de regering-Obama werd bewerkstelligd.

We waren gealarmeerd toen we ontdekten dat tijdens het derde jaar van de eerste termijn van de Obama-regering uw vorige tegenstander, Minister Hillary Clinton en andere overheidsfunctionarissen met wie ze geassocieerd werd, een Katholieke "revolutie" voorstonden waarin de uiteindelijke ondergang van wat er nog over was van de Katholieke kerk in Amerika zou worden gerealiseerd. Ongeveer een jaar na deze e-maildiscussie, die nooit bedoeld was om openbaar te worden gemaakt, stellen we vast dat Paus Benedictus XVI onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden aftreedt en wordt vervangen door een paus wiens ogenschijnlijke missie is om een spirituele component te leveren aan de radicale ideologische agenda van het internationale links. Het pontificaat van Paus Franciscus heeft vervolgens bij tal van gelegenheden zijn eigen legitimiteit in twijfel getrokken.

[Ze noemen vervolgens tal van zorgen over de vijandige houding van paus Franciscus ten opzichte van Trump en als pleitbezorger van het Socialisme-Marxisme]:

Met dit alles in het achterhoofd, en het beste wensend voor ons land en voor de katholieken wereldwijd, geloven wij dat het de verantwoordelijkheid is van loyale en geïnformeerde katholieken in de Verenigde Staten om u te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de volgende vragen:

  • Met welk doel heeft het National Security Agency het conclaaf dat paus Franciscus heeft gekozen, in de gaten gehouden?
  • Welke andere geheime operaties werden uitgevoerd door Amerikaanse regeringsfunctionarissen met betrekking tot het ontslag van paus Benedictus of het conclaaf dat paus Franciscus heeft gekozen?
  • Welke acties zijn er feitelijk ondernomen door John Podesta, Hillary Clinton en anderen die verbonden zijn aan de regering Obama en die betrokken waren bij de discussie over het voorstel voor een "katholieke lente"?
  • Wat was het doel en de aard van de geheime ontmoeting tussen Vice President Joe Biden en Paus Benedictus XVI in het Vaticaan op of rond 3 juni 2011?
  • Welke rol werd gespeeld door George Soros en andere internationale financiers die momenteel wellicht op het grondgebied van de Verenigde Staten verblijven?

De brief vermeldt verder waarom deze conservatieve katholieke leiders van mening zijn dat het bestaan van deze onbeantwoorde vragen voldoende bewijs oplevert om hun verzoek om een onderzoek te rechtvaardigen.

Aan het einde van de brief op de officiële website van de Remnant,[xiv] geven ze links naar documenten en artikelen die hun aanklacht ondersteunen, waaronder enkele die zijn vrijgegeven door WikiLeaks, die Soros, Clinton en Podesta hebben betrapt op de manier waarop ze de "middeleeuwse dictatuur" in het Vaticaan tot een einde kunnen brengen.

Dr. David Reagan, Nathan E. Jones en Terry James bespreken de WETTELOZE aard van zich ontvouwende voorspelling.

In een ander nieuw Amerikaans rapport van afgelopen oktober werden de betreffende e-mails onderzocht met betrekking tot de geheime anti-katholieke agenda van de Clinton-campagne. Ze merkten op:

Podesta, een oude Clinton adviseur/vertrouweling en gekozen topactivist voor de linkse financier George Soros, onthulde in een e-mail van 2011 dat hij en andere activisten bezig waren een "Katholieke Lente"-revolutie te bewerkstelligen binnen de Katholieke kerk, een duidelijke verwijzing naar de rampzalige staatsgrepen van de "Arabische Lente" die datzelfde jaar door het Obama-Clinton-Soros-team werden georganiseerd en die het Midden-Oosten destabiliseerden en radicale islamitische regimes en terroristische groeperingen aan de macht brachten in de regio. De Podesta e-mail is een reactie op een andere door Soros gefinancierde radicaal, Sandy Newman, oprichter van de "progressieve" Voices for Progress. Newman had Podesta geschreven om advies te vragen over de beste manier om "het zaad van de revolutie te planten" in de Katholieke kerk, die hij beschreef als een "middeleeuwse [sic] dictatuur."[xv]

In de brief van de betrokken katholieken aan Trump is voor mij een speciale plaats ingeruimd waar ze specifiek hierop wijzen: "Ongeveer een jaar na deze e-maildiscussie, die nooit bedoeld was om openbaar te worden gemaakt, stellen wij vast dat paus Benedictus XVI onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden aftreedt en wordt vervangen door een paus wiens schijnbare missie erin bestaat een spirituele component te leveren aan de radicale ideologische agenda van het internationale links" en dat zij "verbaasd blijven over het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie er een lijkt te zijn van het bevorderen van seculiere agenda's van links in plaats van het leiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie". ... Het is eenvoudigweg niet de juiste rol van een Paus om zozeer bij de politiek betrokken te zijn dat hij als de leider van internationaal links wordt beschouwd."

Het is niet moeilijk om tussen de regels van hun brief door de insinuatie te vinden dat Paus Franciscus de weg vrijmaakt voor de Valse Profeet, die de gelovigen van de wereld zal leiden naar de ondersteuning van de politieke figuur die de Antichrist heet.

Met dit alles in het achterhoofd en gezien mijn persoonlijke uitputtende onderzoek naar het Vaticaan, uitgebreid onderzoek naar de Profetie over de Pausen, en correcte voorspelling over het aftreden van Benedictus voor het feit, heb ik een belangrijke aankondiging te doen. Ik richt mij tot de verborgen vrienden in Rome die mij in het verleden hebben geholpen om mijn overtuiging te bevestigen dat Paus Franciscus binnenkort met pensioen zal gaan of uit de weg zal worden geruimd, en dat dit werkelijk te maken heeft met iets vreemds dat zich heeft ontvouwd om hem tijdelijk naar het pontificaat te brengen. Ik geloof dat Franciscus niet "canoniek gekozen" is, zoals zijn naamgenoot oorspronkelijk had voorspeld, zoals zij suggereerden. En de kerkleden die mij eerder hebben geholpen... en degenen die ik al heb genoemd in deze presentatie... zijn slechts het topje van de ijsberg van degenen die uiteindelijk zullen uiten hoe "onwettig" de activiteit achter gesloten deuren is verlopen tijdens de laatste pauselijke verkiezing,[xvi] en dat, om redenen die we nog niet begrijpen, Franciscus als tijdelijke "plaatshouder" werd ingezet totdat de echte paus #112 (Petrus Romanus) zou kunnen worden geïnstalleerd. De mysterieuze redenen van deze "plaatshouder" valse paus zijn misschien nooit helemaal bekend, maar werden door mystici als pater Herman Bernard Kramer in zijn werk, The Book of Destiny, voorzien. Tijdens een ongewone interpretatie die hij maakte van het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring betreffende "het grote wonder" dat in vers 1 wordt genoemd, schreef pater Kramer:

Het "teken" in de hemel is dat van een vrouw met een kind dat schreeuwt in haar lijden en angst voor de bevalling. In die beproeving baart ze een zekere "persoon" die met een ijzeren staf de Kerk moet regeren (vers 5). Het wijst dan op een conflict dat binnen de Kerk wordt uitgevochten om iemand te kiezen die "over alle naties moet heersen" op de manier die duidelijk is aangegeven. In overeenstemming met de tekst is dit onmiskenbaar een Pauselijke VERKIEZING, want alleen Christus en zijn Vicaris hebben het goddelijke recht om over ALLE NATIES te heersen... Maar op dit moment mogen de grote mogendheden een dreigende houding aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren door te dreigen met een algemene afvalligheid, moord of gevangenneming van deze kandidaat als hij gekozen wordt. (gekapitaliseerde nadruk in het origineel) [xvii]

Hoewel ik het niet eens ben met Kramers interpretatie van het boek Openbaring, weerspiegelt zijn angst dat "grote machten een dreigende houding aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren" het sentiment van de priesters die ik eerder noemde, die een crisis voor de Kerk zagen aankomen en de valse profeet en de antichrist als gevolg daarvan zagen opkomen.

Ook dit was onlangs in het nieuws toen een verslag werd gepubliceerd door Sébastien Maillard, een correspondent van het Vaticaan in Rome. Hij merkte op dat een groot aantal conservatieve bisschoppen vrezen dat Franciscus de kritische leer van de Kerk omzeilt en vrezen dat hij al te ver is gegaan. Zelfs de kardinalen die op Franciscus hebben gestemd willen nu dat hij aftreedt, zodat de minister van de Heilige Stoel, kardinaal Pietro Parolin, als de echte paus kan worden gekozen.[xviii] En deze kiezers begrijpen ook nog iets anders. De naam van Parolin betekent "Petrus de Romein" uit de laatste regel van de Profetie over de Pausen.

Deel 25: Chaos, en de komende Great Reset.

Bron: THE MESSENGER—PART 24: MORE MID-TRIBULATION CONNECTIONS TO THE JUDGMENT OF ROME AND THE FALSE PROPHET » SkyWatchTV

Noten ontbreken