www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOODSCHAPPER - DEEL 25: Chaos en de komende "Reset"

14 januari 2021 - door SkyWatch Editor

Nu de laatste eeuw, door Cumae's Sibyl gezongen

Is gekomen en gegaan, en de majestueuze rol

Van het cirkelen van eeuwen opnieuw begint:

Keert rechtvaardigheid terug, geeft oude Saturnus zijn heerschappij terug,

Met een nieuw ras van mannen die uit de hemel zijn neergezonden.

-Virgil, Eclogue IV

Macht is het toebrengen van pijn en vernedering. Macht zit in het aan stukken scheuren van de menselijke geest en het weer in elkaar zetten van nieuwe vormen naar eigen keuze.

Macht is geen middel, maar een doel.

-George Orwell, Negentienvierentachtig

De openingscitaten van dit hoofdstuk vormen een vreemd amalgaam van bronnen, maar ze onthullen elk een aspect van onze huidige tijd. Manson en Orwell boren de stromen aan die inzicht bieden in een komende apocalyps waar oude overtuigingen worden weggehaald en vervangen door nieuwe. Maar de oude schrijver Virgil leek ook in zijn Eclogusserie deze vooruitziende toekomstvisie al aan te boren, met name Eclogue IV, die een dag waarop de oude goden terugkeren hoogmoedig bazuint:

Het ijzer zal ophouden, het gouden ras zal ontstaan,

Vriendin met hem, kuise Lucina; 't is de uwe

Apollo heerst. En in uw consulaat,

Deze glorieuze leeftijd, O Pollio, zal beginnen,

En de maanden komen binnen op hun machtige mars.

Onder uw leiding, wat blijft er dan nog over?

van onze oude boosaardigheid, ooit weggedaan,

Zal de aarde bevrijden van de nooit aflatende angst.

Hij zal het leven van de goden ontvangen en zien

Helden met goden die zich vermengen, en zichzelf

Gezien worden door hen, en met de waarde van zijn vader

Regeer over een wereld in vrede. [i] (Nadruk toegevoegd)

Let op de vetgedrukte zinnen. De dood van het ijzertijdperk en de geboorte van het gouden tijdperk verwijst naar de steeds terugkerende ouroboros, de slang die zijn staart opeet en de cyclus van de jaren die het einde van de onedele metalen jaren en de terugkeer van het glorieuze tijdperk van het goud ziet! Net als bij het beeld in Daniëls visioen loopt deze steeds verdergaande cyclus van goud naar zilver, van brons naar ijzer, en tenslotte wordt het ijzer met klei of vermengt het zich met het ras van oude goden om de wereld terug te brengen naar een glinsterend tijdperk van goud. We leven in zo'n paradigmaverschuiving, en de motor die deze entropie aandrijft is de chaos. De oude god Set, die het tijdperk van Saturnus inluidt, wordt overheerst door Apollo.

Maar dit nieuwe tijdperk zal allesbehalve goudkleurig zijn; het zal de zwartste periode van de menselijke geschiedenis zijn: letterlijk, de hel op aarde.

George Orwell voorzag een glimp van zo'n tijd. De briljante Engelse romanschrijver doorstond de hartzeer, de waanideeën, de angsten en de culturele schokken van het Groot-Brittannië van voor en na de Tweede Wereldoorlog, en hij verbeeldde het ultieme einde van het totalitarisme en de totale overheidscontrole met zijn romans Nineteen Eighty-Four en Animal Farm. Het vinden van deze verontrustende thema's die binnen de veiligheid van de fictie liggen, geeft hen op de een of andere manier een gevoel van surrealisme, maar het leert een lesje voor degenen die hopen te leren van de geschiedenis.

Orwell stierf in januari 1950, lang voor het ontstaan van de maatschappij waar hij zo bang voor was: een wereld van gemechaniseerde ogen en software-leuzen; een rijk van memespeaks, gedachtenpolitie en de valse perceptie van universeel exceptionalisme (dat van nature iedereen tot hetzelfde maakt - behalve de "beschermde klassen"). Deze beklemmende en op angst gebaseerde omgeving is echter slechts de voorbode van donkere werelden die nog moeten komen.

Ordo ab chao. Orde uit de chaos. Apophis. Set. De terugkeer van het oude bewind van Saturnus.

De komende "GREAT RESET"

Als deze zin voor sommigen van jullie nieuw is, ben je niet alleen; maar het is al eeuwenlang in de een of andere vorm door elitaire hersenen heen geperst. In 2010 schreef Richard Florida, een socioloog die economische cycli in stadssystemen bestudeert, een rudimentair boek genaamd The Great Reset. De primaire stelling van dit slapende boek is dat er grote paradigma's en organisatorische verschuivingen plaatsvinden in economische systemen wanneer steden de diversiteit en creativiteit uit het oog verliezen. Voor Florida zijn het de creatieve klassen van individuen die de motor van de innovatie hebben opgestookt en daarmee de uitvinding en de industrie hebben aangedreven. Zonder zulke grote denkers zou Florida beweren dat het voorwaartse momentum van de mensheid tot stilstand komt.

Natuurlijk zijn de critici van Florida's grootstedelijke model het niet eens met het feit dat hij erop staat dat deze zogenaamde creatieve klasse moet bestaan uit een hoog percentage gender-vloeibare individuen. Ja, dat heb je goed gelezen. Om de "grote reset" van de mensheid te bereiken, moeten steden worden geherstructureerd met een nieuwe elitaire klasse die kunstenaars, muzikanten, romanschrijvers en andere scheppers bevoordeelt waarvan de ideologieën sterk afwijken van het socialisme en de transgenderfilosofieën (in tegenstelling tot de "cis"-filosofieën). Terzijde, voor degenen die niet vertrouwd zijn met de termen, "trans" en "cis" zijn spiegelbeeldige configuraties van biochemische structuren. Het ontwerp van God is trans (de dominante configuratie), wat betekent dat iedereen die tegen God is de "cis"-versie zou kiezen.

Het logische einde van Florida is dus het socialistische Darwinisme. Een dergelijke filosofie schildert de mensheid af als altijd strevend naar een groter prestatieniveau en gecentraliseerde organisatie. Eerst gaat hij van het leven in grotten naar jagerstammen, gevolgd door agrarische gemeenschappen, dan naar geïndustrialiseerde steden waar geen landbouw meer nodig is, naar de informatie-verslaafde, hashtag-liefhebbende groot-denkers van vandaag die hun eigen lekke banden nog niet kunnen repareren, laat staan dat ze een tomaat kunnen verbouwen, en tenslotte sterven de steden en verdeelt de gemeenschap zich. De enige manier om dit te verhelpen, beweert Florida, is om steden te injecteren met kunstenaars en trans-fixed socialisten, die ons in een nieuw tijdperk van innovatie zullen schoppen.

En we worden in deze verschuiving gedwongen. Geloof je het niet? Denk maar aan de sociale-media-gedreven, hashtag revolutie die momenteel steden en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld overweldigt. Op dit moment zijn duizenden demonstranten met slogans en borden, netjes bedrukt met de meest modieuze hashtags (#fillintheblank) de straat opgegaan - met Molotovcocktails in de hand - om hun recht te verdedigen, om onze huizen te ontheiligen en verwoesting te zaaien in onze steden. Ze proberen meer uit te wissen dan alleen de geschiedenis, meer dan de beelden - de huidige tijd zelf. En in een tijdperk waarin bijna al het leren digitaal is, is het gemakkelijk om je voor te stellen hoe de geschiedenis zou kunnen worden veranderd om zich aan een opkomende dictator aan te passen. Net als bij de nazi's worden bij het verbranden van boeken oude ideeën verwijderd en ketterij of schade aangericht, maar als de enige bron van informatie voor een kind het internet is, dan is alle kennis onderhevig aan redactionele wijziging en uitwissing.

En met het verlies van gedrukte geschiedenis en herdenkingsstructuren en standbeelden - zonder een harde kopie van de gebrekkige mensheid in het verleden - zal men moeten vertrouwen op de toneelstukken, poëzie en propaganda die geschreven zijn door door de overheid goedgekeurde auteurs via online bronnen die onmiddellijk kunnen worden bijgewerkt om de ideologie van het moment weer te geven. Met één enkele toetsaanslag zal datgene wat er is geweest, ophouden te bestaan.

Het is net zoals George Orwell vreesde:

Het verleden was veranderlijk. Het verleden is nooit veranderd. Oceanië was in oorlog met Oostazië. Oceanië was altijd al in oorlog geweest met Eastasia.[ii]

In Orwell's Nineteen Eighty-Four regeerde de heersende Engelse regering, "Ingsoc" (kort voor "Engels socialisme") over de nieuwe natie Oceanië. Ingsoc controleerde de gedachten en activiteiten van haar burgers door te eisen dat ze alleen met "Newspeak" communiceerden. Het concept van vrije meningsuiting was in Oceanië verdwenen ten gunste van ironisch positieve en vaak tegenstrijdige woorden en zinnen.

Joycamps verving de werkkampen, waardoor ze waarschijnlijk "leuk" werden (niet dus).

Goed denken was elke gedachte die de heersende politieke partij steunde.

Oud spreken was de vroegere Engelse taal (men kan onze huidige trends zien in de richting van shorthand communicatie - d.w.z., emojis-vervangende feitelijke, overtuigende uitdrukking door het vervangen van hele zinnen).

Oud denken was een verouderd gedachtegoed van individuen voor de opkomst van het huidige regime.

Denkpol was de gedachtenpolitie, die gebruik maakte van valse-vlag operaties om nietsvermoedende afvalligen uit te lokken zichzelf te uiten.

Tele-dep was de telecommunicatieafdeling van het ministerie van Waarheid van het regime, die de dagelijkse briefings en propaganda van Big Brother uitzond.

Tele-screens zorgden voor tweerichtingscommunicatie tussen overheidsinstanties en burgers.

Dr. David Reagan, Nathan E. Jones en Terry James bespreken de WETTELOZE aard van de ontvouwende profetie.

Orwell voorzag onze huidige maatschappij, waar sociale media en vierentwintig uur durende nieuwscycli de publieke opinie vormen en beïnvloeden en zelfs degenen die weigeren om de nieuwe "waarheden" te accepteren, te beschamen. Denk aan hoe de hashtag generatie gebruik maakt van sociale druk om gewone-burgers te dwingen om hun posities en overtuigingen te heroverwegen. We worden veranderd, beste vrienden. We worden langzaam naar het nieuwe paradigma bewogen door een maniakale minderheid van keyboardstrijders. De macht wordt geconcentreerd in de handen van steeds minder individuen, en binnenkort zal het slechts in één hand zijn.

J. R. R. Tolkien zou het de "Eén Ring om hen allen te regeren" noemen. De organisatoren van de huidige gemeenschap zouden het kunnen parafraseren als "Eén idee om hen allen te regeren."

Maar voordat je de samenleving kunt herstructureren - voordat je een nieuwe Toren van Babel kunt ontwerpen of de Donkere Toren van Sauron kunt oprichten of de fundamenten voor Orwell's Oceanië kunt leggen - moeten alle oude fundamenten worden vernietigd en voor altijd uit het geheugen worden gewist. Dat is wat er nu gebeurt - vandaag de dag.

Dit is wat Florida bedoelde met de "Great Reset".

De hashtag-beweging van vandaag is bedoeld om het hele verleden van de mensheid te vernietigen, en een leegte achter te laten die moet worden opgevuld. Zie dit als een maatschappelijke hersenspoeling die het voorheen gevulde en "schadelijke" brein leeg laat en klaar is voor Orwell's Newspeak om vast te houden. Maar dit is niet ontstaan bij Richard Florida - of bij Black Lives Matter - of bij ISIS - of bij Charles Manson.

Het is een oud idee, gevonden in het boek Genesis.

En de aarde was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. (Genesis 1:2; nadruk toegevoegd)

"Zonder vorm en leeg". Wat betekent dat? Nadat de Heer de hemelen en de aarde in vers 1 had geschapen, vond er een catastrofale gebeurtenis plaats, waarschijnlijk een opstand, die deze wereld veranderde, ontdaan van haar vroegere glorie, haar identiteit. Net als het bovengenoemde brein dat geleegd moet worden voor omscholing, moest onze eigen aarde leeggemaakt worden voordat het opnieuw geordend kon worden. Het heeft zich verstopt uit het zicht: Ordo ab chao-orde uit de chaos. Letterlijk, want het is een oerentiteit die bekend staat als Chaos en die zich schuilhoudt onder de mondiale wateren. De oorlog die voorafging aan vers 2 van Genesis 1 wordt de Chaosstrijd genoemd. Het verwijst naar een oorlog vóór Adam en Eva - vóór de schepping van de zon en de maan. Vóór ons huidige dierenleven. We weten niet hoe die vroegere wereld toen was, maar we weten wel hoe die eindigde. Ook met een zondvloed. De aarde, bedekt met water, met de Heilige Geest die over de leider van die opstand, Chaos, zweefde. De Draak. Tiamat. Leviathan, Apophis. Het is dit schepsel dat in het hart van de Gaia-aanbidders glijdt en de schepping boven de Schepper plaatst. Het is een onderste-boven doctrine die verwant is aan Orwell's Newspeak.

Vandaag de dag wordt het "klimaatverandering" genoemd.

De Great Reset's klimaatveranderingsagenda vereert Gaia niet alleen als onze "moeder", maar schildert zelfs een oude Egyptische god af als de goede man. De held van de Chaoskampf. Degene die orde brengt in de chaos.

SET. Ja, dat heb je goed gelezen. Set, de entiteit die nu geassocieerd wordt met de dood, werd ooit vereerd als de heldhaftige veroveraar van Chaos.

Hier is de mythe, en we zullen het volgen met een onderzoek van het Great Reset Initiative zoals het is opgesteld door het World Economic Forum. De verschillende agenda's binnen dit overkoepelende initiatief zijn:

1. COVID-19
2. Racisme en onrechtvaardigheid
3. Klimaatverandering
4. Geestelijke gezondheid
5. Handel
6. Globalisering

De laatste twee punten, handel en globalisering, liggen netjes in de stuurhut van een organisatie die zich het "World Economic Forum" (WEF) noemt, maar uit de subcompartimenten van het Great Reset Initiative blijkt duidelijk dat hier veel meer aan de hand is. Onder het kopje "Globalisering" staat het begrip "Industrie 4.0"[iii] en "Globalisering 4.0." Florida impliceert dat elke Grote Reset dit doet op de ruggengraat van een maatschappelijke revolutie, de eerste die gebruik maakt van stoomkracht, de volgende van elektrische energie, de derde van elektronische en informatiekracht, en nu bouwt deze vierde revolutie voort op het informatiesysteem om ons te leiden naar een vijfde soort omwenteling, waar de mensheid is samengesmolten met de technologie, dat wil zeggen, we zijn transmenselijk.

De handel vereist volgens de WEF-website de verwijdering van alle nationale identiteiten:

Nu steeds meer kiezers vragen om "de controle terug te nemen" van "globale krachten", is de uitdaging om de soevereiniteit te herstellen in een wereld die samenwerking vereist. In plaats van economieën af te sluiten door middel van protectionisme en nationalistische politiek, moeten we een nieuw sociaal pact smeden tussen burgers en hun leiders, zodat iedereen zich veilig genoeg en thuis voelt om open te blijven staan voor de wereld in het algemeen. Als dat niet gebeurt, kan de voortdurende desintegratie van ons sociale weefsel uiteindelijk leiden tot de ineenstorting van de democratie...

De veranderingen die vandaag de dag plaatsvinden, staan niet op zichzelf voor een bepaald land, een bepaalde bedrijfstak of een bepaalde kwestie. Ze zijn universeel en vereisen dus een wereldwijd antwoord. Als er geen nieuwe coöperatieve aanpak komt, zou dat een tragedie voor de mensheid zijn. Om een blauwdruk op te stellen voor een gemeenschappelijke architectuur voor mondiaal bestuur moeten we voorkomen dat we in het huidige moment van crisisbeheer vastlopen.[iv] (Nadruk toegevoegd)

Let op het gebruik van "schrik citaten" in de zinnen "neem de controle terug" en "globale krachten," wat impliceert dat dergelijke overtuigingen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de wereld. Schwab gaat verder met: "Globalisme is een ideologie die prioriteit geeft aan de neoliberale wereldorde boven nationale belangen."[v] Deze Vierde Industriële Revolutie heeft zelfs een eigen manifest, genaamd het Davos Manifest van 2020,[vi] dat zelf een voortzetting en herbeleving is van het Davos Manifest van 1973.[vii] Beide overeenkomsten centreren zich rond de noodzaak van economische samenwerking met als einddoel geld te verdienen voor investeerders (niet verrassend), maar het 2020-manifest voegt daar de dwingende noodzaak aan toe:

Bij het creëren van een dergelijke waarde bedient een bedrijf niet alleen zijn aandeelhouders, maar ook al zijn stakeholders - werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen. De beste manier om de uiteenlopende belangen van alle stakeholders te begrijpen en te harmoniseren, is door middel van een gezamenlijke inzet voor beleid en beslissingen die de welvaart van een onderneming op de lange termijn versterken.[viii]

De WEF-website onthult ook een link naar de huidige COVID-crisis als drijvende kracht voor deze toekomstige reset.

Alleen een gecoördineerd optreden van het bedrijfsleven, in combinatie met een wereldwijde, multistakeholder samenwerking - op uitzonderlijke schaal en met een uitzonderlijke snelheid - kan het risico en de impact van deze ongekende crisis mogelijk beperken.

Het is dringend noodzakelijk dat mondiale belanghebbenden samenwerken om tegelijkertijd de directe gevolgen van de COVID-19-crisis te beheersen. Om de toestand van de wereld te verbeteren, start het World Economic Forum het initiatief van The Great Reset.[ix] (Nadruk toegevoegd)

In januari 2021 komen de leden van het World Economic Forum bijeen om onze toekomst te plannen.

We hebben maar één planeet en we weten dat de klimaatverandering de volgende wereldwijde ramp kan zijn met nog dramatischer gevolgen voor de mensheid. We moeten de economie ontcorboniseren in het korte tijdsbestek dat nog rest en ons denken en gedrag weer in harmonie brengen met de natuur", zegt Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum... "COVID-19 heeft onze overgang naar het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie versneld. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe technologieën in de digitale, biologische en fysieke wereld de mens centraal blijven stellen in het ten dienste staan van de samenleving als geheel, en iedereen een eerlijke toegang bieden".

"Als er één belangrijke les is die we uit deze crisis kunnen leren, dan is het wel dat we de natuur in het middelpunt van ons handelen moeten plaatsen. We kunnen gewoon niet meer tijd verspillen," zei ZKH De Prins van Wales. (Nadruk toegevoegd)

COVID-19 en de klimaatverandering worden gebruikt als excuus om de wereld te dwingen een reset te accepteren. Maar er is meer aan de hand dan alleen een zwerm rijke zakenlieden en koningen, en het leidt ons ver terug in de oudheid. Zoals Solomo ooit zei:

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. (Prediker 1:9. HSV)

Deel 26: De Grote Re-Set, het Jaar 2025, en de Tweede Komst van de Schurk uit de Oudheid.

Noten

[i] Virgil, Eclogue IV, lines 11-22, found online via http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html.

[ii] Orwell, G. Nineteen Eighty-Four (United Kingdom: Penguin Modern Classics, 2003) 318.

[iii] For information on Industry 4.0, see: Marr, Bernard, “What Is Industry 4.0’, September 2, 2028, Forbes Magazine online, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#612814869788 (accessed July 13, 2020).

[iv] Schwab, Klaus, “Globalization 4.0, What Does It Mean?”, November 5, 2018, World Economic Forum Website, https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/ (accessed July 13, 2020).

[v] Ibid.

[vi] 2020 Davos Manifesto can be read here: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/ (accessed July 13, 2020).

[vii] 1973 Davos Manifesto can be read here: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-1973-a-code-of-ethics-for-business-leaders/ (accessed July 13, 2020).

[viii] See note vi.

[ix] World Economic Forum website: https://www.weforum.org/great-reset/ (accessed July 13, 2020)

Bron: THE MESSENGER – PART 25: Chaos And The Coming "Reset" » SkyWatchTV