www.wimjongman.nl

(homepagina)

Joodse rabbijnen: "De Messias komt dit jaar - We moeten ons voorbereiden."

Door Stephanie Dawn - 21 maart 2019

"HARAV, WANNEER KOMT MASHIACH? WANNEER?

Rav Berland reageerde:
"ONMIDDELLIJK NA DE SEDERNACHT".

Rav Badani verduidelijkt:
"DIT JAAR? DIT JAAR?

Rav Berland antwoordde:
"JA. 5779. DIT IS PRECIES HET JUWEEL VAN 'ובביאת משיח' (EN IN DE KOMST VAN MOSHIACH.)".

Rav Badani ging verder:
"WE MOETEN HIER DUS OP VOORBEREID ZIJN. WE MOETEN ONS HIEROP VOORBEREIDEN".

(Bron)

De Messias komt eraan! De Messias komt eraan! We moeten ons voorbereiden!

()

Deze aankondiging doet me denken aan de middernachtelijke kreet van de wachter - "De Bruidegom! Kom naar buiten om hem te ontmoeten!" (Matteüs 25:6). Hoewel ik het er van harte mee eens ben dat de Messias komt en dat we ons hart moeten voorbereiden en alarm moeten slaan, ben ik er niet helemaal zeker van dat we het over DEZELFDE Messias hebben. Laten we eens kijken wie precies de Joodse rabbijnen verwachten die "dit jaar" zal komen. Hebben ze geheime kennis waar we op moeten letten?

Joods-Messiaanse Datum-stelling

Hoewel er al een paar jaar geruchten zijn over de naderende komst van de "Messias" (Moshiach in het Hebreeuws) in orthodox-joodse kringen, is het interessant voor mij dat deze winter een haastige Messiaanse datering met zich mee heeft gebracht. Date-setting als regelrechte date-setting.

Het hierboven geciteerde gesprek komt voort uit een discussie tussen twee gerespecteerde en hooggeplaatste Joodse rabbijnen - Rabbi (Rav) Badani en Rabbi Berland - op 30 januari 2019. Het gebeurde tijdens een traditionele zegening over het kleinkind van Rabbi Badani. Het gesprek ging over vragen over de komende verlossing van Israël. Tijdens deze discussie over de verlossing beweerde Rabbi Berland dat de Messias onmiddellijk na de nacht van Seder (Pascha), dit jaar, zal komen.

Het zou één ding zijn als Rabbi Berland de enige was die deze bewering deed. Zelfs gerespecteerde mensen gaan soms over raaklijnen en beweren van alles en nog wat. Maar de prominente rabbijn Chaim Kanievsky heeft ook beweerd dat de Messias dit voorjaar zal komen - voorafgaand aan de komende Israëlische verkiezingen.

Rabbi Chaim Kanievsky, een van de meest prominente rabbijnen van deze generatie, deed een schokkende uitspraak en beweerde dat de Messias aan de komende Israëlische verkiezingen voorafgaat. Verschillende rabbijnen merkten op dat het op de muur geschreven staat en ook de tekenen dat het proces dat leidt naar de Messias al begonnen is... voor degenen die ogen hebben om het te zien.

Rabbi Yekutiel Fish, een expert in Kabbala (Joodse mystiek) gaf deze week een les waarin hij besprak hoe de Messias op komst was. Rabbi Fish noemde Rabbi Chaim Kanievsky, een van de meest prominente Haredi (ultra-orthodoxe) rabbijnen van deze generatie, die een paar jaar geleden de komst van de Messias begon te voorspellen.

 "Er staat geschreven dat in de dagen voorafgaand aan de Messias, tzaddikim (rechtvaardige mannen) zijn komst zullen beginnen aan te kondigen, maar sommige mensen, die zich niet op zijn komst hebben voorbereid, zullen lachen om de rechtvaardige en geleerde," zei Rabbi Fish, waarschuwend dat het verboden is om de rechtvaardige te bespotten.

Rabbi Fish vertelde een verhaal dat nu enkel binnen de kringen van de Haredi in Israël wordt verteld. Een jonge Torah geleerde van buiten Israël werd een paar weken geleden ontvangen voor de sabbat in het huis van een volgeling van Rabbi Kanievsky. De jongeman bezocht Kanievsky tijdens de sabbat. Hij vroeg de rabbijn of hij het Israëlische staatsburgerschap moest aanvragen om bij de Israëlische verkiezingen op 9 april op de Haredi-partij te stemmen.

"Dat is niet nodig," antwoordde Rabbi Kanievsky. "De Messias zal hier al voor de verkiezingen zijn.

De jongeman was er niet zeker van of hij de rabbijn correct had verstaan, dus nadat hij het huis had verlaten, vroeg hij de kleinzoon van Kanievsky, zelf ook een vereerde rabbijn, om het antwoord te bevestigen. De kleinzoon ging de kamer van de rabbijn binnen en vroeg opnieuw: 'Moet de jongeman het staatsburgerschap aanvragen voor de verkiezingen?

Rabbi Kanjevski antwoordde: "Ik heb hem al gezegd dat het niet nodig is. De Messias zal hier voor de verkiezingen zijn".

(Bron)

Breaking Israel News, een Israëlische nieuwsbron, beschrijft Rabbi Kanievsky als "een van de meest geleerde en rechtschapen Joden die vandaag de dag leven". Het zijn deze hoog aangeschreven, hooggewaardeerde, ultra-orthodoxe rabbijnen die deze beweringen doen.

Rabbi Matityahu Glazerson heeft ook geverifieerd dat het jaar 5779 belangrijk lijkt te zijn voor de komende Messias. Rabbi Glazerson is het meest bekend om zijn werk in Torah codes.

 Met behulp van een Torah-programma dat zoekt naar gelijke-afstand-letterreeksen in de Bijbel, heeft Rabbi Glazerson gezocht naar relevante uitdrukkingen over de aankondiging van Kanjevski. Hij merkte op dat de term "יבוא משיח" (de Messias zal komen) eenmaal verschijnt in Leviticus 23 naast de letters "תשעט" die het huidige Hebreeuwse jaar 5779 betekenen.

(Bron)

()

Op dit punt wil ik vermelden dat Rabbi Kanjevski al een paar jaar spreekt over de naderende komst van de Messias. In april 2016 verklaarde hij dat de Messias vóór Rosj Hasjana 2016 zou aankomen. Die voorspelling was gebaseerd op de shmitta (sabbatical), en was duidelijk een mislukte voorspelling.

(Bron)

In november 2017 beweerde een bekende mystieke rabbijn, Nir Ben Artzi, dat de identiteit van de Messias in de "zeer nabije toekomst" zou worden onthuld. Hij stelde:

 "De Heilige, Gezegend zij Hij, zal naar de rabbijnen komen in een droom met een visioen en hen informeren over wie Hij heeft gekozen als de Koning Messias," zo voorspelde Rabbi Ben Artzi. "De Schepper zal hen precies beschrijven wie Hij als Koning Messias heeft uitgekozen."

Deze bijzondere openbaring ging gepaard met details.

"Er zal een gele kaart en heilige letters op een perkament worden gegraveerd als een Tora-rol, waar hen in het Aramees verteld zal worden wie de koning Messias is," vervolgde de rabbijn. Aramees wordt niet langer gesproken, maar het is de taal van de Talmoed (mondelinge wet). "Dan zullen ze geen keuze hebben en zullen ze de Koning Messias herkennen.

"Van bovenaf wordt hun gezegd: 'De keuze ligt in jouw handen. Of je onthult hem, óf de Schepper van de wereld zal je grote problemen veroorzaken en je niet loslaten totdat je dit onthult en aan het volk van Israël vertelt,' zei Rabbi Ben Artzi. "Dan zullen zij de instructies uit de droom volgen en erkennen wie de Messias Koning is."

(Bron)

Laten we duidelijk zijn dat deze hoge rabbijnen, hoe hooggeplaatst ze ook zijn, geen speciale openbaring van God hebben - ondanks wat ze zouden kunnen geloven. Het lijkt erop dat ze door hun krachtige studie van de Schriften (Torah + Tanakh), plus een paar "profetische dromen en visioenen" (die volgens mij NIET van God kwamen), tot dezelfde conclusie zijn gekomen als vooruitkijkende christelijke gelovigen - dat de staat van de wereld van vandaag is sterk indicatief voor de naderende komst van de Messias. Heb hierin geen twijfel over, satan is zich er ook van bewust dat de Messias komende is.

Relevante data en tijden

Ik weet dat je zit te knarsetanden bij de vraag: WANNEER? Wat zijn de datums waar we hier naar kijken? (Ken ik u, of wat - ha!)

Purim (14e Adar/Adar II):

Purim is de Joodse viering die herinnert aan de redding van het Joodse volk van de vernietiging door Haman. Deze verlossing is vastgelegd in het boek Esther. Purim wordt elk jaar gevierd op de 14e Adar (of Adar II in schrikkeljaren - dat dit jaar is bevestigd).

Hebcal: 21 maart (Bron)
Chabad: 20 maart (Bron)
AISH: 20 maart (Bron)

Pascha Seder (14e Nisan):

Het Pesach Seder is het traditionele ritueel dat het verhaal van de verlossing van Israël uit de slavernij in Egypte vertelt. Het vindt plaats op de eerste nacht van Pesach, als de 14e overgaat naar de 15e Nisan. Omdat dit jaar is bevestogd als een schrikkeljaar, zal Pesach in april plaatsvinden.

Vernieuwde maan: 19 april bij zonsondergang (Bron)
Hebcal: 20 april Jewish Holidays | Hebcal Jewish Calendar (Bron)
Chabad: 19 april (Bron)
AISH: 19 april (Bron)

Israëlische verkiezingen:

De Israëlische verkiezingen zijn gepland, en zullen niet in de pas lopen met de Hebreeuwse kalender. Ze zullen plaatsvinden op 9 april 2019. Interessant genoeg heeft het recente nieuws van de aanklacht tegen premier Netanyahu de aanstaande verkiezingen in beroering gebracht. Wordt het verschoven?

Datum-samenvatting:

Rabbi Berland stelt dat de Messiah onmiddellijk na de Sedernacht (19-20 april) zal komen. Rabbi Kanievsky verklaart dat de Messias zal komen voor de Israëlische verkiezingen (9 april, tenzij uitgesteld). Er doen ook geruchten de ronde dat de Messias op Purim zal komen, ik denk door het artikel van Israel National News - "Rabbi: Messias begon op zondag, zal verschijnen op Purim, en zal eindigen met Israëlische verkiezingen." Bij het lezen van het artikel stelt Rabbi Chaim Kanievsky dat de Messias na de Sedernacht zal komen, dus vermoed ik persoonlijk dat het artikel een verkeerde titel had. Ongeacht de titel en het citaat, lijkt het erop dat er enige verwachting is van Purim als mogelijke "hoge verwachtingsdatum".

De verwachte Messias

In plaats van te focussen op de voorspelde data, en of ze voor ons als wachters een speciale "hoge verwachting status" hebben of niet, denk ik dat de algemene sfeer binnen de orthodoxe Joodse gemeenschap relevanter is. De "wakende" Joodse gemeenschap is elektrisch geladen om te anticiperen op de aanstaande komst van hun Messias. Fascinerend, toch?

()

Laten we het over deze ultra-orthodoxe Joodse rabbijnen hebben, die de verschijning binnenkort verwachten.

Tip: Het is niet Jezus.

Als christenen kijken we reikhalzend uit naar Jezus Christus om ons op te roepen in de harpazo van de kerk, voorafgaand aan de 70e week van Daniël die zich op aarde zal afspelen.

Orthodoxe Joden echter wachten op de eerste (en enige) komst van een Messias - die volgens mij de anti-Messias is - de anti-Christus.

Vergeet niet dat het Joodse volk voor het grootste deel Jezus als Messias verwierp ongeveer 2000 jaar geleden. Zo kijken ze nog steeds daarnaar, en wachten ze op een Messias. Ik denk dat we veel zullen leren als we onderzoeken hoe ze geloven dat ze Hem zullen identificeren.

 Moshiach wordt niet geïdentificeerd door zijn vermogen om wereldschokkende wonderen te verrichten. In feite is hij helemaal niet verplicht om wonderen te verrichten (hoewel het verrichten van wonderen hem ook niet diskwalificeert).

De volgende criteria zijn de criteria voor het identificeren van de Moshiach, zoals beschreven door Maimonides:

Als we een Joodse leider zien die (a) zwoegt in de studie van de Torah en zorgvuldig omgaat met het naleven van de Torah, en (b) de Joden beïnvloedt om de wegen van de Torah te volgen, en (c) de "gevechten van G-d" voert - zo iemand is de "vermoedelijke Moshiach".

Als de persoon slaagt in al deze pogingen en om vervolgens de Heilige Tempel in Jeruzalem te herbouwen, en het verzamelen van de Joden in het land Israël vergemakkelijkt, dan zijn we er zeker van dat hij de Moshiach is.

(Bron)

Volgens Joodse geschriften zal de Messias dat doen:

Zendt dit kriebels omhoog langs uw ruggegraat? Rode knipperlichten?

()

Hoe zit het hiermee?

 Een van de principes van het Joodse geloof die Maimonides noemt, is dat er op een dag een dynamische Joodse leider zal opstaan, een directe afstammeling van de Davidische dynastie, die de Tempel in Jeruzalem zal herbouwen en Joden van over de hele wereld zal bijeenzamelen en terugbrengen naar het land Israël.

Elke potentiële Moshiach moet een directe afstammeling zijn van koning David, maar ook een geleerde in het leren van de Torah. Opgemerkt moet worden dat veel mensen die vandaag de dag leven hun afkomst kunnen herleiden naar Koning David. De opperrabbijn van Praag in de late 16e eeuw, rabbijn Yehuda Loew (de Maharal), had een stamboom die hem terugvoert naar de Davidische dynastie. Bijgevolg is elke directe afstammeling van de Maharal van Davidische afkomst.

Maimonides stelt in zijn Mishneh Torah - een compendium van de hele halachische traditie - dat Moshiach eerst de Tempel zal herbouwen en dan de ballingen zal verzamelen. Jeruzalem en de Tempel zullen het middelpunt van de goddelijke aanbidding zijn, en "uit Zion zal de Torah en het woord van de HEER uit Jeruzalem komen".

Volgens sommige tradities zal G-d zelf de derde tempel herbouwen. Volgens anderen zal het door Moshiach herbouwd worden; nog anderen suggereren een combinatie van de twee meningen. Sommigen suggereren dat er twee verschillende periodes in het messiaanse tijdperk zullen zijn: eerst een niet-wonderlijke-periode, die leidt tot een tweede, wonderbaarlijke periode.

Het Sanhedrin - het hoogste Joodse gerechtshof van 71 wijzen - zal weer worden opgericht en zal over alle rechtszaken beslissen. Op dat moment zullen alle Joden terugkeren naar de volledige naleving en praktijk van de Torah.

Aanvankelijk zal er geen verandering in de wereldorde komen, behalve dan de bereidheid om de messiaanse heerschappij te accepteren. Alle naties van de wereld zullen ernaar streven om een nieuwe wereldorde te creëren, waarin er geen oorlogen of conflicten meer zullen zijn. Jaloezie, haat, hebzucht en politieke strijd (van de negatieve soort) zullen verdwijnen, en alle mensen zullen alleen maar streven naar goedheid, vriendelijkheid en vrede.

Alle volkeren van de wereld zullen Moshiach als wereldleider erkennen en zijn heerschappij aanvaarden. In het messiaanse tijdperk zal er wereldvrede zijn, geen oorlogen of hongersnood meer en, in het algemeen, een hoge levensstandaard.

De hele mensheid zal één G-d aanbidden en een meer spirituele en morele manier van leven leiden. De Joodse natie zal bezig zijn met het leren van de Torah en het doorgronden van haar geheimen.

De komst van Moshiach zal het doel van G-d in de schepping voltooien: voor de mens om een verblijfplaats te maken voor G-d in de lagere werelden, dat wil zeggen, om de inherente spiritualiteit in de materiële wereld te onthullen.

Onze profeten spreken van de komst van een menselijke leider, van een omvang die de wereld nog niet heeft meegemaakt. Zijn unieke voorbeeld en leiderschap zullen de mensheid inspireren om van richting te veranderen.

Moshiach zal een man zijn die buitengewone kwaliteiten bezit. Hij zal zowel de schriftelijke als mondelinge Torah-tradities beheersen. Hij zal onophoudelijk campagne voeren voor de naleving van de Torah onder Joden en de naleving van de zeven universele Noahide wetten door niet-Joden. Hij zal ze nauwgezet in acht nemen en de hoogste normen in anderen aanmoedigen. Hij zal religieuze principes verdedigen en schendingen ervan herstellen.

Joden anticiperen elke dag op de komst van Moshiach. Onze gebeden staan vol met verzoeken aan G-d om het messiaanse tijdperk in te luiden. Zelfs aan de poorten van de gaskamers zongen veel Joden "Ani Maamin" - ik geloof in de komst van Moshiach!

>De Talmoed beschrijft de periode vlak voor de komst van Moshiach als een periode van groot zwoegen en onrust. Er zal een wereldwijde recessie komen, en regeringen zullen worden gecontroleerd door despoten. Het is in deze moeilijke situatie dat Moshiach zal aankomen.

Er is een traditie dat er een grote oorlog zal plaatsvinden, de oorlog van Gog en Magog genaamd, en er wordt veel gespeculeerd over de precieze timing van deze oorlog in relatie tot de komst van Moshiach.

Er is een traditie dat Elia, de profeet, naar de wereld komt en de komst van Moshiach aankondigt. Volgens andere meningen kan Moshiach echter onaangekondigd aankomen. Elia zou dan aankomen om te helpen bij het vredesproces. Sommigen suggereren dat als de Moshiach aankomt in zijn voorbestemde tijd, dan zal Elia zijn aankomst aankondigen; maar als Moshiach plotseling komt, dan zal Elia verschijnen nadat Moshiach is gekomen.

(Bron)

()

Ik weet het.

Serieus.

Sprakeloos.

Laten we de orthodox-joodse overtuigingen hierboven samenvatten:

Als iemand niet aan elk van deze kwalificaties voldoet, kan hij niet de Messias zijn.

Waarom heeft Israël Jezus als Messias verworpen?

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom het grootste deel van Israël Jezus als hun Messias afwees? Hoewel Jezus letterlijk honderden Messiaanse profetieën heeft vervuld, moeten er nog enkele worden vervuld - de profetieën die betrekking hebben op het Messiaanse Koninkrijk. Israël verwachtte dat hun Messias zou komen, en dan al hun vijanden zou bestrijden, Israël zou oprichten als leider van de wereld, en zijn koninkrijk van vrede zou vestigen dat geregeerd wordt door de Torah wet. In principe verwachtten zij dat het Duizendjarig Rijk dan op zijn plaats zou worden gezet.

Mijn doel hier is niet om een volledige verhandeling te geven over waarom Israël Jezus als Messias verwierp en wat het christelijke weerwoord is. Er zijn mensen die daar veel uitgebreider onderzoek naar hebben gedaan en ik zou u er hier naar willen doorverwijzen:

Joodse verwachtingen - Messias of Anti-Messias?

De komende tijd van verdrukking en toorn gaat over het volk van Daniël (Israël) en zijn heilige stad (Jeruzalem). Alle eindtijdprofetie is daarop gericht.

  Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. (Daniël 9:24)

Ik ben er volledig van overtuigd dat de Antichrist zal proberen zich voor te stellen als de langverwachte Joodse Messias. Vergeet niet dat satan de Bijbelse profetieën kent, en zal proberen ze goed genoeg te dupliceren om zelfs de uitverkorenen voor de gek te houden - als het mogelijk was (Matteüs 24:24).

 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (Johannes 5:43)<

Laten we de Joodse verwachtingen die we hierboven hebben genoteerd, onderzoeken en vergelijken met wat we weten dat er profetisch gaat gebeuren.

()

Messias waardig

Volgens de Joodse traditie zal de Messias op een gegeven moment voor het jaar 6000 aankomen. Momenteel is het jaar 5779 op de Hebreeuwse kalender, hoewel er veel wordt gespeculeerd over "ontbrekende jaren". Ongeacht het exacte jaar waarin we ons bevinden, lijken rabbijnen te geloven dat we nu "dichtbij genoeg" zijn - zodat de "tijd geschikt is".

 "Tshuva en geloof zijn wat de Messias brengt," zei Rabbi Glazerson. "Zelfs in de tijden die geschikt zijn voor de Messias om te komen, zonder tshuva, kan er geen Messias zijn. En geloof is wat leidt tot de verlossing van Israël".
(Bron)

Om waardig te zijn dat de Messias zal komen, de Teshuvah, of berouw (terugkeer naar het pad van gerechtigheid), plus geloof, zal de "Messias" brengen. Orthodoxe rabbijnen pleiten er dus bij het Joodse volk voor om zich te bekeren en geloof te hebben. Ik denk niet dat het moeilijk zal zijn om hen ervan te overtuigen dat ze "geweldig werk hebben verricht" en dus was het de "Messias goed bevallen was en kwam."

Elia de profeet

Sommige messiaanse verwachtingen suggereren dat Elia de weg zal bereiden voor de "Messias"; anderen suggereren dat hij misschien pas zal verschijnen nadat de "Messias" komt. Wanneer hij aankomt, wordt van Elia verwacht dat hij voor het begin van de Dag des Heren verschijnt.

 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. (Maleachi 4:5)

Of Elia letterlijk zal verschijnen, of dat er iemand zal zijn die "in de geest van Elia komt" (zoals Johannes de Doper), is onbekend. Elia figureert in vele Joodse tradities, waaronder:

Hebt u gemerkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen Elia en de Pesach Seder? Interessant, want een van de rabbijnen beweert dat de Messias dit jaar direct na de Seder zal verschijnen.

Terwijl de Joodse traditie weer vooruitloopt op het verschijnen van Elia, is deze passage misschien al volledig vervuld door Johannes de Doper. Een andere overweging is dat Elia (de echte) een van Gods Twee Getuigen zou kunnen zijn, zoals beschreven in Openbaring 11. Nog een andere overweging: zal de valse profeet beweren Elia te zijn?

Grote onrust in de wereld

Het geloof dat onmiddellijk voorafgaat aan de Messias die verschijnt, dat er een "grote onrust" zal zijn, herinnert me aan wat Jezus in het de eindtijd-rede zei:

 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. (Matteüs 24:7-8)

Jezus beschrijft een specifieke set van tekens als markering van het "begin van de geboortepijn", die de "tijd van het einde" aankondigt. Deze verzameling van tekens omvat: volk die opstaat tegen volk, koninkrijk dat opstaat tegen koninkrijk, hongersnoden, aardbevingen op verschillende plaatsen, verschrikkingen en grote tekenen uit de hemel (Matteüs 24; Lucas 21). Individueel betekenen deze tekens niet het einde. Wanneer het einde DAN aankomt, zal het heel duidelijk gemarkeerd worden door deze verzameling van tekens die in één keer voorkomen. Het einde zal komen als een overstroming, of een val, inderdaad, en het zal voor iedereen duidelijk zijn. Een kleine opdracht voor u - let op eens de parallellen van deze tekenen met de zegels 2,3,4,6 in Openbaring 6 en de Gog-Magog-oorlog in Ezechiël 38-39].

De "Messias" zal uit deze puinhoop ontstaan aan het begin van de "geboortepijnen" van Israël. Het zal zeker gebeuren zoals Jezus zei.

De Gog-Magog Oorlog

Nu is er hier een interessante verwachting. De joodse traditie suggereert dat de Messias zal aankomen in coördinatie met de Gog-Magog oorlog. Laten we eens kijken waar het in deze oorlog om draait (lees voor je eigen studie Ezechiël 38-39).

"Gog" en vele naties zijn van plan Israël te plunderen. Tenminste, ze denken dat ze dat gaan doen. In werkelijkheid is het God die de vijanden van Israël tegen haar zal oprichten op een manier die haar vernietiging garandeert. Waarom? Specifiek, zodat Hij kan voorkomen dat ze vernietigd wordt. Bent u nu verward?

Het is onmogelijk om al te veel nadruk te leggen op het belang dat God zelf deze oorlog precies volgens Zijn schema aan het organiseren is. Het enige doel van de oorlog is om God een weg te bieden om bovennatuurlijk in te grijpen om zo Israël te redden omwille van Zijn eigen Naam. God verbreekt Zijn zwijgen met Israël om aan een ongelovige wereld aan te kondigen dat Hij van plan is Zijn beloften van het verbond na te komen! Hij zal Israël als Zijn volk en Zijn land terugvorderen. God noemt dit doel 70 keer in het boek Ezechiël; alleen al in deze twee hoofdstukken vier keer om ervoor te zorgen dat Hij Zijn punt overbrengt.

Het lijkt erop dat God Gog/Magog zal gebruiken als een opzetje voor zowel Israël als de naties. Het lijkt opzettelijk te worden gepresenteerd, zodat het door Israël kan worden geïnterpreteerd als de laatste oorlog (Slag om Armageddon). Wanneer God ingrijpt, zal Israël op zoek gaan naar de Messias om het Messiaanse Koninkrijk in te luiden. Een "messias" zal zeer zeker verschijnen. Aangezien ik geloof dat de Gog-Magog oorlog aan het begin van de 70e week van Daniël staat, stel ik me voor dat de antichrist uit deze oorlog zal opstaan en de overwinning voor het heil van Israël zal opeisen. Dit is de ultieme test voor Israël - wie zullen ze accepteren als hun "Messias"?

Gevechten van God

Ik zou willen voorstellen, gebaseerd op de Joodse Messiasverwachting, dat de antichrist voor Israël zal vechten, niet tegen haar. Ik stel voor dat hij haar vijanden (waarschijnlijk naburige islamitische landen, plus iedereen die haar durft aan te vallen) zal VERSLAAN. Misschien zal hij beweren de overwinnaar te zijn van de Psalm 83 / Jesaja 17 / Ezechiël 38-39 oorlogen.

Joden anticiperen op de Messias om universele vrede tot stand te brengen, met Israël aan het hoofd. Ik bedoel, wij zijn dat ook, maar niet eerder dan na de komende tijd van "verdrukking".

 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Tessalonicenzen 5:3)

Na de opname van het onzichtbare lichaam van Christus, zal de terughoudendheid voor de opkomst van de antichristelijke macht worden losgelaten. Ik stel voor dat de antichrist werkt om vrede te stichten voor ISRAEL, en voor hen die met haar MEEWERKEN... maar dat het proces oorlogen met zich meebrengt voor hen die daar TEGEN zijn.

 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; (2 Tessalonicenzen 2:7-8)

Er zijn veel verschillende interpretaties van hoe precies de antichrist aan de macht komt, die we hier niet zullen behandelen. Het volstaat om te zeggen, dat de antichrist binnen de eerste helft van de 70e week van Daniël (1260 dagen) zeker aan de macht zal komen. Deze sterke leider spreekt "grote dingen" en is "groter dan zijn metgezellen" (Daniël 7:19-20). In het midden van de "week" bereikt hij een wereldwijde regering.

Wereldoverheersing

Ik wil u erop wijzen dat als u de dieren in Daniël 7 - een leeuw met vleugels, een beer, een vierkoppig luipaard en een tienkoppig beest - deze allemaal samenvoegt, u een zevenkoppig, tienkoppig beest krijgt met de kenmerken van een leeuw, beer en luipaard. En dit is precies wat we zien als de antichrist verklaart "god" te zijn:

 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. (Openbaring 13:1-2)

De kracht van de antichrist komt van satan:

 En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? (Openbaring 13:2b-4)

Het lijkt erop dat de wereld zich zal verwonderen daarover en het beest zal volgen vanwege zijn schijnbare opstanding uit de dood en zijn militaire dapperheid. De 1260 dagen van de antichristelijke heerschappij (de laatste helft van de 70e week van Daniël) wordt in Openbaring 13 verder beschreven:

 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. (Openbaring 13:5-10)

De antichristelijke regering zal wereldwijd gelden. Het wordt ook beschreven in het boek van Daniel:

 "Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd." (Daniël 7:21-25)

 >En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openbaring 12:17)

Dit is de tijd van de "grootste verdrukking" voor de volgelingen van Jezus Christus. (Matteüs 24:15-16, 21-22) Het wordt een periode van intense vervolging en martelaarschap voor de verdrukking van de heiligen.

In de Joodse eindtijdstudie, zodra het Duizendjarig Rijk is opgericht, verwachten zij dat onberouwelijke heidenen zullen worden gedood. Van allen wordt verwacht dat zij zich onderwerpen aan hun messias als "god". Begint deze periode van "grootste verdrukking" binnen de Joodse gemeenschap als die de antichrist heeft omarmd? Bekijk dit:

 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. (Markus 13:9)

Heb je gemerkt dat de mishandeling van de volgelingen van Jezus Christus in synagogen, de Joodse plaatsen van aanbidding, zal plaatsvinden? We begrijpen uit de profetie dat 2/3 van het Hebreeuwse volk zal vergaan, en 1/3 zal gered worden en het Duizendjarige Rijk binnengaan.

 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. (Zacharia 13:8)

Doen de twee derde die vergaan de ultieme godslastering tegen God, en omarmen zij de anti-Messias?

Verlangen naar een nieuwe wereldorde

Ik denk dat we inmiddels allemaal bekend zijn met de term "nieuwe wereldorde". De elites van de wereld proberen dit doel niet eens meer geheim te houden. Het doet me denken aan 2 Thessalonicensen 2:7, die we zojuist hebben genoemd - het mysterie van de wetteloosheid is al aan het werk (in wording). De "nieuwe wereldorde" die de antichrist zal vestigen, zal proberen de verwachtingen van de Messias na te bootsen.

 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2:1-4)

 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. (Ezechiël 37:26)

(Bovendien, met verwijzing Jesaja 32:15-18, 60:15-18, 60:15-18; Zefania 3:9; Hosea 2:20-22; Amos 9:13-15; Micha 4:1-4; Zacharia 8:23, 14:9; Jeremia 31:33-34).

Deze verzen verwijzen naar het "verbond van vrede", dat een belangrijke rol lijkt te spelen in de politieke en religieuze platforms van de antichrist.

Wonderen of geen wonderen?

Nou hier is een gemakkelijke. De Joden lijkt het niet duidelijk, en het kan hun ook niet schelen of er al dan niet wonderen met de Messias gepaard zullen gaan. Ik vind dit nogal verrassend, eigenlijk! We weten echter uit de Schrift dat de antichrist binnen zal komen met "tekenen en wonderen":

 ...hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. (2 Tessalonicenzen 2:9-10)

Deze tekenen en wonderen, toegestaan door God, zullen bijdragen aan de algemene sfeer van opwinding en ontzag rond de anti-Messias.

Een afstammeling van David

Volgens de Hebreeuwse geschriften zal de Messias afstammen van koning David van de kant van zijn vader:

 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (Genesis 49-10)

 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. (Jesaja 11:1)

 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. (Jeremia 23:5)

 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit. (Jeremia 33:17

 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. (Ezech. 34:23-24)

Het is moeilijk voor te stellen dat Israël iemand zou accepteren als Messias die deze Davidische bloedlijn niet heeft. Ik begrijp dat mensen graag speculeren over mogelijke identiteiten van de toekomstige antichrist; deze erfelijkheid moet een van de overwegingen zijn. De Joden verwachten een volledig menselijke Messias, afstammend van koning David.

De derde tempel

Hoewel Hij daar leerde, heeft Jezus zich niet in de Joodse Tempel opgesteld om te regeren. Niet alleen regeert Jezus niet vanuit hun Tempel, Hij profeteerde de vernietiging ervan. Hoe merkwaardig "on-Messias-achtig" van Hem, volgens de Joden.

 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. (Matteüs 24:1-2)

Een beschrijving van de verwachte Tempel is te vinden in de hoofdstukken 40-48 van Ezechiël. Dat deze regering vanuit de Tempel door de antichrist zal plaatsvinden, voordat het komt door Jezus, is ons duidelijk voorspeld:

[Opmerking vertaler: Ik vraag me af of de Tempel beschreven in Ezechiël niet de vierde Tempel zal zijn en de derde tempel word verwoest in een splijting die de Olijfberg zal treffen. Zou God plaats nemen in een ontheiligde Tempel gebouwd door Zijn tegenstander? God is ook nooit teruggekomen in de Tweede Tempel om daar te wonen.]

 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. (Openbaring 11:1-3)

 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (Daniël 9:27)

 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Tessalonicenzen 2:3-4)

Johannes ziet en meet een toekomstige tempel die zal bestaan in de eindtijd. In de boeken van Daniël en Matteüs (Daniël 9:27, Matteüs 24:15) wordt ons verteld dat tijdens de nog toekomstige 70e week van Daniël, een gebeurtenis die bekend staat als de "gruwel der verwoesting" zal plaatsvinden om de Tempel/altaar te ontheiligen. Om dit mogelijk te maken, moet er een Joodse tempel zijn, of op zijn minst een altaar van opoffering. We weten ook van Daniël dat er Joden zullen zijn in een relatie met God in het Oude Verbond en dat zij dagelijks offers zullen brengen. Op een gegeven moment in de 70e week van Daniël (waarschijnlijk bij de gruwel der verwoesting), zal een sterke heerser (de wetteloze, de antichrist) ervoor zorgen dat de offers ophouden (Daniël 9:27). We weten dus dat de offers zullen worden hervat voordat deze stopzetting kan plaatsvinden. In 2 Thessalonicenzen 2:4 wordt ons verteld dat de man van de wetteloosheid 'zich in de tempel zal vestigen en verkondigen god te zijn'. Om dit mogelijk te maken, moet er een derde tempel zijn.

Hoe dichter de Derde Tempel bij de werkelijkheid komt, hoe dichter we bij andere eindtijdgebeurtenissen komen, waaronder de opname van de Gemeente.

Een terugkeer naar de Torah

De Joden anticiperen op een Torah-regering vanuit de Tempel. Als christenen verwachten wij ook een regering met een ijzeren staf vanuit de Tempel, maar niet eerder dan na de komende tijd van de "verdrukking".

 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn." (Ezechiël 37:24-28)

 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! (Psalm 2:7-12)

 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. (Openbaring 2:26-27)

Het lijkt heel duidelijk dat de Joden zullen proberen terug te keren naar de Torawet, met het systeem van offers en offeranden. Of deze offers God wel of niet zullen behagen hangt af van het hart - doen ze dat uit herinnering aan wat Jezus heeft gedaan, of uit afwijzing van Christus om te proberen hun eigen zonden te verzoenen? Ik doe een beroep op uw geheugen dat er tijdens het Duizendjarig Rijk offers zullen worden gebracht. Een ijzeren regering klinkt voor mij ook vrij Torah-achtig. Het lijkt erop dat God niet tegen regels of offers is; maar deze dingen hebben nooit gered en zullen nooit redden. Redding is alleen door genade door geloof in Jezus Christus en Zijn bloedverzoening voor onze zonden.

Aliyah (de Verzameling)

Na de val van Jeruzalem in 70 na Christus werden de Joden over de hele wereld verspreid, precies zoals voorspeld. In de hele geschiedenis van de mensheid is geen enkele "dode" natie ooit weer tot leven gewekt. Gods woord en beloften staan echter eeuwig. In de 19e eeuw na Christus werden de eerste fluisteringen over het zionisme gehoord. In de late jaren 1880 werden de eerste Aliyah's gemaakt - de terugkeer van de Joden naar hun door God verbonden thuisland. De terugkeer naar Israël (toen nog Palestina genoemd) druppelde langzaam maar zeker binnen.

En toen, de Tweede Wereldoorlog.

God, die vanaf het begin het einde kende, bracht schoonheid voort uit de as van de Joodse Holocaust. Israël werd op 14 mei 1948 op een dag opnieuw geboren... nadat het ongeveer 2900 jaar niet bestond. Na de onafhankelijkheid begon de Aliyah serieus. De terugkeer van het volk van Israël naar het Beloofde Land wordt op veel plaatsen in de Schrift voorspeld:

 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. (Deuteronomium 30:1-5)

 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. (Jesaja 11:12)

Uit de huidige bevolkingsstatistieken (2017) blijkt dat Israël met 44,4% van de Joodse bevolking het hoogste percentage Joden ter wereld heeft. Waarom is Joodse Aliyah zo interessant in het licht van de eindtijdprofetieën? Misschien vertellen de orthodoxe Joden dit het beste:

Profetie kan alleen bestaan in Israël als het land wordt bewoond door een meerderheid van de Joden in de wereld, een situatie die sinds 300 voor Christus niet meer bestaat. In de tijd van Ezra, toen de meerderheid van de Joden in Babylon bleef, eindigde de profetie met de dood van de laatste profeten - Haggai, Zacharia en Maleachi. Bron: (Bron)

De orthodoxe rabbijnse traditie suggereert dat profetie in Israël alleen kan bestaan als het de meerderheid van de Joden in de wereld bevat (meer dan 50%). Merk op dat dit NIET in de Schrift staat, maar een overlevering van mensen lijkt te zijn. Hoe dan ook, de komende anti-Messias zal er zeker op uit zijn om deze verwachting te vervullen als hij het volk van Israël thuis verzamelt.

  In de wet van de koningen schrijft Maimonides:

1. De Messiaanse Koning zal in de toekomst opstaan en het Davidisch Koninkrijk in zijn vroegere staat en oorspronkelijke soevereiniteit herstellen. Hij zal de Tempel bouwen en de verspreide Israëliërs verzamelen. Alle wetten zullen in zijn tijd opnieuw worden ingesteld zoals ze al eerder zijn geweest; er zullen offers worden gebracht, en de Sabbatical- en Jubeljaren zullen volledig in acht worden genomen zoals de Torah ze heeft geordend.

2. Wie niet in hem gelooft, of wie niet uitkijkt naar zijn komst, ontkent niet alleen de andere profeten, maar ook de Torah en Mozes onze Leraar. Want de Thora getuigt van hem, zoals gezegd:

"Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen.... (Deuteronomium 30:3-5).

Deze woorden, die expliciet in de Torah staan, omvatten alle uitspraken van alle profeten.

- Maimoniden, Misjneh Torah, Wet van de koningen 11:1-2[8]
(Bron)


Het is van cruciaal belang voor elke messiasfiguur om zich te richten op het verzamelen van de ballingen naar het land dat aan Abraham, Isaak en Jakob is beloofd.

Eén wereldreligie

We hebben besproken dat tijdens de eerste helft van de 70e week van Daniël de anti-messias druk bezig lijkt te zijn met het verzamelen van de Joden, het bouwen van de Tempel, het bestrijden van schermutselingen, het aan de macht komen en het vestigen van zijn koninkrijk. Rond de grens van 3,5 jaar zal deze messias zijn hoofdkwartier ("vorstelijke tenten") in Jeruzalem opzetten en het tot hoofdstad van de wereld verklaren. Dit is weer iets wat Joden verwachten van het "messiaanse koninkrijkstijdperk". Maar eerst, zoals alle profetieën aangeven, staat deze messiasfiguur op het punt te sterven:

 "En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben." (Daniël 11:45)

Dan zal de anti-messias op wonderbaarlijke wijze uit de doden opstaan:

 "En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?" (Openbaring 13:3-4)

De opstanding zal plaatsvinden door Gods kracht (alleen God heeft de kracht om leven te geven en leven te nemen), om Zijn plannen en doelen te vervullen. Het is op dit punt dat hij zal beweren "god" te zijn.

 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Tessalonicenzen 2:3-4)

Ik zou willen suggereren dat de aanspraak van de antichrist op godheid, en de daaropvolgende eis van aanbidding, een enorm keerpunt zal zijn voor de bewoners van de aarde - in het bijzonder de Israëlieten. Waar deze man ooit de herinstelling van de Torah en de Tempel leek te ondersteunen, zal hij nu de leiding nemen, het stoppen van offers brengen, een gruwel oprichten en God belasteren. Wacht een even...

()

De religieuze overheersing van de antichrist wordt verder beschreven in Openbaring 13:

 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. (Openbaring 13:5-8)

 >En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Openbaring 13:11-15)

Deze antichristelijke religie is slecht nieuws voor de verdrukking van de heiligen, die op het punt staan om in groten getale martelaren te worden. Dit vraagt inderdaad om het geduldige uithoudingsvermogen van de heiligen.

Messias 5779?

Het is zowel fascinerend als verpletterend om naar de orthodox-joodse messiaanse datering te kijken. Fascinerend, omdat er een echt verlangen is om met God verzoend te worden. Verpletterend, omdat ze zo bereid zijn om de FOUTE MESSIAS te accepteren.

Jezus is zeer zeker dichtbij, zelfs voor de deur. Dit jaar? Zeker een sterke mogelijkheid. Deze maand? Ook zeker mogelijk. We zouden dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Bekijk deze grote profetische mijlpalen!

Onmiddellijk na de verrukking van de ware kerk, lijkt het erop dat de "valse messias" (antichrist) zal opstaan en:

Ik geloof dat de anti-messias zal proberen te evenaren wat Jezus deed bij Zijn eerste komst, naast het verschijnen, om te vervullen wat Jezus zal doen bij Zijn tweede komst. De Joden voorzagen de tweeledige rol niet van de Messias (Lijdende Dienaar/Veroverende Koning), en waren terecht verbijsterd toen het Messiaanse Koninkrijk niet werd ingehuldigd bij Jezus' eerste komst. Op deze manier zal de anti-messias de verwarring lijken op te helderen en ontvangen worden.

 Jezus waarschuwde dat velen zouden komen beweren de Christus te zijn. Deze talrijke kleinere antichristenen die al in de wereld waren, zoals de apostel Johannes in 1 Johannes:2:18 heeft uitgelegd, zouden de weg bereiden voor de echte Antichrist die in de laatste van de "laatste dagen" zou verschijnen. Zie de ultieme misleiding: Satan stelt zich voor als God, de Antichrist die zich voordoet als de ware Christus, en niet alleen de wereld, maar ook een afvallige kerk wordt door de gewaagde bedrog volledig in beslag genomen. In plaats van een frontale aanval op het christendom, zal de boze de kerk van binnenuit verdraaien door zich voor te doen als haar stichter. Hij zal Christus op slinkse wijze verkeerd voorstellen terwijl hij doet alsof hij Christus is. En door dat proces van vervanging zal hij alles wat Christus werkelijk is, ondermijnen en verdraaien. Alles wat minder is dan zo'n duivels kwaadaardige strategie zou het genie van Satan onwaardig zijn.

-Uittreksel uitCountdown to the Second Coming van Dave Hunt

Heb geen angst - het ultieme eindpunt is dat Jezus alle koninkrijken van de wereld omver zal werpen en Zijn koninkrijk zal opzetten dat nooit kan worden aangeraakt:

 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:18-29)

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28). Alle dingen is incl. de antichrist, zijn valse religie en de tijd van verdrukking! Jezus Christus zal zegevieren!

()

Bron: Jewish Rabbis: "Messiah is Coming This Year - We Need To Prepare" - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates