www.wimjongman.nl

(homepagina)

We kunnen al dichterbij zijn dan u denkt

Gary - 21 februari 2019

Bereid je voor, want ik ga het in dit artikel over enkele datums hebben - niet als een soort van "zo zegt de HEER" of om een profetische voorspelling te doen, maar slechts als speculatie op basis van enkele puzzelstukjes die plotseling en schijnbaar op een onverwachte manier in elkaar passen. Dus als dat je te gevoelig vindt, kijk dan alstublieft naar dit artikel en kijk voor jezelf naar de dichtstbijzijnde beschikbare veilige ruimte.

Niemand weet het (Matt 24:36, 42, 44; 25:13; Marcus 13:32, 35; Handelingen 1:7)? Of je zou het moeten weten (Matt. 16:3; 24:43, 48-50; Marcus 13:37; Lc. 12:37, 39, 56; 21:34, 36; 1 Thess. 5:4; Hebr. 10:25; Openb. 1:1; 3:3)?

Liever dan te proberen om een op kant te debatteren, zeg ik dat allebei waar zijn. God leeft in diep water, mijn vrienden, en we kunnen Hem volgen zonder te proberen Hem in een box te plaatsen waar we ons dan prettig bij voelen.

En als het er dan op aankomt, als we Gods woord op het eerste gezicht waarderen, lijkt de strekking van de boodschap over dit onderwerp te zijn dat het in wezen een vruchteloze inspanning is om de exacte dag met zekerheid te achterhalen, maar we moeten ons zo goed bewust zijn van de vele tekenen die God overvloedig heeft gegeven over wanneer de dag komt, en we niet in het minst verrast zullen zijn. Het zal passen als een handschoen. En zonder een exacte datum op de kalender te kennen, kunnen we er nog steeds zeker van zijn dat we in de periode leven met als hoogtepunt een groot aantal eindtijdtekens.

- - -

Het tijdperk van de aarde

Gebaseerd op de Masoretische Tekst (MT) van het Oude Testament en de meeste pre-Masoretische buiten-bijbelse berekeningen van het aardse tijdperk, leven we nu zeer dicht bij het 6000e jaar na de schepping. Er is een oude traditie in het joods-christendom die leert dat de geschiedenis van de wereld een periode van 7000 jaar zal omvatten, wat de zeven dagen van de schepping nabootst: 6000 jaar van arbeid en zonde, gevolgd door 1000 jaar sabbat, wat het tijdperk van de Messias zal zijn. Deze 1000 jaar "sabbat" lijkt een vanzelfsprekendheid die gebaseerd is op Openbaring 20:1-6. En de 6000 jaar van arbeid kan sterk worden afgeleid uit verzen als Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:8 (merk op dat het Psalm 90 is waar we een bijbelse definitie krijgen over de lengte van een generatie: Ps.90:10).

Het probleem is dat terwijl er zeer duidelijk bijbels bewijs is, de generatie waarin we leven op dit moment binnen een paar jaar in beide richtingen van het 6000e jaar ligt, en er veel onenigheid is over wanneer dat precies zal zijn. Volgens de MT vond de zondvloed 1656 jaar na de schepping plaats, maar daarbuiten moeten we vertrouwen op verschillende seculiere bronnen om enkele van de punten te verbinden, vooral in de periode van het verdeelde Koninkrijk. Om die reden is er geen exacte consensus onder degenen die de letterlijke waarheid van de Schrift aanvaarden. Ontleend aan de antwoorden in Genesis, staat hieronder een grafiek met berekeningen van verschillende chronologen voor de datum van de schepping gebaseerd op de LXX (#1-5) en MT (#6-32):

()

Merk op dat de eerste vijf berekeningen gebaseerd zijn op de Griekse manuscript-traditie (Septuagint/LXX), die een variante genealogie in Genesis heeft die ongeveer 1200-1500 jaar toevoegt aan wat de MT bevat. De MT is gebaseerd op de Hebreeuwse traditie en is wat er vandaag de dag in de overgrote meerderheid van de Bijbels wordt aangetroffen.

Merk ook op dat E. Greswell (#17) in hetzelfde jaar uitkomt als James Ussher, die de beroemdste christelijke chronoloog was. De 17e eeuwse Ussher berekende de schepping tot 4004 v.Chr. op basis van de best beschikbare informatie op dat moment, maar er is goed bewijs dat de schepping enkele decennia later kan zijn geweest, ergens in de eerste helft van de 40e eeuw v.Chr., waar we de grootste groepering van chronologieën in een periode van 50 jaar zien.

Een paar jaar geleden heb ik afzonderlijke gevallen gemaakt voor de berekening van Petavius (3983) en Johannes Kepler (niet in de bovenstaande lijst, maar was 3977), waar echter Keplers berekening mogelijk verkeerd is vertaald naar het Engels en dat 3977 toen het in feite 4977 was.

In ieder geval keek ik gisteren naar deze grafiek en de twee berekeningen die ik eerder over het hoofd had gezien. Ze trokken plotseling mijn aandacht - die van Becke (#21) en Klassen (#20) (respectievelijk 3974 en 3975). Waar had ik die jaartallen al eens eerder gezien?

Plotseling kwam het mij voor dat ik in de maanden voorafgaand aan 23 september 2017, toen we ijverig aan het bestuderen waren om uit te vinden of er ooit eerder een uitlijning had plaatsgevonden die vergelijkbaar was met het Openbaring-12-teken, ik had ontdekt dat de volgende dichtstbijzijnde overeenkomst in de hele geschiedenis, dit in juli 3974 v.Chr. was.

 

Ik markeerde de zwangerschap daar als "Nee", maar alleen omdat Mars in de baarmoeder van Virgo was opgenomen en het niet zo "perfect" was als de uitlijning van 2017. Achteraf gezien was dat misschien wel belangrijk. Mars heeft altijd oordeel en oorlog vertegenwoordigd. Zou dit de val van de mensheid zijn geweest, toen de vijandschap (oorlog) begon tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang? Bovendien vormde Saturnus (die satan voorstelt) een van de twaalf sterren van de kroon en was hij in de buurt van Regulus (de koningster) - misschien wel satan, via de bedriegerij in Eden, en kreeg hij de heerschappij over de aarde door Adam en Eva te bedriegen. Hij probeerde zijn troon boven de sterren van God te plaatsen (Jes.14:12-15; Ez.28:12-19).

In de uitlijning van 3974 v.Chr. was er ook een zeer symmetrisch geordende kroon van twaalf sterren, een 9-10 maanden rondlopen van Jupiter in de baarmoeder van Maagd, met de zon en maan op de juiste plaats.

Overweeg eens een ogenblik de mogelijkheid dat dit in feite een teken was dat door God bij of nabij de zondeval van de mensheid werd gegeven, toen Hij de profetie van Genesis 3:15-16 voorspelde, welke de eeuwenlange strijd tussen de Messias met Zijn volk (zaad van de vrouw) en satan en de ongelovigen (zaad van de slang) voorspelde. De beeldtaal van een vrouw, de slang en het mannelijk kind zou de basis vormen voor alle toekomstige profetie, met als hoogtepunt de laatste krachtmeting in Openbaring 12.

Gezien het feit dat bijbelse jaren altijd twee Gregoriaanse jaren overlappen en de zondeval niet onmiddellijk bij de schepping plaatsvond, hadden Klassen en Becke dan misschien allebei gelijk gehad? Ze kwamen tot zeer vergelijkbare conclusies. Misschien was de schepping in 3975, gevolgd door de 9-10 maanden terugloop van Jupiter met als hoogtepunt de zondeval, een hemels teken, en de Genesis-3-profetie in 3974 v.Chr.

Als dat het geval is, dan zou het 6000e jaar vanaf de schepping 2026 AD zijn (3975 + 2026 = 6001 jaar; je trekt er dan één jaar af omdat er geen jaar '0' op de Gregoriaanse kalender staat). 2019 is zeven jaar daarvoor.

Laten we eens kijken naar de uitlijning van 28 juli 3974 v.Chr. Dit zal je in gedachten opfrissen.

 

1. Saturnus (satan) probeert zijn troon boven de sterren van God te verheffen (zie Jes.14:12-15; vgl. Ezech.28:12-19).

2. Een kroon van 12 sterren.

3. Maagd gekleed in de zon.

4. Mars (vijandschap, oorlog, oordeel) die de mensheid overkomt. Beschouw ook Gods oordeel over Eva van pijnlijk baren! Mars kan in de baarmoeder van Maagd zijn binnengegaan toen het oordeel werd gegeven (Gen. 3:16)!

5. Jupiter in een soortgelijke plaatsing op 23 september 2017 na een 9-10 maand rondloop binnen de baarmoeder van de Maagd.

6. De maan staat onder de voeten van Maagd.

Een ander interessant toeval: in februari 2017 identificeerde ik 2321 voor Christus als een mogelijk astronomisch teken dat mogelijk de Grote Zondvloed betekende. Je kunt dat hier lezen onder het kopje Waterman. Die datum ligt verrassend dicht bij de datum waarop de zondvloed zou moeten plaatsvinden als de schepping in 3975 v.Chr. was. In feite zou 1656 jaar na 3975 v.Chr., dat is 2319 v.Chr. zijn, ongeveer twee jaar na het teken, net zoals het Openbaring-12-teken ongeveer twee jaar voor het begin van de volgende wereldwijde catastrofe kan zijn (2019?).

- - -

Moderne Tekens

Ik moet broeder Paul van Bron: RevelationChapter12.com lof toezwaaien voor de details in deze volgende sectie. Dit zal ook je gedachten opfrissen.

Denk terug aan de Bloedmaan-Tetrad in 2014-2015. Er was waargenomen dat een vergelijkbaar patroon van totale maansverduisteringen op Pesach-Loofhutten-Pesach-Loofhutten was en zowel de heroprichting van Israël als de verovering van Jeruzalem markeerde. Israëls wedergeboorte was het ultieme eindtijdteken, mogelijk het beginpunt van de Vijgenboom-Generatie, die zal leven om alle gebeurtenissen aan het einde van hun leeftijd vervuld te zien worden. Een generatie is 70-80 jaar volgens Psalm 90:10. Dat betekent dat alle Verdrukkingsgebeurtenissen zich ergens binnen het bereik van 2018-2028 kunnen voordoen. We moeten er ontzettend dichtbij zijn. Israël bestond 70 jaar op 14 mei 2018 en zal zijn 70e jaar verlaten op 10 mei (Iyar 5 op de Hebreeuwse kalender), of 14 mei van dit jaar. Denk daar even over na.

In 2017 wezen we 70 jaar terug naar het mandaat van de V.N. om het land te verdelen, maar dat was een foutieve betekenis. Het mandaat van de V.N. is er niet in geslaagd om het land te verdelen, en het jaar daarop werd Israël een natie, maar sindsdien is er nog nooit een Palestijnse staat ontstaan, dus is het land nog niet verdeeld. "Palestina" is slechts een idee - een concept in het denken van de ongelovigen. Ze hebben nog niet de trekker overgehaald.

Israël riep op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid uit, maar de volgende dag verklaarde een coalitie van Arabische vijanden de oorlog aan het jonge land. Zou Israël overleven? De oorlog was bloedig, duurde bijna een jaar, en 1 op de 100 Israëliërs werd gedood tijdens de gevechten. Maar met Gods wonderbaarlijke interventie overleefde het land toen de grote gevechten op 10 maart 1949 ten einde liepen.

De volgende maand, precies op Pesach, werd een definitief staakt-het-vuren van deze oorlog van kracht, wat de overwinning van Israël betekende en het feit dat Israël nu hier was om te blijven. De vijgenboom had haar bladeren voortgebracht. Dit was 13 april 1949 en dat was ook de datum van de eerste bloedmaan in de eerste Bloedmaan Tetrad in de moderne tijd. Het eerste hemelse teken na de wedergeboorte van Israël.

70 jaar later is 13 april 2019, zeven dagen voor Pesach. Merk op dat de Israëlische verkiezingen zijn gepland voor 9 april, en president Trump en Jared Kushner hebben gezegd dat de "Deal van de eeuw" kort na de Israëlische verkiezingen zal worden onthuld.

 

Pascha 1949: De vijgenboom brengt bladeren voort

 

 

Notitie terzijde: Gezien de betekenis van 23 september 2017 als de datum van het grootste hemelse teken dat in de Bijbel wordt voorspeld (Openb.12:1-2), vind ik het fascinerend dat het Britse Mandaat voor Palestina, dat eindelijk een Joods thuisland veiligstelde, en de Vierde Aliyah in werking stelde, begon op 29 september 1923. Bovendien duurde de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël precies 9 maanden, 3 weken en 2 dagen. Het is duidelijk dat God de geschiedenis beheerst (Handelingen 17:26).

- - -

De ultieme deal

Waarom kwam het grootste hemelse teken in 2017? Misschien was het een waarschuwing van ongeveer twee jaar. Maar bedenk dit: het verbond van Daniël 9:27 is wat de Dag des HEEREN in werking zet, want het is een breuk in het eeuwige verbond. God oordeelt alle volken over de verdeling van het Verbondsland (Joël 3:2; lees hier meer over onder "Wat is het volgende?"). Het Trump-Kushner vredesinitiatief is een zeer waarschijnlijke kandidaat voor de deal, of in ieder geval de basis voor een verdere versterking van de antichrist na de verwijdering van de Gemeente.

Het Trump-Kushner vredesinitiatief begon op 20-22 augustus 2017, toen Jared Kushner en andere Amerikaanse ambtenaren naar het Midden-Oosten reisden om ideeën voor te leggen aan belangrijke leiders in het Midden-Oosten en om feedback te vragen. Zij vertrokken op zondag 20 augustus naar het Midden-Oosten en ontmoetten kroonprins Salman op de 22e (hun eerste ontmoeting).

Wat is er belangrijk aan die datums? In het midden daarvan was de Grote Amerikaanse Zonsverduistering op 21 augustus, 33 dagen voor het Openbaring-12-teken. Misschien was God deze gelegenheid aan het markeren: "Weet je, deze kleine uitstap naar het Midden-Oosten, waar niemand aandacht aan besteedt, zal uiteindelijk leiden tot de Dag van de HEER". Zie mijn artikel The Divine Message Of The August Eclipse

- - -

Conclusie

Bied ik u hier een specifieke dag of uur aan voor de Opname of voor de ondertekening van een verbond of een andere grote gebeurtenis? Absoluut niet. Het enige wat ik zeg is dat er nu puzzelstukjes op hun plaats zitten en dat we opmerkelijk dichterbij zijn dan de meesten in de wereld (en in de kerk) beseffen. Het tijdsbestek van april-mei 2019 is de moeite van het bekijken waard.

P.S.: Een lieve zus in Christus, Lisa Leenie genaamd, is overleden op 28 september 2015, de datum van de laatste Bloedmaan boven Jeruzalem in de 2014-2015 Bloedmaan Tetrad. Ik herinner me levendig het bespreken van de terugkeer van de HEER met haar terug in de oude RITAN dagen (Rapture in the Air Now). Ze was genadig, vol van de Geest en betrouwbaar.

In september 1988 had ze een levendige en krachtige droom waarin een engel haar een rol gaf. Op de rol stond de cijfers 11192 geschreven. Er werd haar verteld dat de getallen een datum waren. We weten niet veel meer dan dat, maar 11192 dagen vanaf september 1988, toen ze de droom had, brengt ons precies naar de tijdsspanne van april-mei 2019.

God is niet de auteur van verwarring. Uiteindelijk zullen al deze tekens leiden tot datgene waarnaar we verlangen.

Bron: We Might Be Closer Than You Think - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates