www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ik zag de Verdrukking - Visioen over o.a. het merkteken
gegeven aan Ken Peters, augustus 1981

Bedenk bij het lezen ervan dat er in die tijd nog geen flatscreens bestonden met microfoons die pas de laatste jaren zijn ontwikkeld, Hummvees nog gemaakt moesten worden en gebouwen met totaal glazen wanden niet bestonden.

( )

Achtergrond.

Ik was op het moment van de droom geen wedergeboren Christen, noch had ik kennis van de Bijbel, maar ik wist dat de droom van God was!

Op dat moment was ik een zondaar, opstandig tegenover God. Ik was een semi-praktiserende rooms-katholiek, maar deed dat uit verplichting en familie tradities. Als Ier en Portugees was ik verplicht om de familie overtuigingen te volgen of verstoten te worden door geliefden. Ik ging slapen als op elke andere avond. Toen begon ik te dromen in levendige kleuren. Op sommige momenten leken deze gebeurtenissen chronologisch, op andere momenten meer een panorama.

Televisie en radio communicatie worden volledig stilgelegd gedurende enkele weken.

De doden in Christus worden het eerst opgewekt. De droom begon met een zeer luid geluid. Ik zag de doden in Christus uit hun graven opstaan [1 Thess.4:16]. Ik zag mensen direct uit hun graven komen. Ze waren gekleed in glanzende, stralende, witte kleding. Daarna waren ze meteen verdwenen. Ik heb ze niet de lucht in zien gaan, Ik wist niet waar ze heen gingen. Ik kon de opname van de LEVENDEN niet zien. Ik zag alleen de opstanding van de doden, die in Christus gestorven waren. Dit creëerde een massa hysterie, totale verwarring en wanhoop en de chaos doordrong de hele samenleving. Ik kon op bovennatuurlijk wijze veel regio’s van de aarde zien en deze chaos vulde de hele planeet. Iedereen wilde weten wat er gebeurd was. Waar waren die mensen naar toe gegaan, die uit de graven waren gekomen? Absolute hopeloosheid was in ieders hart, mensen waren helemaal perplex. De hele wereld was in absolute verwarring.

Televisie en radio communicatie was volledig stilgelegd gedurende enkele weken. Deze tijdelijke wereldwijde sluiting zou kunnen zijn veroorzaakt door een significante zonnevlam.

TV & Radio komen terug: Antichrist promoot een wereldleiderschap 12-14 uur/dag.

Ik liep door de straten in shock. Overal was er absolute angst en wetteloosheid. Plunderingen en moorden overal. Na een aantal weken begonnen televisie- en radio communicatie langzaam terug te komen, maar op alle radio- en televisie uitzendingen was dezelfde man, die een “nieuwe regering en leiderschap” promootte. Deze nieuwe man, die naar ik meen de Antichrist was, was naar voren getreden om ons te leiden. Deze man, met een olijfkleurige huid en donker haar, sprak met grote welsprekendheid en charisma. Hij was rustgevend en beloofde antwoorden op alle problemen. Deze man was glad en extreem overtuigend – hij was een meester communicator.

Hij legde uit hoe het verdwijnen van de mensen het oordeel van God over hen was. Hij begon te communiceren via grote televisie-schermen, strategisch bijna overal geplaatst. Overal waar ik keek waren op alle radio’s en televisies, op alle kanalen en frequenties, zijn toespraken. Dat is alles wat je kon krijgen op alle radio- en tv-zenders, twaalf tot veertien uur per dag! Hitler werd niet geaccepteerd toen hij voor het eerst begon, maar deze man werd onmiddellijk geaccepteerd door bijna alle mensen. Hij gaf nieuwe instructies voor de hele wereld. Hij sprak van de “nieuwe tijden” voor ons als mensen, nieuwe richtlijnen voor wereldwijde vrede en de noodzaak om de huidige regering op te geven voor een “wereldregering”. Deze man sprak voortdurend van “Wereld Orde” en de voordelen van wanneer alle mensen bij elkaar wonen in vrede. Dit alarmeerde me om te denken dat ik afstand moest doen van mijn Amerikaans staatsburgerschap. Ik was niet overtuigd van deze man zijn “Nieuwe Orde”. Mijn vrijheden en vaderlandsliefde waren op slag uitgehold. Mensen over de hele wereld, in duizelingwekkende aantallen, accepteerden zijn nieuwe plan. Ik was verbaasd om te zien hoe snel en zonder verzet mensen hun rechten overgaven. [Joh. 5:43 “...indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”] Ik werd moedeloos. Hoe kon dit gebeuren? Was dit het zogenaamde “Einde van de Wereld”? [2 Thess. 2:3]

Zoekend naar antwoorden leidde dit tot het aanvaarden van Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser.
Bijna hopeloos begon ik te zoeken naar antwoorden. Op een dag tijdens het wandelen door de straten ontmoette ik een oudere heer. Iedereen was wanhopig, maar deze man was vriendelijk ogend. Ik vroeg hem of hij wist wat er gaande was in de wereld. Hij vertelde me dat het einde zou komen en dat hij zich niet had voorbereid op de tijd van de Heer. Op deze uitspraak vulde verdriet zijn gelaat. Hij zei tegen me dat hij het op het moment voor de opname niet in orde had gemaakt met de Heer en hij begon Gods plan voor de verlossing van de mens uit te leggen. Hij haalde voorzichtig een kleine Bijbel uit zijn broekzak en begon me de teksten te laten zien, die mij de noodzaak van een Redder onthulden. Mijn hart begon zich met vreugde te vullen, toen ik Jezus Christus vroeg om me te vergeven voor mijn zondige wegen en om mijn hart te vullen! Deze man had een kleine aanhang van mensen die hadden ingestemd met het evangelie van Jezus Christus. Ook al waren we een kleine groep, we begonnen aanzienlijke vooruitgang te boeken in het verspreiden van het evangelie en het voldoen aan de fysieke behoeften van anderen. Ons verspreiden van het evangelie leek op de meest ongebruikelijke manieren uit te werken. We konden zeggen dat God met ons was. Deze kleine groep volgelingen van Jezus had geloof! God werd daadwerkelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van degenen die hem trouw volgden.

Wereldwijde Aardbeving doodt miljoenen mensen.

Op een dag schudde een grote aardbeving van extreme omvang de gehele aarde. [Matth. 24:7, Marc.13:8, Luk. 21:11, Openb. 6:12, 8:5, 11:13, 11:19, 16:18, Jes. 24]

Miljoenen mensen werden gedood en de hele wereld was bedwelmd door de verwoesting en het verlies van bezittingen en het leven. [Luk. 21:26]. Ik zag een groot driehoekig gebouw met een glazen buitenkant vallen en tweehonderd mensen werden gedood. Dit gebouw bestond nog niet toen ik deze droom had, maar het staat nu precies op de plek waar ik het zag vallen. De aardbeving was wereldwijd en ik had nog nooit gehoord van een dergelijke gebeurtenis van mondiale proporties.

Het weer is chaotisch: Gewassen vergaan, droogten, hongersnoden, pestilentiën.

Het weer was veranderd. Ik zag winterweer in de zomer, zomerweer in de winter. Winter werd zomer en de zomer werd winter. Niemand kon het weer voorspellen. Alle weersvoorspellingen bleken nutteloos, het was alsof het weer nu een eigen wil had. Gewassen gingen verloren. Droogte bracht hongersnoden en sterfgevallen. Dood bracht wereldwijde pestilentiën.

Lokale politie vervangen door Wereld Militaire Politie.

De lokale politie werd vervangen door de Verenigde Wereld Militaire Politie. Ze reden in zeer vreemd uitziende voertuigen – nu bekend als Hummvees of Hummers. De mannen die ze bestuurden, waren gekleed in zwarte uniformen met poeder-blauwe helmen. Sommigen droegen wat leek op baseball caps. Alle waren poederblauw – nu weet ik dat dit het ‘Verenigde Naties blauw’ is.

Militaire Politie & TV volgen en controleren alles&iedereen .

Men verzette zich niet tegen de nieuwe leider en zijn wetten. Er waren niet langer gekozen ambtenaren. De grondwet was niet de wet van het land. Het was schokkend hoe gemakkelijk onze grondwet werd vervangen door een vreedzame “Staat van Beleg”. Er was geen privacy. Militaire politie was overal, volgde en bewaakte alles en iedereen. Ik dacht: “Hoe kon dit zo snel en eenvoudig gebeuren zonder weerstand? Waar waren de ideeën van onze Oprichters? ” We werden totaal gecontroleerd en gevolgd. Naarmate de tijd verstreek, kwamen we tot het besef dat onze televisietoestellen niet alleen naar ons uitzenden, maar ook signalen over ons terug verzonden* naar de militairen. We ontdekten dat onze televisies op een of andere manier naar ons konden kijken alsof het camera’s met microfoons zijn! TV legde ons voortdurend uit dat we nu gered werden van al onze problemen door onze aanpassing aan deze ‘Nieuwe Orde’. De “Nieuwe Orde”, werd gezegd, zou alle antwoorden op onze problemen hebben. Dit nieuwe leiderschap was nodig om verandering te brengen, om ons uiteindelijk te brengen in de “Nieuwe Orde” van de beoogde wereldwijde vrede.

Voor korte tijd keren veel “christenen” terug tot Jezus Christus, in totale overgave.

Mijn werk met de ‘evangelische man’ bleef toenemen. Vele zogenaamde ‘christenen’ werden veranderd door de kracht van het Evangelie dat deze man leerde. Hij was voorheen teruggevallen

Deze voorheen teruggevallen christenen legden uit hoe ze ooit een relatie met Jezus hadden, maar koud of lauw in hun geloof werden en afvielen van een leven van heilige, gepassioneerde navolging van God. In een korte periode kwamen veel mensen tot Christus in totale overgave. [Jer. 16:19-21]

Vermijd het ontvangen van het Merkteken, ongeacht de gevolgen!

Op een dag kwam een man naar me toe en vertelde me dat ik mijn identificatie merkteken moest krijgen. Hij vertelde me dat we geen zakelijke transacties meer konden uitvoeren zonder dit teken op onze rechterhand of voorhoofd. Het zag eruit als de zon met een hand in het midden.

( )

Je kon zien dat er vlammen uit kwamen. Het had de grootte van een munt en werd geplaatst in het weefsel van de rechterhand tussen duim en wijsvinger. Hij moedigde me aan om mijn identificatie merkteken aan te nemen om gedoe te vermijden. Op dat moment kreeg ik een zeer sterke ingeving, welke me nadrukkelijk vertelde dat ik dit merkteken niet moest ontvangen onder alle omstandigheden – mijn geest begon een woord te horen, direct uit Openbaring 13:16-18

“En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest. Want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig [666].”

Dit was tot mijn stomme verbazing, omdat ik nog nooit de Schriften had gelezen of gehoord van een dergelijk identificatie merkteken. De Nieuwe Orde begon aan te bevelen dat mensen hun identificatie merkteken zouden krijgen. Ze verkochten het idee aan de mensen op dezelfde manier als het idee van het gebruik van cheques en creditcards, het publiek overtuigend van hun waarde. Al snel werd de druk verhoogd tot het punt dat je niet kon kopen of verkopen zonder dit teken van identificatie.

De stem van de Heer vertelt mij, niet terug te keren naar mijn huis

De stem van de Heer vertelde mij, niet terug te keren naar mijn huis. Meer woorden klonken in mijn geest, deze keer uit Mattheus 24:15-22

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden, om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Ik wist dat het einde snel zou komen en ik moest naar mijn vrouw toe. Een sterke innerlijke stem probeerde me te weerhouden. Een stem bleef me vertellen niet terug te keren naar mijn huis. Ik wist toen nog niets van de stem van de Heer te gehoorzamen. Ik rende naar mijn huis om te controleren of mijn vrouw thuis was, zo snel als ik kon. Toen ik aankwam, overweldigde een shock en angst me. Ik begon te begrijpen wat er was gebeurd op aarde. Het raakte me als een ton bakstenen. Ik pakte mijn deurknop, en ik zag dat de deur op slot was, vervangen door nieuwe sloten. Mijn privacy was totaal geschonden. Ik zal nooit de leegte vergeten die ik voelde en de verf die ik zag op de deur van de vorige sloten. Ik werd buitengesloten van mijn eigen huis. Weer sprak een stem tot mij: “Doe de deur niet open”. Ik herkende de stem van God niet. In angst opende ik de deur en werd begroet door een duivels, sinister wezen. Ik vroeg: “Wie ben jij?” Het was een demoon. Ik schreeuwde in grote angst en sloot de deur, en werd wakker.

Versteend en verlamd van angst vond ik mezelf liggend in het zweet, doorweekt van een doodsangst voor wat ik had gezien. Het was drie uur in de ochtend en ik was buiten mezelf van angst. Ik maakte mijn vrouw wakker op zoek naar troost, maar ze zei dat het gewoon een nachtmerrie was en vertelde me om weer te gaan slapen. Ik wist dat God iets wilde vertellen, maar waarom? En waarom ik? Ik stond op en begon in onze woonkamer heen en weer te lopen, maar vond geen vrede. Ik kreeg de ingeving de Bijbel te lezen. Ik wist niet eens of ik een bijbel had. Ik begon de absolute leegte van mijn leven te realiseren – ik wist geen uitweg. Ik ging naar buiten naar mijn garage en begon verwoed te zoeken naar een bijbel in een groot aantal dozen met verwijderde attributen. Eindelijk vond ik een Bijbel. Hoe het daar kwam? Ik heb geen idee. Ik ging naar binnen en begon het boek Openbaring te lezen. Ik moet vier of vijf hoofdstukken hebben gelezen, voordat ik weer in slaap viel.

Vrees, zelfmoorden, naties verliezen soevereiniteit, Kwaad dringt door, geestelijke duisternis.

Zodra ik in slaap viel, begon de droom weer precies waar het gestopt was. Opnieuw werd ik geconfronteerd met dit sinistere wezen. Ik werd gegrepen door een enorme angst en rende weg. Ik begon door de straten te lopen. Iedereen was geestelijk dood. Gezichten van mensen overal waren gevuld met angst. Zelfmoord werd al snel het antwoord op de angst rondom de mensheid, de harten van de mensen bezweken letterlijk van angst. Duizenden pleegden zelfmoord. De enorme flatscreen televisies bleven gebeurtenissen in de wereld uitzenden alsof het lokaal nieuws was. Bijna alle landen waren nu onder de Nieuwe Orde. Dat was heel vreemd. Er waren bijna geen soevereine individuele landen meer. De wereld was nu verdeeld in wereldwijde regio’s – niet meer in continenten en landen.
[Openb. 17:13 “Dezen zijn één van zin, en geven hun kracht en macht aan het beest.”]

Het besef van Gods wezen op het wereldtoneel was bijna onmogelijk te vinden. Kwaad had alle aspecten van de samenleving doortrokken, grote geestelijke duisternis was over de aarde. De werkelijke ernst van wanhoop en hopeloosheid was te zien op elk gezicht. Mensen handelden als robots, de liefde van velen was bekoeld, met weinig of geen emoties, zoals vreugde, vrede en hoop.
[Matth. 24:12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen”.]

De mensen van de Heer doen ontzagwekkende wonderen, wereldwijd, voor ongeveer 6 maanden.

De oude Evangelist sprak het Woord van God met volledige overgave. Over de gehele aarde begonnen anderen hetzelfde te doen. Ik was in staat om dit ontzagwekkende vertoon van macht van de Almachtige God aan het werk te zien. Ik zag het wereldtoneel in volledige demonstratie van wie Jezus was en wat Hij precies kon doen. Ik zag overal wonderen. Gods wonderen werden op grote schaal gedaan door allen die echt de Heer toebehoorden. Het verschil was dat de echte dienaren van God in staat waren om geweldige wonderbaarlijke daden te doen, wonderen te creëren, waaronder het opwekken van de doden tot leven, en genezing na genezing van ongeneeslijke ziekten. Dit gebeurde over de gehele wereld. Het was alsof Jezus zelf overal Zijn werk deed door middel van gewone mensen. Ongelofelijke wonderen waren nu alledaags.
[Joël 2:23 ...Die zal regen op u doen neerdalen,vroege regen en late regen in de eerste maand.]

Deze grote uitstorting van Gods Geest was geweldig en zeer wijdverspreid. Hele volken werden in het Koninkrijk van God gebracht. Het duurde slechts een zeer korte tijd. Het was geen duidelijk aangetoond tijdsbestek, mogelijk zes maanden. Daarna begon grote duisternis de geesten van iedereen, die de boodschap van hoop niet wilden horen, weer te overspoelen.

Het plan van de “Nieuwe Orde” wordt onthuld: Totale eliminering van alle Christenen.

Niet lang nadat deze evangelisatie en wonderen begonnen, werden we gevangen genomen door “militaire” agenten. We werden in hechtenis genomen en ondervraagd met betrekking tot onze zaken. Deze agenten hadden uit de eerste hand kennis van al onze acties. Het was alsof ze de hele tijd bij ons waren geweest. De ondervraging was in het begin vriendelijk. We kregen een uitleg van de “Nieuwe Orde” en de noodzaak van onze trouw werd benadrukt, want er was geen Verenigde Staten van Amerika meer. De mannen spraken zeer geslepen tot ons en heel overtuigend over de noodzaak van onze samenwerking. Ons werd uiteindelijk gezegd dat we het evangelie niet moesten verspreiden. We weigerden onze evangelisatie te stoppen en werden meegenomen naar een ander niveau van ondervraging.

De ware kern van de “Nieuwe Orde” was eindelijk onthuld. De bedreigingen en de beschimpingen waren nu op volle kracht. Het was beangstigend. Ze vertelden ons dat hun plan was om alle christenen volledig te elimineren. Ze zeiden dat onze verouderde religieuze praktijken zinloos waren en dat veel christenen waren bezweken onder de druk van de “Nieuwe Orde”, waaruit de leegte van hun geloof blijkt. Bespotting en brutaliteit was de aard van het verhoor, dat uren duurde. Ze begonnen ons te vragen om “Hem” te ontkennen, Ze zouden nooit de naam “Jezus” noemen, ze noemden Jezus, “Hem”. Ze konden de naam niet zeggen!

Ik wist nu dat de enige manier om gered te worden was, om te sterven voor Jezus.

Als een mens niet echt op de Rots van Jezus stond, zou het gemakkelijk voor hen zijn ze te laten bezwijken – zelfs de sterkste. We ontvingen goddelijke kracht en moed en zouden niet terugdeinzen voor hun dreigementen. Eindelijk, na vele uren van ondervraging, werden we naar beneden geleid naar een hele lange gang. Honderden mensen stonden in een enkele rij. Meerdere deuren scheidden deze lange gang en op willekeurige tijden zouden meer ondervraagden bezwijken en meer mensen uit de rij wegvallen. Ik zag velen uit de rij stappen. Terwijl ze uit de rij stapten, begonnen ze te huilen. Ze begonnen te beseffen dat dit een rij van christenen was, op weg naar een soort van marteling of zoiets.
[Openb. 17:6, Openb. 20:4]

Na vele uren bereikten we de laatste zichtbare deuropening. De deur die openging, onthulde een beul en een aantal agenten. Toen kwam volledige realisatie tot ons van wat dit was. Angst greep me aan! Nooit eerder had ik zo’n angst! Ik begon te trillen. Het was geen trillen van de kou. Ik was heftig aan het schudden. Ik begon te schudden als een wasmachine uit balans. Extreme koude rillingen overspoelden mijn hele lichaam. Ik kon nauwelijks staan. Deze man had een zwarte kap met gaten voor de ogen en de mond. Hij had een zwaard, dat leek op Sinbad’s zwaard in films. Het leek alsof het zwaard maçonnieke symbolen had. De aanwezigheid van het kwaad was zwaar, het was letterlijk tastbaar. De hele ervaring was gruwelijk en ik wist nu dat, de enige manier om gered te worden, was te sterven voor je geloof. De tijd was gekomen om te sterven voor Jezus. Slechts een paar keer had ik gehoord van de term “martelaar” en nu stond ik op het punt er zelf een te worden.

Kwellende stemmen: Je zult “Hem” verloochenen. Je bent een lafaard! Geef het op en leef!

Ik begon luide stemmen om me heen te horen en schreeuwden: “Het is niet te laat. Verloochen je geloof in ‘Hem’ en je zult leven! Verloochen Hem en je zal leven! Verloochen Hem en je zal leven!” [Matth. 10:33 “…maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is”.] Ik wist niet wat beter zou zijn – om te leven op aarde zoals het nu was, of om te sterven. Verwarring alom was in mijn hoofd. Mijn oude vriend de Evangelist werd geëxecuteerd – vlak voor mijn ogen. De oude man was helemaal niet bang. De volgende was mijn vrouw, ik kon het allemaal niet verdragen! Ik werd gekweld door stemmen die zeiden: “Je zult Hem verloochenen. Je bent een lafaard! Geef het op en leef!”

“Heer red mij, ik wil U niet verloochenen!” was mijn beroep op de Heer voor hulp.

Mijn geest was in complete hysterie en het ergste van alles, ik kon het zelfs niet hardop uitspreken! Ik was emotioneel verlamd. Hier nu staat mijn vrouw op het punt om te sterven en ik kan zelfs niet spreken. Plotseling ging de deur dicht en ik wist dat ze ook weg was. Het voelde alsof ik zou bevriezen, het was zo koud en verschrikkelijk. Ik begon te vrezen dat ik Jezus zou verloochenen en afstand zou doen van mijn geloof in Zijn Heerschappij. Ik voelde me compleet hopeloos – de realiteit van het ontkennen van de Heer was overweldigend! Ik kon niet spreken om de Heer aan te roepen voor hulp, dus diep van binnen zei ik: “Heer red mij, ik wil U niet verloochenen! ” Meteen voelde ik een hand op mijn rechterschouder en grote warmte en vrede overstroomde mijn hele wezen. Ik keek om, om te zien wie bij mij was, en daar stond Jezus. Ik weet niet zeker hoe hij daar was gekomen of dat Hij werd opgemerkt door anderen, maar Hij was er en Hij was glorieus! Zijn ogen waren als vuur – brandende lampen op zoek diep in mijn ziel. Krachtig, maar toch troostvol, sprak Hij tot mij en zei, “Vrees niet, want de dood zal je nooit vasthouden, Mijn zoon”. [Filippenzen 4:7; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.]

Plotseling greep moed en dapperheid mij en ik zei: “Ik zal Jezus Christus nooit verloochenen, want Hij is Heer van allen en verlangt dat je verlost zult worden van je zonde!”

Mijn executie is pijnloos: … uit het lichaam … aanwezig bij de Heer.

De deur ging weer open. Deze keer was het mijn beurt. Ik lag boven op een tafel in de vorm van een kruis. Mijn lichaam was vastgebonden aan de tafel op wat het verticale deel van het kruis zou zijn, en mijn armen waren vastgebonden aan wat het horizontale deel zou zijn. De beul stond op om mijn leven te nemen. Ik zag het zwaard omhoog gaan en ik zag het vallen, maar zodra het lemmet van het zwaard de voorkant van mijn hals raakte, was ik weg, letterlijk verdwenen uit mijn lichaam. Ik voelde geen pijn! Ik stond meteen naast Jezus, neerkijkend op de hele scene. [2 Korintië 5:8; Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.]

Ik zag mijn lichaam hevig bloeden. De beul en de agenten maakten verschillende opmerkingen over hoeveel meer ik bloedde dan de meesten. Ik bloedde zo erg dat de beul zijn masker aftrok en schreeuwde, “Ik zal niet één van deze mensen nog doden”!

Ik werd wakker uit de droom, zeer geschokt en nog veel antwoorden op deze droom nodig hebbend.

Bron: I Saw The Tribulation - Ken Peters Prophecy - 888c.com

Vertaald: Marion