(homepagina)

EXO-Vaticana (deel 5)

15 januari 2013

DEEL 5: DAGEN VAN NOACH KEREN WEER

DE TERUGKEER VAN HYBRIDE MENS

Door Tom Horn & Cris Putnam

()

Op 28 november 2012, tijdens het derde seizoen van "Conspiracy Theorie met Jesse Ventura" keek het truTV programma naar de 'mens-dier hybride experimenten die zogenaamd uitgaan boven de Petri schaal met geruchten dat een levende 'Planet of the Apes' wordt gecreëerd. " [i]

De producenten hadden contact opgenomen met een van de auteurs van het nieuwe boek Exo-Vaticana (Tom) achterin 2011 met een verzoek om hulp. Ze wilden weten of wetenschappers in het geheim de grens overstaken met betrekking tot de mens-dier genetische experimenten. Hoewel Tom vele uren doorbracht als adviseur in het verstrekken van documentatie en getuige-deskundigen, wees hij herhaalde verzoeken af om deel te hebben aan Seizoen 3: Deel 4 "Manimal," beschreven op de website van Ventura op deze manier: "De wetenschap heeft grote doorbraken gemaakt in geneesmiddelenonderzoek en transplantatie technologie door te experimenteren op 'schimmige' mens/dier embryo hybriden. Deze ogenschijnlijk nobele doelen kunnen de bedekking zijn van een veel snoder doel - om een half menselijk, half aapachtige supersoldaten te creëren, wat de weg vrijmaakt voor een confrontatie met een echte Planet of the Apes." (De producers hebben in feite voor de drie verschillende gelegenheden aangeboden om Tom naar de locaties in de Verenigde Staten te vliegen voor een ontmoeting met Jesse Ventura en de filmploeg, maar hij wees hen af om redenen die later zullen worden onthuld. Omgekeerd, hoewel Tom hun herhaalde uitnodiging voor de show kreeg, heeft hij hen gewezen op Professor William B. Hurlbut, Consulting professor voor de afdeling Neurologie en Neurologische Wetenschappen aan de Stanford University Medical Center en lid van de Amerikaanse presidentiële Raad voor bio-ethiek, die zullen worden aangehaald door zowel de auteurs van Exo-Vaticana en meer dan een dozijn andere experts in een aanstaande documentaire over transhumanisme, voorlopig gepland voor een uitgave in 2013).

Onder een aantal onderzoeksresultaten zijn DARPA begrotingslijn artikelen, vermoedelijke locaties waar de mens-dier experimenten de ethiek van wat aanvaardbaarheid is, kan zijn gepasseerd, en de media berichten dat Tom aan de producenten heeft toegezonden een Reuters nieuwsbericht van 9 november 2009, getiteld: "Wetenschappers willen debat over dieren met menselijke genen", wat zinspeelde op hoe ver de wetenschappers zijn gekomen en hoe ver zij van plan zijn om te gaan met de mens en dier hybridisatie. Het nieuwsartikel begon met: "Een muis die kan spreken? Een aap met het Syndroom van Down? Honden met menselijke handen of voeten? Britse wetenschappers willen weten of deze proefnemingen op zich acceptabel zijn." [ii] Daarna werd het voortgezet met onthullingen dat wetenschappers in Groot-Brittannië nu tevreden waren met maximaal een 50/50 dier-mens integratie. Het artikel impliceerde dat niet al het onderzoek momenteel in ontwerpfase op een embryonale niveau is gehouden, en dat volledig volwassen wangedrochten (zoals het schepsel in de 2010 film 'Splice') in studie zijn.

()

Scène uit de film "Splice"

Het duurde niet lang om te vermoeden dat of het Reuters artikel gewoon speculeerde, of dat er inderdaad wetenschappers waren die al experimenteren met menselijk-dierlijke creaties voorbij het embryonale stadium. In juli 2011 gaf de Groot-Brittannië Academie van Medische Wetenschappen (AMS) aan, in een 148 pagina's tellend rapport, hoe deze wetenschap snel oprukt en wordt uitgevoerd in zoveel laboratoria over de hele wereld, zonder dat er een goed toezicht op is, en dat een internationale regelgevende commissie dringend nodig is om toezicht te houden op de creatie van deze deels-menselijke deels-dierlijke deels-synthetische chimera’s (monsters). Interessant is dat de AMS niet tot een verbod op de wetenschap uitkwam, maar eerder op een internationaal toezichthoudend orgaan, op grond waarvan de wetenschap volledig en officieel door kan gaan. In het overzicht van hun analyse beschouwden zij het als "onderzoek dat de invoering van de menselijke DNA-sequentie omvat in dieren, of het vermengen van menselijke en dierlijke cellen of weefsels, om entiteiten te creëren, die we aanduiden als 'dieren met menselijk materiaal'" (ACHM). [iii]
Ze bekenden vervolgens: "Dergelijke benaderingen zijn reeds lang gevestigd, en duizenden verschillende ACHM zijn gebruikt in biomedisch onderzoek, maar ze hebben relatief weinig publieke discussie gekregen." [iv] Wat voor soort wezens hebben die vooraanstaande wetenschappers van Groot-Brittannië gekend of vermoedelijk nu in het geheim in studie? Uit de samenvatting van hun artikel vinden we:

Slechts een dag nadat de Academie van Medische Wetenschappen dit rapport verspreidde, publiceerde de populaire Britse Mail Online een verhaal met details over slechts één geval (van potentieel tienduizenden):

Wetenschappers hebben meer dan 150 mens-dier hybride embryo's in de Britse laboratoria geproduceerd. De hybriden zijn heimelijk geproduceerd gedurende de afgelopen drie jaar door de onderzoekers op zoek naar mogelijke oplossingen voor een breed scala van ziekten. De openbaring komt slechts een dag nadat een commissie van wetenschappers waarschuwde voor 'Planet of the Apes', een nachtmerrie scenario waarin het werk op mens-dier creaties te ver gaat. [vi]

()

Hoewel dergelijke monsterachtigen vermoedelijk zijn vernietigd op het embryonale niveau, gaven de betrokken deskundigen in het veld, die zijn geïnterviewd door Reuters, toe dat "een aantal wetenschappers op sommige plaatsen de grenzen willen verleggen." [vii] Met andere woorden: er zijn nu waarschijnlijk Splice-achtige wezens in de laboratoriuminstellingen, op locaties die deze wetenschappers onvermeld hebben gelaten. Martin Bobrow, hoogleraar medische genetica aan de Universiteit van Cambridge liet doorschemeren waarom dit het geval is: "Er is een hele reeks van nieuwe wetenschappelijke technieken. Dat maakt het niet alleen gemakkelijker, maar ook des te belangrijker om deze cross-soorten experimenten te kunnen doen" [ cursief toegevoegd]. [viii] Een plaats waar onderzoekers reeds hebben overwogen dat dit onderzoek zo "belangrijk" is, dat dit het rechtvaardigt om de "grenzen" te verleggen, waarop de Britse wetenschappers gezinspeeld hebben, is het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University in Georgia (oorspronkelijk gevestigd in Orange Park, Florida). Het is een van de acht nationale primaat onderzoekscentra, gefinancierd door de National Institutes of Health, die beide interesse hebben getoond in het combineren van dierlijk en menselijk genetica om een nieuw soort te creëren. Discovery Channel op 27 maart 1998 (in een aflevering van Onopgeloste Geschiedenis) besprak een verslag door Dr Gordon Gallup, een psycholoog van de Universiteit van Albany, bij het Yerkes National Primate Research Center, waarin hij bekende "een mens-chimpansee hybride met succes voortgebracht en geboren [in het centrum], maar al snel daarna werd vernietigd door de wetenschappers." [ix] Dit mag dan ook geen verrassing zijn, omdat de Emory professoren, waaronder rabbijn Michael Broyde zeer recent hebben betoogd dat de Joodse wet de animalized van mensen zal ondersteunen zo lang als de technologie voor superieure mensen zorgt. In een 7 oktober 2011 artikel op de website van de universiteit, zegt Broyde:

Genetische manipulatie (GE), waarin de eigenschappen van verschillende individuen, of dieren, worden gecombineerd, heeft al geleid tot verbazingwekkende combinaties... de Joodse wet steunt een gelijke mens-mens chimerisme (vermenging van chromosomen), waarbij het embryonale materiaal van twee foetussen gemengd is, of menselijk-dierlijk chimerisme, waarbij de cellen van een mens worden gemengd met de cellen van een ander zoogdier... processen en technologieën die leiden tot gezonde, of gezondere kinderen zijn intrinsiek goed en moeten worden omarmd, niet gevreesd. [x]

Professor Broyde stelt terecht dat het genetisch veranderen van "de eigenschappen van verschillende individuen... heeft geresulteerd in prachtige combinaties." In feite zijn de eerst bekende genetisch veranderde mensen meer dan tien jaar geleden geboren als gevolg van een experimenteel programma van het Instituut voor Reproductieve Geneeskunde en Wetenschap van het St Barnabas in New Jersey. Een artikel op dat moment verklaarde een deel van het onderzoek, en zegt: "De baby's werden geboren bij vrouwen die problemen hadden om zwanger te worden. Extra genen van een vrouwelijke donor werden in hun eieren geplaatst, voordat ze werden bevrucht in een poging om zwanger te raken. Genetische vingerafdrukken getest op de twee een-jarige-oude kinderen bevestigen dat zij DNA geërfd hebben van drie volwassenen, twee vrouwen en een man". [xi] Met betrekking tot deze experimenten, wijst dr. Joseph Mercola op iets heel belangrijks:

Vandaag de dag zijn deze kinderen nu in hun vroege tienerjaren, en terwijl de oorspronkelijke studie beweerde dat dit "het eerste geval was van de menselijke celdeling met genetische modificatie resulterend in normale gezonde kinderen," stellen latere rapporten dergelijke claims van absoluut succes ter discussie [wat betekent dat niet alle genetisch gemanipuleerde kinderen per se gezond waren]. Nog steeds, terug in 2001, leken de auteurs te denken dat ze alles onder controle hadden, onder vermelding van:

"Dit zijn de eerste gemelde gevallen van celdeling mtDNA genetische modificatie die hebben geleid tot het nalaten van twee mtDNA populaties in de kinderen als gevolg van ooplasmic transplantatie. Deze mtDNA vingerafdrukken tonen aan dat de mitochondria overgedragen kunnen worden, gerepliceerd en onderhouden in de nakomelingen en betekent daardoor dat een genetische modificatie mogelijk is zonder het in potentie wijzigen van de mitochondriale functie."

Dr Mercola vervolgt: "Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kinderen extra genen hebben, welke geërfd zijn van twee vrouwen en een man en in staat zullen zijn om deze extra set van genetische eigenschappen door te geven aan hun eigen kroost. Een van de meest schokkende overwegingen hierbij is dat dit herhaaldelijk gebeurt, hoewel niemand weet wat de gevolgen zouden kunnen zijn, het hebben van deze genetische eigenschappen van drie ouders voor het individu, of voor hun latere nakomelingen. Op basis van wat ik heb geleerd over de genetische manipulatie van planten, ben ik geneigd te zeggen dat de gevolgen verstrekkend kunnen zijn, extreem en geheel onverwacht." [xii]

Voor degenen die geneigd zijn te geloven dat dit bovenstaande verbazingwekkende rapport een geïsoleerd incident is, hebben de Britse wetenschappers dezelfde experimenten herhaald in 2008, en in 2012 toen de Oregon Health & Sciences University (OHSU) vergelijkbaar onderzoek deed, gericht op het produceren van genetisch gemanipuleerde super baby's. [xiii] Toch, ongeacht hoe vaak deze en andere vormen van menselijke genetische geknutsel in het geheim is uitgevoerd, buiten de openbare beoordeling of die van het congres (historische gegevens geeft aan: vele, vele malen), is het belangrijk om te begrijpen hoe de genetische celdeling manipulatie, zoals werd gebruikt in dit ene voorbeeld waar dertig genetisch gewijzigde kinderen werden gecreëerd. Dit weerspiegelt dezelfde methode van handelen die gevallen engelen gebruikten met Nephilim, om erfelijke wijzigingen aan het menselijke genotype te introduceren, die letterlijk over de hele wereld veranderingen in de genenpool baarde door middel van de natuurlijke voortplanting. () Dr. Mercola's zorgen zijn dus zeker aanwezig in de huidige GE modellen op de mens en hebben dezelfde mogelijkheden als toen in het Oude Testament "alle vlees" werd beschadigd en moest worden vernietigd door God. Als gevolg daarvan wordt de celdelingtechniek door sommige conservatieve bio-ethici beschouwd als de meest gevaarlijke van de mens-beeld verwerkingstechnologie, omdat het de macht heeft om de aard van de mensheid weer te veranderen in de posthumane, door het veranderen van elke cel van een embryo, iets dat leidt tot overdraagbare wijzigingen bij de uitbreiding naar alle volgende generaties. Debat over de celdeling engineering is dan ook heel kritisch, omdat eens gewijzigd het door de "voortgang" met de genetische nakomelingen in gang zal worden gezet, waardoor het genotype en fenotype (natuur, fysieke make-up, en gedrag) van de mensheid zal worden gewijzigd zonder hoop op een omkering, waardoor de toekomst van de mensheid zich blijvend zal hervormen. Desondanks, volgens "ethici", zoals Oxford University Professor Julian Savulescu, hebben niet alleen wij "een morele verplichting" tot het vervaardigen van zulke mensen, maar embryo's die niet voldoen aan bepaalde genetische verbeteringen mogen, in de toekomst, niet worden toegestaan om te leven. [xiv]
Dr Richard Seed, een fysicus in Chicago ging nog verder, en waarschuwt iedereen die plannen heeft om in de weg te staan van deze droom, dat zij beter deze positie kunnen heroverwegen: "Wij gaan God worden, punt uit. Als het u niet bevalt, uitstappen. U hoeft niet bij te dragen, u hoeft niet deel te nemen, maar als u aan het werk gaat om mij te verhinderen een God te zijn, dan zul je moeite krijgen. Er zal oorlog komen." [xv]
De professors Seed en Savulescu staan niet alleen in hun sterke geloof. Dr. Gregory Stock, een gerespecteerde verdediger van de celdeling-technologie stelt dat de mens niet alleen een morele verantwoordelijkheid heeft om de menselijke genotype te "verbeteren", maar krachtige nieuwe technologie staat tot onze beschikking voor het overstijgen van de bestaande biologische beperkingen en maakt schema's voor transhumanisten onvermijdelijk en aanstaande. "We hebben miljarden uitgegeven om onze biologie te ontrafelen, niet uit ijdele nieuwsgierigheid, maar in de hoop onze levens te verbeteren. Wij zijn niet van plan om ons hiervan af te keren, "zegt hij. Elders heeft Stock echter toegegeven dat dit kan leiden tot "clusters van genetisch verbeterde supermensen die ons zullen domineren, zo niet tot slaaf te maken." [xvi]

Dus van de "Human-Ape Army"-plannen van Ilya Ivanov onder Sovjet-dictator Jozef Stalin [xvii] tot aan het begin van de twintigste eeuw waar Adolf Hitler de opdracht aan Josef Mengele gaf om gruwelijke experimenten uit te voeren op levende menselijke wezens in concentratiekampen om hun genetische theorieën te testen, tot de VS waar tot in de jaren 1970 meer dan zestig duizend Amerikanen werden gesteriliseerd nadat ze geacht werden een inferieure genetica te hebben, wat op een dag de droom is om de volgende stap te doen in de menselijke evolutie door middel van het vervaardigen van de superieure-mens heeft altijd zijn voorvechters gehad. Het verschil tot voor kort was dat het de Frankenstein visionairs ontbrak aan de biotechnologische vaardigheden en de publieke wil om hen in staat te stellen "op grote schaal de genetische en neurologische engineering te doen van onszelf." [xviii]
Vandaag de dag, dat is veranderd, en is de technologie gekomen. En de wil tot de geboorte van een nieuwe vorm van de mens is op zijn minst in zijn prille status al ingegaan, zo niet reeds stiekem al helemaal voltooid. Zelfs de recente Olympische Spelen onderstreepte deze wetenschap, wijzend op het spook van de clandestien gemodificeerde mensen. De Chinese zwemmer Ye Shiwen's leverde bovenmenselijk lijkende prestaties, wat ertoe leidde dat John Leonard, de directeur van de World Swimming Coaches Association, de wereld-prestatie van de 16-jarige beschreef als 'verdacht', 'storend' en 'ongelooflijk'. Autoriteiten die Ye Shiwen getest hebben op drugsgebruik hadden ook moeten controleren om te zien 'of er iets ongewoons gaande is in termen van genetische manipulatie,' zei hij. [xix]
Dr Ted Friedmann, de voorzitter van het genetica panel van de Wereld Anti-Doping Agentschap was het er mee eens door te zeggen dat het hem helemaal 'niet zou verbazen' als genetische verbeteringen in het geheim waren gebruikt op mensen. [xx]

()

Met andere woorden, Aldous Huxley's dystopische 'Brave New World' is al aan het binnen glijden onder het publieke radar van de meesten. Humane prenatale diagnose, de screening van foetale 'gen-omen' en ontworpen kinderen zijn slechts de eerste scheuren in de dam voor het tegenhouden van incrementele veranderingen als gevolg van de menselijke genetische reservoir van deze eeuw. En deskundigen zijn bezig het nu toe te geven. Dit omvat de Academie van Medische Wetenschappen eerder vermeld, hetzelfde scherpzinnige wetenschaps instituut dat meer recent is toegetreden tot de British Academy, de Royal Academy of Engineering en de Royal Society om een nauwere gezamenlijke studie te produceren in 2012 met de titel: "Human enhancement and the future of work", waarin een reportage over de alarmerende trend die gericht is op het verbeteren van de mens, zowel cognitief als fysiek. In deze nieuwe studie uit het samenwerkende team ernstige bezorgdheid over de ontluikende "hybride-eeuw" gekenmerkt als zijnde al begonnen en waarin de komst van een nieuwe vorm van de mens aan de horizon opdaagt. Welke nieuwe rassen van mensachtige ze voorzien? Een voorbeeld op pagina 26 van hun werk belicht hoe mensen kunnen worden gemanipuleerd om slangachtige eigenschappen te hebben:

Deelnemers bespraken hoe dergelijke technieken in de toekomst onderzoek kunnen steunen in de uitbreiding van het bereik van het menselijk gezichtsvermogen dat infrarood golflengten kan ontdekken. Voorbeelden zijn dieren, zoals slangen die infrarode golflengten kunnen detecteren, wat kan zorgen voor een bron van onderzoek voor het ontwikkelen van methoden die kunnen worden gebruikt bij mensen. Mogelijke toepassingen kunnen worden overwogen in het leger, maar ook in andere arbeidsgebieden, zoals van nachtwakers, veiligheidsinspecteurs, jachtopzieners, enz., met inbegrip van de mogelijkheid van beter zicht in het donker. [xxi]

Om morgen slangenmensen te krijgen, die niet alleen zien in het donker, maar die op de juiste wijze aangesloten zijn op het eindtijdschema zullen dienen als de opdoemende reptielen-mensen die ook Borg-achtige "fysieke en digitale uitbreidingen hebben zoals cybernetische implantaten en geavanceerde machinale-interfacing technologieën", aldus de studie. [xxii]

Wanneer deze auteurs spreken over het onderwerp van het transhumanisme en de dreigende 'human enhancement' tijdperk, zijn de mensen verbaasd over de vele manieren waarop de de overheid van de Verenigde Staten geld van de belastingbetaler gebruikt voor instellingen zoals de Case Law School (Cleveland, Ohio) voor het leren ontwikkelen van de feitelijke richtlijnen die zullen worden gebruikt voor het instellen door de overheid en de openbare orde rond de volgende stap in de menselijke evolutie door middel van genetische manipulatie. Maxwell Mehlman, de professor in bio-ethiek aan de Case School of Medicine, kreeg bijna een miljoen dollar, niet zo heel lang geleden, voor een team van professoren in de rechten, artsen en bio-ethici, in het leiden van een twee jaar durend project "om normen voor testen te ontwikkelen op menselijke proefpersonen in het onderzoek dat gebruik maakt van genetische technologieën, die impliceren om 'normale' individuen te verbeteren". [xxiii]
Naar aanleiding van het eerste onderzoek, begon Mehlman door de Verenigde Staten te reizen voor het aanbieden van twee universitaire lezingen: "Geleide Evolutie: Publieke Politiek en Menselijke Waarde" en "Trans-humanisme en de Toekomst van de Democratie". Deze lezingen zijn bedoeld om te informeren, en de studenten te overtuigen van de noodzaak voor de samenleving om te begrijpen hoe de opkomende gebieden van wetenschap reeds in gang zijn gezet, wat sommigen "de Hybride Eeuw" noemen, wat een tijd betekent waarin de mens voor altijd zal worden veranderd.

Het is veelzeggend dat veel van deze technocraten toegeven te worden beïnvloed door de werken van mannen als Friedrich Nietzsche (van wie de uitdrukking "God is dood" is afgeleid) en Goethe, de auteur van Faust. Nietzsche was de initiatiefnemer van de Übermensch of "supermens" waarvan Adolf Hitler droomde het uit te voeren, en de "entiteit" waar de mens volgens Nietzsche uiteindelijk naar zal ontwikkelen. Net als de oude Wachters voor hen, met de trans-humanistische droom van een levensvatbare Übermensch van Nietzsche door herscheppen van mannen met dieren, planten, en andere synthetische levensvormen, onder andere, met het gebruik van recombinant-DNA-technologie, celdeling engineering, en genetische manipulatie, waarbij de genetische structuur van een soort wordt gewijzigd door de overdracht van genen van de andere soort.
Terwijl in de Verenigde Staten George W. Bush opriep tot wetgeving om "te verbieden... het creëren van menselijk-dierlijke hybriden, en het kopen, verkopen of patenteren van menselijke embryo's," [xxiv] is het vooruitzicht van dierlijke mensen "een onderwerp van serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen", schrijft senior raadgever voor de Alliance Defense Fund, Joseph Infranco. "We zijn veel verder dan de sciencefiction van de gekwelde hybriden van HG Wells in het 'Eiland van Doctor Moreau', we zijn in een tijd waarin wetenschappers serieus het creëren van menselijk-dierlijke hybriden overwegen." [xxv]
De voormalige voorzitter van de Raad van de president voor bio-ethiek, Leon Kass, heeft dit gezegd in de inleiding van zijn boek, “Leven, Vrijheid en de Verdediging van Dignity: De uitdagingen van bio-ethiek”:

De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar voor verandering voor eugenetische en psychische "verbetering", voor een totaal herontwerp. In toonaangevende academische en industriële laboratoria zijn de nieuwe makers vol vertrouwen bezig met het vergaren van hun bevoegdheden en rustig hun vaardigheden aan het bijwerken, terwijl op de straat hun evangelisten [transhumanisten] ijverig een posthumane toekomst profeteren. Voor iedereen die geeft om het behoud van onze menselijkheid, is de tijd gekomen om hier aandacht aan te besteden. [xxvi]

Dus, zoals in dit deel van deze serie naar voren komt, beginnen de dingen steeds interessanter te worden.

Volgend deel: Maar zijn "zij" betrokken bij "hen"?

Notities

[i] http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_Theory_with_Jesse_Ventura

[ii] http://www.reuters.com/article/2009/11/10/us- science-animal-human-idUSTRE5A900R20091110

[iii] http://www.acmedsci.ac.uk/p47prid77.html

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos- involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html

[vii] http://www.reuters.com/article/2009/11/10/us- science-animal-human-idUSTRE5A900R20091110

[viii] Ibid.

[ix] http://encycl.opentopia.com/term/Chuman

[x] http://www.law.emory.edu/faculty/faculty-news-article/article/jewish-law- supports-emerging-reproductive-technology-broyde-says.html?tx_ttnews%5 BpS%5D=1319233080&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6200&cHash= 355113f1350bcd12f4d7848a1eac3d38

[xi] http://www.dailymail.co.uk/news/article-43767/ Worlds-GM-babies-born.html#ixzz2Cg03IwTl

[xii] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/07/17/ first-genetically-modified-babies-born.aspx#_edn1

[xiii] http://www.naturalnews.com/037993_GMO_babies_incurable_disease.html

[xiv] http://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/12564- genetically-engineered-babies-are-moral-duty-% E2%80%9Cethics%E2%80%9D-guru-claims

[xv] http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Seed

[xvi] Joe Garreau, Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies—and What It Means to Be Human (New York: Broadway, 2005) 116

[xvii] http://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ivanovich_Ivanov# Human-ape_hybridization_experiments

[xviii] Jerome C. Glenn, “The State of the Future” (7/14/10) www.kurzweilai.net/the-state-of-the-future, emphasis added.

[xix] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181873/Genetically-modified- athletes-Forget-drugs-There-suggestions-Chinese athletes-genes-altered-make-stronger.html

[xx] Ibid.

[xxi] Human enhancement and the future of work, Academy of Medical Sciences, British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society, October, 2012, 26

[xxii] http://www.acmedsci.ac.uk/p47prid77.html

[xxiii] Case Western Reserve University, “Case Law School Receives $773,000 NIH Grant to Develop Guidelines for Genetic Enhancement Research: Professor Max Mehlman to Lead Team of Law Professors, Physicians, and Bioethicists in Two-Year Project (April 28, 2006).

[xxiv] George W. Bush, in his January 31, 2006, State of the Union address

[xxv] Joseph Infranco, “President Barack Obama Warped and Twisted Science with Embryonic Stem Cell Order,” LifeNews (4/13/09) http://www.lifenews.com/bio2823.html.

[xxvi] Leon R. Kass, Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics (New York: Encounter, 10/25/02).

Bron: EXO-VATICANA - Part 5

Deel 1- Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

printen??? spaar papier en inkt.