www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zwarte Zwaan 2024?

Door Hal Lindsey 8 januari 2024

()

Mensen leren meestal over de toekomst door zich het verleden te herinneren. Of het nu vijf minuten geleden is of vijf millennia geleden, de geschiedenis geeft ons patronen waarvan we verwachten dat ze zich zullen voortzetten. Voor christenen is het grote patroon van de geschiedenis dat God altijd gelijk heeft. Dat betekent dat we volledig op Zijn woord kunnen vertrouwen. Maar zowel gelovigen in Jezus als ongelovigen verwachten dat de zon morgenochtend opkomt, voornamelijk omdat hij in het verleden altijd is opgekomen. Mensen kunnen niet verder kijken dan "nu", maar we kunnen wel goed gokken.

We voorspellen de beweging van hemellichamen op basis van hun bewegingen in het verleden. Dat is heel betrouwbaar gebleken. We verwachten dat de aandelenmarkt beweegt volgens krachten die we kunnen zien en begrijpen. Dat is een hit en misser. Maar op basis van het verleden zijn we er helemaal zeker van dat er morgen op zijn minst een beurs zal zijn - hoewel we het ook mis kunnen hebben. We weten niet hoe goed gewassen het zullen doen, maar we weten wel dat dingen die geplant en bewaterd zijn in de juiste grond en het juiste klimaat, de neiging hebben om te groeien. We zaaien en we oogsten.

Dit werkt allemaal goed... totdat het niet meer werkt. Soms gebeurt er iets dat niemand (of bijna niemand) heeft voorspeld. We noemen dat een Zwarte Zwaan-gebeurtenis.

Het idee begon met een Romeinse dichter uit de 2e eeuw, Juvenal. Hij karakteriseerde iets als "zo zeldzaam op aarde als een zwarte zwaan". In die tijd geloofde niemand dat zwarte zwanen bestonden. In het Engels werd "rare as a black swan" een metafoor voor iets dat nooit gebeurt. In zijn boek uit 1902, Proverb Lore, zei Edward Hulme dat mensen de uitdrukking "rare as a black swan," gebruikten om "de grootste onmogelijkheid die de spreker zich kon voorstellen" uit te drukken.

Toen, in 1697, zagen Europeanen eindelijk echte zwarte zwanen op het continent Australië. En de betekenis van "zwarte zwaan" veranderde. Het werd iets moeilijks of onmogelijks om te voorzien. Volgens dictionary.com betekent het "een gebeurtenis of fenomeen dat als een verrassing komt omdat het niet voorspeld was of moeilijk te voorspellen".

Dit alles komt in me op vanwege iets wat CBS News-correspondent Catherine Herridge zei op Kerstavond in Face the Nation. "2024 kan het jaar worden van een zwarte zwaan gebeurtenis," zei ze. "Dit is een nationale veiligheidsgebeurtenis met een grote impact die heel moeilijk te voorspellen is. Ik heb een aantal zorgen die daarbij een rol spelen. Niet alleen dit soort blijvende, verhoogde dreigingsniveau waar we mee te maken hebben, [maar] de oorlogen in Israël, ook Oekraïne. En we zijn zo verdeeld in dit land op een manier die we nog niet eerder hebben gezien. En ik denk dat dit vruchtbare grond creëert voor onze tegenstanders zoals Noord-Korea, China en Iran. Dat baart me de meeste zorgen."

Je gaat niet te ver als je zegt: "2024 kan het jaar van de zwarte zwaan zijn." Elk jaar kan zo'n gebeurtenis hebben. Maar ze heeft gelijk dat de Verenigde Staten op dit moment bijzonder kwetsbaar zijn. Het land is diep verdeeld. Het leger is verzwakt door slecht gerichte uitgaven en verwarde politieke overwegingen. Vijanden hebben nieuwe middelen om ons kwaad te doen. Bovendien is de woede tegen Amerika de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Verhoogde woede gaat vaak gepaard met een toename in de vastberadenheid, het doorzettingsvermogen en de wreedheid van de tactieken van de vijand.

Maar het grootste gevaar voor Amerika is de arrogante verwerping van de God wiens zegeningen men dagelijks verkwist. Grote delen van de bevolking besteden hun zegeningen van God uit aan activiteiten die de mensheid vernederen en het kwaad verheerlijken. Het grootste deel van de wereld sluit zich hierbij aan. In een tijd waarin het menselijk ras nederig zou moeten zijn voor een ongekend potentieel voor vernietiging, spugen naties bij elke gelegenheid arrogant in Gods gezicht.

Als je een christen bent, blijf dan dit nieuwe jaar dicht bij Hem. Wandel in de rijkdom van Zijn liefdevolle aanwezigheid. Vertrouw op Hem. Verheug je in Hem. Als je geen Christen bent die gelooft, wat betekent dat je Hem nog niet als Redder kent, begrijp dan alsjeblieft dat Hij je leven zal binnenkomen wanneer je Hem uitnodigt. Dit is die tijd. Wacht niet. Nodig Hem nu uit.

Bron: Hal Lindsey