www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onze wereld is te slecht voor dominees om aan de zijlijn te blijven staan

Door Jan Markell 14 januari 2024

()

In oktober werden veel gemeenteleden wakker geschud. Sommigen waren er al maanden, anderen al jaren. Een paar waren al tiental jaar actief. Ze hielden van hun kerkfamilie en hadden het gevoel dat de kansel deugdelijk was.

Hun kerk heeft gelijk als he gaat over verlossing en doop. De muziek is aanvaardbaar en het jeugdprogramma is uitstekend. De kerk is zendingsgericht. En uiteindelijk is geen enkele kerk perfect.

Dan het plotselinge ontwaken

Maar in oktober werden veel kerkgangers ruw wakker geschud, omdat te veel van hen niet diep in de theologie van de kerk waren gedoken.

Velen waren bedroefd over de stilte op de kansel wat betreft Bijbelprofetie en actuele gebeurtenissen. Ze accepteerden de tekortkoming en kregen dagelijks een dosis van deze zaken online. De kerk hield zich tenslotte ook niet bezig met culturele kwesties. Het is niet ongebruikelijk voor een kerk om geen standpunt in te nemen.

Toen kwam 7 oktober in Israël. Hoe zou de kerk de volgende dag - 8 oktober - reageren? Wat er op 7 oktober gebeurde, was het een spel-veranderaar! Dit zou zeker op de voorgrond staan in hun kerk!

Het is waar - krantenkoppen, foto's en video's over het laatste conflict in het Midden-Oosten zijn niet bezoekersgevoelig. Ze zullen de kerkgangers geen goed gevoel geven. Praten over de gevoelige situatie past in geen enkele strategie voor kerkgroei. Het zal niemand aanmoedigen om doelgericht te worden. Het zou zelfs tot verdeeldheid kunnen leiden.

Ik had me dus niet zo moeten opwinden toen ik e-mails uit het hele land begon te krijgen met variaties op het volgende:

Jan, ik was erg verbijsterd dat de kerk waar we naartoe gingen niet eens melding maakte van wat er op zondag 8 oktober in Israël gebeurde. Het onderwerp kwam ook niet ter sprake op woensdagavond, hoewel er verschillende keren werd gesproken over de wedstrijd van de Houston Astros...

Niemand kan zeggen dat we het niet wisten

Sindsdien is er meer dan drie maanden lang dag en nacht op alle mediakanalen over bericht. Kan iemand beweren dat hij het niet wist? We hebben nu allemaal de misselijkmakende demonstraties gezien waarin de wereld wordt gesmeekt om "de Joden te vergassen". Sommigen zeggen dat de Derde Wereldoorlog nabij is. Het kwaad is van een nieuw niveau. De waarschijnlijkheid van terreurcellen in Amerika, Canada, Europa en andere plaatsen is een garantie.

De stilte van de herders is geworteld in de theologie

En toch hoorde ik vele malen per dag over de stilte van de herders! Zou deze stilte geworteld kunnen zijn in de theologie? Een volmondig "ja"!

Ik moedig alle lezers aan om een studie te doen naar moderne theologie. Mensen horen termen die onderzocht moeten worden: Vervangingstheologie, Verbondstheologie, Amillennial Theologie, Dominion Theologie en nog veel meer. Het kan zijn dat je het niet eens bent met wat al deze theologieën inhouden! De meeste van deze theologieën leren dat de Kerk het nieuwe Israël is; dat God Zijn volk Israël heeft verstoten vanwege ongeloof.

Gebed: Het Enige Effectieve Wapen

Sinds 7 oktober 2023 is het menselijk lijden te zien. Media die ook maar een greintje integriteit bezitten onthulden de verduisterde harten en daden van het Islamitische tuig. Er is maar één adequaat wapen in ons arsenaal: gebed, en beter nog, gezamenlijk gebed.

Gebed vanaf de kansel. Gebed vanaf een radio-, tv- of internetwebsite. Gebed voor onschuldige gijzelaars, hoewel het nu waarschijnlijk te laat is. Gebed voor elke onschuldige die in een kruisvuur terecht komt. Gebed voor soldaten die gevangenen proberen te bevrijden.

En pastors, jullie mensen willen dat jullie het voortouw nemen in deze inspanning! De mensen zijn de stilte van de herders nu beu. Onze wereld is te vluchtig, te boos en te slecht om aan de zijlijn te blijven staan en te zwijgen! Je moet een standpunt innemen en de theologie opzij zetten.

Ja, je theologie zegt dat je Israël moet minimaliseren, maar dan marginaliseer je het lijden, wat Jezus nooit zou doen!

Wanneer moet ik een kerk verlaten?

Al mijn radiogasten hebben sinds 7 oktober gezegd dat als een kerk op dit punt niet wil toegeven, het tijd is om te vertrekken. Punt uit. God kan deze kerk of gemeente niet zegenen. Ze wordt gewogen in de weegschaal en te kort gedaan (Dan. 5:7). Het is tijd om verder te gaan naar veel groenere - en spiritueel vruchtbaardere - paden.

Misschien is dit de volgende grote kerkscheiding. Kerken zullen voor of tegen Israël zijn. Aan welke kant sta jij? Israël zal de lastige steen van de wereld worden (Zach.12:3), maar God zal ALLEN vernietigen die tegen Jeruzalem opkomen (Zach.12:9). Je wilt aan Gods kant staan!

In het nieuwe jaar 2024 bid ik dat alle leiders op zijn minst stelling zullen nemen tegen het kwaad, want een groot deel van de wereld noemt het kwaad als goed (Jesaja 5:20). En het kwaad verspreidt zich als een kanker over de wereld terwijl we naar de Verdrukking toegaan.

Jan Markell is auteur, spreker, presentator van Understanding the Times radio, te horen op meer dan 1000 zenders in heel Amerika, en de oprichter en voorzitter van Olive Tree Ministries.

Bron: Jan Markell: Our World Is Too Evil For Pastors To Stand On The Sidelines - Harbingers Daily