www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ziekte X en angst zaaien

"Wees de eerste, wees juist, wees geloofwaardig." Maar waar is de integriteit?

ROBERT W MALONE MD, MS 18 JAN 2024

()

Ik werk al meer dan dertig jaar in de gezondheidszorg. Dit is inclusief een beurs aan Harvard en talloze andere cursussen over bio-ethiek. In al die tijd is er één duidelijke boodschap geweest. Voor het emotionele en fysieke welzijn van het publiek mogen de overheid en de volksgezondheid niet zonder reden een angst aanwakkeren. Dat te doen is onethisch en immoreel. Net als "brand" of "actieve schutter" roepen in een volle bioscoop. Dat het publieke vertrouwen transparantie vereist en het vertellen van de waarheid van de kant van volksgezondheidsfunctionarissen en de overheid.

Het CDC codificeert dit uitgangspunt in hun verklaring over risicocommunicatie met betrekking tot de volksgezondheid:

Wees de eerste, wees juist, wees geloofwaardig. Dat is de mantra voor crisiscommunicatie. Als er een crisis is, wees dan altijd bereid om informatie te verstrekken om mensen te helpen de best mogelijke beslissingen te nemen voor hun gezondheid en welzijn.

In 2018 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie met het idee van 'Ziekte X', een plaatsaanduiding voor een ziekte die een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van een toekomstige grote epidemie of pandemie. Het oorspronkelijke idee was dat het plannen van een (denkbeeldige) "Ziekte X" wetenschappers, volksgezondheidsfunctionarissen en artsen in staat zou stellen om de best mogelijke praktijken voor een toekomstige epidemie of pandemie te ontwerpen. Ze voegden toen formeel "Ziekte X" (een denkbeeldige ziekte) toe aan de top prioriteitenlijst van ziekteverwekkers.

Het idee achter Ziekte X werd later bewapend om een mist van angst te creëren bij het publiek en overheden. De bewapening begon met COVID-19 communicatie. In een onderzoek uit 2021 werd ontdekt dat "de enige voorspeller van gedragsverandering tijdens COVID-19 angst was". Ondanks hun bevinding dat deze angst gerelateerd was aan een afname van zowel emotioneel als fysiek welzijn, concludeerden de auteurs dat het gebruik van angst om het publiek tot naleving te dwingen de enige weg vooruit was voor de volksgezondheid. De auteurs schrijven:

Angst voor COVID-19 was echter gerelateerd aan een verminderd fysiek en omgevingswelzijn. In het algemeen suggereren deze resultaten dat "angst" en bezorgdheid op dit moment een functionele rol hebben en gerelateerd zijn aan een verhoogde naleving om het welzijn van het publiek te verbeteren.

"Torpedo's volle kracht vooruit"

Zonder verdere vraagtekens te zetten bij de ethiek achter het gebruik van angst om naleving te bevorderen, werd deze logica de consensus van volksgezondheidsfunctionarissen en regeringen over de hele wereld. Namelijk dat het gebruik van angst om naleving te krijgen voor vaccins en vaccinatiemandaten, vaccinatiepaspoorten, maskering, opsluitingen, sociale afstand, sluiting van scholen, etc. aanvaardbaar was in de naam van de volksgezondheid. Dat het verminderde emotionele en fysieke welzijn van het grote publiek door het promoten van angsttactieken een aanvaardbaar neveneffect was.

Exit COVID-19... toneel links. Enter "ziekte X"... podium rechts.

En net als dat, is "ziekte X" vervangen door COVID-19.

Zonder enige scrupules is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overgegaan van het lanceren van een wereldwijd wetenschappelijk proces met Ziekte X als model, naar het gebruiken van "Ziekte X" als propagandamiddel om angst aan te jagen voor een denkbeeldige besmettelijke ziekte. Om vervolgens die angst te gebruiken om een nieuw pandemieverdrag en meer geld voor de WHO in de wacht te slepen bij het publiek en de overheid. Dergelijke gewapende angst (fearporn) blijkt ook te leiden tot meer publieke steun voor volksgezondheidsmaatregelen, zoals maskering, sociale distantiëring, vaccins en lock-downs.

De geleidelijke verschuiving was subtiel. In april 2023 schreef de WHO:

Ziekte X staat voor de wetenschap dat een ernstige internationale epidemie veroorzaakt zou kunnen worden door een pathogeen waarvan op dit moment niet bekend is dat het ziekten bij mensen veroorzaakt. De O&O-blauwdruk streeft er expliciet naar om vroegtijdige sectoroverschrijdende O&O-paraatheid mogelijk te maken die ook relevant is voor een onbekende "Ziekte X".

In 2024 gaf de WHO de algemene waarschuwing (zonder enige gegevens hoe dan ook) dat de denkbeeldige Ziekte X zou kunnen leiden tot 20 keer meer dodelijke slachtoffers dan COVID-19.


"Natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat dit paniek kan zaaien. Het is beter om te anticiperen op iets dat kan gebeuren, omdat het in onze geschiedenis al vaak is gebeurd, en je erop voor te bereiden".

WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, Davos - 2024<
/p>


Het komt erop neer dat directeur-generaal Tedros nu openlijk toegeeft dat de WHO angst gebruikt om regeringen ertoe aan te zetten hun portemonnee te openen en om naleving van het nieuwe pandemieverdrag af te dwingen.

En de angstzaaierij van de WHO werkt, het Huis introduceerde onlangs een nieuw wetsvoorstel H.R.3832 - Disease X Act of 2023.

Het wetsvoorstel luidt:

Dit wetsvoorstel breidt de prioriteiten van de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) uit om specifiek virale bedreigingen op te nemen die het potentieel hebben om een pandemie te veroorzaken.

Het wetsvoorstel breidt met name het toepassingsgebied van innovatiesubsidies en -contracten die door het BARDA kunnen worden toegekend uit tot subsidies en contracten ter ondersteuning van onderzoek naar en ontwikkeling van bepaalde productietechnologieën voor medische tegenmaatregelen tegen virussen, waaronder respiratoire virussen, met een pandemisch potentieel. Ook worden de toegestane strategische initiatieven van het BARDA uitgebreid met geavanceerd onderzoek, ontwikkeling en aankoop van tegenmaatregelen en producten tegen virussen met een pandemisch potentieel.

Om het belang van dit wetsvoorstel te begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen wat het BARDA is.

(BARDA)" is een bureau van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) dat verantwoordelijk is voor de aanschaf en ontwikkeling van medische tegenmaatregelen, voornamelijk tegen bioterrorisme, met inbegrip van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) dreigingen, alsmede pandemische griep en opkomende ziekten" (Wiki).

Dit wetsvoorstel is een stiekeme achterdeur om de missieruimte van BARDA aanzienlijk uit te breiden met onderzoek naar virussen. In het verleden was de reikwijdte van BARDA beperkt om niet te concurreren met NIH. De uitbreiding van nog een agentschap met zeer weinig beperkingen op hun werkterrein is niet in het algemeen belang.

Hier is een eenvoudige vraag. Neem contact op met uw vertegenwoordiger in het Huis en laat hen weten wat u vindt van H.R.3832 - Ziekte X.

Laat je in de tussentijd niet misleiden door Ziekte "X", of "Y" of "Z". Dit zijn geen echte ziekten. Ze zijn verzonnen. Ze worden als wapen gebruikt om naleving te krijgen, angst aan te jagen en om acceptatie te krijgen voor de overdracht van zowel financiering als autoriteit naar een ongekozen globalistische niet-gouvernementele organisatie - de WHO.

Ja, we hebben een probleem met voortgaand onderzoek naar functievermeerdering en China gaat door met zijn gevaarlijke experimenten naar functievermeerdering. Alles wijst erop dat deze worden uitgevoerd in slecht gecontroleerde laboratoriumomgevingen. Maar zulke experimenten zijn niet beperkt tot China, ze vinden ook plaats in de VS. In 2023 creëerden wetenschappers van de Boston University School of Medicine een zeer dodelijke SARS-CoV-variant,/u>, die ze vervolgens testten op muizen.

Bovendien verbiedt het Verdrag inzake biologische wapens biologische wapens niet, omdat een over het hoofd geziene maas in de wet de ontwikkeling, productie en opslag van biologische wapens toestaat voor profylactische, beschermende of andere vreedzame doeleinden. Er moet opnieuw over het verdrag worden onderhandeld. De conventie over biologische wapens gaat ook niet adequaat in op de winst van functieonderzoek, dat wereldwijd verboden moet worden.

Dit zijn concrete lopende kwesties die de Wereldgezondheidsorganisatie niet aanpakt. Als het motief van de WHO is om de toekomstige dreiging van infectieziekten te stoppen, waarom werken ze dan niet aan deze kwesties?

Hoe ver is de WHO en de volksgezondheid weggezakt...

Bron: Disease X and Fear Mongering - by Robert W Malone MD, MS