www.wimjongman.nl

(homepagina)


Is de angst voor een wereldwijde voedselcrisis een voorbode van de dingen die komen gaan?

Door Mark Hitchcock 28 maart 2024

()

Er is een toenemende bezorgdheid in de wereld over voedseltekorten. Zelfs in Europa, dat een goed doorvoed continent is, is er een toenemende ongerustheid over toekomstige voedseltekorten die zouden kunnen uitmonden in een wereldwijde crisis.

Eerder deze maand publiceerde Bloomberg het artikel "Europe's New Security Nightmare Is Food Supply". Daarin beschrijven ze een groeiende bezorgdheid over het veiligstellen van de voorraden. Dit artikel komt overeen met een ander artikel in de Business Standard, dat als volgt luidt:

De gecombineerde krachten van El Niño en La Niña hebben de Latijns-Amerikaanse sojaproductie lamgelegd. Oekraïense en Russische graanboeren zijn in oorlog geraakt. Indonesië heeft de verscheping van palmolie naar Europa verboden, terwijl China hongerig is naar gewassen. Het Middellandse Zeegebied lijkt steeds meer op een woestijn.

"Voedseltekort in Europa? De enige vraag is wanneer."

Dit artikel zegt niet dat al deze dingen nu gebeuren, maar dat ze voorspeld worden en in de toekomst zouden kunnen gebeuren, wat zou leiden tot een wereldwijde voedselcrisis.

Het artikel gaat verder:

Gedurende twee dagen in het centrum van Brussel vorige maand kwamen zo'n 60 ambtenaren van de Europese Unie en regeringen, experts op het gebied van voedselzekerheid, vertegenwoordigers van de industrie en een paar journalisten bijeen om de mogelijkheid onder ogen te zien van iets wat een paar jaar geleden nauwelijks op de radar stond: een regelrechte voedselcrisis.

In wezen kwamen ze bijeen om het voedseldistributiesysteem en de voedselproductie - vooral in Europa - aan een stresstest te onderwerpen. Dit werd een "wargaming" oefening voor een volledige voedselcrisis genoemd.

Het artikel gaat verder:

De coronavirus pandemie, de inval van Rusland in Oekraïne en verstoringen op belangrijke scheepvaartroutes hebben de aanvoerketens verstoord en de prijzen de hoogte in gejaagd. Grillig en extreem weer verstoren nu regelmatig de landbouw. Tegen die achtergrond vragen ambtenaren zich niet langer af wanneer er een voedselcrisis kan komen, maar eerder hoeveel crises ze tegelijk aankunnen.

In werkelijkheid zijn maar weinig regeringen in Europa voorbereid op het beheersen van toekomstige voedselcrises, volgens Chris Hegadorn, een gepensioneerd Amerikaans diplomaat die de workshop mede organiseerde.

"We hebben de afgelopen drie jaar in een crisis geleefd," zei Hegadorn, adjunct-professor mondiale voedselpolitiek aan Sciences Po in Parijs. "Er moet nog veel meer gebeuren op elk niveau. Crises zullen alleen maar sneller en harder komen."

Ga maar na: de uitgaven van huishoudens aan voedsel in Nigeria bedragen 60%. In Egypte, waar mijn vrouw en ik de afgelopen weken zijn geweest, is dat 40%. De angst bestaat dat dit soort voedseltekorten en calamiteiten zich zullen verspreiden naar andere delen van de wereld.

Als ik dit soort dingen lees, denk ik meteen aan Openbaring hoofdstuk zes, waarin de vier ruiters van de Apocalyps worden beschreven. Wat we hier zien is een vage voorafschaduwing van wat de Bijbel zegt dat komen gaat.

In Openbaring 6:5-6 lezen we: "En toen Hij [het Lam - de Here Jezus] het derde zegel geopend had [De zegels zijn Zijn toorn die Jezus over de aarde brengt], hoorde ik het derde beest zeggen: Kom en zie. En ik zag, en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier beesten zeggen: Een maat tarwe voor een stuiver, en drie maten gerst voor een stuiver; en zie toe dat u de olie en de wijn niet schaadt."

Waar de bovenstaande passage over spreekt is hyperinflatie en, voornamelijk, het idee van hongersnood. Hoe weten we dat dit over hongersnood gaat? Ten eerste weten we dat hongersnood vaak volgt op oorlog.

De eerste ruiter van de Apocalyps is een ruiter op een wit paard, die de valse messias - de antichrist - voorstelt. De tweede ruiter is de ruiter op het rode paard, die een zwaard heeft dat druipt van het bloed, wat oorlogsvoering voorstelt. Het paard is rood, "pyrros" in het oorspronkelijke Grieks, de kleur van vuur, en "hem die daarop zat werd de macht gegeven de vrede van de aarde te nemen en elkaar te doden...".

We weten dat hongersnood vaak volgt op oorlog. Veel van de hongersnood die we vandaag de dag in de wereld zien en voedseltekorten zijn zelfs het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne is een grote producent van tarwe en graan.

We zien hetzelfde in Haïti, waar oorlog en chaos hongersnood hebben veroorzaakt. Hetzelfde zien we vandaag ook in Gaza.

Eerst komt het witte paard van de antichrist, dan het rode paard van de oorlog, dat gevolgd wordt door het zwarte paard van de hongersnood.

Een andere reden waarom we weten dat dit zwarte paard hongersnood of voedseltekorten brengt, is vanwege de parallel tussen de zegelarresten van Openbaring 6 en Matteüs 24, wanneer Jezus de geboortekriebels uiteenzet die Zijn komst zullen aankondigen.

Matteüs 24:5-8 KJV - "Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat gij niet verontrust zijt; want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen. Want natie zal tegen natie opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen, in verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van smarten."

In Matteüs 24 beschrijft Jezus eerst valse messiassen, dan "oorlogen en geruchten van oorlogen" en naties die tegen naties opstaan, en ten slotte de "hongersnoden" op verschillende plaatsen. Dit is dezelfde volgorde als in Openbaring 6.

De ruiter op dit zwarte paard houdt een weegschaal in zijn hand - hij weegt voedsel op de weegschaal. Wat we hier zien is het spookbeeld van hongersnood samen met een op hol geslagen inflatie.

De voedselprijzen die worden beschreven zijn astronomisch! Er staat: "Een maat tarwe voor een stuiver en drie maten gerst voor een stuiver." Het Griekse woord dat vertaald wordt als "penny" is eigenlijk "denarion", wat het gemiddelde dagloon was voor een arbeider in het Romeinse Rijk toen Johannes dit schreef. Je hebt alles nodig wat iemand op een dag kan verdienen om goed voedsel te kopen voor één persoon of goedkoper voedsel voor drie personen.

John Walford, een groot Bijbel- en profetieleraar, zegt dit:

"Om het in gewone taal te zeggen, de situatie zou zo zijn dat iemand een dagloon zou moeten uitgeven voor een brood met geen geld meer over om iets anders te kopen. De symboliek duidt daarom op een tijd van hongersnood waarin het leven gereduceerd zal zijn tot het hoogst noodzakelijke...".

Merk op dat de laatste zin zegt: "Ziet toe dat gij de olie en de wijn niet schaadt." Olie en wijn waren meer luxueuze artikelen in die tijd. Wat er wordt gezegd is dat terwijl de meesten zullen worstelen met hongersnood, de rijken relatief onaangetast zullen blijven. De kloof tussen arm en rijk zal in deze periode in de toekomst nog groter worden.

Als we om ons heen kijken, kunnen we de donderende hoefslagen van de vier ruiters van de Apocalyps in de verte al horen, en we kunnen ze steeds dichterbij horen komen.

Het goede nieuws voor ons vandaag is dat we als de Bruid van Jezus Christus naar de Hemel worden gehaald voordat de toorn van God komt en deze verzegelde oordelen worden geopend. Het feit dat we de naderende hoefslagen al kunnen horen, vertelt ons dat de vervoering van de kerk wel eens heel snel zou kunnen zijn.


Mark Hitchcock is auteur, universitair hoofddocent aan Dallas Theological Seminary, hoofdpredikant van Faith Bible Church in Oklahoma en presentator van het wekelijkse programma "Marking The End Times".

Bron: Are Fears Of A Global Food Crisis A Harbinger Of Things To Come? - Harbingers Daily