www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe zou de Palestijnse staat van een tweestatenoplossing eruitzien?

Als we de antwoorden op deze 10 vragen wisten, zouden we weten of dit ogenschijnlijke wondermiddel de vrede werkelijk ten goede zou komen.

31 Jan. 2024 - door Steven E. Zipperstein

( )

De president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas en de Amerikaanse president Joe Biden schudden elkaar de hand in de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, 15 juli 2022. (AP Foto/Evan Vucci)

De conventionele wijsheid gaat ervan uit dat als alleen Israël zou instemmen met de tweestatenoplossing, het hele conflict zou zijn opgelost. De regering Biden, de EU en de wereldwijde media omarmen allemaal de tweestatenoplossing als een wondermiddel dat het hele Midden-Oosten zal stabiliseren. Ze dringen erop aan dat Israël de last draagt en "moedige stappen" neemt om de weg vrij te maken voor een Palestijnse staat, hoewel details over de aard van zo'n staat schaars blijven.

Zelfs als de conventionele wijsheid een kern van waarheid heeft, zou een gezonde Amerikaanse beleidsvorming vereisen dat de Palestijnen gedetailleerde plannen uiteenzetten voor hun toekomstige staat, zodat we duidelijk kunnen zijn over wat we voorstaan. De VS zijn al tientallen jaren betrokken bij het vredesproces, maar de Palestijnen hebben nooit specifiek aangegeven hoe hun toekomstige staat zou functioneren en welk beleid het zou voeren.

Bovendien zou het falen van de Palestijnse Autoriteit om te zorgen voor een democratisch bestuur van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever die ze sinds de Oslo II-akkoorden van 1995 controleert, de VS en de wereld nog meer moeten aansporen om precies te begrijpen wat de Palestijnen van plan zijn te doen als ze eenmaal een volwaardige staat zijn.

De Palestijnen moeten een duidelijk idee hebben over hoe hun staat zal worden bestuurd en wat voor soort beleid er zal worden gevoerd. Het bekendmaken van die details zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het overtuigen van sceptici in Israël en elders van de voordelen van de tweestatenoplossing.

Daarom zouden de Palestijnen nu op zijn minst de volgende vragen moeten beantwoorden om de wereld te helpen begrijpen wat ze kunnen verwachten op de eerste dag van de onafhankelijkheid van de staat en daarna:

Ten eerste, zal de staat Palestina op de eerste dag een vredesverdrag met Israël ondertekenen? Of zal het Israël als vijand beschouwen?

Ten tweede, zal de staat Palestina een democratie of een autocratie zijn? Zal het seculier of theocratisch zijn? Zullen Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere terroristische organisaties verboden worden, of zullen ze een rol mogen spelen in het bestuur van de staat Palestina?

Ten derde, zal de staat Palestina een leger hebben, of zal het ermee instemmen gedemilitariseerd te worden?

Ten vierde, zal de staat Palestina zich houden aan de verbroken verplichtingen die de PLO is aangegaan in de Oslo-akkoorden om terrorisme af te zweren? Zal de staat Palestina het "pay-for-slay"-beleid van de Palestijnse Autoriteit voor terroristen en hun families voortzetten?

Ten vijfde, zal de staat Palestina handels- en andere economische betrekkingen met Israël onderhouden? Zal hij de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging tegen Israël afzweren?

Ten zesde, zal de staat Palestina ophouden zijn schoolkinderen te leren Joden te haten?

Ten zevende, zal de staat Palestina streven naar grenzen die zich uitstrekken "van de rivier tot de zee"? Of zal het tevreden zijn met een staat die alleen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook omvat?

Ten achtste, zal de Staat Palestina de verschillende zaken die het tegen Israël voert voor internationale rechtbanken laten vallen?

Ten negende, zal de staat Palestina bondgenootschappen sluiten met Iran, Noord-Korea, Hezbollah en de Houthi's?

Ten tiende, zal de staat Palestina instemmen met regelmatige en krachtige internationale inspecties om ervoor te zorgen dat het geen aanvalstunnels graaft, raketten en andere oorlogswapens verwerft of bouwt, of enige vorm van potentiële militaire of terroristische actie tegen Israël onderneemt?

De regering Biden en de internationale gemeenschap moeten van de Palestijnen eisen dat ze deze vragen beantwoorden voordat ze verdere druk op Israël uitoefenen om de tweestatenoplossing te bevorderen. Alleen dan zullen we echt weten of we een project bevorderen dat de vrede in de regio bevordert.

Bron: What would the Palestinian state of a two-state solution look like? | Steven E. Zipperstein | The Blogs