www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het is bijna 17.00 uur... Tijd om uit te klokken!

"En doe dit, met begrip voor de huidige tijd: Het uur is reeds gekomen dat u ontwaakt uit uw sluimering, want onze verlossing is nu dichterbij dan toen wij voor het eerst geloofden."-Romeinen 13:11

Pablo Frascini 30 mei 2024

( )

© Ontwerp door Pablo Frascini / Serpenten & Duiven®

We zijn ingeklokt!

Vanaf het moment dat je Jezus Christus aanvaardt als je Heer en Verlosser, sta je automatisch "op de klok" voor werk - Zijn werk! Ieder van ons heeft één of meer talenten gekregen als middel om het evangelie van Jezus Christus hier op aarde te verspreiden. God heeft ieder van ons geroepen om een specifieke taak uit te voeren en met Hem samen te werken in Zijn werk. Het lijkt veel op de baan die je hebt in de natuurlijke/fysieke wereld.

Er zijn mensen voor wie hun baan gewoon dat is, een baan. Eén die wordt gedaan uit noodzaak om een salaris te ontvangen. Het kan en wordt vaak een dagelijkse sleur. Geloof me, ik weet het, ik heb het meer dan eens meegemaakt. Het kan je uitputten. Er is een reden waarom het "de dagelijkse sleur" wordt genoemd.

Maar zelfs te midden van dit alles vertelt Paulus ons in 1 Korintiërs 10:31 wat we moeten doen:

"Daarom, of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, doe alles tot eer van God."

Sommigen van ons hebben misschien niet wat we zouden omschrijven als onze 'ideale' baan. Maar voorlopig is dat waar God je heeft. En geloof me als ik zeg dat Hij weet wat het beste is voor jou en mij!

Voordat we in de geestelijke betekenis van dit artikel duiken, denk ik dat het belangrijk is om even stil te staan bij het hele begrip werk op de fysieke werkplek waar we momenteel allemaal in leven. De Heer sprak vaak in gelijkenissen om parallellen te trekken tussen het fysieke en het geestelijke. We zouden geneigd kunnen zijn om te geloven dat dit "verouderde" onderwijsmethoden zijn, maar ik hoop dat je zult zien dat dat verre van de waarheid is. De principes van de Heer die Hij eeuwen geleden uiteenzette, zijn vandaag de dag net zo toepasbaar op ons als ooit tevoren. Ik zou zelfs zover willen gaan om te zeggen dat ze (de gelijkenissen) vandaag de dag toepasselijker voor ons zijn dan ooit tevoren.

Laten we er dus mee aan de slag gaan!

De fysieke werkplek

()

Elke werkgever verwacht van degenen die hij of zij in dienst neemt dat ze ijverige werknemers zijn en het werk doen waarvoor ze zijn aangenomen. Dat wordt verwacht en vaak ook geëist. Er wordt van je verwacht dat je je vak verstaat en op zo'n manier presteert dat je een aanwinst wordt voor het bedrijf dat je heeft aangenomen. Elk bedrijf is op zoek naar groei. Ze zijn op zoek naar manieren om hun winst te maximaliseren. Ze willen een voorsprong op hun concurrenten. In wezen willen ze wat 'ROI' (Return On Investment) wordt genoemd. Dus als we onze taken zo goed mogelijk uitvoeren, zal het bedrijf/de werkgever daar voordeel en winst uit halen. Onze productiviteit wordt een financieel voordeel.

In principe gaat het zo. Als je een fantastische werknemer bent en het bedrijf ten goede komt, ZAL je beloond worden via loonsverhoging, promotie of beide. Aan de andere kant, als je niet voldoet aan de 'taakomschrijving' en het bedrijf geld kost, als je slordig en lui bent, altijd te laat komt, word je een belemmering voor groei of een risico. Hoogstwaarschijnlijk word je dan ontslagen. Punt uit.

Helaas leven we nu in een tijd waarin mensen niet willen werken. Als COVID-19 lockdowns ons iets hebben laten zien, dan is het wel dat mensen gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden door een paar honderd dollar om thuis te blijven en niet te werken. Veel mensen gingen nooit meer aan het werk. Veel mensen kozen voor bijstand van de overheid in plaats van te werken. Amerika is daar nooit van hersteld. Er zijn honderden, zo niet duizenden bedrijven op zoek naar werknemers, maar ze merken dat velen helemaal niet willen werken. Het is niet zo dat we een tekort aan banen hebben. We hebben nu een tekort aan mensen die niet willen en willen werken om hun brood te verdienen.

Ik kan je niet vertellen hoeveel mensen ik ontmoet die me hetzelfde vertellen, maar dan net iets anders geformuleerd. Ze zeggen "mensen willen gewoon niet meer werken". Ze gaan verder met uit te leggen hoe velen klagen dat het werk gewoon te zwaar is. Er is geen gevoel van betrokkenheid of doorzettingsvermogen. Ze willen wel de baan en het salaris, maar ze willen er gewoon niet voor werken. Ze willen er niet jaren hard voor werken. Ze begrijpen niet wat anciënniteit betekent. Ze willen de taart en ze willen hem ook nog opeten!

In een artikel van 20 augustus 2023 met de titel 'Amazon CEO Andy Jassy's Ultimatum To Remote Workers' lezen we het volgende:

Medewerkers van Amazon verzetten zich al maanden tegen het terugkeerbeleid van het bedrijf - en het lijkt erop dat CEO Andy Jassy er genoeg van heeft.

Tijdens een vooraf opgenomen interne vraag- en antwoordsessie eerder deze maand vertelde Jassy zijn werknemers dat het "tijd is om het oneens te zijn en je te committeren" aan het beleid, dat vereist dat werknemers drie dagen per week op kantoor moeten zijn.

De uitdrukking "oneens en toegewijd" is een van de leiderschapsprincipes van Amazon en werd vaak gebruikt door de oprichter en huidige bestuursvoorzitter van het bedrijf, Jeff Bezos.

"Als je het niet met elkaar eens bent en je niet kunt committeren, zal het waarschijnlijk niet goed voor je uitpakken bij Amazon," zei Jassy, eraan toevoegend dat het niet goed is dat sommige werknemers drie dagen per week op kantoor zijn terwijl anderen dat weigeren.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden die laten zien hoe de door God gegeven verantwoordelijkheid om te werken uit ons land is verdwenen. We zijn een zelfverrijkende maatschappij geworden waarin velen de indruk hebben dat werken verleden tijd is en dat we allemaal een soort universeel basisinkomen zouden moeten hebben dat aan elke burger wordt "toegekend". Velen die met een diploma van de universiteit komen, denken dat ze op de een of andere manier het recht hebben "verdiend" om een hoge positie te krijgen op basis van hun studieprestaties, in plaats van genoegen te nemen met een startpositie in welk vakgebied dan ook. Wat is er gebeurd met de tijd dat ervaring erg gewild was bij toekomstige werknemers? Ik kan je dit vertellen: een samenleving die niet bereid is om ergens hard voor te werken, is een samenleving die nooit het gevoel van voldoening en beloning zal waarderen dat voortkomt uit iemands inspanningen en harde werk. Het oude gezegde is nog steeds waar, wat iedereen ook zegt: Hard werken loont, en het bewijs is in de pudding!

Zullen we eens kijken wat het Woord van God hierover te zeggen heeft? Dit is wat Paulus zegt in 1 Timoteüs 5:8:

"Als iemand nalaat te zorgen voor de zijnen, en vooral voor die van zijn eigen familie, heeft hij het geloof verloochend [door de voorschriften ervan te negeren] en is hij erger dan een ongelovige [die zijn verplichting in deze zaken nakomt]." (AMP)

Dat is een vrij vrijmoedige en botte uitspraak! Hoe zit het met Spreuken 19:15?

"Luiheid doet iemand in een diepe slaap vallen, en iemand die niets doet zal honger lijden." (NKJV)

Ik denk dat het ultieme voorbeeld van hard werken niemand minder is dan de Almachtige God zelf! Als we naar het begin gaan, zien we dat God in 6 dagen alles heeft gecreëerd. Ja, God werkte! En raad eens wat Adam deed in de tuin? Ik laat het Woord van God die vraag ook beantwoorden, zoals te zien is in Genesis 2:15:

"Toen nam de Here God de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te onderhouden."

God liet Adam de tuin onderhouden. Adam werkte! Werk is iets goeds. Werk is iets van God! Het lijkt misschien vreemd voor sommigen, maar mensen hebben door de hele geschiedenis heen gewerkt. Niet alleen was het zeldzaam om mensen te vinden die niet wilden werken en de kost verdienen, het was bijna onbestaanbaar. Maar we lijken ver weg te gaan van dat door God ingestelde principe. En net zoals we het verlangen van de mens zien afnemen om een eerlijke dagtaak te verrichten in het fysieke rijk, geloof ik dat we precies hetzelfde zien gebeuren in het geestelijke rijk, binnen het lichaam van Christus, de kerk.

De geestelijke werkplek

( )

Foto door Paz Arando op Unsplash

Sta me toe bot te zijn. Niemand minder dan Jezus zelf heeft ons opgedragen om samen met God aan Zijn werk te werken. Toen Jezus de discipelen de 'Grote Opdracht' gaf, was dat geen suggestie, voorstel of zelfs maar een idee. We denken vaak dat het onder de beste voorwendselen was als we erover lezen. We stellen ons de elf discipelen voor (Judas had al zelfmoord gepleegd door ophanging) als gretige discipelen die wachten op de volgende "richtlijn" van hun meester. Maar het tegendeel is waar. Kijk, de discipelen waren nog steeds in ongeloof over de opstanding van Jezus. Let wel, de Heer had hen er verschillende keren aan herinnerd dat Hij zou opstaan. Oeps, dat moet hun ontgaan zijn. Ze zaten gezellig in de kamer te eten, toen Jezus verscheen! "Wat is er jongens?" (mijn vertolking). Jezus ging verder met hen uit te schelden. Dit is wat de 'Pulpit Commentary' erover zegt:

In Zijn derde en laatste verschijning komt Jezus de kamer binnen waar de elf overgebleven discipelen aan het diner zitten, nog steeds weigerend om de verslagen te geloven van degenen die Jezus levend hadden gezien. Voor hen verschijnt Jezus om hun opdracht te vernieuwen. Na hen te hebben berispt voor hun ongeloof en hardheid van hart, gaat Jezus direct naar het doel van Zijn verschijning. Hij geeft de Grote Opdracht voor wereldevangelisatie samen met de belofte van verlossing voor hen die geloven en met de kracht om wonderen te doen.1

Heb je begrepen waarom Jezus verscheen? Het was om hun opdracht te vernieuwen. Jezus moest hen berispen omdat ze, zelfs na al die jaren die ze met de Heiland hadden doorgebracht, wetend dat ze werk te doen hadden om te evangeliseren, twijfelden en hardvochtig werden! Marcus 16:11c zegt dat ze Maria Magdalena NIET geloofden dat Jezus was opgestaan. Ga twee verzen naar beneden naar Marcus 16:13b en we lezen "maar zij geloofden hen ook niet". Dat zijn de twee discipelen op de weg naar Emmaüs. Ze hadden hun angst (die van de vijand komt) laten bekoelen en hen laten verlammen om het werk te doen waartoe Jezus hen opriep en opdracht gaf.

Dit is niets nieuws voor ieder van ons. De duidelijke oproep om voor onze Heer te werken zien we in Matteüs 9:36-38:

Maar toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: "De oogst is waarlijk overvloedig, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid daarom de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden voor zijn oogst."

Wat doen arbeiders? Ze werken, ze zwoegen - ze arbeiden. En in dit geval maakt Jezus duidelijk dat het werk in het geestelijke meer dan overvloedig is, maar dat de werkers, de arbeiders weinig zijn. Ze weten dat er werk aan de winkel is. Maar ze "zitten dit liever uit". Net zoals in de fysieke wereld de waarde van werken snel afneemt, zo neemt ook in de geestelijke wereld de arbeider voor het werk van God snel af... snel!

We lijken een tijdperk binnen de kerk te zijn binnengetreden waarin het 'werk' moet worden gevolgd door lofprijzingen en verheerlijking van de werker. Een plaats waar het "vuur" van het ego wordt opgestookt. Waar cijfers en presentatie belangrijker zijn dan de prediking van het onfeilbare Woord van God. Waar de lokroep van roem en populariteit de drijfveer is om de 'velden van de oogst' te betreden. Het is een 'ik eerst'-tijdperk in de kerk. Waar de overheersende mindset is: "Wat kan God voor mij doen?", "Hoe kan God mij vandaag zegenen?"... In wezen hebben we de kerk teruggebracht tot vijf woorden: "Wat heb ik eraan?".

HET IS BIJNA 17.00 UUR. TIJD OM UIT TE KLOKKEN!

()

Sommigen van jullie vragen zich misschien af: wat heeft dit in vredesnaam te maken met uitklokken?

Zoals ik in het begin al zei, als je in Christus bent, moeten we onthouden dat we officieel op de kloklijst van Hem staan! Een leven lang werken voor Hem. Maar net zoals er een tijd is om te werken, is er ook een tijd om uit te klokken van dat werk op 'de velden van de oogst'. In de wetenschap dat we op geleende tijd leven en dat onze tijd om uit te klokken nadert, is de vraag die we ons niet alleen moeten stellen, maar waar we ook naar moeten handelen de volgende: waar moeten we ons mee bezighouden voordat het '17.00 uur' is?

In de gelijkenis van de talenten, die we lezen in Matteüs 25:14-30, illustreert Jezus onze door God gegeven verantwoordelijkheid met betrekking tot onze talenten met een gelijkenis. De talenten of gaven werden aan elke persoon gegeven in overeenstemming met het oordeel van de eigenaar. Op dezelfde manier heeft God ieder van ons talenten gegeven volgens Zijn perfecte vooruitziende blik. We moeten deze talenten gebruiken om Zijn glorieuze evangelie te bevorderen. Dit zijn de talenten die ons zullen helpen bij het verspreiden van het evangelie terwijl we voor de Heer werken in deze grote oogst! Sommigen hebben de gave van zingen, anderen de gave van verzorgen, weer anderen de gave van evangelisatie en weer anderen de gave van lesgeven, financieel inzicht, schrijven, spreken, preken, atletisch vermogen, zakelijk inzicht, enzovoort, enzovoort.

Ik kan je hier niet vertellen wat jouw 'talenten' en gaven zijn, maar één ding weet ik zeker: het is in ons aller belang om deze talenten en gaven NIET te 'begraven'. Toen ik sprak op de Einde der Dagen Bijbelprofetie Conferentie, vertelde ik hoe ik geloof dat we op dit moment in een "wachtpatroon" zitten. Wat bedoel ik daarmee? Een wachtpatroon is wanneer een vliegtuig op zijn eindbestemming aankomt; het mag echter niet landen (om specifieke redenen) totdat het toestemming krijgt van ATC (Air Traffic Control). Dat is precies waar wij, als het lichaam van Christus, de Gemeente, volgens mij zijn. Binnenkort zal die toestemming om te "landen" komen en zal onze tijd om te werken voorbij zijn.

Ik hoop en bid dat we, terwijl we wachten op de laatste paar minuten voordat we 'uitklokken', niet alleen ons 'werk' voor de Heer zullen omarmen, maar, nu meer dan ooit, ook niet moe zullen worden in het doen van het goede, zoals in Galaten 6:9 staat:

"En laten we niet moe worden terwijl we het goede doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we de moed niet verliezen."

Nog een fijne dag!

Bron: It's Almost "5pm"...Time To Clock Out Soon!