www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Joel Rosenberg zegt tegen Janet Parshall: 'We staan voor een apocalyptische oorlog' en zegt dat God 'Israël door elkaar schudt.'

Rosenberg zegt dat Biden 'Israël probeert over te halen om op te geven.'

All Israel News Personeel | Gepubliceerd: 22 juni 2024

Zicht op een grote brand veroorzaakt door raketten afgevuurd vanuit Libanon, in de noordelijke Israëlische stad Kiryat Shmona, 3 juni 2024. (Foto: David Cohen/Flash90)

De hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS, Joel Rosenberg, trad onlangs op bij Moody Radio's In the Market met Janet Parshall, om te praten over de inspanningen van Israël om de oorlog tegen Hamas in Gaza te beëindigen, de groeiende dreiging van Hezbollah in het noorden en de afnemende steun van de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten.

Parshall vroeg Rosenberg naar zijn persoonlijke ervaring op 7 oktober. Hij herkende het na acht rondes van raketten die op Jeruzalem werden afgevuurd, maar dat er iets anders was.

"Het was erg pijnlijk en dan realiseer je je gedurende de dag dat dit niet de normale gang van zaken is. Dit zijn niet zomaar raketten. De rapporten begonnen binnen te komen: Absolute slachting. En daarmee begon het donkerste tijdperk in het moderne Israël."

Maar het zijn niet alleen de terreuraanslagen, zei Rosenberg, Israël wordt vanuit meerdere hoeken aangevallen.

"We worden van alle kanten aangevallen, fysiek, in termen van raketten en terreuraanslagen, maar ook in de media en in de internationale arena, in het wereldtribunaal en de VN."

Wat meer is, zegt Rosenberg, is dat de meest vertrouwde bondgenoot van Israël plotseling onvoorspelbaar is geworden.

"Biden is schizofreen," zei Rosenberg. "De ene dag staat hij achter ons, de volgende dag probeert hij onze wapenleveranties af te snijden. Het is dus een wrede omgeving op dit moment."

Parshall bracht de immense politieke druk ter sprake die internationaal op Israël wordt uitgeoefend, met het proces van het Internationaal Strafhof (ICC) over de beschuldiging van genocide en de aanklachten van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over oorlogsmisdaden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de minister van Defensie Yoav Gallant. Ze vroeg Rosenberg ook naar het politieke klimaat nu Benny Gantz en zijn Nationale Eenheidspartij zich hebben teruggetrokken uit de noodregering.

"Nou, het is in veel opzichten jammer," beaamde Rosenberg. "Benny Gantz is onze voormalige minister van Defensie. Zesendertig jaar in de IDF. Hij was de stafchef van de IDF," en merkte op dat hij "de meest populaire politieke leider in Israël is op dit moment."

Ondanks eerdere politieke ruzies en meningsverschillen, kwamen de twee tegenover elkaar staande politici overeen om samen te werken in de nasleep van de aanslagen van 7 oktober, echter, "de relatie is volledig ontrafeld tussen hen," deelde hij.

Rosenberg vertelde Parshall dat hij zowel Netanyahu als Gantz mag en respecteert en voegde eraan toe: "Maar ik moet je zeggen, ik denk niet dat Gantz nu de juiste beslissing heeft genomen, want de situatie in het noorden, Janet, wordt slechter."

Terwijl Gantz zich terugtrok uit de noodregering over een geschil over hoe Gaza te beheren nadat de oorlog voorbij is, zei Rosenberg dat er een groter probleem broeit aan de noordelijke grens van Israël.

"Hezbollah, de Iraanse proxy daar, die 150.000 raketten op ons heeft gericht, valt ons elke dag met meer en meer kracht aan," merkte hij op. "En we staan op het punt om over te schakelen van volledige operaties in Gaza naar een volledige invasie van Zuid-Libanon. En als dat gebeurt, kan de hel losbreken."

Rosenberg waarschuwde dat het vorige conflict met Hezbollah slechts een voorproefje was van waartoe de terreurgroep nu in staat is.

"In 2006 vuurde Hezbollah in één maand 4.000 raketten op ons af," meldde Rosenberg. "Maar ze hebben nu 150.000 raketten. Dus als deze oorlog op volle toeren gaat draaien, kan Hezbollah een maand lang 4.000 raketten per dag afvuren en nog steeds 30.000 raketten overhouden."

Het is echter niet alleen het grotere aantal projectielen dat een probleem vormt, merkte hij op.

"Deze raketten zijn veel krachtiger, hebben een veel groter bereik en zijn veel dodelijker. En ze zijn precisiegeleid, dus ze kunnen onze raffinaderijen, ziekenhuizen, scholen, kerken en moskeeën aanvallen", waarschuwde hij.

Het grotere aantal raketten, samen met de grotere nauwkeurigheid, betekent dat Israël zijn verdedigingssystemen volledig paraat moet hebben. Maar, volgens Rosenberg, ligt hier het meer verontrustende probleem.

"We hebben te maken met een apocalyptische oorlog en we verbruiken in een zeer hoog tempo munitie en raketafweersystemen. En Biden levert niet, zelfs niet met het geld dat het Congres net heeft goedgekeurd en dat hij heeft ondertekend, maar hij wil het geld niet snel verplaatsen omdat hij ons probeert over te halen om het op te geven. En dit is gewoon gewetenloos."

Rosenberg merkte op dat veel Israëli's zich in de steek gelaten voelen door hun naaste bondgenoot.

"Weet je, de Heer is goed en Hij zal ons niet in de steek laten, maar we voelen ons op dit moment, afhankelijk van de dag, behoorlijk in de steek gelaten door de regering van de Verenigde Staten."

Parshall vroeg wat Westerse gelovigen moeten doen als ze geconfronteerd worden met zo'n deprimerende beoordeling van de problemen waar Israël en het Westen voor staan, vooral die van de Islamitische Republiek Iran.

"Dat is een geweldige vraag en een geweldige analyse, Janet," antwoordde Rosenberg, voordat hij sprak over zijn bezoek aan Hormoz Shariat, oprichter van Iran Alive Ministries, opgericht in 2000 met een visie om Iran te veranderen in een christelijke natie.

Hij sprak over wat mannen met zulke verschillende achtergronden bij elkaar kon brengen.

"We brengen tijd met elkaar door omdat Jezus Christus onze levens volledig heeft veranderd. Hij heeft ons en onze gezinnen volledig gered," zei hij. "De wereld probeert uit te vinden hoe we deze problemen kunnen oplossen, maar ze gebruiken wereldse wijsheid. Er is maar één manier om deze problemen op te lossen en dat is dat elke Iraniër en elke Israëliër, elke Jood, verandert door Jezus, de koning van de wereld."

Rosenberg zei ook dat een profetische focus helpt om hoop te geven.

"We brengen vandaag samen tijd door, bidden samen, discussiëren samen omdat we profetisch weten waar we naartoe gaan," merkte hij op. Hij vertelde dat Jeremia 49 beschrijft hoe God de leiders van Iran zal oordelen, "en dan zal Hij Iran veranderen in een christelijke natie."

Hij deelde zijn hoop dat God "van Iran het grootste zendingsland voor christenen in de geschiedenis van de mensheid zal maken, met miljoenen Apostelen Paulus... die over de hele wereld gaan reizen om het evangelie te verkondigen."

Rosenberg verwees ook naar de Bijbelse hoop op de redding van Israël en zei: "We zijn op weg naar een Romeinen 11:26 wereld waar heel Israël gered zal worden," zei hij. "Maar daar zijn we nu nog ver van verwijderd."

Ten eerste, merkte hij op, "zijn we in een Amos 9:9 wereld, waar God zegt, Ik zal het hele huis van Israël doen schudden."

Terwijl Rosenberg zei dat hij gelooft dat "Satan verantwoordelijk was voor 7 oktober en elke dag sindsdien om te komen roven, doden en vernietigen," zei hij ook: "God laat het soeverein gebeuren om ons als Joden, als Israëli's, nederig te maken, en zelfs nu Amerika begint te wankelen, vertelt dat ons dat we ons moeten wenden tot God en Zijn Zoon en Zijn woord, of we hebben geen hoop."

Bron: Joel Rosenberg tells Janet Parshall, ‘We are facing an apocalyptic war’ and says God is ‘shaking Israel’ | All Israel News