www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Sinwar wil geen staakt-het-vuren en wil de internationale druk op Israël opvoeren, zegt expert

"Hamas wil zijn beloning voor het staakt-het-vuren helemaal in het begin verdienen en ook Israël in een gecompliceerde positie brengen," zegt expert Dr. Harel Horev.

Door MATAN WASSERMAN

14 JUNI 2024 10:13

Bijgewerkt: 14 JUNI 2024 10:50

Yahya Sinwar

(foto credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Na de afwijzing door Hamas van de hoofdlijnen van de gijzelingsovereenkomst voorgesteld door de Amerikaanse president Joe Biden, heeft de terreurgroep correcties uitgegeven die de discrepantie tussen het standpunt van Israël en dat van Hamas illustreren. Het verschil in standpunt werd eerder door de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, omschreven als "klein en onbeduidend". Midden-Oostendeskundige en senior onderzoeker aan het Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Dr. Harel Horev wierp licht op de huidige situatie in een gesprek met Maariv.

Is er, na de "correcties" van Hamas op het voorstel van Biden, een mogelijkheid voor een akkoord?

"Het is absoluut duidelijk dat dit geen kleine correcties zijn zoals sommige sprekers en aanhangers van Hamas ze proberen voor te stellen. Het meest problematische amendement is het amendement dat Israël alle mogelijkheden wil ontnemen om militaire druk uit te oefenen in de onderhandelingsfase naar de tweede fase van de deal.

"Dit betekent dat Hamas in staat zal zijn om elke prijs te vragen die het wil voor de gijzelaars en ze zo lang vast te houden als men het wil. Dit is natuurlijk ondenkbaar. Instemmen met deze voorwaarde levert misschien de gijzelaars uit de eerste ronde op, maar het zou verraad zijn, en ik kan dit niet makkelijker zeggen, aan de jonge gijzelaars uit de tweede fase, waarvan sommigen - vooral degenen waarover Hamas liegt dat ze niet weten waar ze zijn - het daglicht nog vele jaren niet zullen zien.

"Wat zal Hamas ervan weerhouden om hen vast te houden als een toekomstige garantie als Israël geen drukmiddel heeft om hen vrij te laten? Aangezien Sinwar niet dom is en weet dat Israël niet akkoord kan gaan met zo'n voorwaarde, is dit nog een duidelijk bewijs dat hij de deal niet wil. Er is ook een eis gesteld voor de restauratie van de Strook aan het begin van de uitvoering van de deal. Op deze manier wil Hamas zijn beloning voor het staakt-het-vuren meteen aan het begin verdienen en ook Israël in een gecompliceerde positie brengen door te voorkomen dat het kan optreden."

IDF-troepen opereren in de Gazastrook. 14 juni 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)Afbeelding vergroten

IDF-troepen opereren in de Gazastrook. 14 juni 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Wat zijn uw gedachten over het optreden van de VS in deze kwestie?

"Om te beginnen is het uiterst problematisch. Naar mijn mening hebben ze de gijzelaars meer schade berokkend dan dat ze nuttig waren, op basis van een vertekende lezing en een fundamenteel misverstand over de manier waarop operaties in het Midden-Oosten moeten worden uitgevoerd. Dit is geen nieuwe 'ziekte' van hen, en ik hoop dat wat er nu gebeurd is hen zal doen nadenken over de effectiviteit van druk uitoefenen op ons in plaats van verlammende druk op Hamas - en hen tot bezinning zal brengen."

Het lijkt erop dat Hamas onvermurwbaar is in zijn weigering

"Inderdaad. Het bewijs van de afgelopen dagen versterkt de inschatting dat Sinwar nog geen deal wil omdat hij Israël op de knieën wil krijgen door de interne druk met betrekking tot de gijzelaars op te voeren en de externe druk te verhogen die het internationale aanzien van Israël zal vernietigen.

"Ik denk dat hij te optimistisch is en, net als jihadisten, te kinderachtig en maximalistisch in zijn hoop. De voorwaarden die hij stelt laten zien dat hij de deal niet wil.

"The Wall Street Journal's exclusieve verslag van Sinwar's contacten met Hamas' leiders in het buitenland verduidelijkt ook dat Sinwar degene is die deals verhindert. Sinwar spreekt vrij expliciet over de offers die gebracht moeten worden om de ineenstorting van Israël te bewerkstelligen.

Een bijkomend bewijsstuk is het document dat onthulde wat Israël bereid is te geven, wat in feite een stopzetting van de vijandelijkheden en een volledige terugtrekking uit de Strook inhoudt. Aangezien Sinwar de deal niet wil, stelt hij nieuwe moeilijkheden voor, en we kunnen er zeker van zijn dat zelfs als we de huidige voorwaarden accepteren, God verhoede, we nieuwe voorwaarden zullen krijgen. Helaas hebben we op dit moment geen andere keuze dan Hamas voortdurend te blijven aanvallen."

Hoe lang kunnen we in het Noorden in deze situatie blijven, wat zijn de overwegingen van Israël?

"Ik denk dat de belangrijkste overweging is om de inspanningen te concentreren in de Gazastrook. Vanuit een puur militair oogpunt is dit een juiste overweging. Israël mag geen zwakheid en inconsistentie uitstralen in een hectische overgang van arena naar arena, met alle frustratie en enorm verdriet over wat er in het Noorden gebeurt.

"Er is nog werk aan de winkel in de Strook, en om dat op een redelijk niveau te brengen is nog anderhalve maand nodig, en daarom concentreert het leger daar terecht zijn inspanningen. We moeten alleen zien dat het leger nu, na de weigering van Hamas, van het politieke echelon de toestemming krijgt om daar te handelen zoals het hoort en niet om op een trage manier te werken.

"Het is beter om de inspanningen op dit moment niet te verdelen omdat de dag van Hezbollah zal komen wanneer we die kritieke drempel in Gaza bereiken. In elk geval moet er rekening mee worden gehouden dat in zo'n explosieve situatie de realiteit snel kan veranderen als er iets gebeurt dat de regels zodanig breekt dat Israël niet anders kan dan met volle kracht te reageren."

Bron: Yahya Sinwar's aims in rejecting and amending Biden's hostage deal - The Jerusalem Post