www.wimjongman.nl

(homepagina)


(Automatische vertaling, onbewerkt)

Na 7 oktober moeten Joden en Arabieren zich permanent scheiden

De Arabieren hebben de pogrom van 7 oktober aangegrepen om te definiëren wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en om de Joden eraan te herinneren wat we in de toekomst kunnen verwachten als we met hen blijven samenleven. Opinie.

Robert Harris 23 jan 2024 om 10:59 AM (GMT+2)

De pogrom van 7 oktober dient als het meest grimmige voorbeeld van hoe verschillend de Joodse en Arabische volken zijn, en waarom wij Joden moeten proberen ons permanent af te scheiden van de Arabieren.

Zowel Arabieren als Joden moeten hun eigen bestemming kunnen vervullen, maar zonder de last van het samenleven. Want Joden en Arabieren zijn vandaag de dag, zoals we altijd al zijn geweest, twee mensen met wild tegenovergestelde opvattingen over moraliteit, menselijkheid en wat het doel van het leven is.

De Joden leven in Israël succesvol samen met verschillende christenen, Armeniërs, Druzen en andere niet-joden. Waarom is het dan niet mogelijk om samen te leven met de Arabieren?

Simpel gezegd, we kunnen niet langer leven met de Arabieren omdat de Arabische wereld in overgrote meerderheid de afschuwelijke gruweldaden steunt en viert die op 7 oktober in naam van de islam zijn begaan.

Verder hebben we geen bewijs dat de Arabische wereld bereid is om zij aan zij te leven met iemand die geen lid is van hun religie. En wat cruciaal is, het is niet mogelijk om samen te leven met het Arabische volk, dat het Joodse recht op ons land, ons recht op onze religie en zelfs ons bestaansrecht ontkent.

Hoe weet ik dat de Joden zich permanent moeten afscheiden van de Arabieren? Omdat de Arabieren ervoor gekozen hebben om de pogrom van 7 oktober te gebruiken om te definiëren wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en om de Joden eraan te herinneren wat we in de toekomst kunnen verwachten als we met hen blijven samenleven.

En waarom spreek ik met zo'n zekerheid dat de Joden zich moeten afscheiden van de Arabieren?

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen toen de "Arabische Ummah" als één opstond om de massamoord op 1400 ongewapende Joden in koelen bloede te vieren.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen hoe Arabische terroristen deze bloedbaden fotografeerden en trots hun foto's op het internet plaatsten zodat de Arabische massa's ze enthousiast met elkaar konden delen.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen hoe Arabieren Joodse vrouwen in het openbaar verkrachtten, zodat ze elkaar konden zien en toejuichen, terwijl geen enkele aanwezige Arabier probeerde tussenbeide te komen.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen hoe Arabieren Joodse baby's onthoofdden en levend verbrandden in ovens, en toegejuicht werden door hun mede-Arabieren wereldwijd.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen hoe Arabieren 240 Joden kidnapten, inclusief ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en zuigelingen, en met hen paradeerden voor juichende, vijandige menigten in Gaza.

Waarom kunnen Joden en Arabieren niet samen blijven leven?

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen dat Arabieren hun kinderen meenamen toen ze Joodse gemeenschappen plunderden, en de kinderen beelden van de verminkte Joodse doden in hun geheugen lieten branden.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn...... zoals we op 7 oktober zagen als de Arabische moordenaars, terwijl ze gruweldaden begingen, hun ouders in Gaza belden om op te scheppen over het doden van Joden, en de zegen ontvingen van hun barbaarse ouders.

Omdat we zulke enorm verschillende volkeren zijn......en we op 7 oktober zagen dat de Arabieren ons opnieuw lieten zien hoe ze in een cultuur leven die gehuld is in duisternis en wreedheid en waarin de dood wordt aanbeden.

Hebben we nog meer overtuiging nodig over hoe verschillend we zijn van de Arabieren? Hoe zat het vóór 7 oktober?

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren in 1974 trots 22 schoolkinderen afslachtten in Ma'alot en in de hele Arabische wereld als helden werden beschreven.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober toen Arabische tieners de familie Fogel van vijf doodden terwijl ze in hun huis in Itamar sliepen in 2011. En in een voorproefje van hun ingebedde wreedheid onthoofden de Arabieren hun slapende baby in zijn wieg.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen Arabieren in 2000 twee Israëlische soldaten brutaal vermoordden en ophingen die per vergissing Ramallah binnenwandelden, en de Arabieren trots hun met Joods bloed bedekte handen toonden aan schreeuwende menigten.

We waren altijd al verschillende volkeren.... als voor 7 oktober toen de Arabieren in 2002 een Pesach seder opbliezen in Netanya, waarbij dertig Joden werden gedood en 130 gewond. En deze Arabische terroristen werden weer als helden omarmd door de Arabische wereld.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen Arabische religieuze leiders, regeringsleiders en leraren geen dag ophielden hun kinderen op hun scholen te leren dat Joden gedood moeten worden.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen Arabieren 12 Israëlische atleten en coaches afslachtten op de Olympische Spelen van München in 1972 en hun lichamen verminkten.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen Arabieren Israëlische krijgsgevangenen vermoordden en hun lichamen verminkten tijdens de Jom Kippoer oorlog van 1973.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren terroristische moordenaars eerden, en nog steeds eren, door hun families levenslange pensioenen te betalen, waarbij het bedrag varieert op basis van het aantal Joden dat ze gedood hebben.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren in 1993 de Oslo-verdragen ondertekenden en prompt een terreurcampagne begonnen waarbij 1.600 Joden werden vermoord.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren rotsblokken naar Joodse auto's gooiden en mannen, vrouwen en kinderen doodden, in wat alle Arabieren legitiem verzet noemen.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren de kans afwezen om een Palestijnse staat te stichten in 1948, 2000 (aangeboden door Barak), en 2008 (aangeboden door Olmert), omdat hun doel nooit een eigen staat is geweest, maar alleen om alle Joden van Israël te doden.

We waren altijd al verschillende volkeren.... zoals vóór 7 oktober, toen de Arabieren reageerden op de Joodse evacuatie van Gaza door het leven van de bevolking niet te verbeteren, maar door het te veranderen in een lanceerbasis voor terreur en dood.

En hoe weet ik, in mijn eigen hart, dat Joden en Arabieren nooit vreedzaam samen zullen leven?

Omdat ik op een avond in 2008 aan het werk was in mijn appartement in Kibboets Nahal Oz toen ik een enorme hoeveelheid geweervuur hoorde uitbarsten vanuit Gaza.

Mijn appartement lag op slechts 700 meter van Gaza Stad en de kogels die in de lucht werden afgevuurd waren duidelijk zichtbaar voor mijzelf en mijn buren, die zich bij mij op de stoep voegden.

Er was ook het gejammer van honderden Arabieren die op hun autotoeters bliezen.

Terug in mijn appartement ontdekte ik dat de feestelijkheden in Gaza veroorzaakt waren door het nieuws dat een Arabische bezorger de Mercaz Harav Yeshiva in Jeruzalem was binnengedrongen en acht studenten had geëxecuteerd die over hun Talmoed heen gebogen zaten te studeren, terwijl hij 11 anderen verwondde.

Foto's later die avond toonden Arabische kinderen die snoep uitdeelden in de straten van Gaza Stad om de massamoord op Joden te vieren.

En om het perspectief van de Arabieren te behouden, in een peiling van het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek twee weken na de aanval, steunde 84 procent van de Palestijnse Arabieren de aanval op de Mercaz Harav yeshiva.

Elke dag van het jaar vertellen de Arabieren ons dat ze ons willen doden, en we moeten hen geloven. Elke dag van het jaar zeggen de Arabieren dat ze een staat zullen oprichten in heel Eretz Yisrael die vrij is van alle Joden. Elke dag van het jaar vertellen de Arabieren ons dat alle Joden kolonisten zijn op "hun" land, en ze maken geen onderscheid tussen de Joden in Hebron, Kibboets Be'eri of Tel Aviv.

Voor alles wat onze ogen ons vertellen, voor alles wat we weten in ons hart, is het experiment van Joden en Arabieren die samenleven mislukt en moet het worden beëindigd.

Voor de toekomst van Israël, het Joodse volk en de zionistische onderneming moeten Joodse en Arabische bevolkingsgroepen permanent van elkaar gescheiden worden.

Bron: After October 7, Jews and Arabs must separate permanently | Israel National News - Arutz Sheva