www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron

Vanuit Shomron nr. 375, 19 januari 2024

Shalom,

In de wekelijkse Torahlezingen gaat het nu over de plagen die over Egypte werden uitgestort omdat Egypte het volk Israel niet ter wille was. Farao wilde, het valt te begrijpen, zijn goedkope slaven niet kwijt. Een volk waarvan één van hen, Joséf, ooit het Egyptische rijk gered had voor de hongersnood. Een volk wat echter een andere God diende.

Het volkje Israel bestaat nog steeds maar het machtige Egypte met de vele goden van toen is er allang niet meer. Warme vriendschap met Israel is er ook niet, gezien de honderdduizenden wapens die via Egypte naar Gaza zijn gesmokkeld voor gebruik van hamas. De IDF verbaast zich dagelijks over de hoeveelheid en verscheidenheid aan wapentuig wat zij aantreffen in de meer dan 700 km aan tunnels onder de Strook. Aanvankelijk dacht men dat er circa 500 km aan tunnelbouw was maar dat getal is inmiddels bijgesteld. Een oplettende lezer merkte, zoals eerder gezegd, op dat de tunnelbouw niet tientallen miljoenen, maar enkele miljarden aan dollars heeft gekost om dat allemaal te kunnen realiseren. Gelden gedoneerd door de EU, VS, Qatar etc. en bestemd voor de Gazaanse bevolking, niet voor hamas! Dramatisch te bedenken dat ook uw en ons belastinggeld op een verkeerde plek terecht is gekomen. Die terreurtunnels hadden er nooit moeten komen. Gaza had er schitterend uit kunnen zien! Niemand kan ons wijmaken dat de Gazanen niets afwisten van de tunnelbouw. Zij moeten toch het getik hebben gehoord? Ook is het zeer ongeloofwaardig dat de 13.000 VN/ UNWRA personeelsleden in Gaza beweerden dat zij verbaasd waren dat er (zoveel) terreurtunnels zijn terwijl het onmogelijk is om niet de enorme bergen zandverschuiving te zien vlakbij hun eigen kantoren en onder moskeen en scholen ed. Leugentaal!

Overigens zijn er ook nog steeds zeer mooie wijken met luxe winkelcentra, vijfsterren hotels, olympisch zwembad en noem maar op. De hamasleiders verbergen zich daar uiteraard niet, zij kiezen voor de dichtbevolkte arme wijken. Wanneer die verwoest worden door hetzij Israelische bommen of door de vele raketten van henzelf, die dikwijls op eigen gebied verwoestingen aanbrengen, dan oogt dat extra verschrikkelijk en oorlog voeren is ook PR (Public Relations) bedrijven, hamas is er zo goed in dat de meeste media alleen hen napraten in plaats van journalistiek bedrijven.

Veel van de Gazastrook is inmiddels verwoest. Wat ooit het Bijbelse erfgoed was, toegezegd aan de stam Judah. Gebied wat in feite ook toebehoorde aan de Judese familie van David en daaruit voortkomend Jehoshua de Mashiach! Dat Hij er ooit heerser zal zijn, de VredeVorst! Dat Gaza ooit volledig gereinigd mag worden en er mensen zullen wonen die de God van Israel dienen en, nog mooier, in vrede met hen die (ook) zicht hebben op Zijn Verlosser, Jehoshua. We geloven dat Adonai ooit ieders ogen zal openen, het komt goed met Zijn schepping.

Maar ja, helaas is het nu nog oorlog. De raketregen op Israel is weliswaar verminderd, maar niet gestopt. Zeker in het noorden is de dreiging toegenomen. In het zuiden weten de Houthi's ook niet van ophouden en blijven schepen aanvallen. Je blijft je verbazen over de ongebreidelde haat..,

Gisternacht kieperde er zomaar een gevechtsboot voor de kust van Ashdod om. We hebben nog niet alle ins en outs over het ongeval, maar weten dat 7 soldaten lichtgewond zijn geraakt. Het was niet de gevechtsboot waar onze zoon op voer, maar we hielden even de adem in toen we erover hoorden. Sam is veel op zee met af en toe twaalf uur ergens aangelegd.

We zijn benieuwd hoe het verloopt met de 'rechtbank' in Den Haag... Kunnen ons bijna niet voorstellen dat men de aanklacht van 'genocide' voor ontvankelijk acht. Mogelijk berispen de rechters Israel wel en dat zij (nog) meer humanitaire hulp zouden moeten toelaten en burgerslachtoffers moeten voorkomen (wat onmogelijk is wanneer de terroristen zich bij de burgers ophouden en zich vaak zich kleden als burgers...). Velen van hen hebben inmiddels hun baarden afgeschoren, maar zijn nog wel bewapend met bv M16's of RPG's waar men een tank bijna onschadelijk mee kan maken. Israel zal in ieder geval niet stoppen met vechten tot het doel bereikt is: hamas weg en de gijzelaars bevrijden. Netanyahu zei dat de oorlog nog wel tot in 2025 kan voortduren....

Kfir Bibas zou van de week één jaar oud zijn geworden in gevangenschap, maar het wordt zeer betwijfeld of hij en zijn broer Ariel nog leven. Hamas heeft weken geleden al beweerd dat deze twee kleintjes en hun moeder dood zijn, maar we hebben geen bevestiging van de IDF.

Bijzonder bemoedigend is dat in het midden van Teheran aan een brug een spandoek was opgehangen met de tekst: wij steunen Israel en en staan achter de Iraanse activist Wahid Behesti, Deze sprak onlangs ook de Knesset toe. Er zijn vele Israel supporters in Iran. 'Adonai, dat het huidige gevaarlijke Iraanse regime ineenstort zoals Farao's leger!'

Een gevangen terrorist probeerde een vrouwelijke bewaakster te wurgen terwijl zij op weg waren van een gevangenis naar de rechtszaal.... het is gelukkig goed afgelopen omdat haar collega op tijd ingreep. Onwillekeurig moesten we aan onze dochter denken, die de hele week op hamasterroristen in een gevangenis in de buurt van Beersheba moest passen (ook in nachtelijke uren) en de militaire arts moest helpen in communicatie met hen. Wonden moesten verschoond worden en omdat de arts geen Arabisch sprak moest Ruth tolken. Ze zag ook wonden die ze liever niet had willen zien. Geen leuke ervaring! We gaan dit weekend wel het één en ander horen van haar, al mag zij uiteraard niet alles vertellen.

Modi'ien Ilit is een vrij grote stad in Israel, aan de grens met Samaria en vlakbij waar wij wonen. Als wij naar Modieien rijden dan komen we erlangs. Het is een orthodoxe stad en de op één na armste in Israel, na Bnei Baraq. Er is daar een ultra-orthodoxe sekte die antizionistisch is en dus ook tegen de IDF, die daar de mensen juist probeert te beschermen tegen terroristen. Soldaten worden door de leden van deze sekte bekogeld met van alles en nog wat, waarbij ze ook nog lelijk worden uitgescholden. Dit is in de afgelopen weken zo erg opgelopen dat de IDF zich er teruggetrokken heeft. De rest van de bevolking daar vindt dit erg want zij willen wel graag dat de soldaten hen beschermen. Het is toch te gek voor woorden dat zo'n sekte zo lelijk reageert op Israels eigen soldaten! Wij zouden tegen hen willen zeggen: wees blij dat jullie bescherming krijgen, niemand wil toch aangevallen worden?

Wij wensen u shabat shalom,