www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vanuit Shomron

Vrijdag 12 januari

()

Het was bemoedigend en ontroerend tegelijk om zoveel Nederlanders bij het 'Vredespaleis' te Den Haag te zien met Israelvlaggen en afbeeldingen van gegijzelde of vermoorde Israeliers door hamas. Velen droegen gele doorzichtige plastic jassen met opschrift hamas=isis en we zagen vele andere pro-Israel spandoeken.

De hamasvlaggen van mensen die Israel willen vernietigen waren er ook en juist deze groep werd voornamelijk getoond op CNN. We maken er ons maar niet meer kwaad over. Althans, dat proberen we...

Dat uitgerekend Zuid Afrika Israel aanklaagt is eigenlijk onbegrijpelijk. Dit land heeft zelf op humanitair gebied de zaken niet goed op orde. Dagelijks worden er in Zuid Afrika (ZA) 82 mensen vermoord, 115 mensen verkracht, heeft bijna 20% van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater en is meer dan 30% werkloos. Het land heeft grote problemen, maar ziet de splinter bij Israels oog en niet de balk in eigen ogen.

Niemand zal zeggen in Israel dat de situatie in Gaza goed is, die is verre van dat, maar moet men niet eerst onderzoeken waardoor die nare situatie is ontstaan? Ondertussen komen er dagelijks vrachtwagens vol hulpgoederen Gaza binnen en zijn er ook luchtdroppings met allerlei hulpgoederen. Dat velen voorlopig niet in een eigen huis kunnen wonen omdat het op vele plekken in de Gazastrook nu een grote puinhoop is, is het gevolg van de oorlog (pogrom, poging tot genocide) die hamas is begonnen tegen Israel. Over de gruwelijke moord op Israeliers die daaraan vooraf gingen praat Z-A niet. Dat honderduizenden, zelfs miljoenen Israeliers al drie maanden lang met regelmaat naar de schuilkelders rennen wordt niet genoemd. Dat nog 136 gegijzelden in barre omstandigheden ergens in kamertjes worden vastgehouden doet blijkbaar niet ter zake want, menen zij, het conflict is al ouder dan 7 oktober. Juist, dat is het ook. Israel is al in oorlog met vijanden sinds 1948, echter, zij is de oorlog in geen enkel geval begonnen en heeft zelfs in het verleden veroverde gebieden direct weer terugggeven in ruil voor vrede. Helaas is dat nooit gelukt.

Wat hamas wil is een Palestina zonder enige jood. Die giftige ideologie is niet zomaar uit te bannen en eerlijk gezegd denken we dat alleen de spoedige komst van Meshiach Jehoshua dat kan bewerkstelligen. Dat Hij recht zal spreken en de ogen bij ieder zal openen voor de Waarheid.
We zijn benieuwd wat de uitkomst zal zijn van de de vijftien rechters in Den Haag; zullen zij rechtvaardig zijn? Be'ezrat haShem, met Gods Hulp.

Wat een les kan zijn voor Israel is dat, ondanks dat men woedend is en volkomen vertoornd vanwege de gruwelijkheden die tegen onschuldige burgers is begaan, men als woordvoerders extra moet opletten wat men zegt. Wanneer de emoties hoog oplopen zeggen we soms dingen die we beter genuanceerder zouden kunnen uitspreken. Nu maakt Z-A misbruik van uitspraken van enkele ministers die b.v. zeiden dat vele Gazanen als beesten zijn en de strijd in Gaza als tegen Amalek is (Amalek moet volgens de Here God vernietigd worden). Er is een video waarin soldaten dergelijke zinnen zingen en Z-A vindt dus dat die opmerking van zo'n minister aanzet tot genocide. Er is echter een verschil tussen wat men zegt en doet. Israel waarschuwt steeds de Gazaanse bevolking voor aankomende bommen middels flyers en appjes op de telefoons van de Gazaanse burgers. Ook is er een corridor geopend zodat de Gazanen naar het zuiden konden trekken. Wanneer Israel uit zou zijn op genocide dan waren twee of drie krachtige bommen genoeg geweest om meer dan 500.000 Gazanen te doden. Hoe dan ook Israel blijft erbij: hamas zal vernietigd worden in Gaza en de gegijzelden willen we bevrijden, zelfs al zou het nog decennia duren!

Doordat de IDF bijna alles onder controle heeft in de grotere Gazaanse steden, valt het op dat we de laatste dagen amper tot geen raketvuur hebben ontvangen vanuit de Strook. Vanuit het noorden echter wel. Gisteren raakten zeven burgers gewond bij een raketaanval door Hezbollah.

Israel vernietigt nog steeds vele tunnels en berekende dat voor het bouwen van circa 550 km tunnel ongeveer 6000 ton beton nodig is geweest en 1800 ton ijzer en staal. Kostenplaatje: tientallen miljoenen euro's. Zou dat niet beter besteed kunnen worden aan degelijke huizenbouw? Zouden de meeste Gazanen niet hebben afgeweten van het getik en geboor onder hun huizen, moskeeen, ziekenhuizen en scholen?

Israel houdt de situatie rondom Jemen ook scherp in de gaten. De Houthi's hebben een pak slaag gekregen van de VS en de UK en zelfs Nederland heeft een kleine rol hierin als back-up evenals een paar andere landen. We hopen dat deze Houthi's zich voortaan koest zullen houden. Maar het kan ook zomaar uitgebreid worden tot een groter internationaal conflict.

Hartelijke groeten vanuit een zeer regenachtig en fris Israel. Sneeuw op de Hermon!

Allemaal shabat shalom gewenst.