www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gods Oordeel: Hij stuurt een sterke misleiding zodat mensen leugens zullen geloven?

The Dissender - 8 jul 2024

( )

In de hedendaagse belijdende kerk is een verwaterd beeld van God gemaakt in de gedachten van mensen - een beeld van barmhartigheid, geduld en tolerantie, ontdaan van Zijn rechtvaardige toorn, gerechtigheid en zelfs Zijn heilige haat voor de zonde. Deze kankerachtige "liefde wint" ideologie portretteert een God die eindeloos toegeeflijk is en de strengheid van Zijn oordelen en de realiteit van Zijn uiteindelijke autoriteit verwaarloost.

Maar de ware God van de Bijbel is niet onderworpen aan de grillen van de moderne sentimentaliteit. Hij is de Almachtige, Koning der Koningen en Heer der Heren, die een grote misleiding stuurt naar hen die Zijn waarheid verwerpen, hen doet geloven wat vals is, de harten verhardt van wie Hij wil en hen overgeeft aan hun zonde en de onvermijdelijke gevolgen daarvan.

Voor sommigen is het onbegrijpelijk dat het God behaagt om sommige mensen te verharden en over te leveren - maar de Schriftteksten zijn duidelijk: Onze God is in de hemelen, Hij doet alles wat Hem behaagt. (Psalm 115:3)

De moderne kerk is grotendeels vergeten dat Gods oordeel net zo goed deel uitmaakt van Zijn karakter als Zijn liefde. Dit is geen ongemakkelijke eigenschap van Zijn natuur die onder het tapijt geveegd moet worden, maar een fundamentele waarheid die erkend en vereerd moet worden. De apostel Paulus waarschuwt hiervoor in 2 Tessalonicenzen 2:11, waar hij schrijft,

"Daarom zendt God hun een sterke misleiding, zodat zij geloven wat vals is."

De zinsnede "God stuurt" is voor sommige belijdende Christenen onbegrijpelijk, omdat het een directe uitdaging vormt voor het gezuiverde, overdreven sentimentele beeld van God dat zij hebben omarmd. Ze deinzen terug voor het idee dat een liefhebbende God actief een misleiding zou sturen en geven er de voorkeur aan om God te zien als iemand die alleen maar passief bedrog toestaat. Maar de Schrift is ondubbelzinnig - God is de actieve actor in dit oordeel.

Deze passage laat ons zien dat Gods geduld grenzen heeft en dat Zijn oordeel zeker is. Het is geen willekeurige of grillige daad, maar een weloverwogen en rechtvaardig antwoord op de hardnekkige afwijzing van de waarheid. Dat God een waanvoorstelling uitzendt, onthult de ware staat van de harten die zich moedwillig van Hem hebben afgekeerd, bevestigt hun rebellie en bezegelt hun lot. God geeft hen gewoon wat ze willen.

De ernst van de zonde en de heiligheid van God kunnen niet genoeg benadrukt worden - met God valt niet te spotten. We moeten het volledige karakter van God onthouden en verkondigen, inclusief Zijn rechtvaardige oordeel, om Hem werkelijk te eren zoals Hij is.

Wanneer mensen volharden in hun afwijzing van Gods waarheid, dan blijft Hij niet passief toekijken. Hij stuurt actief een oordeel over hen. Dit is niet omdat God een emotionele kick krijgt van het feit dat mensen geloven wat vals is, maar omdat Hij een rechtvaardig oordeel uitvoert over hen die hun harten tegen Hem hebben verhard. Deze misleiding leidt ertoe dat ze de leugen omarmen, waardoor ze zich verder verschansen in hun rebellie en waardoor hun oordeel rechtvaardig is.

Bron: God's Judgment: He Sends a Strong Delusion so People Will Believe Lies?