www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kom, Heer Jezus': Als je Christus dient, zul je verlangen naar zijn terugkeer

Door Skip Heitzig - 20 februari 2024

()

Als ik een enquête zou houden om te vragen hoeveel van jullie verlangen naar de wederkomst van Jezus, dan denk ik dat jullie unaniem zouden zijn. Het is de gebeurtenis waar de hele geschiedenis naar toe heeft gewerkt, de grote finale aan het einde van de zevenjarige verdrukking. Deze gebeurtenis werd al voorspeld in de hof van Eden, toen God zei dat het Zaad van de vrouw de kop van de slang, Satan, zou vermorzelen (zie Genesis 3:15).

[Opmerking mijnerzijds: Ik verlang naar de opname, niet naar de verdrukking die overleef ik niet.]

In Openbaring 19:10 en 22:9 werd Johannes, toen hij voor een engel knielde, berispt en geïnstrueerd om God te aanbidden. Het enige wat ik kan vaststellen is dat Johannes zo opgewonden was door alle visioenen die hij te zien kreeg, dat hij klaar was om neer te knielen. Maar kijk eens naar Openbaring 22:20. Jezus zei: "Ik kom snel." Johannes schreef: "Amen. Kom dan, Heer Jezus!" Hij had het uiteindelijk bij het rechte eind.

De tweede komst heeft altijd een verlangen veroorzaakt in de harten van Gods mensen. In de twaalfde eeuw schreef de Joodse rabbi Maimonides dertien geloofsprincipes. Eén daarvan was een gebed dat elke orthodoxe, vrome Jood tot op de dag van vandaag bidt: "Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en ook al duurt het nog zo lang, toch zal ik elke komende dag op Hem wachten."

We weten dat Christus al gekomen is - en dat Hij terugkomt. Jezus vertelde ons om een gebed te bidden dat er sterk op lijkt: "Onze Vader in de hemel, Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel" (Matteüs 6:9-10). Dat is een gebed voor Zijn komst.

Enkele van de grootste liederen van de kerk drukken dat verlangen uit. "How Great Thou Art" verkondigt: "Wanneer Christus met gejuich zal komen en mij mee naar huis zal nemen, wat een vreugde zal mijn hart dan vervullen." "The Battle Hymn of the Republic" bevat deze tekst: "Mijn ogen hebben de heerlijkheid van de komst van de Heer gezien." Charles Wesley schreef deze: "Kom, Gij langverwachte Jezus...geboren om voor eeuwig in ons te heersen, breng nu Uw genadig koninkrijk."

Mijn punt is dat toen Johannes zei: "Kom, Heer Jezus," hij een verlangen uitsprak dat we allemaal hebben als gelovigen. We verlangen ernaar dat Jezus de aanbidding krijgt die Hij verdient als Koning der Koningen en Heer der Heren (zie Openbaring 19:16). De hymne van de hemel is "waardig is het Lam" (Openbaring 5:12). Dus als Jezus jouw Heer en Koning is, dan zul je het gebed van Johannes herhalen: "Kom, Heer Jezus."

Veel mensen zijn blij met hun aardse thuis. Ze denken dat dit alles is. Maar ze hebben nog steeds een verlangen in hun hart naar iets meer. Nou, er is meer - en het is zoveel beter. Het zal je door dit leven heen helpen. Jezus zei: "In het huis van mijn Vader zijn vele herenhuizen [of kamers]; als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben" (Johannes 14:2).

Leven op aarde is als leven in een klein kamertje. Waar je echt wilt leven is het huis van de Vader. Daarom ben jij gemaakt. God heeft dat verlangen in je gelegd. De Bijbel zegt dat God "de eeuwigheid in [onze] harten heeft gelegd" (Prediker 3:11). Dat is wat jij wilt. Het is het enige dat jou tevreden zal stellen.

Waar de wereld altijd naar heeft verlangd en wat Jezus zei om voor te bidden - "Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel" - is nog niet beantwoord. Het zal worden beantwoord op de dag dat Jezus terugkeert.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en heeft zitting in verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: ‘Come, Lord Jesus’: If You Serve Christ You Will Long For His Return - Harbingers Daily