www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ter verdediging van Israël

Door Hal Lindsey - 8 april 2024

De naties van de planeet aarde zijn momenteel verwikkeld in een dodelijk spel van brinksmanship (de kunst of praktijk om een gevaarlijke situatie of confrontatie tot het uiterste te drijven, vooral om een gewenst resultaat af te dwingen). Het gebeurt op elk continent.

In Europa dreigt de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne de regio te overspoelen. En Europese oorlogen hebben de neiging om wereldoorlogen te worden. Finland en Zweden, twee voorheen neutrale landen, zijn onlangs lid geworden van de NAVO. Zweden was neutraal sinds het begin van de 19e eeuw. Het weigerde partij te kiezen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en in de Koude Oorlog. Maar nu niet meer. Zweden sloot zich dit jaar eindelijk aan bij de NAVO, terwijl buurland Finland zich in 2023 aansloot.

Wat is er gebeurd met de traditionele neutraliteit van Finland en Zweden? Het was Poetin. De communistische leiders van Sovjet-Rusland waren niet genoeg om hen in de NAVO te krijgen, maar de oorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne joeg iedereen in Europa de stuipen op het lijf. Het riep herinneringen op aan Adolf Hitler, aan een wereldwijde oorlog en aan de holocaust.

Landen over de hele wereld voelen zich kwetsbaar en zijn op zoek naar veiligheid. Ze bewapenen zich als nooit tevoren. China's nieuwe high-tech wapens, zijn ongekende militaire opbouw en zijn agressie in de Zuid-Chinese Zee en Taiwan hebben de naties ook bang gemaakt. Reuters meldde anderhalf jaar geleden dat "Japan tussen toen en 2027 zijn grootste wapenuitrusting sinds de Tweede Wereldoorlog zal opbouwen in een race om Peking af te schrikken van een oorlog in Oost-Azië.

Rechtstreekse gewelddaden als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas hebben naties overal al geraakt. Met de greep van Iran op de sjiitische moslimwereld heeft het land na land aangezet tot oorlogsdaden tegen Israël en iedereen die als bondgenoten van Israël wordt gezien. Het Midden-Oosten is al lange tijd een kruitvat, maar nu is het een kruitvat in een bliksemstorm.

Deze en vele andere dingen die vandaag de dag gebeuren, vormen een perfecte voorbereiding op de gebeurtenissen die volgens de Bijbel zullen plaatsvinden tijdens de zeven jaar van de verdrukking. Ik geloof dat die jaren al heel dichtbij zijn. Maar ze zijn niet bezig. De wereldwijde vuurzeeën die in Openbaring worden beschreven zullen pas na de Opname plaatsvinden - dat wil zeggen nadat God Zijn volk van de planeet heeft geëvacueerd.

Sommigen vragen zich af wat de dingen tegenhoudt. Waarom gaat God er niet gewoon mee door? 2 Petrus 3:9 geeft antwoord. "De Heer is niet traag met zijn belofte, zoals sommigen traagheid rekenen, maar heeft geduld met u, en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

Gods "traagheid" is een gevolg van Zijn barmhartigheid. Maar Hij zal niet eeuwig talmen. In het Oude Testament kwam Israël vele malen onder Gods oordeel. Keer op keer kwamen ze de afspraak met God niet na. Ze zondigden. Ze verwierpen Hem, Zijn boodschappers en Zijn woord. Maar wat vaak aanleiding gaf tot Zijn eigenlijke oordelen was het schaden van kinderen. Bijvoorbeeld als ze zich bezighielden met kinderoffers aan afgoden.

Vandaag de dag worden kinderen op institutioneel niveau misbruikt, en dat gebeurt over de hele wereld. Miljoenen kinderen worden gedood in de baarmoeder. Als ze die eerste dagen overleven, worden er psychologische trucjes met ze uitgehaald in hun klaslokalen en in hun amusement - trucjes om ze te enten tegen het ontvangen van het evangelie en trucjes om ze te verwarren en ellendig te maken. Kunnen deze dingen de tijd van het oordeel over de aarde inluiden? Ja.

In de tussentijd is elke dag een daad van Gods barmhartigheid en vriendelijkheid, die mensen tijd en ruimte geeft om tot Hem te komen en die ons, die Hem kennen, in staat stelt om het Evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Jezus zei in Johannes 9:4 (NASB): "Wij moeten werken de werken van Hem die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand kan werken."

Bron: Hal Lindsey