www.wimjongman.nl

(homepagina)


4 DINGEN VERBORGEN IN ESTHER EN HET VERHAAL VAN PURIM

EEN VOOR ISRAËL

()

Purim herdenkt de nipte ontsnapping van het hele Joodse volk aan de dreiging van vernietiging, en de moed van koningin Esther die dapper opkwam voor haar volk. Het woord "purim" betekent "loten", vanwege de methode die de gemene Haman gebruikte om de datum te bepalen waarop het Joodse volk in de provincies van Perzië zou worden uitgeroeid. Purim viert wat leek op zware pech maar die onder de soevereine heerschappij van God omsloeg.

Dit zijn, "de dagen waarop de Joden verlichting kregen van hun vijanden, en als de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag; dat zij er dagen van feest en blijdschap van zouden maken, dagen om elkaar geschenken van voedsel te geven en geschenken aan de armen". (Esther 9:22)


Het is een tijd van vreugde en feest in de hele Joodse wereld - een tijd om geschenken te geven aan mensen in nood en om veel plezier te maken! Traditioneel dragen mensen verkleedkleren - of in het Hebreeuws, lehitchapess (להתחפש). Het Hebreeuwse woord is verbonden met het idee van zoeken - jezelf verborgen maken, jezelf maskeren, zodat anderen je moeten vinden. En in feite lijkt het hele verhaal van Esther een beetje op een spel van verstoppertje spelen...


ALLEREERST IS HET JE MISSCHIEN OPGEVALLEN DAT GOD ZELF ZICH VERSTOPT IN HET BOEK ESTHER - HIJ WORDT HELEMAAL NIET GENOEMD.

Zelfs niet één keer! Het is het enige boek in de Bijbel waar God op deze manier verborgen is, maar hij is er wel. Wie hem zoekt, kan hem vinden, op de kijkend tussen de regels door, en die koning Xerxes de vreemde ingeving gaf om midden in de nacht plotseling de archieven te lezen, zonder welke het verhaal heel anders zou zijn afgelopen. Hij is er, in het geloof van Mordechai, in de vastberadenheid van Esther, en Hij is degene tot wie de Israëlieten drie dagen lang ernstig bidden en vasten. Hoewel Hij het niet heeft gezegd, is God de auteur van het Purim verhaal en de redder van het volk Israël. Nog een keer.

TEN TWEEDE VOLGT ESTHER DE INSTRUCTIES VAN HAAR NEEF MORDECHAI OP OM HAAR JOODSE IDENTITEIT VERBORGEN TE HOUDEN.

Esther was niet eens haar echte naam. Dat was haar Perzische naam, die "ster" betekent. Haar Joodse naam was Hadassah: mirteboom. Gehoorzaam als ze was, hield Esther (of Hadassah) haar identiteit geheim, en onthulde deze alleen op het cruciale moment aan haar man de koning, en zo was ze in staat om een vat te zijn voor de bevrijding van haar hele ras. Als Esther had gefaald - als ze Mordechai niet had gehoorzaamd en niet discreet was geweest, als ze haar leven niet had geriskeerd door de koning om genade te vragen, zou heel Israël dan zijn omgekomen? Nee! Zoals Mordechai haar terecht waarschuwt:

"Denk niet dat je, omdat je in het huis van de koning bent, als enige van alle Joden zult ontsnappen. Want als je nu zwijgt, zal er op een andere plaats verlichting en bevrijding voor de Joden komen, maar jij en je vaders familie zullen omkomen. En wie weet alleen maar dat je voor zo'n tijd als deze in je koninklijke positie bent gekomen?" (Esther 4:13-14)

Het zaad van Abraham, de afstamming van de Messias, werd gedragen door het volk Israël. De Schriftteksten die we vandaag de dag hebben en de kennis van de God van Israël waren aan hen toevertrouwd en zouden op het juiste moment over de hele wereld worden verspreid. Wat een kostbaar volk! Wat een schatten voor de wereld hebben zij gedragen! Zou God toestaan dat ze vernietigd werden voordat de komst van Jesjoea en het Goede Nieuws naar de naties gebracht kon worden? Nee! Als Esther had gefaald, had Hij wel een ander gevonden, maar zij vond geloof en moed en is beloond met het feit dat zij het uitverkoren vat van God is geweest. Jij en ik zijn in staat om dit verhaal in onze Bijbels te lezen, met de hulp van de Heilige Geest, vanwege de trouw van God en de dappere, gehoorzame medewerking van Esther.

DRIE VERBORGEN KONINGEN

Haman, de man achter het complot om het Joodse volk te vernietigen in het boek Esther, was een directe afstammeling van koning Agag, de Amalekiet. Koning Agag is de eerste 'verborgen koning'. Lang geleden hadden Hamans voorouders, de Amalekieten, heel onverstandig besloten om de pas bevrijde Israëlische slaven aan te vallen toen ze uit Egypte strompelden - en dat niet alleen, maar ze kozen ervoor om de achterkant van het konvooi aan te vallen, waar de ouderen, de zieken en de zwakken zich bevonden. Later ontmoetten ze elkaar weer in de strijd waarin Mozes' handen omhoog werden gehouden in gebed en God Israël de overwinning schonk... maar toch bleven er veel Amalekieten over en hun ziedende haat tegen Israël leefde voort.

God vertelt de Israëlieten later op hun reis: "Denk aan wat de Amalekieten jullie onderweg hebben aangedaan toen jullie uit Egypte kwamen. Toen u vermoeid en afgemat was, kwamen ze u op uw reis tegemoet en vielen allen aan die achterbleven; ze hadden geen vrees voor God. Wanneer de HEER, uw God, u rust zal geven van alle vijanden om u heen in het land dat Hij u als erfenis zal geven, zult u de naam van Amalek uitwissen van onder de hemel. Vergeet dat niet!" (Deuteronomium 25:17-19)

Maar de Israëlieten deden niet erg hun best om te onthouden dat ze hen moesten uitroeien. De Amalekieten bleven Israël lastigvallen en aanvallen en uiteindelijk kreeg koning Saul (in 1 Samuël 15) de opdracht om het karwei af te maken. Saul, zoon van Kisj, is de tweede 'verborgen koning' in het achtergrondverhaal. In weerwil van strikte instructies van God spaarde Saul, zoon van Kisj, de Amalekitische koning en zijn familie. Hoewel de profeet Samuël Saul berispte en Agag zelf doodde, bleef de lijn van koning Agag voortbestaan. Sauls ongehoorzaamheid resulteerde uiteindelijk in de verschijning van Haman de Amalekiet, die opnieuw uit was op de vernietiging van Gods uitverkoren volk terwijl zij in ballingschap waren. Haman was echter niet voorbereid op zijn ontmoeting met Mordechai, die, verbazingwekkend genoeg, een afstammeling van Kisj was.

En dit brengt ons bij de laatste koning - de Koning der Koningen. Koning Saul had gefaald om Gods instructies uit te voeren en koning Agag te doden, dus zette God de gebeurtenis later opnieuw op, in Perzië. De antisemitische geest van Amalek steekt zijn lelijke kop weer op in Haman, en de Geest van God vult een andere zoon van Kisj om de cirkel rond te maken en hem af te maken.

DE ONGEZIENE STRIJD

Het is dus een gelaagd verhaal van geheimen en verrassingen - Satan, de echte verborgen vijand, faalde in nog een poging om Israël uit te roeien en te voorkomen dat de ongeboren Messias aan de wereld zou worden geopenbaard. Het onzichtbare kwaad probeert de verschijning van het ultieme goed tegen te houden... maar vecht zinloos tegen een onzichtbare en onverslaanbare God. We kunnen ons erover verheugen dat, zoals Paulus schrijft,

"Van hen [Israël] is de aanneming tot het zoonschap; van hen de goddelijke heerlijkheid, de verbonden, het ontvangen van de wet, de tempelverering en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders, en van hen is de menselijke afstamming van de Messias, die God is over allen, voor eeuwig geprezen! Amen." (Romeinen 9:4-5).

Het verhaal van Esther is een geweldig getuigenis van Gods macht, bescherming en trouw aan zijn volk - en ook aan de hele wereld. Maar de satanische geest van Amalek heeft zijn vendetta tegen Gods uitverkoren volk nog niet opgegeven. Het kan worden gezien in de onverklaarbare haat tegen Joden door de eeuwen heen - soms zelfs vanuit de kerk. Hitler was duidelijk in zijn greep en ook in het tumultueuze Midden-Oosten zien we ditzelfde verlangen van Amalek regelmatig tot uiting komen. Nu doemt natuurlijk weer de dreiging van Iran (Perzië!) op. Het volk Israël is nooit onschuldig geweest, maar het aantal pogingen om hen volledig uit te roeien is voor de rationele waarnemer toch wel buitengewoon. Er is meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Er is een kosmische strijd verborgen onder de oppervlakte.

God meent zijn plannen en hij zal ze uitvoeren. Hij is gepassioneerd over zijn volk, zijn "oogappel", en hij zal hen beschermen. Het feit dat hij hen zo fel bewaakt, heeft alle volkeren onmetelijke zegen gebracht en hij zal zijn belofte voor altijd trouw blijven:

"Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken; en alle volken op aarde zullen door u gezegend worden." (Genesis 12:3)

Bron: 4 Things Hidden in Esther and the Story of Purim - ONE FOR ISRAEL Ministry