www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verbazingwekkende veranderingen

Door Hal Lindsey 22 januari 2024

Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam van een vrouw dramatische veranderingen door. Maar tegen het einde van de zwangerschap brengt het vrijkomen van een reeks hormonen deze veranderingen in een stroomversnelling. De veranderingen gaan sneller en hebben steeds ingrijpender gevolgen als haar lichaam zich voorbereidt om een kind ter wereld te brengen. Het is geen toeval dat Jezus de toestand van de wereld in de laatste dagen vergeleek met een vrouw in de laatste stadia van haar zwangerschap. In beide gevallen vinden er verbazingwekkende veranderingen plaats in een steeds sneller tempo.

Weten dat het allemaal deel uitmaakt van Gods plan. Het vermindert de pijn van de bevalling niet, maar het geeft de vrouw wel context. Het vertelt haar dat er een einde in zicht is - iets glorieus en prachtigs.

Tegen de tijd dat de bevalling begint, is de vrouw al moe van de slapeloze nachten. Haar rug doet pijn van het dragen van deze grote extra last in haar lichaam. Ze kan last hebben van brandend maagzuur, kortademigheid of andere ongemakken als gevolg van de zwangerschap. De wetenschap dat een bevalling soms uitloopt op een tragedie maakt de stress nog groter. Een mama die voor het eerst gaat bevallen, heeft verhalen gehoord over weeën en de bevalling zelf, maar ze kan alleen maar raden hoe het voor haar zal voelen.

Jezus vergeleek de gebeurtenissen van de verdrukking (ook bekend als Daniëls 70e week) met weeën. Dit klopt met 1 Tessalonicenzen 5:3 (NKJV) die zegt: "Want wanneer zij zeggen: 'Vrede en veiligheid', dan overkomt hen een plotseling verderf, als weeën bij een zwangere vrouw." "Vrede en veiligheid" zal de belofte van de antichrist zijn, en in tegenstelling tot de beloften van de meeste wereldleiders zullen de mensen hem geloven. Volgens Daniël 9 begint de verdrukkingsperiode met de bevestiging door Antichrist van een vredesverbond met Israël.

We zijn er nog niet. Sterker nog, als je wedergeboren bent in Christus, zul je worden opgenomen voordat die gebeurtenis plaatsvindt. Maar hoe zit het met de tijd vóór de verdrukking? Hoe zit het met de veranderingen die plaatsvinden vóór de eigenlijke barensweeën? Ik geloof dat we daar nu zijn. Brandend maagzuur, slapeloosheid en snelle veranderingen vinden op dit moment allemaal plaats. De christenen van vandaag zullen het ergste niet meemaken, maar we zien een wereld die zich voorbereidt op de beproeving, net als een lichaam dat zich voorbereidt op de bevalling.

Dus wat doen we? We doen wat Jezus zei in Lucas 21:28. We kijken omhoog. We heffen ons hoofd op. Waarom? Omdat de verlossing nabij is. Christenen zijn al persoonlijk verlost, maar God gaat Zijn schepping verlossen. Hij gaat de wereld radicaal veranderen.

En hoewel we weten dat aardse zwangerschappen soms in een tragedie eindigen, zal dat met deze zwangerschap niet gebeuren. God heeft het beloofd. Jezus zei in Matteüs 24:35: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."

Nu onze toekomst verzekerd is, denken sommigen dat het tijd is om achterover te leunen en te ontspannen. Maar juist het tegenovergestelde is waar. In Marcus 16:15 zei Jezus: "Gaat heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle schepselen." Die woorden zijn voor alle christenen van alle tijden. Ze zijn voor ons. Hij zei niet dat we ons moesten terugtrekken als het slecht ging. Hij zei dat we het evangelie tot het einde toe moeten blijven verkondigen.

De verbazingwekkende veranderingen in onze wereld zorgen voor verontrustende tijden. Maar we kennen de context. Er is een nieuwe wereld op komst!

In de tussentijd heeft Hij ons geroepen om "vissers van mensen" te zijn. Onze vishaak heeft de vorm van een reddingsboei. De vislijn die we gebruiken is een reddingstouw. En in troebele wateren is er veel te doen omdat er veel schipbreuken zijn. Zoals de oude hymne zegt: "Gooi de reddingslijn uit."

Bron: Hal Lindsey