www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vergeten 'Valentijnsdag bloedbad': De dood van duizenden Joden veranderd in een feest om cadeaus te geven?

Door Breanna Claussen 14 februari 2024

()

De afschuwelijke massamoord op 1200 Israëli's heeft 7 oktober in het geheugen gegrift van Joodse mensen en anderen die het bloedvergieten van over de hele wereld gadeslaan. Maar in de jaren 1300 zou de dag die Joodse mensen deed huiveren tot op het bot 14 februari zijn geweest - wat velen nu vieren als "Valentijnsdag".

Terwijl in Amerika het beroemdste "bloedbad op Valentijnsdag" draait om de moord op zeven mensen in 1929 tijdens een schietpartij door een bende in Chicago, was 14 februari 1349 de dag van een veel dodelijker antisemitische campagne.

Na valselijk beschuldigd te zijn van het vergiftigen van waterputten en het infecteren van Europa met de "Zwarte Pest", werd een hele gemeenschap van enkele duizenden Joden in Straatsburg, Frankrijk (in die tijd binnen het "Heilige Roomse Rijk") gearresteerd, gebarricadeerd op een Joodse begraafplaats en levend verbrand.

Joden werden vervolgens uit de stad geweerd, maar deze beperkingen werden bijna 200 jaar later opgeheven. Het is interessant om te zien dat de "Zwarte Pest" Straatsburg pas bereikte nadat deze moorddadige gebeurtenis op de Joodse bevolking was gepleegd, die plaatsvond op de sabbat, wat resulteerde in de dood van ongeveer 16.000 inwoners.

Valentijnsdag werd naar verluidt in de 5e eeuw door de paus ingesteld, waarbij de tradities van de katholieke kerk werden verweven met een verboden heidense feestdag midden februari die draaide om vruchtbaarheid en rituele seksuele activiteit. Valentijnsdag ging echter grotendeels verloren na de 5e eeuw en dook pas weer op in geschriften in de jaren 1370, een paar decennia na het bloedbad in Straatsburg.

Voorafgaand aan de geboorte van de beloofde Messias, Jezus Christus, probeerde Satan genocide te plegen op het Joodse volk om zijn komst te dwarsbomen. Deze massamoorden, die in de Schrift staan opgetekend, omvatten de Farao's moord op Joodse baby's (Exodus 1-2), Hamans complot om alle Joden in de provincies van Koning Ahasveros af te slachten (Esther 1-10) en Herodes' executie van Joodse peuters en baby's (Matteüs 2:16).

Wetende dat Gods plan voor de kinderen van Israël niet eindigde na de dood en herrijzenis van Jezus, eindigden ook Satans plannen niet voor het kwaad tegen hen. Zoals de Christelijke schrijver Hal Lindsey onlangs uitlegde, heeft het Joodse volk eeuwenlang "geleden als het slachtoffer van 'kwaadaardige roddels'" en gericht geweld.

"Mensen gaven Joden de schuld van oorlogen en economische recessies. De verliezers van oorlogen maakten Joden tot zondebok - door hen de schuld te geven van het verkopen van geheimen en andere verraderlijke activiteiten. Anti-kapitalisten geven Joden vaak de schuld van de opkomst van het kapitalisme. Maar net zo vaak geven kapitalisten Joden de schuld van de opkomst van het socialisme," beschreef Lindsey. "Ik zou nog wel even door kunnen gaan met het opnoemen van de dingen waar ze de schuld van hebben gekregen, zoals de builenpest, aardbevingen, overstromingen en allerlei natuurrampen. Joden haten gaat verder terug dan het woord Jood."

"De neiging om Joden de schuld te geven van allerlei kwaad leidde tot de Holocaust, maar daar bleef het niet bij. Het is springlevend," onderstreepte hij.

Satan ligt aan de basis van het antisemitisme. Zijn haat voor Gods uitverkoren volk heeft talloze individuen gedreven tot bloeddorst tegen het Joodse volk.

Net als bij de Holocaust en vele andere soortgelijke antisemitische initiatieven, heeft satan gewerkt om de herinnering aan deze gebeurtenissen uit te wissen en te vervormen.

De herintroductie van de heidense Valentijnsdag heeft ervoor gezorgd dat 14 februari niet langer in verband wordt gebracht met de dood van duizenden Joodse mensen en dat deze dag wordt veranderd in een feest waarop cadeaus worden gegeven. Als gevolg daarvan zijn velen niet bekend met de met bloed doordrenkte geschiedenis van deze dag.

Met de rauwe beelden van 7 oktober nog vers in ons geheugen moeten we onthouden dat satan er alles aan zal doen om de viering van deze dag te vervormen, te bagatelliseren en zelfs te promoten. Maar hoewel de duivel deze en andere bloedbaden als een overwinning kan zien, zal God uiteindelijk het laatste woord hebben.

Breanna Claussen is hoofdredacteur van Harbingers Daily News Media.

Bron: Forgotten 'Valentine's Day Massacre': The Death Of Thousands Of Jews Turned Into A Gift-Giving Celebration? - Harbingers Daily