www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Toren van Babel profetie

Gods over het hoofd geziene waarschuwing...

Britt Gillette 30 mei 2024

()

[Opmerking: Delen van dit artikel zijn uittreksels uit mijn boek Racing Toward Armageddon: Why Advanced Technology Signals the End Times].

Als kind ging ik nooit naar de zondagsschool. Toch kon ik het niet helpen dat ik veel van de verhalen uit de Bijbel leerde. Welk kind kent niet het verhaal van de Ark van Noach? David en Goliath? Of Adam en Eva? Bijna iedereen kent deze populaire Bijbelverhalen.

Eén zo'n verhaal is die van de Toren van Babel. Als je in de kerk bent opgegroeid, ken je dit verhaal. Maar zelfs als je nog nooit een minuut in de kerk bent geweest, durf ik te wedden dat je afbeeldingen van de toren hebt gezien en de basiselementen van het verhaal kent. Ongeacht hoe diep je kennis van de Bijbel is, je hebt het vast wel eens gehoord. En waarschijnlijk kun je me nu het hele verhaal vertellen zonder dat je een Bijbel hoeft te raadplegen.

Maar laat me je dit vragen. Hoe goed je het echt kent?

Ik zou zeggen dat de meeste mensen, inclusief de meeste christenen, het verhaal van de Toren van Babel helemaal niet goed kennen. Omdat de meeste mensen zichzelf de twee belangrijkste vragen niet stellen:

#1) Waar gaat dit verhaal over?

en

#2) Wat probeert dit verhaal ons te vertellen?

Laten we het verhaal nog eens doornemen en dan proberen deze vragen te beantwoorden.

De toren van Babel

Volgens de Bijbel gebeurde dit enkele duizenden jaren geleden:

"Ooit sprak de hele wereld één taal en gebruikte dezelfde woorden. Toen de mensen naar het oosten trokken, vonden ze een vlakte in het land Babylonië en vestigden zich daar. Ze begonnen te praten over bouwprojecten. Kom,' zeiden ze, 'laten we grote stapels verbrande bakstenen maken en natuurlijk asfalt verzamelen om als mortel te gebruiken. Laten we een grote stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt - een monument voor onze grootsheid! Dat zal ons samenbrengen en voorkomen dat we over de hele wereld verspreid raken.' Maar de Heer daalde neer om de stad en de toren te zien die de mensen aan het bouwen waren. 'Kijk,' zei hij. 'Als ze dit kunnen bereiken terwijl ze nog maar net begonnen zijn om te profiteren van hun gemeenschappelijke taal en politieke eenheid, bedenk dan eens wat ze later zullen doen. Niets zal voor hen onmogelijk zijn! Kom, laten we naar beneden gaan en ze verschillende talen geven. Dan zullen ze elkaar niet kunnen verstaan.' Op die manier verstrooide de Heer hen over de hele aarde en dat maakte een einde aan de bouw van de stad. Daarom werd de stad Babel genoemd, want daar bracht de Heer de mensen in verwarring door hen vele talen te geven, waardoor ze over de aarde verstrooid raakten." Genesis 11:1-9 (NLT)

Waarom dit van belang is

Op dit moment denk je misschien: "Oké, Britt. Nou en? Ik heb dit verhaal al tientallen keren gehoord. Wat maakt het uit?" Ik begrijp waarom je dat denkt. Maar is je iets anders opgevallen? Vergeet niet dat de meeste mensen die het verhaal over de Toren van Babel lezen zich niet afvragen waar het over gaat en wat het ons probeert te vertellen. Dus ik hoop dat je deze keer extra goed hebt opgelet toen je het las.

Zo ja, heb je nagedacht over hoe je die twee vragen zou beantwoorden? Ik denk dat als je dat doet, je precies zult zien waarom de Toren van Babel een profetie is van de dingen die komen gaan.

Laten we beginnen met wat de mensen aan het doen waren. Weet je nog waarom ze begonnen met het bouwen van de Toren van Babel? Dat klopt. Ze bouwden een monument voor hun eigen grootsheid.

Oké. Nou en? Mensen doen dit de hele tijd. We bouwen wolkenkrabbers en monumenten over de hele planeet, de een probeert de ander te overtreffen in termen van hoogte en weelde. Wat maakt de Toren van Babel anders?

Voor ons is hij misschien niet belangrijk, maar voor God wel. Zodra Hij zag dat de toren werd gebouwd, verstrooide Hij de mensen onmiddellijk en verwarde hun talen. Waarom? Waarom vernietigde Hij niet gewoon de toren en stuurde de bouwers naar huis? De Bijbel vertelt ons het antwoord, en het is de sleutel om te begrijpen waarom dit verhaal een profetie is van wat komen gaat.

Gods reactie verraadt veel, want iets verontrustte Hem zo erg dat Hij onmiddellijk actie ondernam om er ter plekke een einde aan te maken. Wat Hem verontrustte was dit:

"Niets zou voor hen onmogelijk zijn" (Genesis 11:6).

Voor het geval dat dat niet tot je is doorgedrongen, zal ik het herhalen.

"Niets zou voor hen onmogelijk zijn."

Niets? Dat klopt - niets. Dus wat betekent dit? Simpel gezegd betekent het dat wanneer het menselijk ras verenigd is met een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk doel, "niets" voor hen onmogelijk zal zijn.

Gods waarschuwing

In het verhaal van de Toren van Babel verstrooit God het menselijk ras en brengt hen in verwarring met verschillende talen. Daarmee elimineert Hij specifiek twee aspecten van de menselijke beschaving in die tijd:

1) een wereldregering en

2) een gemeenschappelijke taal

Waarom houden deze dingen Hem bezig? God vertelt het ons ronduit. Hij zegt dat te zijner tijd, als ze door mogen gaan, "niets onmogelijk zal zijn" voor mensen. Dit is meer dan zomaar een opmerking uit de lucht gegrepen. Het is een profetie van dingen die komen gaan.

Het is een profetie van iets dat zo slecht is, dat God er een eind aan maakte op het moment dat Hij dit voor het eerst zag. God wist dat het menselijk ras Hem op een dag zou uitdagen als het deze technologische ontwikkeling mocht voortzetten. Want dat was toch het motief om de Toren van Babel te bouwen?

"Laten we een grote stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt - een monument voor onze grootsheid!" Genesis 11:4 (NLT)

Het menselijke ras wilde een monument voor hun eigen grootheid bouwen, zichzelf boven God verheffen en hun toren tot ver in de hemel laten uitsteken. Maar met welk doel? Met als enige doel om Gods glorie en autoriteit te grijpen. Laat me je nu een andere vraag stellen.

Denk je dat dit verlangen eindigde met de toren van Babel?

Nee. Dat is niet zo. Sterker nog, het gaat door tot op de dag van vandaag. En binnenkort zal het resulteren in een laatste poging om Gods autoriteit omver te werpen. Gezien de exponentiële vooruitgang van de technologie zal die dag eerder komen dan de meeste mensen denken.

De Bijbel onthult dat een verenigde mensheid zal proberen om een verlangen te vervullen dat het al heeft sinds de Hof van Eden - een verlangen om zichzelf gelijk aan of hoger dan God te plaatsen. Als mensen hebben we een hoge dunk van onszelf. Kun jij je een moment herinneren waarop je je capaciteiten overschatte? Of een moment waarop je handelde uit volledig egocentrisme? Ik kan dat. Dat kunnen we allemaal. Het zit in onze natuur.

Vergeet niet dat het hele doel van de Toren van Babel was om een monument te bouwen voor de grootsheid van het menselijk ras - niet om God te eren. Dit verlangen om onszelf hoger dan de hemel te verheffen is een universele en eeuwenoude traditie. We zijn arrogant. We geloven dat we onze eigen weg kunnen gaan en onze eigen weg kunnen gaan. Velen van ons geloven dat we God niet nodig hebben. Dit blijkt duidelijk uit krantenkoppen als deze:

  • 'Sla je hersenen op als een spel' zegt Elon Musk als het Neuralink Plan belooft te voorkomen dat 'AI-uitsterven' de mensheid uitroeit.
  • Wil je eeuwig leven? Ontsnappingssnelheid levensduur' theorie kan het tot werkelijkheid maken
  • Sam Altman lijkt te impliceren dat OpenAI een God aan het bouwen is

En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Er bestaan duizenden soortgelijke krantenkoppen. Een groeiend aantal transhumanisten rekent erop dat geavanceerde technologie hen goddelijke krachten zal geven. Daar leven ze voor.

Het toppunt van trots

Alleen een hart vol trots kan in de spiegel kijken en zeggen: "Je zult zijn als God." Maar in hun arrogantie is dit precies wat veel mensen in deze wereld op dit moment doen. Ze geloven dat ze als God kunnen worden - niet door Zijn aangenomen zonen en dochters te worden (Efeziërs 1:5), maar door zichzelf op Gods troon te zetten. En net zoals God het hart van Farao verhardde (Exodus 9:12), zal Hij hetzelfde doen met de bewoners van de aarde in de eindtijd. God zal ervoor zorgen dat ze zo misleid worden dat ze de leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:11). Welke leugen? De oorspronkelijke leugen uit de hof van Eden:

"Je zult niet sterven!" antwoordde de slang aan de vrouw. "God weet dat je ogen geopend zullen worden zodra je ervan eet, en je zult als God zijn, zowel het goede als het kwade kennen." (Genesis 3:4-5)

Dezelfde leugen die de zonde in de wereld bracht, zal dezelfde leugen zijn die de ultieme rebellie tegen de Almachtige God ontketent. De cirkel voor de mens zal dan rond zijn. Architecten van de moderne Toren van Babel hebben hun pogingen om een "monument van menselijke grootsheid" te bouwen hervat. De exponentiële groei van geavanceerde technologie zal mensen ongekende controle geven over de fysieke wereld. Een controle die zo machtig is dat "niets voor hen onmogelijk zal zijn".

In hun arrogantie zullen mensen geloven dat ze:

1) Onsterfelijk zijn

2) alwetend zijn

en...

3) "Net als God" zijn.

Wanneer dit gebeurt, zullen we merken dat het verlangen van de mensheid hetzelfde is als het verlangen van Satan. Eeuwen geleden onthulde Jesaja het diepste verlangen van Satan:

"Hoe bent u uit de hemel gevallen, o stralende ster, zoon van de morgen! Je bent ter aarde geworpen, jij die de volken van de wereld hebt vernietigd. Want je zei tegen jezelf: 'Ik zal opstijgen naar de hemel en mijn troon zetten boven Gods sterren. Ik zal voorgaan op de berg van de goden, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen naar de hoogste hemelen en zijn als de Allerhoogste.'" Jesaja 14:12-14 (NLT)

Het brandende verlangen van Satan is om "te zijn als de Allerhoogste". Zijn belangrijkste doel is om "net als God" te zijn.

Terwijl we de Verdrukking en de Slag om Armageddon naderen, zal dit niet alleen Satans verlangen zijn. Het zal het verlangen van de hele mensheid zijn. De wereld zal zich vrijwillig aansluiten bij Satan in zijn opstandige poging om de troon van God in te nemen. Dat komt omdat zonder Jezus Christus de ambitie van de gevallen mensheid hetzelfde is als die van Lucifer.

We zien het begin van dit alles in onze tijd. De mensheid bevindt zich op een destructief pad dat zal leiden tot zowel een geestelijk als fysiek conflict met de Almachtige God - een conflict dat zijn hoogtepunt zal bereiken bij de Slag om Armageddon en de wederkomst van Jezus Christus. Maak dus gebruik van elke gelegenheid die je hebt om te praten over de hoop die je hebt in Jezus Christus. Want God heeft onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we gered moeten worden (Handelingen 5:12).

Bron: The Tower of Babel Prophecy